Wyniki wyszukiwania dla: chemia fizyczna - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: chemia fizyczna

Wyniki wyszukiwania dla: chemia fizyczna

 • Chemia fizyczna

  Kursy Online
  • A. Kuffel
  • M. Śmiechowski
  • J. Zielkiewicz

  Chemia fizyczna dla III semestru kierunku studiów Chemia Budowlana

 • Chemia fizyczna

  Kursy Online
  • D. Warmińska

 • Chemia Fizyczna - ćwiczenia

  Kursy Online
  • A. Brillowska-Dąbrowska
  • Ł. Marcinkowski

  Kurs adresowany jest do studentów kierunku Technologia Chemiczna na pierwszym stopniu studiów. Ćwiczenia rachunkowe w ramach przedmiotu Chemia Fizyczna w semestrze letnim obejmują materiał z dwóch działów chemii fizycznej : z elektrochemii oraz kinetyki chemicznej. 

 • Chemia Fizyczna - wykład i seminarium

  Kursy Online
  • M. Olewniczak
  • Ł. Nierzwicki
  • J. Czub
  • J. Słabońska
  • M. Badocha
  • P. Chodnicki
  • M. Jurkowski

  Celem przedmiotu jest dostarczenie formalizmu służącego do badania, opisu i przewidywania przebiegu reakcji (bio)chemicznych oraz innych procesów w układach (bio)molekularnych. Kurs obejmuje m.in.: teorię oddziaływań międzycząsteczkowych, podstawy termodynamiki z elementami teorii, opis równowag fazowych i równowagi chemicznei z elementami bioenergetyki i elektrochemii, kinetykę chemiczną i katalizę enzymatyczną, procesy transportu,...

 • Chemia fizyczna TOŚ II - ćwiczenia rachunkowe

  Kursy Online
  • J. Krakowiak

  Kierunek - Technologie Ochrony Środowiska, semestr III. Na kursie przedstawiane będą definicje podstawowych pojęć, wzory z termodynamiki, kinetyki i równowag fazowych. Przygotowane będą zadania i pytania na różnym stopniu trudności.

 • Chemia fizyczna dla kierunku Chemia Budowlana 2021

  Kursy Online
  • M. Śmiechowski
  • J. Zielkiewicz

  Celem przedmiotu jest poznanie praw fizycznych rządzących procesami chemicznymi oraz gruntowne zrozumienie podstaw termodynamiki w zakresie pozwalającym na swobodne zastosowanie jej aparatu pojęciowego w różnorodnych dyscyplinach nauk chemicznych.

 • Chemia Fizyczna_TCh_20_21_zima

  Kursy Online
  • W. Chrzanowski

  Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi prawami fizykochemicznymi z zakresu termodynamiki chemicznej, równowag chemicznych oraz równowag fazowych, jak również przekazanie mu umiejętności rozwiązywania problemów rachun-kowych z tego zakresu a także umiejętności sprawnego i bezpiecznego wykonywania prostych doświadczeń/pomiarów wielkości fizykochemicznych wraz z właściwym przed-stawieniem i interpretacją ich...

 • Chemia Fizyczna_TCh_20_21_zima

  Kursy Online
  • A. Kloskowski
  • P. Rakowska
  • W. Chrzanowski
  • J. Krakowiak
  • Ł. Marcinkowski

  Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi prawami fizykochemicz-nymi z zakresu termodynamiki chemicznej, równowag chemicznych oraz równowag fazowych, jak również przekazanie mu umiejętności rozwiązywania problemów rachun-kowych z tego zakresu a także umiejętności sprawnego i bezpiecznego wykonywania prostych doświadczeń/pomiarów wielkości fizykochemicznych wraz z właściwym przed-stawieniem i interpretacją ich wyników. WYKŁAD Termodynamika...

 • Chemia Fizyczna dla kierunku Technologia Chemiczna 2021/22

  Kursy Online
  • A. Kloskowski
  • J. Wawer
  • P. Rakowska
  • J. Krakowiak

  Kurs zawiera materiały do wykładów, ćwiczeń oraz laboratorium z przedmiotu Chemia Fizyczna dla studentów kierunku Technologia Chemiczna (I stopień).

 • Chemia fizyczna - ćwiczenia dla studentów Chemii sem. III

  Kursy Online

  Kurs obejmuje materiał pierwszego semestru ćwiczeń do przedmiotu Chemia Fizyczna dla studentów kierunku studiów Chemia (I stopień, semestr III) na Wydziale Chemicznym w postaci prezentacji oraz umożliwia kontakt z prowadzącym za pomocą czatu. Materiał obejmuje dwa bloki zagadnień: (I) Termodynamika i termochemia oraz (II) Równowagi fazowe i chemiczne. Prowadzący: dr hab. inż. Piotr Bruździak, prof. PG

 • Chemia fizyczna dla studentów kierunku Zielone technologie 2021/2022

  Kursy Online
  • D. Warmińska

 • Chemia fizyczna - laboratorium (kierunek Chemia, semestr letni, r. akad. 2021/22)

  Kursy Online
  • P. Bruździak
  • A. Panuszko
  • J. Stangret
  • J. Zielkiewicz

  Kurs zawiera materiały do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu Chemia Fizyczna (laboratorium) dla studentów kierunku Chemia (studia I stopnia) semestru IV (semestr letni) roku akademickiego 2021/2022.

