Wyniki wyszukiwania dla: bezprzewodowe sieci sensorowe - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: bezprzewodowe sieci sensorowe

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: bezprzewodowe sieci sensorowe

 • Przewodowe i bezprzewodowe sieci LAN.

  Publikacja

  - Rok 2002

  W książce opisano zarówno podstawowe elementy warstwy fizycznej i łącza danych, jak też zasady współpracy standardowych sieci LAN. Podano podstawowe parametry protokołów tworzących sieciowe systemy operacyjne. Dokonano przeglądu i porównania standardowych rozwiązań przewodowych i bezprzewodowych lokalnych sieci komputerowych. Zaprezentowano metody łączenia sieci. Opisano zasady wyboru systemu operacyjnego oraz projektowania...

 • Heterogeniczne sieci bezprzewodowe - wybrane problemy funkcjonowania

  W artykule została przedstawiona koncepcja hierarchicznej struktury bezprzewodowej sieci heterogenicznej. Scharakteryzowano poszczególne sieci wchodzące w skład sieci heterogenicznej i omówiono zagadnienia związane z bezpieczeństwem, współpracą tych sieci oraz przełączaniem użytkownika między nimi. Ponadto ukazano praktyczne zastosowanie sieci heterogenicznej na przykładzie projektu WCG (Wireless City Gdańsk).

 • System inteligentnego budynku w oparciu o sieci bezprzewodowe

  W artykule przedstawiono prototypowy system automatyki inteligentnego budynku wykorzystujący protokół ZigBee. W ramach pracy przedstawiono ogólne rozważania konstrukcji elementów aktywnych sieci. Przedstawiono też oryginalne opracowania węzłów sieci stanowiących rozszerzenie idei intelignetnego budynku o urządzenia pomocne w diagnostyce medycznej. Przeanalizowano problem i zaproponowano koncepcję poprawy bezpieczeństwa danych transmitowanych...

 • Sieci sensorowe wykorzystywane w monitoringu i diagnostyce obiektów trakcji elektrycznej

  Publikacja

  W artykule przedstawiono przegląd dostępnych systemów i standardów łączności bezprzewodowej, które mogą znaleźć zastosowanie w obszarze monitoringu i diagnostyki sieci trakcyjnej. Zaprezentowano przykładowe koncepcje i proponowane rozwiązania techniczne ze wskazaniem na kluczowe parametry mające wpływ na proces decyzyjny. Przedstawiony przegląd jest kolejną publikacją dotyczącą wykorzystania nowoczesnych technologii teleinformatycznych...

 • Wireless Networks as an Infrastructure for Mission-Critical Business Applications

  Publikacja

  Despite the dynamic growth of wireless network systems, their pres-ence in business-support infrastructure has been limited. In the article we provide an overview of generic corporate network architecture and examine usefulness of available wireless network solutions in such systems. Following this overview we analyze new wireless network architecture which currently undergoes standardization process - wireless mesh. It can result...

 • Lokalne sieci bezprzewodowe (2022L)

  Kursy Online
  • M. Hoeft
  • J. Woźniak
  • J. Grochowski
  • K. Gierłowski

  Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami pracy standardowych sieci bezprzewodowych, a także z elementami oceny jakości tych sieci.

 • Zintegrowane sieci sensorowe 2021/22

  Kursy Online
  • M. Wójcikowski

  Cel przedmiotu: Zapoznanie z budową, możliwościami i aplikacjami zintegrowanych sieci sensorowych.

 • Sensory i sieci sensorowe 2019

  Kursy Online
  • G. Jasiński
  • P. Jasiński
  • Ł. Woźniak

  I stopień EiT

 • Sensory i sieci sensorowe 2020

  Kursy Online
  • G. Jasiński
  • P. Jasiński
  • Ł. Woźniak
  • M. Dmitrzak
  • J. Rumiński

  I stopień EiT

 • Sensory i sieci sensorowe 2022

  Kursy Online
  • G. Jasiński
  • P. Jasiński
  • K. Osiński
  • M. Dmitrzak

  I stopień EiT

 • Radiowe sieci sensorowe i Internet rzeczy (Wykład - 2022)

  Kursy Online
  • J. Sadowski

  Kurs z materiałami pomocniczymi do wykładu z przedmiotu Radiowe sieci sensorowe i Internet rzeczy

 • System sterowania czujnikami z wykorzystaniem sieci bezprzewodowej w standardzie ieee 802.15.4

  Bezprzewodowe sieci sensorowe najczęściej wykorzystywane są w systemach pomiarowo-kontrolnych. Przy realizacji systemu wykorzystano mikrokontroler z rdzeniem Cortex-M3 jako kontroler sieci oraz przekaźniki ZigBee pracujące przy częstotliwości 2,4 GHz. System wymagał stworzenia modułów komunikacyjnych łączących kontroler i przekaźnik radiowy za pomocą interfejsu SPI oraz zaimplementowania stosu odpowiadającego potrzebom aplikacji....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Józef Woźniak prof. dr hab. inż.

