Wyniki wyszukiwania dla: doświadczenie użytkownika - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: doświadczenie użytkownika

Wyniki wyszukiwania dla: doświadczenie użytkownika

 • On Explaining Intuitiveness of Software Engineering Techniques with User eXperience Concepts

  Publikacja

  - 2013

  W referacie zawarto próbę wyjaśnienia intuicyjności technik inżynierii oprogramowania za pomocą pojęć zaczerpniętych z obszaru doświadczenia użytkownika. Analizy dotyczą zarówno intuicyjności przy pierwszym zetknięciu się użytkownika z daną techniką, jak i dynamiki transformacji epizodycznych doświadczeń na doświadczenie skumulowane i powiązane z nim postrzeganie intuicyjności. Przedyskutowano potencjalne zastosowania modelu i...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Badania doświadczenia użytkownika (User Experience) w projektowaniu interakcji użytkownik-system

  Artykuł omawia coraz częściej używany termin "doświadczenie użytkownika" (ang. User Experience - UX) oraz je-go znaczenie dla emocjonalnych aspektów satysfakcji użytkownika produktów informatycznych i usług on-line. Dokona-no przeglądu czterech głównych podejść badawczych stosowanych obecnie w odniesieniu do tematyki UX: projektowa-nie interakcji, e-marketing, pomiary psychofizjologiczne i współprojektowanie usług. Przedyskutowano...

 • Jakość usług interaktywnych: projektowanie, ocena, doskonalenie

  Publikacja

  - 2014

  W publikacji poddano analizie główne koncepcje jakości usług on-line, zorientowane na następujące cele: jakość techniczno-funkcjonalna, interakcja użytkownik-system, doświadczenie użytkownika (User Experience), satysfakcja klienta oraz budowa relacji i lojalności klienta. Omówiono związek tych koncepcji z pięcioma perspektywami projektowymi jako środkami realizacji wspomnianych celów jakościowych. Przeanalizowano istotę i zawartość...

 • Anna Kowalska

  Pracuje w Bibliotece Politechniki Gdańskiej, Sekcji Obsługi Czytelnika, filii na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Posiada doświadczenie w zakresie pracy w różnych typach bibliotek, najbliższy jest jej jednak świat bibliotek naukowych. W centrum swoich zawodowych zainteresowań stawia użytkownika oraz wysoką jakość usług bibliotecznych dostosowanych do zmieniających się potrzeb. 

 • Emotions in Human-Computer Interaction Research Group (EMORG)

  * rozpoznawanie emocji użytkownika (ang. emotion elicitation) * reprezentację informacji o emocjach użytkownika (ang. emotion representation/ affect modelling) i zarządzanie nimi * ekspresję emocji lub reakcję na emocje przez programy np. przez wirtualne postaci (ang. affect expression) * wybrane zastosowania to badanie użyteczności oprogramowania rozszerzone o aspekty emocjonalne * badania wzorców behawioralnych w połączeniu...

 • Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu

  * rozwój i analiza technologii IT * metody odkrywania wiedzy ze zbiorów danych * badania i rozwój metod analizy biznesowej * metody zarządzania projektami IT * projektowanie doświadczenia użytkownika dla usług online * organizacja współpracy z klientem i użytkownikiem w projektach IT * projektowanie i wdrażanie usług cyfrowych przez jednostki administracyjne * projektowanie i wdrażanie rozwiązań i usług dla e-biznesu * metody...

 • Agnieszka Landowska dr hab. inż.

  Ukończyła studia na dwóch kierunkach: Finanse i bankowość na Uniwersytecie Gdańskim oraz Informatyka na WETI Politechniki Gdańskiej. Od 2000 roku jest związana z Politechniką Gdańską. W 2006 roku uzyskała stopień doktora w dziedzinie nauk technicznych. Aktualnie jej praca naukowa dotyczy zagadnień informatyki afektywnej (ang. affective computing), która zajmuje się komputerowymi metodami rozpoznawania ludzkich emocji. Od 2012...

 • Jakub Miler dr inż.

  Kariera akademicka: 2000: mgr inż. Wydział ETI, Politechnika Gdańska, praca pt. "Computer system for supporting risk management in a software engineering project", promotor prof. Janusz Górski 2005: dr inż. Wydział ETI, Politechnika Gdańska, rozprawa pt. "A Method of Software Project Risk Identification and Analysis", obroniona z wyróżnieniem, dziedzina nauki techniczne, dyscyplina informatyka, promotor prof. Janusz Górski Zainteresowania...