 • Chemia fizyczna - laboratorium (kierunek Chemia, semestr zimowy, r. akad. 2021/22)

  Kursy Online
  • P. Bruździak
  • A. Panuszko

  Kurs zawiera materiały do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu chemia fizyczna (laboratorium) dla studentów kierunku Chemia (studia I stopnia) semestru III (semestr zimowy) roku akademickiego 2021/2022.

 • Chemia fizyczna - ćwiczenia dla studentów Chemii sem. III - 21/22

  Kursy Online
  • P. Bruździak
  • A. Panuszko
  • J. Stangret

  Kurs obejmuje materiał pierwszego semestru ćwiczeń do przedmiotu Chemia Fizyczna dla studentów kierunku studiów Chemia (I stopień, semestr III) na Wydziale Chemicznym w postaci prezentacji oraz umożliwia kontakt z prowadzącym za pomocą czatu. Materiał obejmuje dwa bloki zagadnień: (I) Termodynamika i termochemia oraz (II) Równowagi fazowe i chemiczne. Prowadzący: dr hab. inż. Piotr Bruździak, prof. PG

 • Chemia Fizyczna dla kierunku Technologia Chemiczna 2021/22 sem. letni

  Kursy Online
  • P. Rakowska
  • J. Krakowiak

 • Chemia fizyczna - laboratorium (zielone technologie i monitoring, I st., 4 sem.)

  Kursy Online
  • A. Kuffel
  • D. Warmińska
  • A. Brillowska-Dąbrowska
  • W. Chrzanowski
  • J. Stangret

  Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunku Zielone Technologie i Monitoring (studia pierwszego stopnia, czwarty semestr).

 • Chemia fizyczna dla studentów kierunku Zielone technologie semestr letni 2021/2022

  Kursy Online
  • A. Kuffel
  • D. Warmińska

 • Chemia fizyczna - laboratorium (zielone technologie i monitoring, I st., 4 sem.) 2021

  Kursy Online
  • A. Kuffel
  • D. Warmińska

 • Waldemar Wardencki prof. dr hab. inż.

  Osoby

 • Optyka Fizyczna 21/22

  Kursy Online
  • M. Shopa

  Optyka Fizyczna

 • Pracownia Fizyczna I - IBM FMed

  Kursy Online
  • B. Mielewska

  Zajęcia laboratoryjne w pracowni fizycznej I dla studentów Inżynierii Biomedycznej, strumień Fizyka Medyczna, semestr V.

 • Pracownia Fizyczna I - IBM FMed 2021/22

  Kursy Online
  • B. Mielewska
  • I. Linert

  Zajęcia laboratoryjne w pracowni fizycznej I dla studentów Inżynierii Biomedycznej, strumień Fizyka Medyczna, semestr V.

 • Małgorzata Śmiałek-Telega dr hab. inż.

 • Molecular picture of hydroxide anion hydration in aqueoussolutions studied by FT-IR ATR spectroscopy

  Hydratacja anionu hydroksylowego w wodnych roztworach wodorotlenków metali alkalicznych (LiOH, NaOH, KOH) została zbadana metodą spektroskopii oscylacyjnej FT-IR całkowitego wewnętrznego odbicia (ATR). Widma oscylacyjne wody dostarczają cennych informacji na temat stanu strukturalnego cząsteczek wody w sferach hydratacyjnych, wynikających ze sprzężeń oscylatorów w układzie. Wykazano, że drganie normalne rozciągające cząsteczki...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Enthalpies of formation of rare earth niobates, RE3NbO7

  Publikacja

  - AMERICAN MINERALOGIST - Rok 2015

  High-temperature oxide melt solution calorimetry was used to investigate energetics of a series of rare earth niobates RE3NbO7. All of investigated compounds were found to be stable in enthalpy in respect to their oxides. The enthalpy of formation from oxides becomes more exothermic as the size of the RE cation increases, a trend seen previously in other RE compounds including pyrochlores, perovskites, and phosphates. For smaller...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Maciej Przybyłek Dr

  Osoby

 • Łukasz Marcinkowski dr inż.

  Osoby

  Urodził się 27 sierpnia 1986r. w Działdowie. W 2005 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie. W tym samym roku rozpoczął studia na kierunku Technologia Chemiczna prowadzonym na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. W 2010 roku ukończył pierwszy stopień studiów uzyskując tytuł inżyniera, specjalność technologia organiczna, za pracę zatytułowaną „Weryfikacja empiryczna nowej metody wytwarzania...

 • Damian Paliwoda dr inż.

  Osoby