  Prof. dr hab. inż. Józef Woźniak prof. zw. Politechniki Gdańskiej ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej w 1971 r. W 1976 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w 1991 r. stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie telekomunikacja i specjalności teleinformatyka. W styczniu roku 2002 otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. W 1994 r. został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice...

 • Krzysztof Nyka dr hab. inż.

  Krzysztof Nyka, absolwent Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej (WETI PG), gdzie  uzyskał tytuł magistra inżyniera (1986, telekomunikacja) stopień doktora nauk technicznych (2002, elektronika) i doktora habilitowanego (2020 automatyka, elektronika i elektrotechnika). Obecnie jest zatrudniony na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej WETI PG. Zainteresowania...

 • Systemy teleinnformatyczne i telematyka w transporcie 202/2023 zimowy

  Kursy Online
  • S. Judek
  • D. Karkosiński
  • A. Wilk
  • J. Skibicki
  • A. Jakubowski
  • J. Oskarbski

  Podstawowe definicje. Rodzaje systemów informacyjnych i ich opis. Ilość informacji, kodowanie i kompresja. Właściwości systemów teleinformatycznych. Sieci informatyczne: nadajniki, odbiorniki, media transmisyjne. Protokoły transmisji danych. Przewodowe sieci abonenckie. Sieci lokalne i rozległe LAN, WAN. Zasady łączenia sieci. Rozmieszczenie zasobów informacji i ich przepływ. Środki i standardy przekazywania informacji. Systemy...

 • Piotr Rajchowski dr inż.

  Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Prowadzone prace badawcze związane są z lokalizowaniem terminali użytkownika z użyciem interfejsów radiowych sieci komórkowych 4 i 5 generacji oraz techniki UWB. Dodatkowo zakres prowadzonych prac badawczych obejmuje analizę procesu synchronizacji terminala w sieciach 4G/5G, zwłaszcza w obecności celowych...

 • Bezprzewodowe zasilanie sensorów medycznych

  Publikacja

  - Rok 2014

  W artykule przedstawiono problematykę bezprzewodowego zasilania miniaturowych sensorów medycznych. Przedyskutowano specyfikę bezprzewodowej transmisji mocy elektrycznej do sensorów, zwracając uwagę na potrzebę stosowania tej formy zasilania oraz na ograniczenia wynikające z limitów gęstości mocy dopuszczalnej dla żywych organizmów, w szczególności dla człowieka. Zaproponowano nowe podejście do bezprzewodowego przesyłu mocy wykorzystujące...

 • Bezprzewodowe zasilanie sensorów medycznych

  Publikacja

  W artykule przedstawiono problematykę bezprzewodowego zasilania miniaturowych sensorów medycznych. Przedyskutowano specyfikę bezprzewodowej transmisji mocy elektrycznej do sensorów, zwracając uwagę na potrzebę stosowania tej formy zasilania oraz na ograniczenia wynikające z limitów gęstości mocy dopuszczalnej dla żywych organizmów, w szczególności dla człowieka. Zaproponowano nowe podejście do bezprzewodowej transmisji mocy wykorzystujące...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Ocena skuteczności czyszczenia sieci wodociągowej metodą hydropneumatyczną

  Publikacja

  - Rok 2008

  Przedmiotem analizy było dyskusyjne kryterium oceny skuteczności czyszczenia sieci wodociągowej określone przez eksploatatora. Analizę oparto na wynikach badań terenowych po czyszczeniu 9,5 km sieci wodociągowej o średnicy od 80 do 160 mm. Empiryczną podstawę dalszych rozważań stanowił zbiór wartości umownego zastępczego współczynnika chropowatości rurociągów k10. Uzyskane rezultaty wykazały, że lokalne warunki reakizacji pomiarów...

