Wyniki wyszukiwania dla: energoelektronika - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: energoelektronika

Wyniki wyszukiwania dla: energoelektronika

 • Energoelektronika [2021/22]

  Kursy Online
  • S. Judek
  • K. Karwowski
  • L. Jarzębowicz

  Kurs związany z przedmiotem Energoelektronika, prowadzonym dla studentów studiów I stopnia kier. Automatyka, Robotyka i Systemy sterowania.

 • Energoelektronika [2022/23]

  Kursy Online
  • S. Judek
  • L. Jarzębowicz

  Kurs związany z przedmiotem Energoelektronika, prowadzonym dla studentów studiów I stopnia kier. Automatyka, Robotyka i Systemy sterowania.

 • ENERGOELEKTRONIKA [2022/23]

  Kursy Online
  • K. Iwan
  • R. Strzelecki

 • ENERGOELEKTRONIKA [Niestacjonarne][2022/23]

  Kursy Online
  • K. Iwan
  • A. Golijanek-Jędrzejczyk
  • A. Dzwonkowski
  • M. Śliwiński
  • M. Wołoszyn

  Elementarny kurs energoelektroniki ograniczony (10W10L) do wybranych podstawowych zagadnień przekształcania energii elektrycznej z użyciem łączników energoelektronicznych. Zapraszam :)

 • Energoelektronika i sterowanie napędem elektrycznym 2021/22L

  Kursy Online
  • M. Pazio

  Kurs wspomagający organizacyjnie prowadzenie przedmiotu.

 • Energoelektronika i sterowanie napędem elektrycznym 2022/2023 Lato

  Kursy Online
  • M. Pazio

 • Pojazdy elektryczne. CZ. I.

  Publikacja

  - Rok 2010

  Pojazdy elektryczne znajdują coraz szersze zastosowanie w szeroko rozumianym transporcie. Począwszy od transportu szynowego, w znacznej części zdominowanego już przez tego typu pojazdy, aż do samochodów, skuterów, rowerów, gdzie również napęd elektryczny jest wykorzystywany coraz powszechniej. Niniejsza książka ma na celu zapoznanie czytelnika z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi pojazdów elektrycznych, obszarami ich wykorzystania,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Mirosław Włas dr inż.

  Wykształcenie : 1987-1991 – Liceum Ogólnokształcące im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie – profil matematyczno-fizyczny 1991-1996 Politechnika Gdańska – studia na Wydziale Elektrycznym 1997-2002  Politechnika Gdańska – studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki 1998- 1999 Politechnika Gdańska – kurs ekonomii na Wydziale Zarządzania i Ekonomii  PG 1997-2000 – kurs j. angielskiego - Zespół Lektorów BEST – Gdańsk 2003...

 • Jarosław Guziński prof. dr hab. inż.

  STOPNIE NAUKOWE 2021 Tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych. 2012  Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych – Wydział Elektrotechniki i Automatyki PG. Rozprawa habilitacyjna „Układy napędowe z silnikami indukcyjnymi i filtrami wyjściowymi falowników. Zagadnienia wybrane”. Kolokwium i nadanie stopnia doktora habilitowanego 29 maja 2012 r. Monografia uzyskała nagrodę naukową Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej...

 • Piotr Chrzan prof. dr hab. inż.

  Urodził się w 1954 r. w Sopocie. Jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej (1978). W 1980 r. podjął pracę na Wydziale Elektrycznym w zespole prof. Jerzego Jaczewskiego. W 1988 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych, habilitację w 1999 r., w zakresie elektrotechniki: energoelektroniki i automatyki napędu, a tytuł profesora w 2017 r. Był promotorem 6 obronionych prac doktorskich (w tym 3 z wyróżnieniem)....

 • Mikołaj Nowak dr inż.

  Dr inż. Mikołaj Nowak uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika w roku 2021. Pracuje jako adiunkt na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Jego zainteresowania badawcze i zawodowe obejmują systemy energii skierowanej i ich zastosowanie do celów neutralizacji zagrożeń elektronicznych, układy impulsowe o wielkiej gęstości mocy i energii, systemy...

 • Krzysztof Iwan dr inż.

