Wyniki wyszukiwania dla: dlugosci wiazan - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: dlugosci wiazan

Wyniki wyszukiwania dla: dlugosci wiazan

 • (S)-trans-cyclohexane-1,2-dicarboximide. Acta Cryst. Sect.C Crystal Struct.Commun.**2002 vol. 58 s. 0661-0662, 2 rys. 2 tab. bibliogr. 12 poz. Imid kwasu (S)-trans-cykloheksanodikarboksylowego.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Analiza rentgenograficzna monokryształów imidu kwasu (S)-trans-cykloheksano-dikarboksylowego wykazała, że imidowy chromofor jest znacznie odkształconyod planarności. Fragment pięcioczłonowego pierścienia zawierający funkcjęimidową jest silnie pofałdowany i przyjmuje konformację typu półkrzesła.Pierścień sześcioczłonowy występuje w nieznacznie zniekształconej konforma-cji typu krzesło. W sieci krystalicznej cząsteczki...

 • N,N' -Bis(2-pirydyl)benzene-1,2-diamine.

  Publikacja

  - Rok 2004

  N,N' -Bis(2-pirydylo)benzeno-1,2-diamina na skutek zahamowania swobodnej rotacji wokół częściowo podwójnego wiązania C-N pomiędzy resztami aminową oraz pirydynową może przyjąć dwie konformacje. Konformacja E jest stabilizowana przez cykliczne wiązanie wodorowe pomiędzy protonem grupy aminowej i atomem azotu pirydyny (N-H...N); tworzy się centrosymetryczny motyw typu pierścienia ośmioczłonowego. Druga konformacja Z charakteryzuje...

 • (S)-N-Nitrosoazetidine-2-carboxylic acid.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Analiza rentgenograficzna monokryształów kwasu (S)-N-nitozoazetydyno-2-karboksylowego wykazała, że reszta N-nitrozoaminowa przyjmuje konfigurację E. Azetydynowy atom azotu jest nieznacznie piramidalny. Cząsteczki w sieci krystalicznej oddziałują ze sobą poprzez wiązania wodorowe pomiędzy atomem tlenu grupy nitrozowej i atomem wodoru grupy karboksylowej, tworząc polimeryczny łańcuch.

 • 2,4,6-Trimethylbenzamide.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Analiza rentgenograficzna monokryształu 2,4,6-trimetylobenzamidu wykazała, że cząsteczki imidu oddziałują ze sobą poprzez wiązania wodorowe typu N-H...O=C tworząc motyw C(4). Takie uporządkowanie cząsteczek w sieci krystalicznej jest dodatkowo stabilizowane poprzez słabe oddziaływanie typu N-H...pi pomiędzy atomem syn-H grupy amidowej a pierścieniem aromatycznym. Wzajemne ułożenie grupy amidowej i pierścienia aromatycznego jest...