 • Tendencje w rozwoju pakietowych sieci bezprzewodowych

  Publikacja

  - Rok 2005

  Sieci bezprzewodowe, szczególnie komórkowe 92, 2,5 i 3G), stanowią istotny segment rynku telekomunikacyjnego. Coraz większe jest też znaczenie szerokopasmowych sieci pakietowych. Na rynku dostępnych jest szereg standardowych rozwiązań takich sieci - od sieci ''osobistych'' PAN (Personal Area anetwirks), poprzez sieci WLAN (Wireless LAN) i WMAN, do propozycji WWWAN. Wybrane technologie bezprzewodowe, ich podstawowe cechy i parametry...

 • Sylwester Kaczmarek dr hab. inż.

  Sylwester Kaczmarek ukończył studia w 1972 roku jako mgr inż. Elektroniki, a doktorat i habilitację uzyskał z technik komutacyjnych i inżynierii ruchu telekomunikacyjnego w 1981 i 1994 roku na Politechnice Gdańskiej. Jego zainteresowania badawcze ukierunkowane są na: sieci IP QoS, sieci GMPLS, sieci SDN, komutację, ruting QoS, inżynierię ruchu telekomunikacyjnego, usługi multimedialne i jakość usług. Aktualnie jego badania skupiają...

 • Rafał Leszczyna dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Rafał Leszczyna jest profesorem uczelni na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. W lipcu 2020 r., na podstawie osiągnięcia naukowego w obszarze zarządzania cyberbezpieczeństwem infrastruktur krytycznych w sektorze elektroenergetycznym, uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja. W latach 2004–2008 pracował...

 • Studia Sieci Uniwersytetow Pogranicza

  Czasopisma

  ISSN: 2544-5790

 • Marek Blok dr hab. inż.

  Marek Blok w 1994 roku ukończył studia na kierunku Telekomunikacja wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej i uzyskał tytuł mgra inżyniera. Doktorat w zakresie telekomunikacji uzyskał w 2003 roku na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. W 2017 roku uzyskał stopień naukowy dra habilitowanego w dyscyplinie telekomunikacja. Jego zainteresowania badawcze ukierunkowane są na telekomunikacyjne...

 • Analiza porównawcza protokołów routingu dla bezprzewodowych sieci ad hoc

  Nowe usługi oferowane przez bezprzewodowe sieci LAN (WLAN) obejmują również wspieranie mobilności stacji końcowych. Prawidłowe funkcjonowanie ruchomych sieci WLAN wymaga oczywiście implementacji efektywnych metod routingu. By rozwiązać ten problem, IETF powołała grupę roboczą MANET (Mobile Ad Hoc Net-working Working Group). Zgodnie ze specyfikacją RFC 2501, sieć MANET jest zbiorem komunikujących się bezprzewodowo urządzeń, mogących...

 • Bezprzewodowe systemy transmisji danych dla potrzeb ochrony granicy morskiej państwa

  Publikacja

  - Rok 2013

  W artykule omówiono problematykę dostępnych technologii oraz metod budowy rozproszonych bezprzewodowych systemów transmisji danych właściwych dla zabezpieczenia podstawowych zadań wynikających z ochrony granicy morskiej państwa.

 • Materiały sensorowe o makrocyklicznej budowie. Synteza benzokoron oraz azobenzokoron. Zależność: struktura a właściwości jonoforowe

  Publikacja

  - Rok 2007

  Rozwój chemii supramolekularnej jest ściśle powiązany z poszukiwaniem nowych materiałów użytecznych np. w konstruowaniu sensorów chemicznych lub urządzeń molekularnych. Sensory potencjometryczne-membranowe elektrody jonoselektywne (ISE) to jedne z najczęściej stosowanych detektorów jonów metali. Substratami często stosowanymi do otrzymywania jonoforów są etery koronowe.W ramach pracy zsyntezowano szereg eterów koronowych i przeprowadzono...

 • Wirtualne sieci lokalne w środowisku sieci IPv6.

  Publikacja

  Zaprezentowane jest nowe spojrzenie na wirtualne sieci prywatne z perspekty-wy rozwiązań standardowo oferowanych przez rozinę protokołów IPv6. Omówionyjest przegląd rozwiązań VPN w środowisku sieci IPv6 ze szczególnym uwzględ-nieniem standardowo oferowanych z nową wersją stosu sieciowego IP.