 • Trójpoziomowy falownik typu Z-NPC

  Publikacja

  - Przegląd Elektrotechniczny - Rok 2006

  W artykule omówiono budowę, zasadę działania oraz właściwości i możliwości niekonwencjonalnych 3-fazowych układów falowników typu Z. W szczególności przedstawiono układ podstawowy oraz autorską propozycję 3-poziomowego układu Z-falownika typu NPC. Przeprowadzona w pracy uproszczona analiza teoretyczna obydwu układów została zweryfikowana szczegółowymi badaniami symulacyjnymi. W podsumowaniu pokazano możliwość budowy wielopoziomowych...

 • Dynamiczny model uogólnionego łącznika energoelektronicznego do symulacji układów przekształtnikowych

  Zaproponowano strategię modelowania, w której po określeniu postaci modelu dobiera się numeryczne metody obliczeniowe stosowane w symulacji. Przedstawiono opracowany uogólniony, nieliniowy model tranzystora mocy IGBT. Przyjęto, że do określenia parametrów tego modelu powinna wystarczać znajomość standardowych, katalogowych para-metrów i charakterystyk. Przedstawiono model zaciskowy o klasycznej strukturze, odwzorowujący z wystarczającą...

 • Przewidywanie poziomu zaburzeń elektromagnetycznych w przekształtnikach energoelektroncznych

  Publikacja

  - Rok 2006

  Artykuł opisuje dwie metody przewidywania zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych generowanych w przekształtnikach energoelektronicznych. W pierwszej metodzie zastosowano symulacje komputerową wykorzystując dokładne modele wszystkich elementów układu tj. urządzeń półprzewodnikowych, elementów pasywnych i pomiarowych oraz ścieżek przewodzących. Jako drugą metodę, zastosowano filtracje Wienera opartą na cyfrowym przetwarzaniu...

 • Oddziaływanie wybranych elementów przekształtnika energoelektronicznego nagenerację zaburzeń przewodzonych.**2002, 134 s. 125 rys. bibliogr. 102 poz. Rozprawa doktorska /17.12.2002/. PG, Wydz. Elektrotech. Automat. Promotor: dr hab. inż. Piotr J. Chrzan, prof. nadzw. PG

  Publikacja

  - Rok 2002

  W rozprawie przedstawiono sposób obliczania generowanych zaburzeń elektroma-gnetycznych przewodzonych z układu przekształtnika do sieci zasilającej. Ce-lem pracy było opracowanie, w oparciu o symulację komputerową i badania eks-perymentalne, modeli wybranych elementów układu przekształtnika energoelek-tronicznego, pozwalających na określanie poziomów zaburzeń elektromagnetycz-nych przewodzonych w układach symulacyjnych. Zakres...

 • Sterowanie przekształtnikiem matrycowym - badania laboratoryjne.

  Publikacja
  • T. Bajdecki

  - Wiadomości Elektrotechniczne - Rok 2002

  W artykule przedstawiono metodę sterowania przekształtnikiem matrycowym bazującą na modelu matematycznym w prostokątnym nieruchomym układzie współrzędnych alfa,beta. Przedstawione zostały wyniki badań laboratoryjnych opracowanej przez autora metody sterowania przekształtnikiem matrycowym przy obciążeniu silnikiem indukcyjnym.

 • Symulator nowoczesnych układów przekształtnikowych TCad 7.

  Publikacja

  W artykule przedstawiono niektóre charakterystyczne cechy nowej wersji symulatora TCad, szczególnie podwyższające jego przydatność jako narzędzia badawczego wspomagającego projektowanie oraz nauczanie w energoelektronice i elektrotechnice.

 • Symulacja napędów przekształtnikowych z zastosowaniem pakietu TCAD 7.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W artykule przedstawiono nowe możliwości symulatora układów i napędów energoelektronicznych TCad 7. Wskazano na udoskonalenia najnowszej wersji symulatora związane szczególnie z pracą wielookienkową, upełnieniem biblioteki elementów oraz wykorzystaniem definiowanych przez użytkownika bloków sterowaniatypu USER.

 • Zaawansowane symulacje układów przekształtnikowych z zastosowaniem symulatora TCad 7.

  Publikacja

  W artykule wskazano na trudność modelowania sterowania nowoczesnych układów przekształtnikowych i przedstawiono metodę modelowania zastosowaną w symulatorze TCad. Przedstawione rozwiązanie otwiera możliwość wstawiania do programu symulatora dowolnie rozbudowanego programu poprzez bibliotekę DLL, do zawartości której TCad odwołuje się za pośrednictwem specjalnych bloków pomocniczych.

 • Modelowanie układu przetwornicy rezonansowej dc-dc z miękką komutacją tranzystorów.

