Wyniki wyszukiwania dla: fala cisnienia - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: fala cisnienia

Wyniki wyszukiwania dla: fala cisnienia

 • Wave damping and smoothing in the unsteady pipe flow

  Publikacja

  laboratoryjne eksperymenty wykonane dla rur polietylenowych o różnej długości wykazały obecność takich zjawisk jak zmienna prędkość propagującej fali ciśnienia oraz jej intensywne tłumienie i wygładzanie. w artykule zaproponowano modyfikacje standardowych równań przepływu nieustalonego. polega ona na wprowadzeniu zmiennej prędkości fali oraz dyssypacji energii na jej czole opisanej członem dyfuzyjnym. do rozwiązania równań zaproponowano...

 • The influence of the local pipeline leak on water hammer properties

  Publikacja

  - Rok 2007

  Przedstawiono wyniki eksperymentalnej i numerycznej analizy zjawiska uderzenia hydraulicznego. Pomiary przeprowadzono dla przewodu MDPE o długości 36 m, w którym zamodelowano lokalną nieszczelność. W tym celu, w pewnej odległości od zaworu umieszczonego na końcu przewodu zainstalowano kształtki imitujące lokalny wyciek. Przeprowadzono analizę otrzymanych charakterystyk ciśnienia i wyznaczono parametry: okres oscylacji, amplitudę...

 • Bocznik polietylenowy jako element tłumiący uderzenie hydrauliczne.

  Publikacja

  - Rok 2006

  Zawarto definicję uderzenia hydraulicznego, sklasyfikowano przyczyny powstawania i wymieniono niepożądane efekty spowodowane występowaniem zjawiska uderzenia hydraulicznego w przewodzie. Zaproponowano sposób zabezpieczenia sieci wodociągowej przed negatywnym wpływem uderzenia hydraulicznego przez zastosowanie bocznika polietylenowego. Przedstawiono opis stanowiska doświadczalnego i rezultaty badań z użyciem elementów bocznikowych...