Wyniki wyszukiwania dla: enterprises management - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: enterprises management

Wyniki wyszukiwania dla: enterprises management

 • Intelligent platform for communication, control and management of modern enterprises

  W artykule przedstawiono praktyczną metodę tworzenia interaktywnej i inteligentnej platformy do kontroli i zarządzania nowoczesną firmą z zastosowaniem sieci telekomunikacyjnej. Omówiono sposób realizacji poszczególnych etapów projektowych, dokonując przy tym wyboru konkretnych technologii informatycznych, takich jak relacyjne bazy danych, technologie bezprzewodowe oraz czynników bezpieczeństwa.

 • Project Management in Enterprises: IT Implementation Based on Fuzzy Models

  Publikacja

  W pracy analizuje się problem zastosowania metod zarządzania wiedzą oraz metod sztucznej inteligencji w zarządzaniu budżetem i planem realizacji projektów informatycznych. W pierwszej części wskazuje się na problemy związane z zarządzaniem projektami wytwarzania oprogramowania w zakresie planowania i bieżącego sterowania zarówno procesem wytwórczym, jak i zespołem programistów. Po omówieniu pożądanych zmian w metodologii zarządzania,...

 • Warning systems of enterprises against the risk of bankruptcy : Artificial intelligence in financial management.

  Publikacja

  - Rok 2012

  Jest to tłumaczenie na jęz.angielski monografii autora z 2010 roku. Monografia została podzielona na trzy części. I tak, w części pierwszej przedstawiono ocenę przyczyn upadłości firm ze względu nie tylko na źródło (zewnętrzne lub wewnętrzne) przyczyn kłopotów finansowych przedsiębiorstw, ale także na etap kryzysu, w jakim ono się znajduje, cechy "demograficzne" organizacji i rodzaj upadłości. Zdefiniowano również czynniki wpływające...

 • IEEE Symposium on Advanced Management of Information for Globalized Enterprises

  Konferencje

 • Innovation and Knowledge Management in the SME Sector and the Role of Normative Management Systems

  Publikacja

  - Rok 2012

  The article presents deliberations related to importance and specificity of innovation activities in small and medium-sized enterprises. Basing on results of the research the characteristics of the SMEs concerning process related and organizational innovation has been determined. Interrelations between innovation activities and knowledge management within the framework of normative management systems have been emphasized.

 • Selected aspects of logistics management of the production process in an enterprise

  Publikacja

  - Rok 2017

  The following article presents selected aspects of management of production logistics process in enterprise. Companies treat this part of business as a way to empower market position. In the first part author explained the idea of process. The next part describes the definition of logistics production management, which is crucial for manufacturing enterprises. However, author described lots of tools related to production management...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Visual Management as the support in building the concept of continuous improvement in the enterprise

  The following article presents one of the selected tools of the Lean Management concept – visual management. This method enables enterprises to strengthen their process of continuous improvement. Due to the support of visual management, it is possible to manage information more effectively by the managerial board and to improve communication process within in the particular company. In the first part, the author describes the concept...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Knowledge management in SMEs - theoretical considerations.

  Publikacja

  - Rok 2010

  The purpose of this chapter is to present an analysis of knowledge management concept with regard to small and medium-sized enterprises. It is aimed to propose an overview for SMEs to apply this above-mentioned concept. This overview can be used by managers and owners of SMEs to introduce knowledge management into their organizational structures.

 • COMPARATIVE ANALYSES OF INTERNATIONALIZATION OF KAZAKHSTAN ENTERPRISES

  This paper presents the instruments of internationalization of enterprises operating within the Eurasian Economic Union. Research contains answers of 108 enterprises exporters located in the Republic of Kazakhstan. The purpose of the paper is to show the main forms of the internationalization of enterprises in Kazakhstan. The paper also presents the following instruments of enterprises’ internationalization including: indirect...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Knowledge management in SMEs – selected issues.