  Publikacja

  W referacie zaprezentowano model matematyczny przetwornicy DC-DC, który umożliwia przeprowadzenie badań symulacyjnych układu przetwornicy oraz dobór parametrów głównych jej elementów.

 • Wpływ parametrów elementów układu przetwornicy rezonansowej dc-dc na zachowanie warunków miękkiej komutacji.

  Publikacja

  W artykule zaprezentowano topologię układu przetwornicy rezonansowej DC-DC, zapewniającą bezprądową oraz beznapięciową komutację tranzystorów (ZVZCS). Warunki miękkiej komutacji uzyskano dzięki zastosowaniu dławika dzielonego oraz dodatkowego obwodu LC. W oparciu o badania symulacyjne przeanalizowano wpływ parametrów wybranych elementów na pracę przetwornicy DC-DC.

 • Optimisation of ZVZCS DC/DC converter with tapped inductor.

  Publikacja

  W artykule zaprezentowano możliwości wykorzystania dławika z odczepem oraz obwodu LC w celu uzyskania warunków miękkiej komutacji kluczy energoelektronicznych w przetwornicy DC-DC.Na podstawie modelu matematycznego zbadany został wpływ wartości elementów na zachowanie miękkiej komutacji.Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych.

 • Algorytmy sterowania trakcją pojazdu autonomicznego z elektrycznymniezależnym napędem kół

  Publikacja

  - Rok 2005

  W ostatnich latach rośnie zainteresowanie pojazdami autonomicznymi o napędzie elektrycznym lub hybrydowym. Na szczególną uwagę zasługują wielosilnikowe napędy, pozwalające dostosować moment na każdym kole pojazdu do warunków drogowych. Odpowiednie sterowanie momentem poszczególnych kół w każdej fazie ruchu pojazdu, zwłaszcza na krętej drodze oraz w warunkach niskiej, nierównomiernej i zmieniającej się w czasie przyczepności nawierzchni,...

 • Iron Core Inductor High Frequency Circuit Model for EMC Application

  Publikacja

  - Rok 2005

  W referacie przedstawiono szerokopasmowy model obwodowy dławika z rdzeniem ferromagnetycznym przydatny do analizy propagacji zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych w układach przekształtnikowych. Opracowany model uwzględnia zmiany właściowści dławika w zakresie wysokich cżstotliwosci na skutek występowania naskórkowości, prądów wirowych oraz efektu zbliżenia w uzwojeniach.

 • Komputerowe modelowanie układów przekształtnikowych przy wykorzystaniu różnych programów symulacyjnych - analiza porównawcza

  Publikacja

  Niniejsze opracowanie przedstawia porównanie wybranych, często stosowanych środowisk służących modelowaniu i symulacji. Porównanie jest oparte na analizie pracy układu prze-kształtnikowego wraz z niezbędnym obwodem sterowania. Założeniem autorów referatu jest porównanie nakładów pracy i czasu koniecznego na przygotowanie modelu do obliczeń, jak również ocena trudności w przygotowaniu, wymaganego czasu obliczeń przy zadanej dokład-ności,...

 • Emisyjność elektromagnetyczna przekształtników energoelektronicznych z modulacją rozproszoną

  Publikacja

  - Rok 2005

  Jednym z niepożądanych efektów ubocznych intensywnego rozwoju układów energoelektronicznych jest ich znaczna emisyjność elektromagnetyczna w zakresie zaburzeń przewodzonych i promieniowanych. Istnieje wiele metod ograniczania emisyjności tych układów, jednak ich skuteczność nie zawsze jest wystarczająca do spełnienia wymagań związanych z kompatybilnością elektromagnetyczna. W pracy zaprezentowano wyniki pomiarów skuteczności ograniczania...

 • Sterowanie przekształtnikiem sieciowym z predykcją siły elektromotorycznej

  Publikacja
  • D. Wojciechowski

  - Rok 2005

  Praca zawiera propozycję układu sterowania przkształtnikiem sieciowym z funkcją filtru aktywnego bez pomiaru napięcia sieci. W układzie sterowania zaproponowano precyzyjny algorytm estymacji i predykcji zastępczej siły elektromotorycznej oraz zastosowano predykcyjny regulator prądu oparty na modelu obiektu. W pracy przedstawiono analizę obszaru pracy przekształtnika, analizę strategii sterowania przkształtnikiem oraz algorytm i...

