Wyniki wyszukiwania dla: chemia żywności - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: chemia żywności

Wyniki wyszukiwania dla: chemia żywności

 • Zakres, rozwój i znaczenie chemii żywności

  Publikacja

  - 2002

  Chemia żywności jest nauką o właściwościach składników żywności, o przemia-nach tych związków w czasie przechowywania i przetwarzania surowców orazproduktów żywnościowych, a także o roli jaką odgrywają różne substancje wtworzeniu cech sensorycznych. Akademickie ośrodki badań i kształcenia w zak-resie nauki o żywności mają w Polsce w większości rodowód sięgający WyższejSzkoły Rolniczej w Dublanach i Akademii Technicznej...

 • Zakres, rozwój i znaczenie chemii żywności. Rozdział 1

  Publikacja

  - 2007

  Chemia żywności jest nauką o składzie surowców i produktów żywnościowych, o reakcjach składników w warunkach przechowywania i obróbki oraz o wpływie tych reakcji na jakość żywności. Ważne funkcje biologiczne składników żywności chemicy opisali już w połowie 19 wieku. W Polsce bardzo ważnym ośrodkiem badań i kształcenia w zakresie chemii żywności była na przełomie 19 i 20 wieku Akademia Rolnicza w Dublanach pod Lwowem.

 • Nauki o żywieniu w erze postgenomicznej

  brak

 • Hanna Staroszczyk dr hab. inż.

  Absolwentka Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, od 2007 roku pracuje w Katedrze Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Pracowała w Politechnice Krakowskiej, Akademii Rolniczej w Krakowie, Institute of Food Research w Norwich, Academia Sinica w Tajpej oraz University of Arkansas w Fayetteville. W 2013 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego...

 • Robert Tylingo dr hab. inż.

 • Adam Macierzanka dr hab. inż.

  2015-presentHead of Department, Associate Professor Department of Colloid and Lipid Science, Faculty of Chemistry, Gdansk University of Technology, Gdansk, Poland 2014-2015Research Leader Colloid Science, Food & Health Research Programme Institute of Food Research, Norwich, United Kingdom 2012-2014Professor (Invited Full Professor; Research Based University Chair of Excellence), Department of Food Science and Technology, Agrocampus...

 • Marek Biziuk prof. dr hab. inż.

  Osoby

  Ur. 25.06.1947 w Sokółce, Województwo Podlaskie. W latach 1964-1969 studiował na Wydziale Chemicznym PG. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1977 r., a stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych w zakresie chemia uzyskał na Wydziale Chemicznym PG 24.05.1995 r. Tytuł naukowy profesora nauk chemicznych uzyskał na Wydz. Chemicznym PG 6.04.2001 r. Członek Komitetu Chemii Analitycznej PAN od 2008, członek Zespołu ds....

 • Chemia a zdrowa żywność: Dodatki i zaieczyszczenia żywności - problemy i wyzwania

  Publikacja

  - 2011

  Opisane zostały dodatki do żywności, takie jak:prebiotyki , probiotyki, przeciwutleniacze, substancje wzmacniające smak i zapach, konserwanty, środki słodzące, emulgatory, zagęstniki i środki do regulacji kwasowości oraz zanieczyszczenia metalami ciężkimi oraz związkami organicznymi (pestycydami, PCB, związkami endokrynnymi)

 • Chemia a zdrowa żywność : Dodatki i zanieczyszczenia żywności : problemy i wyzwania

  Publikacja

  Podstawowe składniki pożywienia to: tłuszcze, węglowodany, białka, składniki mineralne, w tym makroelementy i mikroelementy, witaminy oraz składniki bioaktywne. Niebezpiecznymi składnikami żywności mogą być: dodatki do żywności w trakcie procesu produkcji, substancje powstające w trakcie obróbki, organiczne i nieorganiczne zanieczyszczenia oraz substancje występujące w sposób naturalny, np. alkaloidy grzybowe. Stosowanie dodatków...