  Publikacja

  - Rok 2014

  The success of a small or medium-size enterprise might be dependent on the way in which this company manages its knowledge. With limited access to other resources like land, capital or labor force, the access to knowledge and its effective application might become a source of competitive advantage for an SME. It is confirmed that organizations, which successfully implement the concept of knowledge management might achieve better...

 • Knowledge-Based Management as the Key Success Factor for Research and Development Organizations

  Publikacja

  A key to achieving success in project organizations lies in exemplary management of processes within those organizations, while the ongoing projects are mainly characterized by their uniqueness. The situation is no different in commercial research and development organizations (R&D) where accuracy and repeatability of elementary processes guarantees efficient and productive realization of all enterprises. R&D organizations are...

 • Integration of Lean Manufacturing with ISO Management Systems in Enterprise

  Lean manufacturing [LM], quality management system and environmental management system are clear initiatives with a goal of improving effectiveness and efficiencies of organizations. Many organisations tackle lean philosophy, ISO standards individually but this kind of attempt do not focus on the synergy and the advantage from the potential collaboration. This paper aims to present the possibility of integration Lean Management...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • SERVICE ORIENTED SCENARIOS FOR SUPPORT ENTERPRISE PROJECT MANAGEMENT

  Publikacja

  In the paper, a service oriented architecture is used to describe various scenarios of human-oriented enterprises. They can be modeled by BPMN to show basic information flow. We consider business scenarios to present another modeling solution called service orchestration or service mashup. That approach gives an opportunity for the right management through taking the best possible choice of services, or composition of services....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Value of Age Diversity – Declarations and Practice in Polish Organizations

  The present article relates to management of age diverse teams in organisations and enterprises located in Poland. Managing diversity is an active and conscious process leading not only to a lack of discriminatory conduct but above all to making full use of the potential of the team. The potential resulting from the diversity of knowledge, skills and experience. The diversity of the age of the team members is in fact a differentiation...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Grzegorz Zieliński dr inż.

  Autor ponad 100 publikacji naukowych (zarówno w języku polskim, jak i angielskim) z zakresu zarządzania działalnością usługową, doskonalenia podmiotów, w tym podmiotów leczniczych. Zainteresowania naukowo-badawcze obejmują obszary związane z dojrzałością i doskonałością przedsiębiorstw w różnych aspektach ich działalności. Uczestniczył w projektach badawczych Narodowego Centrum Nauki oraz projektach realizowanych przez międzynarodowe...

 • Critical Success Factors for Knowledge Management in SMEs in the KIBS Sector

  Publikacja

  - Rok 2014

  The purpose of this paper is to examine knowledge management practices and critical success factors (CSFs) for their introduction in small and medium-sized enterprises (SMEs) in the knowledge-intensive business services (KIBS) sector. Methodology: The paper is based on the results of an exploratory qualitative survey involving owners and managers of small and medium-sized companies operating in the KIBS sector. In the survey, eight...

 • Knowledge management and factors influencing its implementation in small KIBS firms – evidence from Poland

  Publikacja

  - Rok 2020

  Purpose – Even if the notion of knowledge management (KM) has been introduced more than three decades ago, the application of this concept in the context of small firms has still not been sufficiently explored. The relatively few contributions, however, agree on the fact that small companies do not manage knowledge the same way as their larger counterparts. In order to fill this gap, the present paper aims to the investigate the...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Knowledge Management Approaches of Small and Medium-Sized KIBS Firms: a Descriptive Analysis of Four Countries

  Publikacja
  • V. Alexandru
  • A. G. Andrei
  • E. Bolisani
  • J. G. Cegarra Navarro
  • M. Paiola
  • E. Scarso
  • E. M. Vatamanescu
  • M. Zięba

  - Rok 2018

  Purpose –There is evidence that small and medium sized enterprises (SMEs) do not manage knowledge the same way as large firms, and that they approach knowledge management (KM) in various ways. However, the literature on this topic is still scarce and fragmented. In order to fill this gap, the paper aims to single out and discuss the different features that characterize the approaches to KM adopted by small companies. Design/methodology/approach...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • KM supported process improvement

  Publikacja

  - Rok 2006

  The corporate universe nowadays is full of change initiatives andimprovement philosophies. However,only few have proved successful enough to be integrated into regular operations a worldwide leading companies.In this context Six Sigma projects and Lean action workouts emerge as he most effective practices.In this paper we argue that there is a considerable potential to enhance them using Knowledge Management methodology and benefit...

