Wyniki wyszukiwania dla: fizyka - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: fizyka

Wyniki wyszukiwania dla: fizyka

 • Fizyka skoków narciarskich

  Publikacja

 • Fizyka jazdy na rowerze

  Publikacja

  Opisano podstawowe zjawiska fizyczne zachodzące podczas jazdy człowieka na rowerze. Zaprezentowano obecny stan wiedzy na temat czynników mających wpływ na stabilność układu człowiek-rower w trakcie ruchu w oparciu o analizy przeprowadzone przez niezależne grupy naukowców na całym świecie.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Fizyka w Szkole

  Czasopisma

  ISSN: 0426-3383

 • Fizyka bryły sztywnej dla trójwymiarowej gry komputerowej - propozycja silnika

  Publikacja

  Referat prezentuje autorski silnik dynamiki brył sztywnych działający w czasie rzeczywistym i przeznaczony do symulacji fizycznych na potrzeby gier komputerowych. Ze względu na przeznaczenie silnika przyjęto, że wiarygodność efektów symulacji będzie ważniejsza niż dokładne odwzorowanie zjawisk fizycznych. Pozwoliło to na zastosowanie uproszczonego modelu fizycznego i uzyskanie dzięki temu efektywnego silnika, radzącego sobie w...

 • Czy fizyka może pomóc w rozwoju sztucznej inteligencji? (Czy sztuczna inteligencja pomoże w rozwoju fizyki?)

  Publikacja

  - Rok 2019

  Zaprezentowano możliwości zastosowania metod sztucznej inteligencji w rozwiązywaniu problemów z zakresu fizyki i inżynierii materiałowej

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce

  Czasopisma

  ISSN: 1734-4891

 • Fizyka Chemiczna [czas. rosyjskojęzyczne]

  Czasopisma

  ISSN: 0207-401X

 • Fizyka_EiT

  Kursy Online
  • P. Stefańska-Ptaszek

 • Fizyka_2024_EiT

  Kursy Online
  • P. Stefańska-Ptaszek

 • Fizyka_dla_Matematykow_2023

  Kursy Online
  • P. Stefańska-Ptaszek

 • Fizyka_Techniczna_ZiE-2024

  Kursy Online
  • P. Stefańska-Ptaszek

 • Fizyka

  Kursy Online
  • J. Szmytkowski

  Kurs "Fizyka I - 2023/2024" Kierunek: Zielone Technologie Wydział Chemiczny stopień I, semestr 1  

 • Fizyka

  Kursy Online
  • M. Zawadzki

  Kierunek: Elektronika i telekomunikacja (WETI), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2019/2020 - zimowy (obecnie sem. 2)  

 • Fizyka III

  Kursy Online
  • B. Bochentyn
  • K. Górnicka

 • Fizyka II

  Kursy Online
  • P. J. Grygiel

  Kierunek: Gospodarka przestrzenna (WA), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2018/2019 - zimowy (obecnie sem. 7)

 • Fizyka materiałów

  Kursy Online
  • N. A. Wójcik
  • K. Milewska
  • B. Kościelska

 • Fizyka II

  Kursy Online
  • P. J. Grygiel

 • Fizyka I

  Kursy Online
  • P. J. Grygiel

 • Fizyka materiałów

  Kursy Online
  • B. Kościelska

 • Fizyka-I_2024_IBM

  Kursy Online
  • P. Stefańska-Ptaszek

 • Fizyka środowiska

  Kursy Online
  • M. Zawadzki

 • Fizyka Techniczna

  Kursy Online
  • E. Erdmann

 • Fizyka molekularna

  Kursy Online
  • M. Franz

  Kurs dla studentów Konwersji Energii.

 • Fizyka materiałów

  Kursy Online
  • M. Prześniak-Welenc
  • M. E. Maciejewski
  • B. Kościelska

 • Fizyka przyrządów półprzewodnikowych

  Kursy Online
  • J. Szmytkowski

  Kurs "Fizyka przyrządów półprzewodnikowych - 2023/2024" Kierunek: Fizyka Techniczna Wydział FTiMS stopień I, semestr 5  

 • Fizyka środowiska FSIOZE1001

  Kursy Online
  • M. Zawadzki

  Fizyka środowiska FSIOZE1001 Specjalność: Fizyka stosowana (WFTiMS), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2022/2023 - zimowy (obecnie sem. 3)

 • PG_00055087 Energetyka FIZYKA

  Kursy Online
  • M. Śmiałek-Telega

  Kurs do wykładu z PG_00055900 - Fizyka  dla studentów międzywydziałowego kierunku Energetyka. Wykład odbywa się w zemestrze zimowym r. a. 2023/24.

 • Analiza Matematyczna Fizyka

  Kursy Online
  • M. Lemańska
  • M. Dettlaff
  • J. Cyman
  • M. Kuna
  • M. Janiak

  Kurs zawiera materiały do wykładów i ćwiczeń z Analizy Matematycznej dla studentów kierunków Fizyka Techniczna i Podstawy Nauk Technicznych (semestr 1 i 2) na WFTiMS.