 • Justyna Płotka-Wasylka dr inż.

  Urodziła się w Słupsku (24.03.1986).W 2005 roku ukończyła I Liceum Ogólnokształcące im. Jana II Sobieskiego w Wejherowie i rozpoczęła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Po ich ukończeniu w 2010 rozpoczęła pracę naukową na tej uczelni, uzyskując w 2014 roku stopień doktora nauk chemicznych. Tematem jej rozprawy doktorskiej, wykonywanej pod kierunkiem prof. Marka Biziuka oraz dr Caluma Morrisona (Uniwersytet w...

 • Katedra chemii, technologii i biotechnologii żywności

  * Biochemiczne i funkcjonalne właściwości składników żywności oraz ich chemiczne i enzymatyczne modyfikacje * Łagodne przetwarzanie żywności * Bezpieczeństwo zdrowotne żywności * Analiza żywności * Reologia żywności * Związki aktywne biologicznie pochodzenia roślinnego

 • Katedra Technologii Koloidów i Lipidów

  Aktywność badawcza Katedry Technologii Koloidów i Lipidów obejmuje szeroki zakres tematyczny z obszaru nauk o koloidach, lipidach i zjawiskach międzyfazowych. Badania prowadzone są w celu charakteryzowania fundamentalnych oddziaływań różnych układów koloidalnych z organizmem ludzkim oraz potencjalnego wykorzystania wyników pracy eksperymentalnej w projektowaniu nowych struktur koloidalnych o zwiększonej funkcjonalności w określonych...

 • Chemia Stosowana Studia Niestacjonarne

  Kursy Online

 • Chemia Stosowana Studia Stacjonarne

  Kursy Online

 • Fizyka dla Wydziału Chemicznego - kierunek Chemia

  Kursy Online

  Kurs dla studentów I roku Wydziału Chemicznego - studia I stopnia

 • Chemia fizyczna TOŚ II - ćwiczenia rachunkowe

  Kursy Online

  Kierunek - Technologie Ochrony Środowiska, semestr III. Na kursie przedstawiane będą definicje podstawowych pojęć, wzory z termodynamiki, kinetyki i równowag fazowych. Przygotowane będą zadania i pytania na różnym stopniu trudności.

 • WCh - Chemia - e-test 2018/19

  Kursy Online

 • Chemia Budowlana

  Kursy Online

 • Methodological evaluation of method for dietary heavy metal intake

  Publikacja

  - JOURNAL OF FOOD SCIENCE - 2008

  Narażenie człowieka na działanie zanieczyszczeń środowiskowych jest poważnym problemem w obecnych czasach. Metale ciężkie są uważane za toksyczne dla człowieka ze względu na tendencję kumulowania się w wybranych tkankach organizmu. Ponadto, ich obecność w ustroju jest przyczyną wielu schorzeń. Substancje szkodliwe mogą przenikać do organizmu kilkoma drogami, m.in. poprzez spożywanie skażonej żywności. Biorąc pod uwagę ryzyko związane...

 • Żaneta Polkowska prof. dr hab. inż.

 • Jarosław Chojnacki dr hab. inż.

  Urodzony w 1961 w Bydgoszczy, absolwent Technikum Chemicznego im. I. Łukasiewicza. Studia chemiczne ukończył na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej w 1986 roku, broniąc pracy dotyczącej elektrod jonoselektywnych. Późniejsze badania związane były z syntezą organiczną i krzemoorganiczną a od 2002 roku z krystalografią. Praca doktorska dotyczyła silanotiolanów miedziowców, a dysertacja habilitacyjna (2010) opisywała przegląd...

 • Toenail selenium level among healthy residents of two polish districts

  Publikacja

  Celem pracy było badanie zawartości selenu w próbkach paznokci pobranych od mieszkańców Województwa Pomorskiego i Lubuskiego. Wykazano, że średnie stężenia Se w próbkach paznokci wynosiło odpowiednio 0,57 ± 0,10, 0,60 ± 0,16 mg kg-1. Stwierdzono także, że płeć, wiek, wskaźnik masy ciała, status palenia oraz przyjmowanie Se w postaci suplementów diety przez uczestników badania wpływa istotnie statystycznie na poziom...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Waldemar Wardencki prof. dr hab. inż.