 • Inteligentne systemy sensorowe 2022

  Kursy Online
  • G. Jasiński

 • Wietrzenie sieci

  Publikacja

  Zagadnienia ochrony sieci przed odorami. Problem odpowietrzania w aspekcie hydrauliki

 • Sieci Ethernet 2021

  Kursy Online
  • K. Nowicki

  Sieci Ethernet

 • Wpływ zwarć występujących w sieci trakcyjnej na pracę sieci zasilającej.

  Publikacja

  - Rok 2003

  W artykule zaprezentowano wybrane wyniki badań symulacyjnych dotyczących oddziaływania zwarć występujących w sieci trakcyjnej na pracę elektroenergetycznej sieci zasilającej. Przedstawiono przykładowe przebiegi napięć zasilających w sieci SN w trakcie zwarcia w sieci trakcyjnej. Badania symulacyjne wykonano za pomocą programu PSPICE.

 • Krzysztof Nowicki dr inż.

 • Radiowe sieci BAN

  Przedstawiono aktualny stan wiedzy z zakresu radiowych sieci BAN, w tym zagadnienia podstawowe (tj. definicję radiowych sieci BAN, ich klasyfikację i dostępne pasma częstotliwości), właściwości elektryczne ciała człowieka, zagadnienia warstwy fizycznej oraz zagadnienia antenowe. Zaprezentowano również możliwe źródła zasilania, zagadnienia bezpieczeństwa danych i bezpieczeństwa człowieka, a także omówiono zastosowania tych sieci...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wirtualne sieci 5G, NGN i następne. Radioinformatyczna metamorfoza sieci komórkowych

  Przedstawiono problematykę ewolucyjnej, a w zasadzie rewolucyjnej, metamorfozy komórkowych systemów radiokomunikacyjnych w kontekście architektury sieci 5G, zasad jej działania oraz nowych możliwości implementacyjnych usług sieci NGN. Artykuł dotyczy w szczególności istoty działania sieci 5G, łączącej w sobie cechy sieci radiokomunikacyjnych poprzednich generacji, zwłaszcza 4G, oraz nowe właściwości charakterystyczne dla 5G. Dotyczą...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Monitoring górnej sieci trakcyjnej z wykorzystaniem bezprzewodowej sieci sensorowej – węzeł pomiarowy

  Publikacja

  Wraz ze wzrostem prędkości pojazdów trakcyjnych rośnie potrzeba utrzymania sieci trakcyjnej w odpowiednim stanie technicznym. Konieczny jest ciągły monitoring i diagnostyka pozwalające wykrywać zjawiska pogarszające jakość odbioru energii z sieci trakcyjnej. Jedną z metod jest umieszczenie czujników przyspieszenia na górnej sieci trakcyjnej. Analiza przebiegu tej wielkości fizycznej pozwoli określić stan układu sieć jezdna - odbierak...

 • Integracja międzywarstwowa protokołów RM-AODV Multicast DNS i IPv6 Neighbor Discovery w środowisku sieci standardu IEEE 802.11s

  Wraz z rozwojem bezprzewodowych technik transmisyjnych oraz wzrostem liczby i zasobów urządzeń mobilnych, wzrasta również popularność sieci bezprzewodowe o architekturze mesh, które znajdują rozliczne zastosowania w systemach dostępowych i dystrybucyjnych. W artykule przedstawiono krótką analizę efektywności działania protokołów IPv6 Neighbor Discovery oraz Multicast DNS w środowisku sieci IEEE 802.11s oraz propozycję metody jej...

 • Odory z sieci

  Publikacja

  Ogólne problemy powstawania odorów. Konsekwencje nieracjonalnego planowania sieci. Przeciwdziałanie. Ochrona ludności.

 • Ethernet - sieci, mechanizmy

  Publikacja

  - Rok 2006

  Monografia poświęcona jest coraz bardziej dominujacym na rynku sieci LAN, MAN, WAN - sieciom Ethernet. Obejmuje ona, poza omówieniem podstaw działania sieci Ethernet, tak istotne zagadnienia jak: koncepcja Ethernet End-to-End, skalowalność rozwiązań, implementacje w sieciach lokalnych, miejskich, dostępowych, rozległych i przemysłowych, możliwość realizacji systemu czasu rzeczywistego, zasilanie przez instalacje ethernetowe czy...