 • Fizyka Fazy Skondensowanej

  Kursy Online
  • T. Miruszewski
  • K. Dzierzgowski
  • M. Gazda

  Kurs Fizyka Fazy Skondensowanej jest prowadzony na studiach II stopnia, semestr 2, dla Fizyki Technicznej i Nanotechnologii Kurs składa się z 30-tu godzin wykładu (Maria Gazda) i 30-tu godzin laboratorium (K. Dzierzgowski) Wykład będzie prowadzony  w październiku zdalnie i asynchronicznie, tzn. systematycznie będę umieszczać, oprócz zwykłych pdf-ów również nagrane wykłady (mp4), natomiast od listopada będzie odbywać się w świecie...

 • Fizyka EiT 2022

  Kursy Online
  • P. Stefańska-Ptaszek

  Nazwa przedmiotu: Fizyka I Kierunek studiów: Inżynieria Biomedyczna Wydział: ETI Poziom kształcenia: Studia I Stopnia Forma studiów: Studia stacjonarne Rok studiów: 1 Semestr studiów: 2 Start semestru: luty 2021 Rok akademicki realizacji przedmiotu: 2020/2021

 • Fizyka II - wykład

  Kursy Online
  • J. Karczewski

 • Fizyka Fazy Skondensowanej

  Kursy Online
  • M. Gazda

  Kurs dla 1 semestru II stopnia Nanotechnologii

 • FIZYKA I_TRANSPORT_22/23

  Kursy Online
  • N. A. Wójcik
  • A. Rybicka
  • R. Kozioł

  Wykład dla kierunku Transport WILiŚ, sem.I, studia inżynierskie, 2022/2023

 • Fizyka III _ wykład

  Kursy Online
  • T. Miruszewski

 • Fizyka I - samouczek

  Kursy Online
  • M. Śmiałek-Telega

  Kurs z podstaw fizyki dla studentów WIMiO dla wszystkich kierunków (wyrównanawczy)

 • Fizyka Fazy Skondensowanej

  Kursy Online
  • G. Jarosz

  kurs dla studentów fizyki stosowanej i fotowoltaiki, II stopień

 • Fizyka materiałów II

  Kursy Online
  • A. D. Mielewczyk-Gryń
  • B. Strzelecka

 • Fizyka w eksperymencie

  Kursy Online
  • B. Bochentyn

 • Fizyka - EiT -2023

  Kursy Online
  • P. Stefańska-Ptaszek

 • Fizyka 2 (2022)

  Kursy Online
  • M. Prześniak-Welenc
  • L. Wicikowski
  • B. Strzelecka

  Wykład dla kierunku Nanotechnologia FTiMS z Fizyki 2

 • Fizyka ośrodków ciągłych

  Kursy Online
  • P. Weber

 • FIZYKA I_TRANSPORT_23/24

  Kursy Online
  • N. A. Wójcik
  • A. Rybicka

  Wykład dla kierunku Transport WILiŚ, sem.I, studia inżynierskie, 2023/2024

 • Fizyka I 2023

  Kursy Online
  • K. Witschenbach
  • P. J. Grygiel

 • Mat-Fizyka-2023

  Kursy Online
  • P. Stefańska-Ptaszek

 • Fizyka jądrowa 2022/23

  Kursy Online
  • M. Dampc
  • B. Mielewska
  • I. Linert

  Kurs do przedmiotu Fizyka jądra atomowego dla studentów kierunku IBM specjalnosc Fizyka medyczna sem 5 i 6

 • Fizyka jądrowa 2021/22

  Kursy Online
  • M. Dampc
  • B. Mielewska
  • I. Linert

  Kurs do przedmiotu Fizyka jądra atomowego dla studentów kierunku IBM specjalnosc Fizyka medyczna sem 5 i 6

 • Fizyka współczesna 2022/2023

  Kursy Online
  • J. Kozicki
  • M. Franz
  • I. Linert

  kier. Fizyka Techniczna st. II

 • Fizyka współczesna 2021/2022

  Kursy Online
  • J. Kozicki
  • M. Franz
  • I. Linert
  • P. Możejko

  kier. Fizyka Techniczna st. II

 • Fizyka współczesna 2023/2024

  Kursy Online
  • J. Kozicki
  • M. Franz
  • I. Linert

  kier. Fizyka Techniczna st. II

 • Fizyka - Inżynieria Środowiska - Nowy

  Kursy Online
  • J. Szostak
  • J. Mytnik
  • R. Marczyński
  • T. Neumann
  • A. Guzik
  • M. Franz

  Kurs przeznaczony jest dla studentów WILiŚ kierunku Inżynieria środowiska sem. 1 i 2. Kurs zawiera materiały do wykładu, ćwiczeń oraz zajęć laboratoryjnych z przedmiotów FIZYKA I i FIZYKA II.