Wyniki wyszukiwania dla: budownictwo okretowe - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: budownictwo okretowe

Wyniki wyszukiwania dla: budownictwo okretowe

 • An integrated hydraulic drive system of a novel device for launching lifeboats from large passenger ship

  Publikacja

  Artykuł przedstawia zintegrowany układ napędu i sterowania hydraulicznego systemu ewakuacyjnego składającego się z wyciągu łańcuchowego z zamocowanymi na nim łodziami ratunkowymi oraz furto-rampy rufowej. Zastosowana tu furto-rampa z elementem wypornościowym umożliwia zwiększenie jej funkcji do samoczynnego dostosowania kąta jej wychylenia roboczego w przypadku znacznego przegłębienia statku na dziób. Przedstawiony układ hydrauliczny...

 • Analysis of two design kind of propulsion for an inland vessel

  Publikacja

  w artykule przedstawiono dwa rodzaje układu napędowego dla statku śródlądowego. Pierwszy układ diesel-elektryczny z przetwornikiem częstotliwości i drugi układ diesel-hydrauliczny z przekładnią hydrostatyczną. Przeprowadzono wstępną analizę porównawczą obu układów z uwzględnieniem gabarytów, mas, kosztów inwestycyjnych i sprawności.

 • Selected developments within ship safety equipment for saving lives

  Publikacja

  - Rok 2007

  W artykule przedstawiono aktualny rozwój nowych metod i urządzeń do bezpiecznej ewakuacji ludzi ze statków, zwłaszcza z dużych pasażerskich, zabierających na pokład łącznie do 5 tysięcy osób.

 • Koncepcja urządzenia sprzęgającego obie części dwusegmentowego, śródlądowego statku pasażerskiego

  Publikacja

  - Rok 2007

  W publikacji przedstawiono założenia projektowe i koncepcję rozwiązania konstrukcyjnego oraz napędu i sterowania urządzenia sprzęgającego pchacz i barkę dwusegmentowego statku śródlądowego i przybrzeżnego. Zaprezentowane urządzenie umożliwia zarówno sztywne połączenie, jak i wzajemne kontrolowane wychylanie obu segmentów względem siebie, co w znacznym stopniu zwiększa manewrowość, a tym samym bezpieczeństwo żeglugi, zwłaszcza na...

 • Wybrane problemy nawijania lin i kablolin na bębnach wciągarek

  Publikacja

  W referacie przedstawiono kilka wybranych problemów związanych z wielowarstwowym nawijaniem lin oraz kablolin na bębnach wciągarek. Pokazano przy tym fotografie dwóch przykładowych wciągarek, w których problemy te wystąpiły.

 • Bezpieczna ewakuacja ludzi ze statków - prace realizowane w ramach Europejskiego Projektu Badawczego SAFECRAFTS

  Publikacja

  Przedstawiony referat ma na celu zapoznanie środowiska okrętowców z zakresem prac badawczych, prowadzonych w ramach Europejskiego Projektu 6 Programu Ramowego pod nazwą ''Safecrafts - bezpieczna ewakuacja ludzi ze statków''.

 • Investigation of motion of the lifeboat lowered from ship's deck

  Publikacja

  - Polish Maritime Research - Rok 2006

  W pracy przedstawiono model obliczeniowy oraz różniczkowe równania ruchu łodzi ratowniczej, opuszczanej z pokładu statku kołyszącego się na fali. Równania całkowano numerycznie. Opracowany na ich podstawie program komputerowy umożliwia wyznaczanie trajektorii oraz innych parametrów ruchu opusz¬czanej łodzi w funkcji czasu, dla różnych zadanych kołysań statku, a także obliczenie sił działających na łódź oraz znajdujących się...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wyznaczanie parametrów ruchu łodzi ratowniczej opuszczanej ze statku na fali

  Publikacja

  - Rok 2006

  W pracy przedstawiono model obliczeniowy oraz różniczkowe równania ruchu łodzi ratowniczej, opuszczanej z pokładu statku kołyszącego się na fali.