 • Sieci korporacyjne 2022

  Kursy Online
  • W. Gumiński
  • T. Cinkler

  Sieci korporacyjne 2020/21, informatyka, studia I stopnia, VI sem., strumień systemy

 • Sieci korporacyjne 2023

  Kursy Online
  • W. Gumiński
  • T. Cinkler

  Sieci korporacyjne 2022/23, informatyka, studia I stopnia, VI sem., strumień systemy

 • Wykorzystanie sieci jednokierunkowej wielowarstwowej oraz sieci rekurencyjnej w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw

  Publikacja

  - Rok 2005

  W pracy skupiono się na rozważaniach nad możliwością wykorzystania różnych rodzajów sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw. Dokonano analizy porównawczej skuteczności modelu sieci jednokierunkowej wielowarstwowej z modelem sieci rekurencyjnej na rok i na dwa lata przed upadłością przedsiębiorstw. Autor przedstawił osiem różnych swoich modeli SSN.

 • Porównanie niezawodności sieci o topologii wielopętlowej z niezawodnością sieci o wielostopniowej toplogii gwiaździstej

  Publikacja

  - Rok 2005

  Rozważono sieci o wielostopniowej topologii gwiaździstej oraz sieci o topologii wielopętlowej. Jako oceny niezawodności tych sieci przyjęto: 1)średnią liczbę sprawnych par węzłów, które mogą komunikować się wzajemnie; 2) prawdopodobieństwo zdarzenia, że sprawne węzły mogą komunikować się wzajemnie. Przyjęto następujący model uszkodzeń. Węzły i kanały sieci ulegają uszkodzeniom z określonym prawdopodobieństwem, uszkodzenia elementów...

 • Symulacja pracy sieci MPLS.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Przewiduje się, że technika MPLS będzie przyszłą platformą dla sieci szkieletowych z gwarancją jakości usług. Wymaga to opracowania szeregu metod umożliwiających efektywne zarządzanie zasobami sieci. Należy do nich kierowanie ruchem (ruting), który odpowiada za gospodarkę pasmem. W pracy przedstawiono założenia w oparciu o które wykonano program symulacyjny. Omówiono implementację pod kątem zastosowania w sieci MPLS i opisano...

 • Szerokopasmowe wielousługowe sieci dostępowe.

  Sieć telekomunikacyjna jest zwykle dzielona na sieć szkieletową i dostępową.Stosowane obecnie rozwiązania integrują dostęp do różnych usług w ramach jednej sieci wielousługowej.Upowszechnienie usług szerokopasmowych oraz wzrostu działu danych przesyłanych przy wykorzystaniu transmisji pakietowej opartej na IP i związana z tym zmiana charakteru transmisji sygnałów w stosunku do sieci PSTN/ISDN wymaga nowych rozwiązań w obszarze...

 • Marek Szkodo dr hab. inż.

 • Sieci RPR - sprawiedliwość

  Publikacja

  - Rok 2006

  W pracy dokonano charakterystyki sieci RPR. Zdefiniowano pojęcie sprawiedliwości. Opisano algorytmy mające zapewnić sprawiedliwość wykorzystywane w sieciach komputerowych, w szczególności w sieciach RPR. Przedstawiono wyniki badań możliwości stabilnego wysyłania danych przez stacje RPR znajdujące się w domenie przeciążenia.

 • Podstawy sieci komputerowych 2022

  Kursy Online
  • J. Woźniak
  • K. Nowicki

  Podstawy sieci komputerowych 2022

 • Zaufanie a sieci przedsiębiorstw

  Publikacja

  - Rok 2009

  Rozdział dotyczy analizy wpływu zaufania społecznego na powstawanie i funkcjonowanie sieci przedsiębiorstw. Autor posługuje się rozróżnieniem zaufania kruchego (fragile)i trwałego (resilent). Proponuje też wykorzystanie hipotez sformułowanych przez P. Smitha Ringa do badań nad rolą zaufania w sieciach przedsiębiorstw.

 • Zagrożenia bezpieczeństwa sieci intranetowych

  W artykule rozważane są zagrożenia bezpieczeństwa pracy sieci intranetowych. Zidentyfikowano typy zagrożeń sieci oraz zaproponowano ich podział - z uwzględnieniem błędów ludzkich, działań destrukcyjnych, włamań do systemów oraz zdarzeń losowych. Przedstawiono również najważniejsze sposoby i techniki uniemożliwiające bądź utrudniające naruszanie bezpieczeństwa sieciowego. Zdefiniowano oraz opisano politykę ochrony danych, przedstawiono...