Wyniki wyszukiwania dla: feromony alarmowe - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: feromony alarmowe

Wyniki wyszukiwania dla: feromony alarmowe

 • A preliminary study for identifying olfactory markers of fear in the rat

  Publikacja

  - LAB ANIMAL - Rok 2008

  W sytuacjach stresowych wiele zwierząt wydziela feromony alarmowe aby ostrzec inne osobniki o nieuchronnym zagrożeniu. Autorzy szukali warunków doświadczalnych, mających na celu identyfikację feromonów alarmowych wydzielanych przez szczury. Szczury umieszczono w specjalnie zaprojektowanych komorach i narażono na różne dotykowe, wizualne i akustyczne bodźce w przeciągu kilku dni. Badacze obserwowali zachowanie szczurów i analizowali...

 • Substancje alarmowe jako wykładnik stanu emocjonalnego poprzedzającego zgon.

  Publikacja
  • R. Hauser
  • T. Gos
  • M. Marczak
  • W. Janicki
  • M. Wiergowski
  • Z. Jankowski
  • B. Karaszewski
  • N. Łuczak
  • M. Krzyżanowski
  • Ł. Wodniak-Ochocińska

  - Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii - Rok 2002

  Praca prezentuje wyniki wstępnych badań których celem jest identyfikacja feromonów alarmowych wydzielanych przez ssaki. Przeprowadzono je na szczurach płci męskiej rasy Wistar. Stosowano wobec nich awersyjne bodźce sensoryczne oraz procedury warunkowania lęku. U danych zwierząt obserwowano narastanie behawioralnych wykładników zagrożenia. W ich atmosferze zidentyfikowano związki organiczne, których część może odpowiadać...

 • Alarmsubstanzen als angstindikatoren

  Publikacja
  • R. Hauser
  • M. Marczak
  • T. Gos
  • B. Karaszewski
  • N. Łuczak
  • Ł. Wodniak-Ochocińska

  - RECHTSMEDIZIN - Rok 2002

  Substancje emitowane przez zwierzęta nazywane feromonami, odgrywają ważną rolę informacyjną w ich społecznym bytowaniu. Pełnią one funkcje związane z obroną terytorium, z życiem płciowym, mają istotne znaczenie w relacjach potomstwo-matka, w zachowaniach agresywnych. Badania przeprowadzono na modelu zwierzęcym i ludzkim. W dotychczasowych badaniach wyodrębniono liczne substancje węglowodorowe. Chromatogramy tych substancji wykazywały...