 • BASICS OF THE MANAGEMENT SYSTEM FOR TRANSFORMATIONS OF PRODUCTION PLANNING AND CONTROL PROCESSES

  Intensive development of technologies, in particular of the spinotronics, nanotechnology, robotics, and ICT, shapes the new generation production systems. Their distinctive feature is the flexi-bility associated with production intelligence. It is required from all processes, including the production planning and control processes (PPCP). The article is of conceptual character. It was prepared based on literature research. It encompasses...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Establishing intelligent enterprise through community of practice for product innovation

  Publikacja

  This paper presents the idea of implementing the virtual Community of Practice for Product Innovation processes towards the establishment of intelligent enterprise. Since the fourth industrial revolution is passing through the developing phase, implementation of Cyber-Physical Production Systems require more realistic approach. Knowledge Management and Engineering plays an important role in manufacturing industries facing global...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Potrzeba wykorzystania narzędzi Enterprise Project Management w przedsiębiorstwie między narodowym - studium przypadku

  Publikacja

  W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące projektu wdrożenia narzędzia informatycznego, które usprawni proces planowanie pracy i zarządzanie zasobami w filiach zagranicznych, mającego znamiona systemu Enterprise Project Management - do wspomagania zarządzania projektami. Omówiono zalety oraz wady tego typu rozwiązań w stosunku do tradycyjnych sposobów zarządzania. Wskazano szanse i zagrożenia dla rozwoju przedsiębiorstw wynikające...

 • The Implementation of Fuzzy Logic in Forecasting Financial Ratios

  Publikacja

  This paper is devoted to the issue of forecasting financial ratios. The objective of the conducted research is to develop a predictive model with the use of an innovative methodology, i.e., fuzzy logic theory, and to evaluate its effectiveness. Fuzzy logic has been widely used in machinery, robotics and industrial engineering. This paper introduces the use of fuzzy logic for the financial analysis of enterprises. While many current...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • REVISING ENTREPRENEURIAL ORIENTATION (EO) IN SOCIAL ENTREPRENEURSHIP, QUALITATIVE EVIDENCE FROM WORK INTEGRATION SOCIAL ENTERPRISES (WISES) FROM POLAND

  Publikacja

  - Rok 2017

  Entrepreneurial behaviour and entrepreneurial orientation (EO) of (commercial) entrepreneurship. have received significant scholarly attention in entrepreneurship and management research However, there are insufficient attempts discussing such behaviour and EO in non-profit, and particularly social entrepreneurship context, arguing that EO is higher in such contexts, or remains the same, some new EO dimensions are proposed, existing...

 • Assessment of the Small Enterprise’s Maturity to Improvement Projects Based on the Lean Six Sigma Concept

  Publikacja

  This paper explores the methodology to assess the maturity of small enterprise of building masonry sector to implement integrated approach of Lean Six Sigma. For this purpose survey data from senior managers were used. Quantitative method of the case organization’s needs and capabilities in the scope of Lean Six Sigma project implementation was applied. The value of maturity indicator for Lean Six Sigma projects dedicated to the...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Knowledge management approaches of small and medium-sized firms: a cluster analysis

  Publikacja
  • V. Alexandru
  • E. Bolisani
  • A. G. Andrei
  • J. G. Cegarra-Navarro
  • A. Martínez Martínez
  • M. Paiola
  • E. Scarso
  • E. Vătămănescu
  • M. Zięba

