Wyniki wyszukiwania dla: chrzastka stawowa - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: chrzastka stawowa

Wyniki wyszukiwania dla: chrzastka stawowa

 • A new concept of measuring the friction forces for cartilage and polymers with viscoelastic properties

  Publikacja

  Referat przedstawia nową koncepcję dotyczącą pomiaru niskich sił tarcia oraz właściwości materiałów lepkosprężystych. Zaprezentowano: ogólny zarys metody pomiaru, wskazania dotyczące projektowania i budowy urządzenia pomiarowego, model matematyczny oraz sposób identyfikacji parametrów modelu. Metoda ta jest szczególnie przydatna w przypadku analizy właściwości materiałowej polimerów oraz tkanki chrząstki stawowej człowieka, zarówno...

 • Komputerowy model 3D stawu biodrowego

  Publikacja

  W pracy przedstawiono stworzony w programie ANSYS komputerowy model 3D stawu biodrowego. Model wykonano w oparciu o budowę anatomiczną oraz zebrane dane dotyczące stałych materiałowych kości i elementów chrzęstnych. Analiza i porównanie modelu biochemicznego, lepkosprężystego, mieszanego oraz molekularno – agregacyjnego służy ułatwieniu stworzenia modelu najbliższego rzeczywistości, który można by wykorzystać w projektowaniu endoprotez...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Asperities and deformations of hyper elastic joint cartilages in cultivation aspects

  Publikacja

  - Rok 2005

  Praca opisuje wyniki badań procesu hodowli chrząstki stawowej w bioreaktorze podczas nieustalonego laminarnego przepływu nienewtonowskiej biologicznej cieczy odżywczej wokół chrząstki spoczywającej na rusztowaniu bioreaktora. Badania takie wymagają eksperymentalnego pomiaru chropowatości powierzchni chrząstki.