Wyniki wyszukiwania dla: detekcja synchroniczna - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: detekcja synchroniczna

Wyniki wyszukiwania dla: detekcja synchroniczna

 • Porównanie detekcji obwiedni i detekcji synchronicznej w radioodbiornikach lotniczych VHF

  Artykuł przedstawia porównanie detekcji obwiedniowej oraz detekcji koherentnej dla sygnałów audio zmodulowa-nych amplitudowo (A3E) w paśmie lotniczym VHF [118 MHz - 136 MHz]. Wykonane badania miały na celu porównanie metod detekcji oraz wskazanie, która z nich charakteryzuje się wyższą jakością estymacji czasów nadejścia sygnałów. Dokonano pomiarów opóźnień sygnałów wyjściowych dla dwóch radiostacji lotniczych stosując korelację...

 • Metody usuwania zakłóceń podczas pomiarów polowych widm Ramana

  Publikacja

  W pracy zostały scharakteryzowane źródła zakłóceń występujące podczas pomiarów widm Ramana w warunkach polowych. Zaprezentowano wpływ czasu integracji na jakość rejestrowanych widm w przypadkach, gdy szumy własne spektrometru mają składową typu 1/f, dominującą w zakresie małych częstotliwości. Przedstawiono także wyniki uzyskane podczas pomiarów z detekcją synchroniczną, stosowaną w przenośnych spektrometrach Ramana, w pomiarach...

 • Metody usuwania zakłóceń podczas pomiarów polowych widm Ramana

  W pracy zostały scharakteryzowane źródła zakłóceń występujące podczas pomiarów widm Ramana w warunkach polowych oraz sposoby redukcji ich wpływu na jakość rejestrowanych widm. Zaprezentowano wpływ czasu integracji na jakość rejestrowanych widm w przypadkach, gdy szumy własne spektrometru mają składową typu 1/f, dominującą w zakresie małych częstotliwości. Przedstawiono także wyniki uzyskane podczas pomiarów z detekcją synchroniczną,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym