Wyniki wyszukiwania dla: falochrony - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: falochrony

Wyniki wyszukiwania dla: falochrony

 • Falochrony, progi podwodne oraz zjawiska hydrodynamiczne w akwenach chronionych.

  Publikacja

  W pracy przedstawiono osiągnięcia XXX Kongresu Żeglugi PIANC w zakresie projektowania, modelowania falochronów i progów podwodnych. w Pracy skoncentrowano się na następujących zagadnieniach: roli badań modelowych w poprawnej ocenie pracy falochronów narzutowych oraz falochronów pływających; przydatności modelu numerycznego w ocenie efektywności barier praciwfalowych; hydraulicznych i ekologicznych zaletach nowoczesnych prefabrykatów...

 • Katedra Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego

  * badania teoretyczne i doświadczalne oraz analizy numeryczne w Mechanice Gruntów; * badania laboratoryjne i polowe gruntów; * metody wzmacniania podłoża gruntowego; * “zieloną geotechnikę” z zastosowaniem ekologicznych materiałów, technologii i zagospodarowaniem produktów ubocznych; * badania teoretyczne, doświadczalne oraz zagadnienia praktyczne fundamentowania w odniesieniu do fundamentów bezpośrednich i głębokich, tunelowania,...

 • Współczesne tendencje w ochronie brzegów morskich

  Publikacja

  W artykule przedstawiono dotychczasowe metody ochrony brzegu morskiego stosowane na przestrzeni ostatnich stu lat w warunkach polskich. Jako współczesne tendencje w ochronie brzegu zakwalifikowano: sztuczne zasilanie, falochrony brzegowe oraz coraz szersze stosowanie geotekstyliów i geosyntetyków. Na przykładzie państw wysoko rozwiniętych przedstawiono najnowsze osiągnięcia w dziedzinie ochrony brzegów stosowanych w ostatnie dekadzie....

 • Planowanie przestrzenne obszarów morskich i nadmorskich

  Kursy Online
  • K. Krośnicka

  Kurs poświęcony jest zagadnieniu planowania przestrzennego portów morskich i uwzględnia takie aspekty jak: Czynniki lokalizacyjne portów morskich, funkcje portowe. Wybrane portowe budowle hydrotechniczne. Układ przestrzenny i funkcjonalny akwatoriów portów morskich. Charakterystyka i zasady wymiarowania akwatoriów portowych (kanały, baseny, awanport). Rodzaje i charakterystyka terytoriów portowych (falochrony, nabrzeża, pirsy,...

 • VOF-DEM-FEM combined model of the reef breakwater collapse

  Publikacja

  - COASTAL ENGINEERING JOURNAL - Rok 2009

  Zespolony model numeryczny (metoda modelowania przepływu ze swobodną powierzchnią rozdziału faz ciekłej i gazowej w siatce nieruchomej (ang. Volume of Fluid - VOF, metoda elementów dyskretnych (ang. Distinct Element Method, metoda elementów skończonych (MES)) został wykorzystany do zbadania odkształceń falochronu narzutowego i jego piaszczystego podłoża w wyniku oddziaływania falowania powierzchniowego. Wyniki analizy numerycznej...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnetrznego w Świnoujściu. - Tom II : konstrukcja falochronu osłonowego.

  Praca została wykonana na zlecenie Urzędu Morskiego w Szczecinie i zgodnie z umową dotyczyła: oceny prawidłowości zastosowanych posadowienia konstrukcji, analizę założeń do obliczeń statycznych, analizę uzyskanych wyników oraz ocenę prawidłowości przyjętych elementów konstrukcji pod względem możliwości wykonawczych.

 • Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne morskich budowli hydrotechnicznych

  Publikacja

  - Rok 2006

  W artykule przedstawiono najnowoczniejsze rozwiązania morskich budowli hydrotechnicznych. Rozpatrując poszczególne grupy tych budowli dochodzi się do wniosku, że niektóre z nich wymagają niezwykle wszechstronnych analiz w zakresie wzajemnego oddziaływania środowiska, samych budowli oraz podłoża. Analizy takie, wobec dokonywanego obecnie coraz bardziej szczegółowego rozpoznania oddziaływania środowiska, prowadzą do nowych rozwiązań...

 • Floating caissons of Gdynia

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł poświecono projektom i wykonawstwu zelbetowych skrzyń pływających stosowanych jako elementy konstrukcyjne nabrzeży i falochronów w porcie gdyńskim.