Wyniki wyszukiwania dla: diagnostyka powlok przeciwkorozyjnych - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: diagnostyka powlok przeciwkorozyjnych

Wyniki wyszukiwania dla: diagnostyka powlok przeciwkorozyjnych

 • Diagnostyka

  Czasopisma

  ISSN: 1641-6414 , eISSN: 2449-5220

 • Katedra Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych, działalność dydaktyczna

  Publikacja

  W Katedrze Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych prowadzone są studia inżynierskie, magisterskie oraz doktoranckie. Oferta dydaktyczna obejmuje dwa kierunki dyplomowania: Technologia Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych oraz Inżynieria Korozyjna. Poza regularnymi studiami w Katedrze są realizowane studia podyplomowe oraz kursy zawodowe. Na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej działa Zespół Certyfikacji Personelu w zakresie...

 • Katedra Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych, działalność badawcza

  Publikacja

  W Katedrze Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych realizowane są różnorodne badania naukowe z zakresu korozji, ochrony przed korozją, inżynierii materiałowej i elektrochemii. Rozwijane są cyfrowe pomiary impedancyjne procesów elektrodowych, pomiary składowych harmonicznych oraz szumu elektrochemicznego. Rozwijane są metody badań impedancyjnych prowadzone w warunkach nieustalonych. W tym celu stosowane są metody łączne czasowo...

 • Katedra Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych, działalność technologiczna

  Publikacja

  W Katedrze Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych realizowane są różnorodne prace badawcze i projektowe związane z rozwiązywaniem konkretnych praktycznych problemów korozyjnych. Prace te można podzielić na szereg grup. W katedrze projektuje się i monitoruje instalacje ochrony katodowej. Wykonuje się diagnostykę stanu wykładzin i powłok antykorozyjnych, w szczególności powłok i wykładzin stosowanych do ochrony przed korozją...

 • Kontrola stanu wykładzin przeciwkorozyjnych przy zastosowaniu spektroskopii mikrofalowej i metod chemometrycznych

  Publikacja

  Przedstawiono nową niedestrukcyjną metodę kontroli jakości nowych wykładzin przeciwkorozyjnych na podłożu metalowym oraz oceny ich stanu w trakcie eksploatacji przy zastosowaniu spektroskopii mikrofalowej w szerokim zakresie częstotliwości od 6,5 do 20 GHz. Uzyskane dane poddawane są obróbce chemometrycznej w celu redukcji danych doświadczalnych i wizualizacji rezultatów. Zaprezentowano podstawy teoretyczne metody oraz przykładowe...

 • Diagnostyka Laboratoryjna

  Czasopisma

  ISSN: 0867-4043

 • Diagnostyka obiektów trudno dostępnych

  Publikacja

  Pomiary, a zwłaszcza diagnostyka, obiektów trudnodostępnych są istotne ze względów ekonomicznych oraz względów bezpieczeństwa. Ze względów technicznych rodzą częstokroć szereg problemów, które należy rozwiązać. Niniejszy artykuł przedstawia zarówno specyfikę obiektów trudno dostępnych, najczęściej występujące problemy związane z pomiarami takich obiektów jak też stosowane metody pomiaru i przekazywania danych pomiarowych.

 • Diagnostyka cieplno-przepływowa turbin parowych

  Publikacja

  Diagnostyka cieplno-przepływowa należy do diagnostyki technicznej zajmuje się ona badaniem oraz oceną przemian energetycznych. Głównym zadaniem diagnostyki cieplno-przepływowej jest utrzymanie obiektu w stanie jak ja wyższej sprawności. W referacie tym omawianym obiektem jest turbina parowa występująca w elektrowniach.

 • Diagnostyka techniczna węzła zawieszenia ślizgacza odbieraka prądu.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Diagnostyka techniczna sieci trakcyjnej jest realizowana od wielu lat. Jednak diagnostyka odbieraków prądu jest w fazie rozwoju np. badanie ich charakterystyk statycznych. W artykule zaprezentowano nową metodę badania węzła zawieszenia ślizgacza odbieraka prądu. Zaprezentowano teoretyczne rozważania dotyczące omawianego problemu. Zaproponowano metodę badań diagnostycznych, opartą na obserwacji charakteru drgań sieci pobudzanej...

