Wyniki wyszukiwania dla: biologia molekularna - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: biologia molekularna

Wyniki wyszukiwania dla: biologia molekularna

 • Biologia molekularna_laboratorium 2022/2023

  Kursy Online
  • B. Krawczyk
  • K. Sołowińska
  • L. Holec-Gąsior
  • B. Zalewska-Piątek
  • M. Wanarska
  • P. Słonimska
  • H. Cieśliński

  Kurs jest formą dydaktyczną, która ma na celu uzupełnienie zajęć laboratoryjnych z przedmiotu "Biologia molekularna" prowadzonych w roku akademickim 2022/2023 w sposób stacjonarny na uczelni.

 • Biologia molekularna_laboratorium 2023/2024

  Kursy Online
  • K. Sołowińska
  • L. Holec-Gąsior
  • M. Mroczyńska-Szeląg

  Kurs jest formą dydaktyczną, która ma na celu uzupełnienie zajęć laboratoryjnych z przedmiotu "Biologia molekularna" prowadzonych w roku akademickim 2023/2024 w sposób stacjonarny na uczelni.

 • Biologia molekularna_wykład 2022/2023

  Kursy Online
  • L. Holec-Gąsior

  Celem wykładu jest przekazanie wiedzy w zakresie molekularnych mechanizmów genetycznych oraz podstawowych technik badawczych, którymi posługuje się biologia molekularna. Wykład dla studentów I stopnia III i V semestru kierunku Biotechnologia.

 • Biologia molekularna_wykład 2023/2024

  Kursy Online
  • L. Holec-Gąsior

 • Gracjana Klein-Raina dr hab.

 • Aplikacja wspomagająca przetwarzanie sekwencji dna: moduł dopasowań

  Biologia molekularna jest obecnie bardzo dynamicznie rozwijającą się dziedziną nauki. Wzrost mocy obliczeniowej komputerów pozwala na coraz szybszą i dokładniejszą analizę wielocząsteczkowych biologicznych polimerów. Poniższy artykuł przedstawia jeden z modułów programu AlignGator - modułowego systemu przeznaczonego do analizy DNA. Omawiany moduł pozwala na tworzenie, oraz edycję wielodopasowań. W początkowej części artykułu opisane...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA W MEDYCYNIE I PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM- 2023-2024

  Kursy Online
  • B. Krawczyk

  Nazwa przedmiotu: Diagnostyka Molekularna w Medycynie i Przemysle Spożywczym Kierunek studiów: Biotechnologia Wydział: Chemiczny Poziom kształcenia: Studia II Stopnia Forma studiów: Studia stacjonarne Rok studiów: II Semestr studiów: II Start semestru: październik 2023 Rok akademicki realizacji przedmiotu: 2023/2024 Forma zajęć: Wykład...

 • DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA W MEDYCYNIE I PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM- 2021-2022

  Kursy Online
  • B. Krawczyk
  • A. Stanisławska-Sachadyn
  • R. Kotlowski
  • A. Brillowska-Dąbrowska

  Nazwa przedmiotu: Diagnostyka Molekularna w Medycynie i Przemysle Spożywczym Kierunek studiów: Biotechnologia Wydział: Chemiczny Poziom kształcenia: Studia II Stopnia Forma studiów: Studia stacjonarne Rok studiów: II Semestr studiów: II Start semestru: październik 2021 Rok akademicki realizacji przedmiotu: 2021/2022 Forma zajęć: blended...

 • Metody genetycznej identyfikacji i numerycznej oceny skutków oddziaływań antropogenicznych, na wody podziemne obszarów o rozproszonej zabudowie

  Publikacja

  - Rok 2014

  Wody podziemne narażone są na różnego typu zanieczyszczenia, stając się zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzi z nich korzystających. W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie próbami zatrzymania lub odwrócenia stale postępującej degradacji środowiska przyrodniczego, wywołanej czynnikami pochodzenia antropogenicznego. Skuteczność podjętych działań w ramach rekultywacji, zabezpieczenia i ochrony gruntów oraz zasobów naturalnych...

 • Magdalena Gabig-Cimińska Professor

  Osoby

 • Przemysław Kowal dr inż.

  PROFIL NAUKOWYGoogle Scholar -https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=eIR5wi4AAAAJ&view_op=list_worksResearch Gate – https://www.researchgate.net/profile/Przemyslaw_KowalScopus – https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7006593853WYKSZTAŁCENIEdr inż.(2016): Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologiimgr inż. (2009): Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie; Wydział Ochrony Środowiska...

 • Anna-Karina Kaczorowska Dr n med.

 • Agnieszka Pastula Dr

  Osoby

  Agnieszka received her masters degree in biology at Jagiellonian University (Poland). Besides standard university classes, she did multiple extracurricular research internships in both basic science and medical life sciences e.g. at Warsaw University, Jagiellonian University College of Medicine, University of Medical Sciences in Poznań and University Medical Center Utrecht, that provided her with excellent interdisciplinary training...

 • Dariusz Nowicki PhD

  Osoby

 • Urszula Zarzecka mgr

  Osoby

 • Krzysztof Kowal mgr

 • Magdalena Stankevic dr inż.

  Dziedzinowy bibliotekarz akademicki. Doktor nauk farmaceutycznych oraz absolwentka Biotechnologii na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej,  kierunek dyplomowania Technologia Leków i Biochemia. W Bibliotece Politechniki Gdańskiej, jako starszy bibliotekarz w Sekcji Obsługi Czytelnika, koordynuje działania Regionalnej Biblioteki Nanotechnologii – Filii na Wydziale Chemicznym  oraz Filii na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki...

 • Patryk Wiśniewski mgr inż.

  Osoby

 • Julia Lipowicz mgr

  Osoby