  Osoby

 • Jacek Namieśnik prof. dr hab. inż.

  Osoby

  Urodził się 10 grudnia 1949 r. w Mogilnie. Prof. Jacek Namieśnik to specjalista z zakresu chemii analitycznej i chemii środowiska, głównie nowych rozwiązań aparaturowych i metodycznych w zakresie przygotowania próbek do analizy. Autor lub współautor ponad 800 prac opublikowanych w czasopismach z listy JCR oraz około 200 prac, które ukazały się w innych czasopismach. Prace znajdujące się w dorobku prof. Jacka Namieśnika cieszą się...

 • Self-organizing maps classification of epidemiological data and toenail selenium content monitored on cancer and healthy patients from Poland

  W pracy przedstawiono wyniki wielowymiarowej analizy danych pomiarowych (przy wykorzystaniu techniki samoorganizującej sie mapy (SOM))nad oszacowaniem zawartości selenu w próbkach paznokci pobranych od mieszkańców Województwa Pomorskiego ((w tym od grupy osób zdrowych i ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową) i Lubuskiego. W wyniku przeprowadzonej analizy uzyskano podział uczestników ze zdiagnozowanym nowotworem na trzy różne grupy:1...

 • Zielona Chemia.

  Publikacja

  Przedstawiono podstawy Zielonej Chemii -nowego podejścia do zagadnień syntezy, przeróbki i wykorzystania związków chemicznych, związanego ze zmniejszeniem zagrożenia dla zdrowia i środowiska. Zielona Chemia dotyczy nie tylko syntezy, przeróbki i wykorzystania związków chemicznych ale również metod analitycznych które pomagają w prowadzeniu procesów chemicznych i ocenie ich wpływu na środowisko. Zastosowanie odpowiednich technik...

 • Edyta Malinowska-Pańczyk dr hab. inż.

 • Agnieszka Bartoszek-Pączkowska dr hab. inż.

 • Chemia w praktyce - wskaźniki

  Publikacja

  W nauczaniu chemii na każdym etapie kształcenia warto eksponować eksperymentalny charakter tej nauki. Doświadczenia przeprowadzane na lekcji pełnią nie tylko funkcję ilustracyjną, badawczą bądź weryfikacyjną, ale mogą też odegrać istotną rolę motywacyjną. Praktycznie każdy, nawet bardzo skromny i prosty, ale dobrze zaplanowany eksperyment pozwala poszerzyć wiedzę i zrobić to w sposób najlepszy z możliwych. Przedstawiony w pracy...

 • Chemia analityczna w lipidomice

  Lipidomika, stanowiąca gałąź metabolomiki, jest prężnie rozwijającą się dziedziną nauki, w której badania ukierunkowane są na identyfikację oraz oznaczenie ilościowe lipidów komórkowych, poznanie ich funkcji biologicznych oraz oddziaływań z innymi cząsteczkami. Wzrost zainteresowania badaniami lipidomicznymi w ostatnich latach, zwłaszcza w obszarze tworzenia profili lipidów komórkowych, związany był z wprowadzeniem do praktyki...

 • Nanotechnologia, chemia i medycyna

  Publikacja

  Książka przedstawia chemiczne metody otrzymywania nanomateriałów oraz metody ich funkcjonalizacji. Opisano struktury zero, jedno i dwuwymiarowe zbudowane z różnych materiałów (metale, ceramika, związki organiczne, alotropowe odmiany węgla, chalkogenki metali). Podano wybrane przykłady zastosowania nanostruktur w medycynie i naukach pokrewnych.

 • Bożena Zabiegała prof. dr hab. inż.