 • Diagnostyka falownika w czasie rzeczywistym

  Publikacja

  W artykule przedstawiono metodę diagnostyki falownikowego układu napędowego z silnikiem indukcyjnym, pracującego w otwartej pętli sterowania, umożliwiającą wykrycie uszkodzenia tranzystorów falownika w czasie rzeczywistym. W celu wykrywania i lokalizacji awarii wykorzystano stosunki wartości składowych stałych do amplitud podstawowych harmonicznych prądów obciążenia falownika. W realizacji praktycznej, dla otrzymania poprawnych...

 • Technologie Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych I

  Kursy Online
  • E. Janicka
  • K. Żakowski
  • S. Krakowiak
  • M. Mielniczek
  • K. Darowicki
  • A. Zieliński
  • A. Brillowska-Dąbrowska
  • J. Ryl
  • A. Miszczyk
  • Ł. Gaweł

  Stopień I Semestr V

 • VI Krajowa Konferencja Naukowo - Techniczna Diagnostyka Procesów Przemysłowych DPP´2003.

  Publikacja

  - Diagnostyka - Rok 2003

  W dniach 15-17 września 2003 roku odbyła się we Władysławowie Konferencja Naukowo Techniczna DPP´2003. Ma ona już 10 letnią tradycję. Konferencja jest organizowana cyklicznie począwszy od 1996 roku przez trzy ośrodki akademickie Politechnikę Gdańską, Politechnikę Warszawską oaz Uniwersytet Zielonogórski. Patronat nad Konferencją objęła PAN, Komitet Automatyki i Robotyki oraz Towarzystwo Konsultantów Polskich. Tegoroczna edycja...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Diagnostyka łożysk w silnikach indukcyjnych z wykorzystaniem prądu zasilającego

  Publikacja

  Diagnostyka łożysk w oparciu o analizę widma prądu staje się łatwiejsza w przypadku, gdy silnik nie jest obciążony- w widmie jest wtedy więcej składowych diagnostycznycho większych amplitudach. Prawdopodobieństwo poprawnej klasyfikacji łożysk silnika do kategorii uszkodzonych bądź nieuszkodzonych na biegu jałowym i małych obciążeniach jest powyżej 90%, przy większych obciążeniach spada do 77%. Osiągnięty poziom trafności takich...

 • Diagnostyka elementów przełączających

  Publikacja

  Przedstawiono wybrane zagadnienia diagnostyki stykowych i bezstykowych elementów przełączających w czasie rzeczywistym, podkreślając jej znaczenie z punktu widzenia pracy wielu urządzeń automatyki. Opisano parametry charakterystyczne podlegające testowaniu z wykorzystaniem proponowanego stanowiska badawczego, znajdującego się na wyposażeniu laboratorium mechatroniki.

 • Diagnostyka zbiorników stalowych

  Publikacja
  • S. Kisielewski

  - Rok 2016

  Rozprawa doktorska dotyczy zagadnienia związanego z wieloletnim okresem eksploatacji stalowych zbiorników o osi głównej pionowej służących do magazynowania lub komponowania produktów naftowych. Scharakteryzowano typy zbiorników i zagadnienia z nimi związane w o parciu o dostępną literaturę, normy przepisy i rozporządzenia dotyczące tego tematu. Dokonano analizy przyczyn obniżających dalszą przydatność zbiorników do eksploatacji,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Technologie Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych I - Tech. Chem.

  Kursy Online
  • E. Janicka
  • K. Żakowski
  • S. Krakowiak
  • A. Miszczyk
  • Ł. Gaweł

  Stopień I Semestr VII specjalność: TZPK

 • Diagnostyka i niezawodność dróg szynowych

  Kursy Online
  • K. Szwaczkiewicz
  • Z. Kędra

  Kurs diagnostyka i niezawodność dróg szynowych prowadzony jest w ramach specjalności drogi szynowe na studiach II stopnia na kierunku budownictwo

 • Diagnostyka nakładek stykowych z wykorzystaniem systemu wizyjnego 3D

  Kolejowe pojazdy szynowe są szczególnym typem ruchomych odbiorników energii elektrycznej. Zasilane są one zazwyczaj z górnej sieci jezdnej za pośrednictwem odbieraka prądu, zainstalowanego na dachu pojazdu. Istotnym elementem odbieraka jest ślizgacz, zawierający najczęściej dwie nakładki stykowe. Odbiór prądu zapewniony jest przez ruchomy zestyk pomiędzy przewodem jezdnym a nakładkami stykowymi. Poprawny odbiór prądu uwarunkowany...