 • Comparative analysis of selected design variants of propulsion system for an inland waterways ship

  W pracy zaprezentowano założenia projektowe i wstępną analizę porównawczą dwóch wariantów napędu śródlądowego statku pasażerskiego. Pierwsze rozwiązanie to wariant z przekładnią elektryczną, drugie natomiast, to wariant z przekładnią hydrostatyczną.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • A concept of pusher - barge coupling device of two-segment ship for inland waterways and coastal service

  W artykule przedstawiono założenia projektowe i koncepcję rozwiązania konstrukcyjnego oraz napędu i sterowania urządzenia sprzęgającego pchacz i barkę dwusegmentowego statku śródlądowego i przybrzeżnego. Zaprezentowane urządzenie umożliwia zarówno sztywne połączenie, jak i wzajemne kontrolowane wychylanie obu segmentów względem siebie, co w znacznym stopni zwiększa manewrowość, a tym samym bezpieczeństwo żeglugi, zwłaszcza na wąskich...

 • Anchoring and mooring equipment for a two-segment inland waterways ship

  W artykule dokonano przeglądu i analizy wyposażenia kotwiczno-cumowniczego współczesnych statków śródlądowych. Przedstawiono także propozycję takiego wyposażenia dla segmentowego statku pasażerskiego wraz z doborem i rozmieszczeniem na pokładzie poszczególnych urządzeń.

 • A design concept of main propulsion system with hydrostatic transmission gear for inland waterways ship

  Celem analizy jest przedstawienie koncepcji napędu głównego statku oraz określenie jego sprawności całkowitej. Zrealizowanie zamierzenia przedstawionego powyżej wymaga spojrzenia na opis strat i sprawności energetycznej przekładni hydrostatycznej, uwzględniający jak najdalej idącą jego prostotę. Obraz wzajemnego wpływu strat we wszystkich elementach układu hydraulicznego okazuje się bardzo złożony. Przy założeniu koniecznych uproszczeń...

 • Design concepts of propulsion and steering system for hotel unit of two-segment inland waterways ship

  W artykule przedstawiono założenia projektowe i dwa rozwiązania koncepcyjne napędu i sterowania barki hotelowej, stanowiącej część dwusegmentowego statku śródlądowego i przybrzeżnego. Obydwa rozwiązania oparto na zastosowaniu dziobowego śrubosteru małej mocy, ze śrubą stałą umieszczoną w dyszy obrotowej. W jednym z rozwiązań śruba napędzana jest silnikiem hydraulicznym, zaś w drugim - silnikiem elektrycznym. Mechanizm obrotu kolumny...

 • Analysis of two design kind of propulsion for an inland vessel

  Publikacja

  W artykule przedstawiono założenia projektowe i dwa rozwiązania konstrukcyjne układu napędowego dla statku śródlądowego. W jednym z tych rozwiązań zastosowano przekładnię hydrostatyczną zaś w drugim - przekładnię elektryczną z przetwornikiem częstotliwości. Ponadto przedstawiono analizę porównawczą obu opracowanych układów.

 • Hull strength assessment of the designed ships

  Publikacja

  Przedstawiono metody i wyniki analizy wytrzymałości konstrukcji kadłubów czterech statków zaprojektowanych w ramach EUREKA Project E!2772: zbiornikowca, kontenerowca, Ro-Ro i statku rzeka-morze. Obliczenia wykonano według zaleceń i wymagań przepisów Det Norske Veritas.

 • Bayesian estimation of the parameters in safely and reliability models for the subjective priors.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Rozważono problem estymacji nieznanych charakterystyk niezawodnościowych za pomocą nieparametrycznych metod Bayesowskich. W wielu przypadkach opinie ekspertów są jedynym źródłem danych apriorycznych w modelach Bayesowskich. Celem uzyskania subiektywnych prawdopodobieństw apriorycznych zastosowano pewne metody ekspertowe. W oparciu o proces Dirichleta, który jest kluczowym pojęciem w teorii Fergusona, zostały skonstruowane...