    Główne zainteresowania badawcze prof. Bożeny Zabiegały obejmują problemy analityki zanieczyszczeń środowiska ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wewnętrznego (powietrza wewnętrznego), wykorzystania technik pasywnych pobierania próbek w analityce środowiskowej, chemia środowiskowa, badania oraz projektowania nowoczesnych narzędzi do oceny emisji związków z grupy VOC i SVOC, badania składu olejków eterycznych i ocena ich...

 • Nuclear Activation Methods in the Estimation of Environmental Pollution and the Assessment of the Industrial Plant Impact on the Citizens of Gdansk (Poland)

  Publikacja
  • M. Biziuk
  • K. Astel
  • E. Raińska
  • J. Żukowska
  • P. Bode
  • M. Frontasyeva

  - ANALYTICAL LETTERS - 2010

  Neutronowa Analiza Aktywacyjna została wykorzystana do oceny stanu jakości powietrza atmosferycznego na podstawie badań analitycznych stopnia kumulacji zanieczyszczeń nieorganicznych w mchu torfowca, a także składu wód opadowych. Ponadto przedstawiono wyniki badań dotyczących szacowania ryzyka zawodowego pracowników zakładów przemysłowych na podstawie analizy próbek materiału biologicznego pobranego od osób narażonych.

 • Food Quality : Script for Laboratory Exercises

  Podręcznik zawiera wprowadzenie teoretyczne oraz opis wykonania ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu zawartości w żywności składników, których obecność warunkuje jakość produktów spożywczych. Ćwiczenia pogrupowano w następujące rozdziały: Wartość odżywcza żywności; Zanieczyszczenia żywności; Naturalne bioaktywne składniki żywności; Jakość tłuszczów i olejów jadalnych; Dodatki dozwolone do stosowania w żywności; Zafałszowania żywności.

 • Barbara Kusznierewicz dr hab. inż.

 • Dorota Martysiak-Żurowska dr hab. inż.

 • Marek Tobiszewski dr hab. inż.

 • Dodatki do żywności w świetle polskich i unijnych unormowań prawnych

  ..

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • WYBRANE ZAGADNIENIA RECYKLINGU TWORZYW SZTUCZNYCH I GUMY

  Tematyka recyklingu tworzyw sztucznych w ostatnich latach staje się coraz bardziej popularna ze względu na poszerzoną wiedzę społeczeństwa w tej dziedzinie i wprowa­dzane ustawy dotyczące segregacji odpadów komunalnych. Do głównych metod recy­klingu można zaliczyć recykling mechaniczny, recykling chemiczny oraz odzysk ener­getyczny. Wszystkie te metody mają na celu zmniejszenie ilości odpadów, które trafiają na wysypiska, i pozwalają...

 • Żywność wysokiej jakości-perspektywa klienta

  W niniejszej publikacji przedstawiono podstawowe perspektywy postrzegania jakości żywności. Zaprezentowane zostały dwa kluczowe obszary wiążące się z postrzeganiem jakości żywności przez klientów: obszar związany z samym produktem spożywczym, a także obszar bezpośrednio związany z klientem i jego decyzjami zwiazanymi z zakupem żywności. Identyfikacja poszczególnych obszarów pozwoliła w dalszej konsekwencji na określenie kluczowych...

 • Sacharydy - występowanie i znaczenie

  Publikacja

  Rozdział porusza takie zagadnienia jak: sposoby oznaczania sacharydów w żywności; zawartość w żywności; fizyczne i chemiczne właściwości; chemiczne i biochemiczne przemiany w warunkach przechowywanie i przetwarzania; celowe modyfikowanie skrobi; a także rola sacharydów w tworzeniu sensorycznych cech żywności i żywieniu człowieka.

 • Sacharydy - występowanie i znaczenie

  Publikacja

  Rozdział porusza takie zaganienia jak: struktura i nazewnictwo sacharydów, sposoby ich oznaczenia w żywności, zawartość w żywności, chemiczne i fizyczne właściwości oraz przemiany w warunkach przechowywania i przetwarzania, celowe modyfikowanie skrobi, a także rola sacharydów w tworzeniu sensorycznych cech żywności i żywieniu człowieka.