 • Diagnostyka wyłączników niskiego napięcia

  Nowoczesne systemy rozdziału energii stawiają przed wyłącznikami mocy coraz większe wymagania, przekraczające realizację funkcji ochronnych i zabezpieczeniowych. Z tego względu nowoczesna aparatura łączeniowa niskiego napięcia powinna spełniać wymagania stawiane przez zaawansowane systemy sterowania, uwzględniające przede wszystkim: możliwości komunikacyjne, wsparcie programowe, diagnostykę i możliwości szybkiej archiwizacji zdarzeń.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Diagnostyka antropidalnego systemu decyzyjnego

  W pracy rozważa się zagadnienie błędów możliwych do wystąpienia podczas przetwarzania informacji w inteligentnym systemie podejmowania decyzji (ISD) opartym na antropogenicznym modelu psychologii. Wyszczególnione zostały miejsca występowania błędów i ich typy, a następnie przeanalizowano możliwości zapobiegania błędom poprzez wprowadzenie odpowiedniego sprzężenia zwrotnego do modułów systemu ISD. Dzięki możliwości auto-nauki system...

 • Diagnostyka obrazowa rozjazdów kolejowych

  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2011

  Rozjazd kolejowy jest jednym z bardziej skomplikowanych elementów drogi kolejowej. W czasie jego eksploatacji należy szczególną uwagę zwrócić na problemy związane z jego prawidłowym utrzymaniem. W tym celu należy prowadzić bieżące i okresowe przeglądy, które pozwolą na wczesne wykrycie i usunięcie wad, a tym samym wydłużenie okresu trwałości rozjazdów kolejowych. W czasie prowadzonych przeglądów, a w szczególności oględzin elementów...

 • Diagnostyka obrazowa rozjazdów kolejowych

  Publikacja

  - Rok 2012

  W artykule przedstawiono zasady prowadzenia diagnostyki rozjazdów kolejowych ze szczególnym uwzględnieniem problemu diagnostyki obrazowej. Poprawnie wykonana fotografia badanego elementu nawierzchni, oprócz zapisy słownego jest szczególnie przydatna w procesie diagnostyki oraz oceny zmian zachodzących w czasie.

 • Termograficzna diagnostyka stanu dziąseł

  Publikacja

  - Measurement Automation Monitoring - Rok 2014

  W artykule przedstawiono zagadnienie dotyczące wykorzystania kamer termowizyjnych do bezinwazyjnych badań stomatologicznych. Badania wstępne przeprowadzono dla kilku osób, dokonując pomiarów rozkładu promieniowania temperaturowego w obrębie dziąsła. Analiza wyników badań wykazała zmiany przepływu krwi w dziąśle, co oznacza, iż badania te mogą być pomocne w monitorowaniu przejściowych procesów zapalnych dziąseł. Ważnym zagadnieniem...

 • Diagnostyka ruchowa odbieraków prądu.

  Przedstawiono nową metodę diagnostyki technicznej trakcyjnych odbieraków prądu. Na specjalnie wyprofilowanym odcinku sieci jezdnej wyposażonej w czujniki pomiarowe uzyskuje się pomiar charakterystyki statycznej odbieraka.

 • Diagnostyka układów analogowych z wykorzystaniem magistrali testującej mieszanej sygnałowo IEEE 1149.4

  W pracy przedstawiono wyniki badań nad wykorzystaniem magistrali testującej mieszanej sygnałowo IEEE 1149.4 do diagnostyki układów analogowych. Diagnostykę przeprowadzono metodą analityczną opartą na twierdzeniu Tellegena, metodą oscylacyjną oraz metodą transformacji biliniowej. W badaniach użyto prototypowych układów scalonych typu MNABST-1 firmy Matsushita wyposażonych w magistralę. Do pomiarów zastosowano wektorowego oraz multimetr...

 • Diagnostyka układu przecinania w systemie on-line i off-line - przegląd opracowań własnych.

  Publikacja

  Diagnostyka narzędzi i obrabiarek do przecinania drewna i tworzyw drzewnych jest istotnym elementem identyfikacji stanu technicznego i możliwości obróbkowych układów przecinania. Ocenę rzeczywistego stanu pił i pilarek mozna przeprowadzić m. in. przy użyciu układów opisanych w artykule, takich jak: przenośny system diagnostyczny PSD, urządzenie do automatycznego sprawdzania geometrii ostrzy pił tarczowych WKOPTar, system identyfikacji...