  - KYBERNETES - Rok 2019

  Purpose This paper aims to categorise the approaches to knowledge management (KM) by companies. In the literature, there is no consensus on a universal or “best” approach to KM. Especially, this paper singles out and discusses the variegated features that characterise the implementation of KM by small- and medium-sized enterprises (SMEs) having different characteristics. Design/methodology/approach A cluster analysis was used...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Principles and Practicess of Corporate Governance in the Global Economy

  Publikacja

  - Rok 2020

  The book places ownership at the center of all relevant choices that the company makes: in particular, it addresses the “problem” of governance from the perspective of own-ership, and in a broader and more articulated sense than most Anglo-Saxon studies. The authors analyze the relationship between ownership, governance, and corporate strategy, with a dual objective. On the one hand, the aim is...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Principles and Practices of Corporate Governance in the Global Economy

  Publikacja

  - Rok 2020

  The book places ownership at the centre of all relevant choices that the company makes. In particular, it addresses the issue of governance from the perspective of ownership, and in a broader and more articulated sense than most Anglo-Saxon studies do. The authors analyse the relationship between ownership, governance, and corporate strategy, with a dual objective. On the one hand, the aim is to identify the consistency relationships...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Innovative activity of SMEs In Poland

  Publikacja

  - Rok 2010

  Innovative activity of enterprises is determined by many factors. On one hand, these are external factors creating a sort of innovative climate in the economy, on the other hand - there are many internal factors stimulating or reducing the intensity of innovative activities. What influences the innovativeness of enterprises is the effectiveness of the system supporting innovations, which was stated by for example Pyciński and Żołnierski...

 • Metodyka wdrażania Zarządzania Wiekiem w Przedsiebiorstwach i Organizacjach Publicznych uczestniczących w projekcie Best Agers Lighthouses

  Publikacja

  Celem artykułu jest przedstawienie metodyki wdrażania zarządzania wiekiem w małych i średnich przedsiębiorstwach i organizacjach publicznych Regionu Morza Bałtyckiego, opracowanej w ramach projektu Best Agers Lighthouses –Strategic Age Management for SME in the Baltic Sea Region. W artykule opisano m.in. sekwencję kluczowych działań podjętych podczas procesu wdrażania oraz strukturę podmiotową wspierającą współpracę uczestników...

 • Experience based decisional DNA to support smart product design

  Publikacja

  - JOURNAL OF INTELLIGENT & FUZZY SYSTEMS - Rok 2019

  This paper presents the idea of Smart Virtual Product Development (SVPD) system to support product design. The foundations of the system are based upon smart knowledge management techniques called Set of Experience Knowledge Structure (SOEKS) and Decisional DNA (DDNA). It enhances the industrial product development process by using the previous experiential knowledge gathered from the formal decisional activities. This experiential...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Revising Entrepreneurial Orientation Construct in Social Enterprise

  Publikacja

  - Rok 2017

  Entrepreneurial behavior and entrepreneurial orientation (EO) have received significant scholarly attention in entrepreneurship and management research, but mainly in the commercial context. However, some attempts discussing such behavior and EO among non-profit organizations, but limited in the social enterprise context. The literature argues that EO is higher in such contexts (Zahra, Gedajlovic, Neubaum & Shulman, 2009; Lumpkin,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • CSR in Polish SMEs: From Perception to Love: Examples of Socially Engaged Firms from Pomeranian Region

  Publikacja

  - Rok 2017

  Notwithstanding the worldwide increasing awareness of the importance of social issues in nowadays business management, Polish small and medium enterprises seem to remain in the group of followers, certainly not leaders of corporate social responsibility (CSR) movement, and this despite an important dissemination efforts by numerous institutions. The aim of this paper is to present the bumpy road to the implementation, still incomplete,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • PREDICTING CORPORATE BANKRUPTCIES IN POLAND AND LITHUANIA – COMPARATIVE ANALYSIS

  Publikacja

  The research on predicting bankruptcies of enterprises constitutes one of the most important areas of financial management. In developed countries, the first publications on the subject appeared in the early 20th century. The situation is different in the countries of Eastern Europe, which introduced the market system already at the beginning of the 1990s, which resulted in first corporate bankruptcies. The article...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zarzadzanie ryzykiem jako wymiar strategicznego i przedsiębiorczego podejścia do zarządzania małym i srednim przedsiębiorstwem

  Publikacja

  Jedną z wielu przyczyn niepowodzenia ekonomicznego małych i średnich przedsiębiorstw jest niezrozumienie lub niewłaściwe rozumienie kwestii zarządzania ryzykiem. Ryzyko w wielu wymiarach sprzężone jest z procesem przedsiębiorczym. Zarządzanie nim wymaga dostrzegania okazji, umiejętności wykorzystywania zagrożeń jako szans oraz dynamicznej odpowiedzi na zmiany w otoczeniu i w samej organizacji. Sposób podej- ścia do zarządzania...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • CSR in Polish SMEs- from perception to infatuation. Examples of socially engaged firms from Pomeranian Region

  Despite the increasing worldwide awareness of the importance of social issues in con-temporary business management, Polish small and medium-sized enterprises seem to re-main in the group of followers, certainly not leaders, of the corporate social responsibility (CSR) movement, and this despite important dissemination efforts by numerous institu-tions. The aim of this paper is to present the bumpy road to the (still incomplete)...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Implementing a CSR Strategy in a Small Enterprise - a Case Study

  Publikacja

  As a result of employees’ meetings conducted according to Kaizen workshops formula and seeking new development directions for the company (including CSR actions) various product and service innovations have been implemented. Also a market niche has been discovered, and as a consequence the company gained another profitable aspect of the business activity. The atmosphere and contribution in performing tasks have improved among...

 • Zarządzanie procesem innowacyjnym w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach

  Publikacja

  - Rok 2013

  Zarządzanie procesem innowacyjnym stanowi wyzwanie dla menedżerów, nie tylko dużych przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy stają przed problemem czy i jakie działania przed-sięwziąć, aby efektywnie konkurować na rynku. Poziom innowacyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw nie świadczy dobrze o sposobie zarządzania procesem innowacyjnym. Jednak w nowym okresie programowania pojawią się środki przeznaczone na wdrożenia w firmach....

 • Logistics of Transnational Corporations as the Basis of Cooperation Between Ukraine and EU (for Poland Example)

  The article describes the scientific and theoretical basis for the organization of logistics management of modern international corporations, owning by assets in mining and metallurgical business in Ukraine and Poland; it had been analyzed the influence of transfer pricing mechanism as one of the main factors affecting on the efficiency of the organization of supply chain of resources (Ukrainian semi-finished goods) to ensure uninterrupted...

 • Aktualne trendy w zakresie certyfikacji normatywnych systemów zarządzania w branży spożywczej

  Publikacja

  W opracowaniu omówiono aktualne trendy dotyczące certyfikacji systemu zarządzania jakością w sektorze rolno-spożywczym. Na podstawie danych uzyskanych z dużej, renomowanej jednostki certyfikującej przedstawiono analizę porównawczą dotyczącą liczby wydanych certyfikatów dla ogólnych systemów zarządzania oraz dla systemów branżowych dedykowanych sektorowi rolno-spożywczemu w odniesieniu do przedsiębiorstw różnych wielkości.

 • Polish FDI in Central Asian Countries

  Since gaining independence, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan gradually opened their markets to foreign investors. Before Poland’s accession to the European Union, the activities of Polish investors in Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan were based on bilateral treaties concluded by Poland with those countries. Later, except Turkmenistan, they were governed by the partnership...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Ageing Workforce – a Challenge for Organizations

  Ageing and its consequences are most frequently analysed in macroscale. If the analyses apply to enterprises, they usually cover working conditions or motivations of the seniors’ choice between continuing employment and retirement. The article discusses slightly different themes, namely the awareness of demographic changes, their consequences for the organization and the new professional role of older people in the new demographic...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Application of algorithms for reasoning from imperfect knowledge in it evaluation environment

  Publikacja

  - Rok 2009

  The paper describes concept of building multi-agent system dedicated for information technology evaluation or selection for IT enterprises management (IT_MAS). Authors present the model of Knowledge Processing Environment, which is one of main components of the solution. Either facts or rules will be based on IT specialists' experience. However, knowledge which is being acquisited from IT domain is mostly imperfect - uncertain...

 • The best practices transfer part I

  Publikacja

  This expertise describes the possibilities of best practices implementation. These examples of best practices concern to improve the women’ entrepreneurship and were identified at the earlier stage of the project. One of the areas of activity within the QUICK IGA project was the selection of best practices related to strengthening the economic activity of women in the context of developing the competitiveness and innovation of...

 • Jak firmy z sektora wiedzochłonnych usług biznesowych zarządzają wiedzą? Prezentacja wyników badań.

  W artykule przedstawiono praktyki zarządzania wiedzą stosowane przez przedsiębiorstwa z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), oferujące wiedzochłonne usługi biznesowe. Tematyka ta jest wciąż mało rozpoznana, zwłaszcza w krajach Europy Środkowej, takich jak Polska. W pierwszych dwóch podrozdziałach artykułu zaprezentowano krótki przegląd literatury światowej, dotyczącej zarządzania wiedzą w MSP i sektorze usług wiedzochłonnych....

 • Odpowiedzialny biznes- modna koncepcja czy odrodzenie wartości?

  Publikacja

  - Rok 2013

  Opracowanie porządkuje wiedzę na temat koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu oraz jej specyfiki w kontekście małych i średnich przedsiębiorstw. Omówione zostały różnice pomiędzy zastosowaniem CSR w dużych organizacjach i w MŚP, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw polskich. Predyspozycje do zaangażowania społecznego przedsiębiorcy przedstawione zostały na kilku modelach teoretycznych, a konkretne przykłady dobrych...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Experience Based Decisional DNA (DDNA) to Support Sustainable Product Design

  Publikacja

  - Rok 2018

  This paper presents the idea of providing engineering design knowledge to designers working on sustainable product design and development process. The new product development process often requires significant amount of design knowledge which can be saved and recalled by designers during the design process. This knowledge is very important for successful sustainable product development as it can include material selection, product...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • E-learning course "International comparative studies on SMEs"

  Publikacja

  - Rok 2006

  Projekt Leonardo da Vinci "International comparative studies and course development on SMEs" został zainspirowany poprzednim projektem LdV "A European Diploma in SME Management". Bazując na poprzednich doświadczeniach projektowych zaproponowano opracowanie struktur dla opisania narodowych systemów małych i średnich przedsiębiorstw (ang. SME Small Media Enterprises) przy wykorzystaniu dostępnych krajowych danych. Udowodniono, że...

 • Is There any Demand for the Workers Aged 50+ in Poland?

  The process of ageing affects all the European Union Member States, including Poland. According to forecasts by the Central Statistical Office, in 2035, the population of Poland will decrease in relation to 2010 by more than 2 million, and the share of people aged 50+ in the total population will increase from 34.8% to 46.6% (Prognoza ludności 2009). In the context of current and projected demographic changes, a discussion is taking...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Kamil Brodnicki mgr inż.

  Kamil Brodnicki jest asystentem w Katedrze Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Gdańskiej. Od 2017 roku jest kierownikiem laboratorium Customer Experience. Od 2011 roku pracuje w jednej z trójmiejskich firm IT jako Analityk Systemów Informatycznych, realizując projekty z branży finansowej. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się w następujących obszarach: ergonomia i użyteczność w projektach...