 • Problems of ship system design for safety.

  Publikacja

  - Rok 2003

  System bezpieczny to taki, który nie stwarza ryzyka większego niż przyjęte w odpowiednich kryteriach. Kryteria te mogą być wyrażone jakościowo oraz ilościowo. Bezpieczeństwo jako atrybut systemu może być przedmiotem projektowania. Rozróżniono tutaj dwa przypadki: A - dotyczące systemu dla którego właściwe są kryteria jakościowe i B - dotyczące systemu dla którego zastosowano kryteria ilościowe. W uwagach końcowych przedyskutowano...

 • Automatic control systems for ships fitted with podded propulsion drive (POD).

  Publikacja

  W artykule ukazano celowość i możliwości automatyzacji układów napędowych, zwłaszcza typu POD, przewidzianych do zastosowania na projektowanych w ramach projektu Eureka BALTECOLOGICAL SHIP czterech statkach bałtyckich: kontenerowca, pojazdowa i tankowca oraz statku rzeczno - morskiego. Zawarte w artykule informacje ułatwiają dokonanie wyboru właściwych założeń projektowanego układu sterowania napędem wymienionych wyżej statków.

 • Problemy doboru parametrów głównych sterów strumieniowych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W pracy przedstawiono informacje ułatwiajace dobór rozwiązań konstrukcyjnych sterów strumieniowych oraz problemy związane z wyznaczaniem parametrów głównych tych urządzeń. Problemy te wynikają ze znacznych różnic wartości parametrów otrzymywanych z zalecanych przez różnych producentów metod ich obliczania. Dla weryfikacji tych metod zamieszczono w pracy wyniki analizy statystycznej sterów zastosowanych na statkach zbudowanych w...

 • Dobór parametrów głównych sterów strumieniowych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W pracy przedstawiono przegląd stosowanych obecnie odmian konstrukcyjnych sterów strumieniowych oraz metody doboru parametrów głównych tych urządzeń, zalecane przez ich producentów. Zamieszczono także wyniki wyniki analizy statystycznej sterów zastosowanych na statkach zbudowanych w Stoczni Gdynia w latach 1995 - 2002. Umożliwia to wybór właściwego rozwiązania konstrukcyjnego steru oraz optymalnej metody wyznaczenia jego parametrów...

 • Analysis of kinematics and basic loads luffing jib oat davit.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W pracy przedstawiono opis działania oraz analizę kinematyki i podstawowych obciążeń nowoczesnego, wypadowego żurawika łodziowego. Ten typ żurawika, zastosowany został na statku pasażerskim Queen Mary 2 i przeznaczony jest zwłaszcza do dużych, zakrytych łodzi dla 150 osób. Podstawowe obciążenia, wymiary, kinematyka i inne parametry techniczne zostały oszacowane i dobrane na podstawie ogólnodostępnych informacji i fotografii, jakie...

 • Serwomechanizm okrętowej śruby nastawnej.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Przedstawiono analizę mechanizmów zmiany skoku śrub nastawnych oraz założenia techniczne i rozwiązanie konstrukcyjne serwomechanizmu okrętowej śruby nastawnej małej mocy przeznaczonej dla kutra rybackiego KR 10. Serwomechanizm ten wraz ze śrubą nastawną i układem sterowania zdalnego zaprojektowane zostały na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej.Opracowane rozwiązanie zawiera pewne cechy oryginalne...

 • Problematyka łożysk tocznych linii wałów okrętowych.