 • Diagnostyka i modernizacja konstrukcji nawierzchni drogowych. Diagnostyka, monitoring i modernizacja eksploatowanych obiektów budowlanych.

  Publikacja

  - Rok 2010

  Artykuł przedstawia metody diagnostyki oraz metody modernizacji konstrukcji nawierzchni drogowej w Polsce, w porównaniu do światowych osiągnięć w tej dziedzinie. Artykuł przedstawia kolejno: opis potrzeb modernizacji nawierzchni drogowych oraz jej rolę w Systemie Zarządzania Nawierzchniami (PMS), metody oceny cech funkcjonalnych i strukturalnych nawierzchni, metody modernizacji i remontów nawierzchni. Główny nacisk położono na...

 • Diagnostyka niskonapięciowych warystorowych ograniczników przepięć

  W artykule omówiono stosowane w praktyce metody oceny stanu ograniczników przepięć niskiego napięcia. Zestawiono wyniki pomiarów, które umożliwiły określenie stanu technicznego nowych i eksploatowanych warystorów ZnO w zakresie charakterystyki przedprzebiciowej.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Diagnostyka średnionapięciowych warystorowych ograniczników przepięć

  W pracy przedstawiono stosowane w praktyce metody oceny stanu technicznego warystorowych ograniczników przepięć średniego napięcia. Opisano metody stosowane w badaniach laboratoryjnych oraz w eksploatacji - wykonywane bez wyłączania ograniczników z sieci. Analiza stosowanych metod diagnostycznych została uzupełniona wynikami pomiarów prądu upływu ograniczników średniego napięcia (SN) bezpośrednio z produkcji oraz eksploatowanych...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Diagnostyka weryfikacyjna podsystemów i urządzeń

  Publikacja

  Rozdział dotyczy diagnostyki weryfikacyjnej podsystemów i urządzeń technologicznych. Diagnostykę techniczną podzielono na diagnostykę uszkodzeniową, która zajmuje się identyfikacją i lokalizacją uszkodzeń i defektów maszyn lub jego podzespołów oraz na diagnostykę weryfikacyjną, której zadaniem jest kontrola i ciągła weryfikacja istotnych parametrów z przyjętym ich modelem, traktowanym jako wzorcowy. Diagnostykę weryfikacyjną można...

 • Sieciowy monitoring i diagnostyka obiektów

  Publikacja

  Nowatorskie rozwiązania z dziedzin tj. elektronika czy informatyka w dużym stopniu wpływają na intensywny rozwój nietypowych metod w systemach diagnostyki przemysłowej. Proponowany Sieciowy Monitor Obiektu jest nie tylko autonomicznym systemem sterowania, ale jest również zaawansowaną aplikacją umożliwiającą koordynowanie wielu zadań jednocześnie. Modułowość tego typu systemów sprawia, że stają się one bardziej uniwersalne - zdecydowanie...

 • Diagnostyka molekularna w zakażeniach szpitalnych

  Publikacja

  Opisano najczęściej wykorzystywane techniki genotypowania w badaniach zakażeń szpitalnych z uwzględnieniem ich powtarzalności i potencjału różnicującego oraz problemów technicznych i ponoszonych kosztów. Makrorestrykcyjna analiza genomowego DNA z wykorzystaniem PFGE (ang. Pulsed Field Gel Electrophoresis)jest uważana za ''złoty standard'' w typowaniu molekularnym. Jednak jest ona czasochłonna, pracochłonna i dlatego nie nadaje...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Diagnostyka techniczna trakcyjnych odbieraków prądu.

  Przedstawiono nową metodę diagnostyki technicznej trakcyjnych odbieraków prądu. Ocena dokonywana jest na podstawie pomiarów nacisku odbieraka na sieć, podczas przejazdu pojazdu trakcyjnego przez odcinek toru ze specjalnie wyprofilowanym przęsłem sieci jezdnej, wyposażonym w czujniki pomiarowe. Zamieszczono wyniki badań laboratoryjnych i terenowych.