 • Zasady zapewniania bezpieczeństwa żywności

  Publikacja

  - 2017

  Żywność jest niezbędnym elementem życia człowieka, a jej spożywanie jest czynnością codzienną i bardzo ważną dla funkcjonowania organizmu. Produkcja i spożycie żywności wywołuje konsekwencje ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. Pominięcie aspektów związanych z bezpieczeństwem żywności skutkowałoby występowaniem chorób układu pokarmowego oraz strat ekonomicznych o zasięgu zarówno regionalnym, jak i światowym. Bezpieczeństwo żywności...

 • Skażenia żywności

  Publikacja

  - 2002

  Przedstawiono podstawowe wiadomości z toksykologii żywności. Wykazano przy-czyny i źródła skażenia żywności szkodliwymi dla zdrowia związkami chemicz-nymi i kryteria oceny higieniczno toksykologicznej tych zanieczyszczeń. Omó-wiono toksyczne właściwości: metali ciężkich, mikotoksyn, pestycydów, diok-syn, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, azotanów (V) i azota-nów (III) oraz radionuklidów. Wskazano też na...

 • Zielone linie jako doskonalenie jakości usług gastronomicznych z uwzględnieniem orientacji na klienta

  W niniejszej publikacji autorzy przedstawili badania ukazujące postrzeganie żywności ekologicznej oraz lokali gastronomicznych przygotowujących potrawy wytwarzane z produktów ekologicznych w ramach ''zielonych linii''. Badania uzupełnione zostały o wnioski dotyczące postrzegania żywności ekologicznej na rynku europejskim oraz czynników skłaniających konsumentów do jej zakupu a także zagadnień zwiazanych z bezpieczeństwem żywności.

 • Rheological properties of food systems

  Publikacja

  - 2002

  Przedstawiono ocenę systemów żywności pod względem ich właściwości reologi-cznych. Dla określonego schematu podziału opisano podstawowe sposoby pomiaruwłaściwości w tych strukturach. Na podstawie przyjętego modelu reologicznegooraz rozpoznanych sił i zależności działających w odpowiednim zestawie skła-dników struktury żywności, określono wpływ zmian reologicznych na cechy sen-soryczne w niektórych systemach żywności.

 • Mutagenne i rakotwórcze składniki żywności

  .

 • Determination of pesticide residues in food matrices using the QuEChERSmethodology

  Publikacja

  - FOOD CHEMISTRY - 2011

  Oznaczanie pozostałości pestycydów w próbkach żywności jest ogromnym wyzwaniem głównie z powodu dużych ilości substancji przeszkadzających, które podlegają ekstrakcji razem z analitami i najczęściej wywierają negatywny wpływ na tok analizy. Z drugiej strony, zapewnienie "bezpieczeństwa żywności" wymaga monitorowania w niej pozostałości pestycydów. W artykule przedstawiono nowe podejście do oznaczania pozostałości pestycydów w próbkach...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Budowa i podstawowy skład surowców oraz produktów żywnościowych

  Publikacja

  - 2015

  Rozdział zawiera zagadnienia związane ze składem chemicznym mięsa, mleka, surowców skrobiowych, nasion roślin strączkowych, tłuszczów jadalnych oraz owoców i warzyw.

 • Paweł Filipkowski dr inż.

  mgr inż - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności, Katedra Mikrobiologii Technicznej i Żywnosci, Prof. Maria Wojtatowicz/ Prof. Waldemar Rymowicz, adiunkt - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Inzynieryjno-Ekonomiczny, Katedra Inżynierii Bioprocesowej, Prof. Tadeusz Miśkiewicz/ Prof. Edward Cybis, dr - Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Mikrobiologii, ś.p. Prof. Józef Kur, Staże w...