Wyniki wyszukiwania dla: chromatografia zelowa - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: chromatografia zelowa

Wyniki wyszukiwania dla: chromatografia zelowa

 • Zastosowania chromatografii wykluczania (SEC) w analityce technicznej i preparatyce – część I-sza.

  W pracy scharakteryzowano założenia teoretyczne oraz mechanizm rozdzielania w warunkach chromatografii wykluczania (SEC). Przeanalizowano wady i zalety tej techniki rozdzielania. Przedstawiono przegląd zastosowań obejmujący wykorzystanie SEC w analityce technicznej oraz w preparatyce. SEC w warunkach liofilowych znajduje zastosowanie do rozdzielania mieszanin polimerów t.j. polistyren, polibutadien, poliizopren, poli(dimetylosiloksan),...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zastosowanie chromatografii żelowej (chromatografii wykluczania) w badaniach polimerów

  Zastosowanie chromatografii żelowej (GPC)/chromatografii wykluczenia (SEC) w badaniach polimerów i substratów stosowanych w ich syntezie, pozwala na wyznaczenie średniej wagowo i liczbowo masy cząsteczkowej, a także stopnia polidyspersyjności (PD). Są to niezmiernie istotne informacje, kluczowe na etapie planowania syntezy polimeru, w tym także modelowania zespołu właściwości użytkowych wyrobów otrzymywanych z ich udziałem. Praktyczne...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Kolumnowa chromatografia cieczowa w rozdzielaniu peptydów i białek.

  Publikacja

  Omówiono zastosowanie chromatografii cieczowej do rozdzielania i otrzymywania peptydów i białek tj. chromatografii żelowej, jonowymiennej, wykluczania jonowego, chromatografię adsorpcyjną w układach faz odwróconych oraz normalnych, chromatografię oddziaływań hydrofobowych. Omówiono najczęściej stosowane sposoby wpływania na selektywność i sprawność układu chromatograficznego podczas rozdzielania peptydów i białek z wykorzystaniem...

 • Chromatografia żelowa.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Omówiono mechanizm rozdzielania substancji z wykorzystaniem chromatografii żelowej. Przedstawiono metodykę kalibracji w celu określenia rozkładu masy cząsteczkowej substancji oznaczanych. Omówiono stosowanoe rodzaje faz stacjonarnych oraz eluentów stosowanych do rozdzielania substancji lipofilowych i hydrofilowych z wykorzystaniem chromatografii żelowej. Omówiono zasady doboru optymalnych warunków rozdzielania, problemu i sposobu...