 • Diagnostyka słuchu i zagrożeń hałasowych

  Publikacja

  - Rok 2003

  W pierwszej części referatu przedstawiono przesiewową metodę diagnostyki słuchu. Szczegółowo opisano różne rodzaje testów przesiewowych. Zamieszczono dyskusję zastosowanej audiometrii mowy w słuchu. W drugiej części przedstawiono aktualnie opracowywany system zdalnego monitorowania zagrożeń hałasowych. Oprócz ogólnej charakterystyki systemu przedstawiono szczegółowy opis jego poszczególnych elementów składowych.

 • Diagnostyka cieplno-przepływowa obiektów energetycznych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedyskutowano problemy diagnostyki cieplno-przepływowej bloków energetycznych. Szczególną uwagę poświęcono blokom z turbinami parowymi. Opisano problemy monitoringu i diagnostyki. Przedstawiono koncepcję diagnostyki. Opisano modele matematyczne obiektów energetycznych i ich strojenie. Zidentyfikowano stan referencyjny. Scharakteryzowano pozyskiwanie danych eksperymentalnych. Zajęto się diagnostyką w warunkach niepełnej informacji...

 • Diagnostyka obwodów elektrycznych magnesów nadprzewodzących

  W ramach międzynarodowego projektu FAIR, którego uczestnikiem jest również Polska, budowany jest obecnie w Darmstad (Niemcy) akcelerator kołowy. Będzie on służyć do rozpędzania ciężkich jonów do prędkości bliskich prędkości światła. Akcelerator ten będzie zbudowany z magnesów nadprzewodzących co pozwoli m.in. na minimalizację strat energii elektrycznej. Utrzymanie magnesów akceleratora w stanie nadprzewodnictwa wymaga kontroli...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Diagnostyka zespołów pompowych maszyn torowych

  Publikacja

  Przedstawiono diagnostykę zespołów pompowych maszyn torowych. Szczególną uwagę zwrócono na podbijarki torowe, stosowane w kolejnictwie do budowy i remontu szlaku. Maszyny te, których zadaniem jest zapewnienie odpowiedniej geometrii toru nowego i po naprawie, charakteryzują się złożoną budową.

 • Diagnostyka Konstrukcji Hydrotechnicznych i Energetycznych (2021/2022)

  Kursy Online
  • M. K. Jasina
  • E. Wojtczak
  • M. Rucka
  • A. Sabik
  • B. Sobczyk

  Kurs przedmiotu Diagnostyka konstrukcji hydrotechnicznych i energetycznychInżynieria Morska i Brzegowast. II st., sem. 2, rok akademicki 2021/2022

 • Diagnostyka i Wzmacnianie Konstrukcji Inżynierskich (2021/2022)

  Kursy Online
  • E. Wojtczak
  • M. Rucka
  • A. Sabik
  • B. Sobczyk

  Kurs przedmiotu Diagnostyka i Wzmacnianie Konstrukcji Inżynierskich, kierunek Budownictwo, studia stacjonarne I stopnia, VII semestr, rok akademicki 2021/2022

 • Monitorowanie i diagnostyka w systemach sterowania [2020/21]

  Kursy Online
  • M. Grochowski

  Monitorowanie i diagnostyka w systemach sterowania/Automatyka i Robotyka/II st specjalność: Systemy sterowania i wspomagania decyzji

 • Diagnostyka i modernizacja konstrukcji nawierzchni drogowych

  Publikacja

  Potrzeby w zakresie utrzymania i remontów dróg są w Polsce ogromne. Nasz kraj ma znaczne opóźnienia i zaniedbania w tym zakresie w porównaniu ze ''starymi'' krajami Unii Europejskiej. Istniejące nawierzchnie w znacznej ich części są w złym stanie, mają usterki funkcjonalne utrudniające ruch (koleiny, nierówności podłużne, niski współczynnik tarcia, spękania, wyboje, nadłamane krawędzie, wykruszenia powierzchni itp.). Wzrastające...

