Wyniki wyszukiwania dla: diagnostyka edukacyjna - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: diagnostyka edukacyjna

Wyniki wyszukiwania dla: diagnostyka edukacyjna

 • Komunikat graficzny w uczeniu się

  Publikacja

  W artykule podjęto tematykę obrazów graficznych pod kątem ich przydatności do uczenia się. Na przykładzie ewaluacji podręczników służących do nauki odwzorowania przestrzeni trójwymiarowej - geometrii wykreślnej, omówiono niektóre przyczyny trudności w uczeniu się przy korzystaniu z obszernego materiału graficznego. W analizach własnych przedstawiono koncepcję ewaluacji podręczników na bazie teorii komunikacji psycho-lingwistycznej....

 • Ewaluacja kursu zdalnego nauczania geometrii wykreślnej

  Publikacja

  W artykule podjęto tematykę ewaluacji dydaktycznej i próbę sprecyzowania wskaźników do oceny jakości e-kursów zdalnego nauczania w przypadku przedmiotu geometria wykreślna.

 • Descriptive geometry tasks with computer aided design for geodesy and cartography

  Zasady rzutowania topograficznego i środkowego stanowią teoretyczną podstawę dla kluczowych przedmiotów zawodowych na kierunku Geodezja i Kartografia, dlatego dobór zarówno treści nauczania jak i konkretnych zadań ćwiczeniowo-projektowych w ramach geometrii wykreślnej jest szczególnie istotny. W artykule na przykładzie tematów zadań rysunkowych omówiono zakres tematyczny z perspektywy dla danego kierunku studiów oraz sposoby jego...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wybrane aspekty oceniania w kształceniu na odległość

  Publikacja

  W artykule podjęto tematykę oceniania w odniesieniu do podstaw teoretycznych nauczania na odległość. Przyjęcie podejścia konstruktywistycznego w kształceniu oznacza zwiększenie autonomii uczących się w wielu aspektach, w tym również w ocenianiu własnych osiągnięć.

 • Programy komputerowe a style uczenia się

  Publikacja

  W artykule podjęto tematykę uczenia się obsługi programów komputerowych w kontekście różnych stylów uczenia się użytkowników. Badania są przeprowadzone na styku użytkownik - program komputerowy; z jednej strony występuje człowiek z jego własnościami psychologicznymi, z drugiej zaś program komputerowy ze cechami wynikającymi z jego budowy i działania. Analizy empiryczne przeprowadzono na przykładzie nauki obsługi programu graficznego...

 • Selection of descriptive geometry textbooks

  W artykule przedstawiono koncepcję badania podręczników do geometrii wykreślnej bazującą na psycholingwistycznej teorii komunikatu. Zaprezentowane podejście umożliwia analizę podręczników na sześciu poziomach odnoszących się do głównych funkcji komunikacji międzyludzkiej. W artykule skupiono się na postrzeganiu językowej funkcji podręczników geometrii wykreślnej i w tym zakresie stwierdzono wiele cech zbieżnych.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym