Wyniki wyszukiwania dla: ergonomia - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ergonomia

Wyniki wyszukiwania dla: ergonomia

 • Ergonomia kreatorem piękna.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W nauczaniu ergonomii podkreślany jest związk ergonomii z komfortem pracy, dostosowaniem produktu do potrzeb użytkownika. Autor zwraca uwagę na związek pięka z ergonomią, czyli konieczność dostosowania wytworu do potrzeb zmysłowych człowieka. W artykule wskazano, że takie elementy jak piękno, elegancja, estetyka czy wygoda eksploatacji wyrobu mogą być zapewnione lub wręcz możliwe przez stosowanie rozwiązań ergonomicznych.

 • Ergonomia we współczesnej architekturze

  Artykuł stanowi refleksję nad współczesną architekturą w ujęciu rozwiązań ergonomicznych. Analizą objęto nieprawidłowości wybranych obiektów użyteczności publicznej. Szczególnie zwrócono uwagę na części wspólne: strefa wejściowa – w terenie i w budynku, klatka schodowa, recepcja (pomieszczenia do przyjmowania klientów, sekretariaty, poczekalnie), sanitariat. Przedstawiane przestrzenie przeznaczone m.in. dla osób w różnym wieku,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Ergonomia w przychodniach z zespołami zaawansowanej diagnostyki obrazowej

  Publikacja

  Placówki użyteczności publicznej prowadzące działalność medyczną w zakresie usług leczniczych i diagnostycznych są obiektami, których architektura kreowana jest pod silnym wpływem wymagań higieniczno sanitarnych oraz wytycznych technologii wynikającej z charakteru świadczonych usług. Ergonomia pełni tu bardzo istotną rolę, ponieważ wspiera technologie medyczne w zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownikom- pacjentom i personelowi medycznemu.Artykuł...

 • WELFARE E ERGONOMIA

  Czasopisma

  ISSN: 2421-3691 , eISSN: 2531-9817

 • Ergonomia An International Journal of Ergonomics and Human Factors

  Czasopisma

  ISSN: 0137-4990

 • Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia

  Czasopisma

  ISSN: 1592-7830

 • Ergonomia pracy umysłowej

  Kursy Online
  • M. Sikorski
  • K. Brodnicki

 • Ergonomia i ochrona pracy

  Kursy Online
  • K. Krause-Brykalska
  • M. Sikorski

 • Teoria projektowania architekt. Ergonomia

  Kursy Online
  • K. Białek
  • M. Moczorat
  • M. Radziwiłowicz

  Kurs obowiązkowy dla studentów II sem architektury. Pierwsze zajęcia zaczynają się 09.05.2022 o godzinie 17:00

 • Ergonomia i ochrona pracy

  Kursy Online
  • J. Grabosz

 • Ergonomia techniczna 2022/2023

  Kursy Online
  • M. Sikorski
  • J. Grabosz

 • Ergonomia techniczna NIEST. 2022/2023

  Kursy Online
  • M. Sikorski
  • J. Grabosz

 • Ergonomia pracy umysłowej 2022/2023

  Kursy Online
  • M. Sikorski
  • K. Brodnicki

 • Ergonomia pracy umysłowej NIEST. 2022/2023

  Kursy Online
  • M. Sikorski
  • K. Brodnicki

 • ERGONOMIA I BEZPIECZEŃSTWO PRACY [2021/22]

  Kursy Online
  • E. Piesik
  • M. Śliwiński
  • K. Kosmowski

 • ERGONOMIA I BEZPIECZEŃSTWO PRACY [2022/23]

  Kursy Online
  • A. Golijanek-Jędrzejczyk
  • E. Piesik
  • M. Śliwiński
  • A. Kielak
  • M. Wołoszyn
  • K. Kosmowski

  Semestr 7 Cel: Przekazanie studentom studiów inżynierskich aktualnej wiedzy z zakresu czynników ludzkich i organizacyjnych zasad projektowania ergonomicznego w systemach technicznych. Aspekty prawne, środowiskowe, techniczne i organizacyjne bezpieczeństwa pracy.

 • Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 2022/23

  Kursy Online
  • A. Sitko

 • Ergonomia pracy umysłowej 2019/2020 [NST]

  Kursy Online
  • M. Sikorski
  • K. Brodnicki

 • Bezpieczeństwo pracy w przemyśle chemicznym. Ergonomia

  Kursy Online
  • Ż. Polkowska

 • Bezpieczeństwo pracy w przemyśle chemicznym, Ergonomia wykład

  Kursy Online
  • M. Rutkowska
  • Ż. Polkowska

 • Ergonomia pracy umysłowej STAC, sem. zimowy 18/19

  Kursy Online
  • M. Sikorski
  • K. Brodnicki

 • Ergonomia i ochrona pracy STAC, sem. zimowy 19/20

  Kursy Online
  • K. Krause-Brykalska
  • M. Sikorski

  Ergonomia i ochrona pracy, kierunek Zarządzanie inżynierskie, studia stacjonarne, sem. 5

 • Ergonomia i ochrona pracy NIEST., sem. letni 2018/2019

  Kursy Online
  • K. Krause-Brykalska
  • M. Sikorski

  Ergonomia i ochrona pracy, kierunek Zarządzanie inżynierskie, studia niestacjonarne, sem. 6

 • Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, W ZIP sem.01, zima 21/22, (PG:00055190)

  Kursy Online
  • S. Szymański

  Kurs realizowany jest na studiach pierwszego stopnia na wydziale WIMiO na kierunku Zarządzanie Inżynierii Produkcji (ZIP)

 • BHP i Ergonomia - W-15/C-0/L-0/P-0, WIMiO, ENERGETYKA, I st., studia stacjonarne, sem. 01, (PG_00041979), 2022/2023 semestr zimowy.

  Kursy Online
  • R. Woźniak

  Definicje ergonomii, jej przedmiot, cel i zastosowanie. Opis układu człowiek - maszyna otoczenie. Koncepcja zrównoważonego rozwoju. Systemy zarządzania środowiskowego. Model człowieka oraz jego charakterystyka. Możliwości człowieka a procesy przemysłowe. Środowisko pracy człowieka - warunki materialne. Zasady projektowania środowiska pracy człowieka. Bezpieczeństwo i niezawodność układu człowiek - maszyna - otoczenie. Informacyjność...

 • Bezpieczeństwo pracy i ergonomia - W-15/Ć-0/L-0/P-0, WIMiO, MiBM, I st., sem. 01, stacjonarne, (PG_00055370), semestr zimowy 2022/2023

  Kursy Online
  • R. Woźniak

  Definicje ergonomii, jej przedmiot, cel i zastosowanie. Opis układu człowiek - maszyna otoczenie. Koncepcja zrównoważonego rozwoju. Systemy zarządzania środowiskowego. Model człowieka oraz jego charakterystyka. Możliwości człowieka a procesy przemysłowe. Środowisko pracy człowieka - warunki materialne. Zasady projektowania środowiska pracy człowieka. Bezpieczeństwo i niezawodność układu człowiek - maszyna - otoczenie. Informacyjność...

 • Ergonomiczne czynniki oceny ryzyka w transporcie morskim. W: Ergonomiatransportu. Red. T. Marek, H. Ogińska, J. Pokorski. Kraków: [B.w.]**2002 s. 201-210, 2 rys. bibliogr. 10 poz.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Bezpieczeństwo jest właściwością obiektów będących systemami antropocent-rycznymi.Mówiąc, że określony system jest bezpieczny rozumieć będziemy, iż jest on bezpieczny dla siebie samego oraz względem elementów otoczenia, w którym się znajduje. Przedstawiona została struktura bezpieczeństwa procesów transportu morskiego, które są zależne od stanu systemu ''statek-człowiek-otoczenie''.Dalej, opisano zagadnienie czynników ergonomicznych...

 • Marcin Sikorski prof. dr hab. inż.

  Marcin Sikorski jest profesorem w Katedrze Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Wcześniej odbył liczne pobyty w instytucjach naukowych, m.in. w Niemczech (Uniwersytety w Bonn i w Heidelbergu), Szwajcarii (ETH Zurich), Holandii (TU Eindhoven) i USA (Harvard University). Prof. Sikorski jest przedstawicielem Polski w komitecie TC13 Human-Computer-Interaction w międzynarodowej organizacji...

 • Kamil Brodnicki mgr inż.

  Kamil Brodnicki jest asystentem w Katedrze Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Gdańskiej. Od 2017 roku jest kierownikiem laboratorium Customer Experience. Od 2011 roku pracuje w jednej z trójmiejskich firm IT jako Analityk Systemów Informatycznych, realizując projekty z branży finansowej. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się w następujących obszarach: ergonomia i użyteczność w projektach...

 • Karolina Krause-Brykalska dr inż. arch.

  Karolina Krause – Brykalska pracuje w Katedrze Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Zarządzania i Ekonomii, PG. Otrzymała stopień doktora i magistra na PG. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu rewitalizacji, wyceny nieruchomości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pedagogiczne. Obszary zainteresowań to bezpieczeństwo użytkowników nieruchomości – w kontekście ergonomii i ochrony pracy. Zainteresowania naukowe ochrona...

 • Krzysztof Redlarski dr inż.

  Krzysztof Redlarski jest adiunktem w Katedrze Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Absolwent Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, gdzie ukończył studia magisterskie. W 2013 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Od początku swojej pracy na Politechnice Gdańskiej jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół problematyki...

 • Czynniki kształtujące środowisko pracy, zamieszkania i odpoczynku człowieka na statku

  Publikacja

  - Rok 2008

  Statek morski pełni jednocześnie funkcję miejsca pracy, mieszkania oraz odpoczynku. Eksploatowany w trudnych warunkach fizycznych musi odpowiadać różnorodnym wymaganiom. Organizm ludzki wraz ze swoimi właściwościami jest punktem odniesienia, którym należy podporządkować rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne pomieszczeń tworzących środowisko człowieka na statku. Organizację przestrzeni przeznaczonych na pobyt ludzi (zarówno załogi,...

 • Igor Garnik dr inż.

  Jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej (1992). Z Politechniką Gdańską związany zawodowo od 1997 roku – zatrudniony najpierw jako asystent w Zakładzie Ergonomii i Eksploatacji Systemów Technicznych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii, a następnie – po uzyskaniu stopnia doktora w 2006 roku jako adiunkt. W latach 2009–2015 pełnił funkcję koordynatora Bałtyckiego Festiwalu Nauki na Wydziale Zarządzania i Ekonomii....

 • Jerzy Grabosz mgr inż.

  Osoby

  Dyplom ukończenia studiów mgr inż. Elektronik – automatyk, absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydział Elektroniki (1970), Dyplom ukończenia ukończenia studium podyplomowego „Organizacji i Zarządzania” Uniwersytet Gdański (1981), Licencja treningu menedżerskiego w zakresie marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem udzielona przez Cal Duisberg Gesellschaft Kln (1990), Certyfikat trenera nt “ Zarządzania technologią i Total Quality...

 • Rafał Janowicz dr hab. inż. arch.

  Rafał Janowicz jest adiunktem na wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej w Katedrze Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego od 2011 roku. Ukończył studia na kierunku Architektura i Urbanistyka na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej w 2001 roku, a dwa lata później na kierunku Zarządzanie i Marketing na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG. W 2011 r. obronił pracę doktorską na Wydziale Architektury Politechniki...

 • Controling w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy

  Publikacja

  - Rok 2005

  W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania controllingu do badania zagrożeń w procesie pracy. Dla oceny rozwiązań usprawniających wprowadzono pojęcie oszczędności zasobu typu praca i typu materiał, zużywanych w procesie realizacji zadań wytwórczych. Artykuł podkreśla możliwość osiągania efektów ekonomicznych (ograniczenia kosztów) w wyniku poprawy warunków pracy.CONTROLLING IN WORK SAFETY MANAGEMENTThe article presents the...

 • Assessment of occupational risk in technical undertakings

  Publikacja

  - Rok 2005

  Summary An undertaking - as a new and often single action - in its nature creates problems with predicting the realization of planned aims. Each undertaking bears some risk. Protection of a man who carries out an undertaking is even a more difficult task. The article offers a method of estimating potential risks connected with labour conditions on the basis of risk evaluation at the stage of undertaking planning.Streszczenie Realizacja...

 • Imaging forms in passive sonars

  Publikacja

  Referat jest kontynuacją tematyki organizacji zobrazowań we współczesnych systemach hydrolokacyjnych przedstawionej w referacie zaproszonym na ubiegłorocznym OSA dla systemów aktywnych. Tym razem dotyczy organizacji zobrazowań w systemach pasywnych. W praktyce, prócz prostych systemów nasłuchu i rejestracji dźwięków podwodnych, używanych przez badaczy fauny wodnej czy oceanografów, systemy pasywne są wykorzystywane w marynarkach...

 • Data gathering methods : card sorting

  Publikacja

  - Rok 2007

  Artykuł przedstawia koncepcję, pochodzenie oraz zastosowania dla jednej z metod oceny użyteczności i budowania menu w aplikacjach informatycznych - sortowania kart. Stanowi część przeglądu dostępnych metod poprawy użyteczności.

 • Kontekst oprogramowania z perspektywy jakości technicznej, użytkowej, estetycznej i marketingowej

  Publikacja

  Referat zawiera analizę i porównanie kontekstu jakości oprogramowania z różnych perspektyw zapewnienia jakości. Uwzględniono następujące perspektywy: wytwarzanie oprogramowania i jakość techniczną, projektowanie interfejsów użytkownika i jakość użytkową, estetykę i wrażenie wywierane przez oprogramowanie, zgodność z prawem oraz jakość marketingową.

 • Building Employer Credibility in Corporate Intranet Portals.

  Publikacja

  - Rok 2006

  Publikacja omawia rolę portalu intranetowego w kształtowaniu relacji pracodawca-pracownicy w przedsiębiorstwie. W szczególności omówiono środki budowy wizerunku i wiarygodności pracodawcy w elektronicznych kanałach komunikacji. Na podstawie wyników badań ankietowych wśród polskich przedsiębiorstw wskazano typowe profile użytkowania intranetu oraz czynniki ergonomiczne i organizacyjne budujące satysfakcję użytkowników z portali...

 • Working conditions in small companies in the eyes of the employees. [Warunki pracy w małych firmach w ocenie pracowników]

  Publikacja

  - Rok 2006

  The article presents the results of the study concerning the employees' awareness of working conditions. 157 employees from small production and service companies took part in the research. The research showed differences in the employees' perception of their working conditions. The employees were more often dissatisfied with working conditions than managers. A significant number of respondents (more than 75%) believe that the...

 • Stan bezpieczeństwa pracy w małych firmach w ocenie pracowników

  Publikacja

  - Rok 2006

  Pogoń za zyskiem w firmach niejednokrotnie opłacona jest odstępstwem od właściwych warunków pracy, co przekłada się na odstępstwa od wymagań norm bezpieczeństwa pracy. Często, na takie odstępstwa, występuje zgoda pracowników. Dość nagminnym, szczególnie w budownictwie, jest wykorzystywanie samozatrudnienia dla przerzucenia kosztów BHP na pracownika, w tym przypadku firmę jednoosobową. W artykule przedstawiono wyniki badań świadomości...

 • Wpływ technologii medycznych na ergonomię współczesnego szpitala

  Publikacja

  We współczesnym szpitalu układ przestrzenny zależny jest w dużej mierze od zastosowanych technologii medycznych. Powstają zespoły pomieszczeń dedykowane urządzeniom zaawansowanej diagnostyki. Sprzęt montowany jest zarówno w nowych obiektach służby zdrowia, jak i w tych które funkcjonują już kilka dekad. Zmiany te wiążą się z zwiększonym zapotrzebowaniem przestrzennym. Sale operacyjne ulegają specjalizacji w zależności od wykonywanych...

 • Ergonomiczne aspekty bezpieczeństwa w architekturze

  Publikacja

  Jednym z podstawowych zadań architektury jako sztuki organizacji przestrzeni jest zapewnienie bezpieczeństwa człowiekowi w jego środowisku zamieszkania, pracy i wypoczynku. Planowanie budynków związane jest odpowiedzialnością za przyszłe, prawidłowe ich użytkowanie. W procesie projektowym należy przewidzieć wszystkie możliwe zagrożenia, jakie mogą wystąpić w wyniku eksploatacji. W tym wypadku istotna jest najszersza ocena zagrożeń,...

 • Telepraca a organizacja wirtualna

  Publikacja

  - Rok 2002

  Telepraca staje się w dzisiejszych czasach jednym z bardziej racjonalnychrozwiązań wykonywania pracy dla takich grup pracowniczych jak osoby niepeł-nosprawne, matki wychowujące dzieci, czy ludzi, którzy wybrali życie z dala od dużych aglomeracji miejskich. telepraca stwarza z jednej strony określone korzyści, a z drugiej strony zagrożenia, i to zarówno dla pracownika jak i dla pracodawcy.

 • Procesowa orientacja w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy.

  Publikacja

  - Rok 2003

  ...

 • Organisational methods in teaching ergonomics

  Publikacja

  - Rok 2003

  Civilisation generates many problems connected with job, which cannot be resolved by one field of science that deals with matters fragmentarily, only from its own point of view. Ergonomics, i.e. synthetic knowledge about job, can solve these problems by using the resources of many fields, e.g. physiology, psychology, technical science or economy. The achievements of these fields are used in ergonomics and thus problems connected...

 • Ocena zagrożeń powstających w procesie projektowania obiektu.

  Publikacja

  W artykule przedstawiono model procesu projektowania, który został wzbogacony o elementy badania potencjalnych zagrożeń na poszczególnych etapach projektowania, tak w odniesieniu do późniejszego wytwarzania jak i eksploatowania. Dla oceny ergonomiczności rozwiązań projektowych, wprowadzono pojęcie oszczędności zasobu typu praca, zużywanych w procesie wytwarzania i eksploatacji.

 • Ergonomics as a beauty creator.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Najczęściej w nauczaniu ergonomii podkreślamy związki ergonomii z komfortem pracy. W czasach gdy człowiek opanował technologię na tyle, że zapewnienie właściwych warunków pracy jest tylko kwestią woli a nie technologii, pojawia się konieczność dostosowania wyrobu do potrzeb zmysłowych człowieka. W pracy wskazano, że takie elementy jak piękno, elegancja, estetyka czy wygoda eksploatacji wyrobu mogą być zapewnione lub wręcz możliwe...