 • Diagnostyka Procesów i Systemów DPS`2015

  Konferencję DPS’2015 zorganizowała Katedra Systemów Decyzyjnych i Robotyki na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej wraz z gdańskim oddziałem Towarzystwa Konsultantów Polskich. Współorganizatorami były: Politechnika Warszawska i Uniwersytet Zielonogórski. Patronat nad konferencją objęły najważniejsze obszarowo krajowe instytucje naukowe: Polska Akademia Nauk, Komitet Automatyki i Robotyki, oraz Polskie Stowarzyszenie Pomiarów...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Diagnostyka układów elektronicznych z magistralą testującą

  Publikacja

  Wzrost złożoności i miniaturyzacji układów oraz urządzeń elektronicznych, przyczyniając się do polepszenia ich parametrów użytkowych i obniżania kosztów wytwarzania, wiąże się z niepożądanymi efektami ubocznymi, takimi jak wzrost kosztów aparatury pomiarowo-kontrolnej oraz wzrost pracochłonności, związanej z opracowaniem metod i programów testujących. Problemy te są inspiracją do rozwinięcia metod projektowania tzw. testowalnych...

 • Modal diagnostics of civil engineering structures.

  Publikacja

  - Rok 2008

  Książka dotyczy zastosowania analizy modalnej do diagnostyki konstrukcji budowlanych.

 • Time domain diagnosis of anticorrosion coatings via shape designed measurement signals.

  Publikacja

  W pracy przedstawiono operującą w dziedzinie czasu metodę diagnostyki pokryć przeciwkorozyjnych, na poziomie identyfikacji parametrów obwodu zastępczego. Metoda jest oparta na pobudzeniu obiektu sygnałem niekonwencjonalnym o projektowanym kształcie i pomiarze odpowiedzi obiektu (tzw. obserwabla) po upływie zadanego czasu T. Parametry obwodu zastępczego są obliczane bezpośrednio z obserwabli na podstawie równań wynikających z topologii...

 • Monitoring i diagnostyka odbieraków prądu pojazdów kolejowych

  Jednym z ważnych czynników niezawodnego funkcjonowania zelektryfikowanego transportu szynowego jest utrzymanie w dobrym stanie technicznym odbieraków prądu pojazdów. Uszkodzenie lub niepoprawna regulacja odbieraka pogarsza warunki odbioru prądu, a nawet może doprowadzić do poważnej awarii trakcyjnej sieci jezdnej. Rozwój techniki oraz rosnąca świadomość techniczna skłaniają do opracowywania nowych metod diagnostycznych, zwiększających...

 • Diagnostyka techniczna zawieszenia ślizgacza trakcyjnego odbieraka prądu

  Zawieszenie ślizgacza odbieraka prądu decyduje o jego poprawnej współpracy dynamicznej z siecią - uszkodzenie prowadzi do zaburzeń w ruchu pojazdów. Zaproponowano metodę oceny stanu zawieszenia przez analizę jego wymuszonych drgań, wywołanych zewnętrznym impulsem siły. Analizowano przebiegi przyspieszenia i prędkości drgającego - wraz ze ślizgaczem badanego odbieraka - przewodu jezdnego, pochodzące z czujnika akcelerometrycznego...

 • Diagnostyka układów elektronicznych z wykorzystaniem magistrali testujących

  Przedstawiono przegląd magistral testujących przeznaczonych do diagnostyki układów elektronicznych: magistralę IEEE 1149.1 dla układów cyfrowych, magistralę IEEE 1149.4 dla układów mieszanych sygnałowo oraz magistralę IEEE 1149.6 dla układów cyfrowych sprzężonych pojemnościowo. Pokazano wyniki badań nad wykorzystaniem magistrali IEEE 1149.4 do pomiarów interkonektów typu RLC na pakietach układów elektronicznych. Do badań użyto...

 • Diagnostyka sieci trakcyjnej i monitoring odbieraków prądu

  W systemie kolejowej trakcji elektrycznej zasadnicze znaczenie ma układ odbioru prądu z sieci jezdnej przez poruszające się pojazdy, co prowadzi do rozwoju systemów diagnostyki sieci trakcyjnej i odbieraków prądu. Przedstawiono eksploatowane i rozwojowe urządzenia do diagnostyki i monitoringu kolejowej sieci jezdnej i odbieraków.

 • Testowanie i diagnostyka układów w pełni różnicowych

  Zaproponowano tester wbudowany realizujący nowe podejście do testowania układów w pełni różnicowych, polegające na pobudzaniu układu sygnałem wspólnym i pomiarze wyjściowego napięcia różnicowego. Tester wykrywa uszkodzenia parametryczne i strukturalne, które powodują zaburzenie symetrii układu i w rezultacie wzrost wartości napięcia różnicowego. Przeprowadzono analizę właściwości diagnostycznych funkcji układowej, na której bazuje...