Wyniki wyszukiwania dla: energia kinetyczna - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: energia kinetyczna

Wyniki wyszukiwania dla: energia kinetyczna

 • Rozstaw morskich urządzeń odbojowych a efektywna energia kinetyczna statku

  Publikacja

  Wpływ współczynnika mimośrodowości na efektywną energię kinetyczną statku podchodzącego do cumowania. Analiza obliczeniowa wskazująca na konsekwencje przyjęcia zbyt dużego rozstawu urządzeń odbojowych zainstalowanych na nabrzeżu.

 • Model procesu hamowania w pojeździe hybrydowym

  Publikacja

  W tradycyjnym procesie hamowania cała energia kinetyczna pojazdu jest rozpraszana do otoczenia w postaci energii cieplnej. W pojazdach hybrydowych istnieje możliwość odzyskania części tej energii przez przekazanie do akumulatorów i wykorzystania jej do napędu pojazdu. W pracy przedstawiono model energetyczny procesu hamowania pojazdu hybrydowego w układzie szeregowym, stosując metodę grafów wiązań (GW). Stosując konwencję GW podano...

 • Analysis of accumulation possibility of energy dissipated in the braking process of train driven by hybrid locomotive

  Publikacja

  - Combustion Engines - Rok 2015

  W tradycyjnym procesie hamowania cała energia kinetyczna lub potencjalna pociągu napędzanego lokomotywą z silnikiem spalinowym jest rozpraszana do otoczenia w postaci energii cieplnej. W lokomotywach hybrydowych istnieje możliwość odzyskania części tej energii przez przekazanie jej do akumulatorów i ponowne wykorzystanie do napędu pociągu. W pracy przedstawiono model układu napędowego lokomotywy hybrydowej z silnikiem spalinowym,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Techniczne i ekonomiczne aspekty wykorzystania przekształtników dwukierunkowych w praktyce

  Publikacja

  - Rok 2011

  Nowoczesne napędy z silniami indukcyjnymi klatkowymi i przemiennikami częstotliwości stanowią blisko 90% napędów elektrycznych z regulowana prędkością kątową. Dzięki zastosowaniu nowych typów silników, przekładni oraz nowych generacji tranzystorów IGBT w przekształtnikach napędy te są energooszczędne, zaś koszt ich instalacji zwraca się średnio w ciągu kilkudziesięciu miesięcy od chwili zainstalowania. W 95% są to napędy z jednokierunkowym...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Kurs przygotowawczy do matury

  Kursy Online
  • L. Wicikowski
  • I. Datta
  • B. Mielewska
  • I. Linert

  Program kursu z fizyki: Wielkości fizyczne, wektory i skalary, pomiary wielkości fizycznych, metodologia sporządzania tabel i wykresów, niepewności pomiarowe, planowanie prostych eksperymentów. Podstawowe pojęcia kinematyki punktu materialnego, układ odniesienia, wektor wodzący, tor ruchu, równanie ruchu, ruch prostoliniowy, ruch krzywoliniowy, droga, przemieszczenie, prędkość średnia, prędkość chwilowa, szybkość, przyspieszenie...

 • Mechanika Wykład PG_00055738 IMM sem. letni 2022/23

  Kursy Online
  • M. Krawczuk

  Modelowanie w mechanice: układ rzeczywisty, model fizyczny, model matematyczny, algorytm, a także: ciało idealnie sztywne, punkt materialny, siła skupiona. Prawa Newtona. Pojęcia pierwotne i aksjomaty. Równoważne układy sił. Wypadkowa zbieżnego układu sił. Moment siły względem punktu i względem osi. Wypadkowa dwóch sił równoległych. Para sił i jej moment. Moment wypadkowej zbieżnego i równoległego układu sił. Siła główna i moment...

 • Mechanika Wykład PG_00055374 MiBM sem.letni 2022/23

  Kursy Online
  • M. Krawczuk

  Modelowanie w mechanice: układ rzeczywisty, model fizyczny, model matematyczny, algorytm, a także: ciało idealnie sztywne, punkt materialny, siła skupiona. Prawa Newtona. Pojęcia pierwotne i aksjomaty. Równoważne układy sił. Wypadkowa zbieżnego układu sił. Moment siły względem punktu i względem osi. Wypadkowa dwóch sił równoległych. Para sił i jej moment. Moment wypadkowej zbieżnego i równoległego układu sił. Siła główna i moment...

 • Mechanika Wykład PG_00055738 M sem.letni 2022/23

  Kursy Online
  • M. Krawczuk

  Modelowanie w mechanice: układ rzeczywisty, model fizyczny, model matematyczny, algorytm, a także: ciało idealnie sztywne, punkt materialny, siła skupiona. Prawa Newtona. Pojęcia pierwotne i aksjomaty. Równoważne układy sił. Wypadkowa zbieżnego układu sił. Moment siły względem punktu i względem osi. Wypadkowa dwóch sił równoległych. Para sił i jej moment. Moment wypadkowej zbieżnego i równoległego układu sił. Siła główna i moment...

 • Przyczynek do projektowania morskich urządzeń odbojowych

  Krytyczna dyskusja poprawności wzorów, którymi opisano: efektywną energię kinetyczną statku podchodzącego do cumowania, współczynnik dodatkowej masy wody, współczynnik mimośrodowości uderzenia statku w odbojnicę współczynnik obciążenia wyjątkowego, maksymalny dopuszczalny rozstaw odbojnic na nabrzeżu, współczynniki korekcyjne i współczynnik bezpieczeństwa.

 • Absorpcja energii kinetycznej statku przez urządzenie odbojowe nabrzeża

  Publikacja

  Analiza wzoru Vasco Costy na energię kinetyczną cumującego statku zamienioną na energię potencjalną sprężystego odkształcenia urządzenia odbojowego zainstalowanego na nabrzeżu. Poprawna postać tego wzoru wraz z jego wyprowadzeniem.