 • Inteligentny transformator dystrybucyjny SN/nn dla sieci Smart Grid o aktywnym udziale prosumentów

  Publikacja

  - Rok 2012

  Wraz z rozwojem sieci dystrybucyjnych i ich stopniowym przekształcaniem w inteligentne sieci typu Smart Grid będzie rosłoznaczenie i udział sterowanych układów przekształtnikowych mocy stosowanych jako interfejsy pomiędzy źródłami energii a sieciąoraz pomiędzy siecią a odbiorcami. W artykule rozwinięto koncepcję wymiany konwencjonalnych transformatorów dystrybucyjnych50 Hz na inteligentne transformatory dystrybucyjne. Zaproponowano...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Smart MV/LV distribution transformer for Smart Grid with active prosumer participation

  Publikacja

  - Rok 2012

  Wraz z rozwojem sieci dystrybucyjnych i ich stopniowym przekształcaniem w inteligentne sieci typu Smart Grid będzie rosłoznaczenie i udział sterowanych układów przekształtnikowych mocy stosowanych jako interfejsy pomiędzy źródłami energii a sieciąoraz pomiędzy siecią a odbiorcami. W artykule rozwinięto koncepcję wymiany konwencjonalnych transformatorów dystrybucyjnych50 Hz na inteligentne transformatory dystrybucyjne. Zaproponowano...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • High step-up continuous input current LCCT-Z-source inverters for fuel cells

  Publikacja

  - Rok 2011

  Falowniki typu Z (ZSI) przeznaczone są do układów wymagających szerokiej zmiany wzmocnienia napięciowego, np. w energetyce odnawialnej. Ostatnio zaproponowano w literaturze zmienione struktury - falowniki typu Trans-Z (TZSI) oraz typu T (TSI) - w których dzięki zastosowaniu dławików sprzężonych uzyskano lepsze wzmocnienie niż w ZSI. W tym artykule przedstawiono ideę rozszerzonej struktury TZSI. Zaproponowano dwie nowe struktury...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • A Successful ISIE 2011

  Publikacja

  - Rok 2011

  W artykule przedstawiono przebieg międzynarodowej konferencji "20th IEEE International Symposium on Industrial Electronics", zorganizowanej przez Wydział Elektrotechniki i Automatyki PG pod patronatem IEEE Industrial Electronics Society (IES) w dniach 27-30.06.2011 r. W konferencji uczestniczyło ok. 380 uczestników, w tym ponad 80% z zagranicy. W artykule sprawozdano wygłoszone seminaria dydaktyczne, referaty plenarne i najlepsze...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Bezstykowe zasilanie pojazdu elektrycznego w warunkach zmiennego sprzężenia magnetycznego

  Publikacja

  Bezstykowe zasilanie energią elektryczną poprzez dużą szczelinę powietrzną staje się atrakcyjną alternatywą dla rozwiązań klasycznych, zwłaszcza w przypadku budowy bezobsługowych (automatycznych) stacji doładowujących baterie akumulatorów (superkondensatorów) pojazdu oraz dla zasilania odbiornika ruchomego, na drodze indukcyjnej, w trakcie jego ruchu. Współczesne społeczeństwo spodziewa się znacznej poprawy warunków środowiskowych,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Modelowanie propagacji i filtracji zniekształceń w lokalnych sieciach elektroenergetycznych

  Publikacja

  W artykule opisano przykład wpływu pracy UPS o mocy 30 kVA na sieć zasilającą i odbiorczą. Prostownik typu boost PWM pobiera prąd o znacznej zawartości harmonicznych o częstotliwości na poziomie kHz i jest źródłem zaburzeń propagowanych na obwody odbiorcze. Za cel pracy przyjęto odwzorowanie obserwowanych procesów generacji i propagacji zaburzeń za pomocą modelowania obwodowego.

 • The Wiener filter applied to EMI decomposition

  Publikacja

  Artykuł przestawia zastosowanie metody filtracji Wienera do dekompozycji zaburzeń elektromagnetycznych z różnych źródeł. Zaburzenia generowane w trójfazowym rezonansowym falowniku napięcia typy PQRDCLI oraz w przekształtniku napięcia stałego zasilającego obwód sterowania falownika zostały zmierzone z zastosowaniem sieci sztucznej (LISN). W oparciu o transmitancje częstotliwościowe pomiędzy źródłami zaburzeń i zaburzeniami zmierzonymi...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Modelowanie propagacji i filtracji zniekształceń w lokalnych sieciach elektroenergetycznych

  Publikacja

  - Rok 2009

  str. 67-69, 9 rys., 4 poz. lit.W referacie opisano przykład wpływu pracy UPS o mocy 30 kVA na sieć zasilającą i odbiorczą. Prostownik typu boost PWM pobiera prąd o znacznej zawartości harmonicznych przy podstawowej częstotliwości 11 kHz i jest źródłem zaburzeń propagowanych na obwody odbiorcze. Za cel pracy przyjęto odwzorowanie obserwowanych procesów generacji i propagacji zaburzeń za pomocą modelowania obwodowego.