  Publikacja

  - TRIBOLOGIA - Rok 2002

  Przedstawiono zasady, którymi powinien kierować się konstruktor przy wyborze łożysk tocznych linii wałów. Pokazano i omówiono kilka typowych rozwiązań konstrukcyjnych poprzecznych, wzdłużnych i wzdłużno-poprzecznych łożysk tocznych linii wałów. W części poświęconej obliczeniom łożysk tocznych pokazano podstawowe równania, które mogą być wykorzystane przy określaniu obciążeń zastępczych, średniej prędkości obrotowej, stosunku...

 • Selection of the tunnel thuster main parameters.

  Przedstawiono przegląd podstawowych odmian konstrukcyjnych sterów strumieniowych urządzeń zalecanych przez producentów. Z uwagi na znaczne różnice wartości otrzymywane z wymienionych metod, zamieszczono także wyniki analizy statystycznej sterów strumieniowych zastosowanych na statkach zbudowanych w Stoczni Gdynia w latach1995-2002. Porównanie wyników poszczególnych metod z parametrami sterów zastosowanych na wymienionych...

 • Efektywny i przyjazny środowisku system napędowy małej jednostki rybackiej.

  Publikacja

  - Rok 2003

  W pracy przedstawiono opracowany, wykonany i przebadany na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej efektywny i przyjazny środowisku system napędowy małej jednostki rybackiej. Ten prototypowy, nowoczesny system został zainstalowany na jednostce KR 10, która od września 2002 roku prowadzi połowy na Bałtyku. Do czasu złożenia referatu wszystkie informacje z eksploatacji kutra i jego systemu napędowego są...

 • Napęd i sterowanie kutra rybackiego.

  Publikacja

  - Rok 2003

  W pracy przedstawiono rozwiązanie konstrukcyjne wraz z układem sterowania układu napędowego małej jednostki rybackiej. Układ ten wyposażony w śrubę nastawną został zaprojektowany, wykonany i przebadany na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. Po zainstalowaniu go na jednostce przeszedł pomyślnie próby morskie. Od września 2002r. Jednostka prowadzi intensywne prace połowowe a układ działa bez zarzutu.

 • System napędowy małej jednostki rybackiej.

  Publikacja

  - Rok 2003

  W pracy przedstawiono opis rozwiązania konstrukcyjnego i wyniki eksploatacyjne systemu napędowego małej jednostki rybackiej. System ten, opracowany,wykonany i przebadany na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, został zainstalowany na kutrze rybackim KR10. Kuter od września 2002 roku prowadzi połowy na Bałtyku. Do czasu złożenia referatu wszystkie informacje z eksploatacji kutra i jego systemu napędowego...

 • Preliminary analysis of proposed ship docking systems for a designed floating dock

  Publikacja

  W artykule przedstawiono alternatywne koncepcje, wraz z ich analizą porównawczą, urządzeń dokujących statek na doku pływającym. Dok ten projektowany był na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej w ramach projektu ECOLOGICAL DOCK E!2968. Zaprezentowane rozwiązania różnią się głównie rodzajem zastosowanych w nich urządzeń: w pierwszym przypadku są to przewijarki i wózki dokujące, zaś w drugim - wciągarki...

 • An azimuthing diesel-hydraulic propulsion system for an inland vessel

  Publikacja

  - Rok 2005

  W pracy przedstawiono założenia i uwarunkowania techniczne oraz projekt koncepcyjny diesel-hydraulicznego systemu napędowego statku śródlądowego z pędnikami azymutalnymi. Projekt zawiera schemat systemu napędowego oraz wizualizację rozmieszczenia podstawowych elementów tego systemu w kadłubie statku.

 • A design concept of fire protection system for an ecological floating dock

  Publikacja

  - Rok 2005

  W artykule przedstawiono możliwe do wystąpienia na doku pływającym zagrożenie pożarowe oraz projekt koncepcyjny systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego. Projekt ten obejmuje: istalację gaśniczą wodno-hydrantową i pianową do ochrony pokładu głównego oraz instalację CO2 do ochrony siłowni, rozdzielni elektrycznej i tunelu kablowego, a także instalację wykrywania i sygnalizacji pożaru.