 • Zasilanie ruchomych odbiorników energii elektrycznej za pośrednictwem cewek powietrznych sprzężonych magnetycznie.

  Publikacja

  - Rok 2008

  Dla odbiorcy energii najpowszechniej akceptowaną jej formą jest energia elektryczna. Jej przetwarzanie na inne formy odbywa się we współczesnych urządzeniach odbiorczych najczęściej z bardzo dużą sprawnością. Potocznie rozumie się, że dla jej przesyłu konieczne są tory prądowe wykonane z materiałów charakteryzujących się, w normalnych warunkach, dużą przewodnością elektryczną, czyli na drodze bezpośrednich połączeń galwanicznych...

 • Pojazdy elektryczne - rozwój technologii. Układy ładowania i współpraca z siecią elektroenergetyczną

  Publikacja

  - Rok 2012

  W artykule przedstawiono zagadnienia związane z pojazdami elektrycznymi o zasilaniu akumulatorowym. Wskazano aktualne trendy rozwojowe oraz możliwości eksploatacyjne. Pokazano przykładowe rozwiązanie prototypowego pojazdu i zagadnienia sterowania układem napędowym oraz optymalnym rozdziałem energii. Poruszono problemy wpływu dużej liczby samochodów elektrycznych na sieć elektroenergetyczną - wzrost zapotrzebowania na energię. Wskazano...

 • Step-Up DC/DC Converters With Cascaded Quasi-Z-Source Network

  Publikacja

  - IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS - Rok 2012

  W artykule zaprezentowano nowe rozwiązania dotyczące przekształtników energoelektronicznych DC-DC podwyższających napięcie z ogniw paliwowych. Istota rozwiązania zawiera się w zastosowaniu kaskadowo połączonych wejściowych obwodów pasywnych typu Quasi-Z, umozliwiających znaczne podwyższanie napięcia z wykorzystaniem stanu parcy zwarć gałęzi tranzystorowych przekształtnika.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Hybrid high-frequency-SiC and line-frequency-Si based PEBB for MV modular power converters

  Publikacja

  - Rok 2012

  Izolowane przekształtniki DC-DC o sterowanym kącie przesunięcia napięć strony pierwotnej i wtórnej są kluczowymi elementami współczesnych modułowych przekształtników energoelektronicznych średniego napięcia (SN). W porównaniu do konwencjonalnych przekształtników SN, przekształtniki modułowe z izolowanymi przetwornicami DC-DC nie wymagają izolacji w postaci wielkogabarytowych transformatorów o częstotliwości sieci. Zastosowanie...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Horyzont energoelektroniczny obiektów morskich

  W artykule zaprezentowano współczesne kierunki rozwoju energoelektroniki, w tym w szczególności dotyczące obiektów morskich. Przedstawiono podstawowe parametry aktualnie stosowanych w energoelektronice przyrządów półprzewodnikowych, jak również wykazano interdyscyplinarny charakter rozwoju tej dziedziny. Na przykładzie wybranych urządzeń energoelektronicznych przedstawiono ich komercyjne zastosowania oraz podział i miejsce w łańcuchu...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wielowęzłowe, wysokonapięciowe sieci prądu stałego MT-HVDC

  Publikacja

  - Rok 2022

  Niniejsza rozprawa doktorska podejmuje temat wielowęzłowych wysokonapięciowych sieci prądu stałego MT-HVDC. Zagadnienie to zyskuje na istotności z uwagi na fakt wciąż wzrastającej liczby pracujących układów prądu stałego, co stwarza możliwości wykonywania dodatkowych połączeń pomiędzy nimi od strony napięcia stałego. Rozwiązanie to jest obecnie wykorzystywane na przykład w celu integracji morskich farm wiatrowych z systemami kontynentalnymi.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Maciej Kolincio mgr inż.

  Osoby