Wyniki wyszukiwania dla: geodezja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: geodezja

Wyniki wyszukiwania dla: geodezja

 • GEODEZJA

  Czasopisma

  ISSN: 1234-6608

 • Geodezja Inżynieryjna. Obsługa geodezyjna i pomiary przemieszczeń

  Publikacja

  - Rok 2015

  Przedstawiono zastosowanie geodezyjnych pomiarów inżynieryjnych w energetyce, w czasie obsługi obiektów kubaturowych, wymagania dokładnościowe i wyniki testów dokładności tachimetru.

 • Zarys teoretyczny i praktyczny geometrii wykreślnej na kierunku Geodezja i Kartografia

  Publikacja

  W artykule przedstawiono program nauczania przedmiotu geometria wykreślna oraz środki jego realizacji dla studentów Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej na kierunku Geodezja i Kartografia.

 • PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, SERIA: GEODEZJA

  Czasopisma

  ISSN: 0137-2327

 • Obsługa geodezyjna na budowie budynku XVII Konferencja Katedr i Zakładów Geodezji na Wydziałach Niegeodezyjnych.Cz. 1 Geodezja w budowlanym procesie inwestycyjnym.

  Od 2002/2003 roku akademickiego studenci Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej rozpoczną naukę w nowym, przestronnym budynku zlokalizowanym przy ulicy Traugutta 79 w Gdańsku-Wrzeszczu. Budynek, którego inwestorem była Politechnika Gdańska został zaprojektowany przez pracowników Wydziału Architektury PG dr inż. arch. Andrzeja Prusiewicza i dr inż. arch.Elżbietę Ratajczyk-Piątkowską, a zbudowany przez Mostostal...

 • Nowa Geodezja w Praktyce

  Czasopisma

  ISSN: 2299-1727

 • Zastosowanie numerycznego modelu obiektu do oceny zgodności realizacji pro-jektu budowli gabionowej. W: Współczesna geodezja w rozwoju nauk techni- cznych, przyrodnicznych i ekonomicznych. Warszawa::SGGH**2003 s. 315-321, 3 rys. bibliogr. 6 poz.

  Publikacja

  - Rok 2003

  W pracy przedstawiono sposoby badania oceny zgodności realizacji projektu budowli gabionowej. Zastosowano numeryczny model obiektu (NMO) i wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (GIP) budowli gabionowej. Opracowano etapy badania oceny zgodności realizacji projektu. Opisano wewnętrzne i zewnętrzne błędy realizacji projektu. Na przykładzie muru oporowego wykonanego z gabionów dokonano wizualizacji wykrytych błędów realizacji...

 • Geodezja wyższa

  Kursy Online
  • J. Pyrchla

  Celem nauczania jest: zapoznanie z teorią pola siły ciężkości związaną z obecnym kształtem Ziemi; podejście kolokacyjne do parametrów pola siły ciężkości, umiejętność uwzględnienia wpływu pola siły ciężkości na opracowanie obserwacji geodezyjnych - redukcje elementów geodezyjnych na elipsoidę odniesienia.

 • Geodezja II

  Kursy Online
  • W. Kamiński

  W ramach prowadzonych zajęć studenci realizują między innymi następujące tematy: transformacja metodami: Hausbrandta i Helmetra, wyznaczanie błędu średniego ostatniego punktu w ciągu wiszącym, podstawy teoretyczne i zasady wykonywania pomiarów dalmierzami elektronicznymi, zasady redukcji obserwacji geodezyjnych z fizycznej powierzchni Ziemi na płaszczyznę państwowego układu współrzędnych, niwelacja trygonometryczna z uwzględnieniem...

 • Geodezja II - ćwiczenia

  Kursy Online
  • Z. Bałdysz

  Ćwiczenia z przedmiotu Geodezja II dla studentów geodezji i kartografii, studia I stopnia.

 • GEODEZJA WYŻSZA 2021

  Kursy Online
  • J. Pyrchla

  Nabycie wiedzy i umiejętności rozwiązywania zagadnień geodezyjnych na kuli, elipsoidzie lub układach przestrzennych przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii i systemów pomiarowych. Zapoznanie z zasadami wyznaczania figury Ziemi metodami grawimetrycznymi, wpływem pola siły ciężkości na wyniki pomiarów geodezyjnych, systemami wysokości oraz systemami odniesień przestrzennych. Umieć korzystać i interpretować...

 • Geodezja i Kartografia

  Kursy Online
  • A. Sobieraj-Żłobińska
  • M. Chmielecki

 • Geodezja BUD NST

  Kursy Online
  • T. Widerski
  • J. Orzechowski

 • Geodezja III (2022/2023)

  Kursy Online
  • K. Daliga
  • T. Widerski
  • K. Makowska-Jarosik
  • W. Kamiński

  Stopień studiów: I Kierunek: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja inżynieryjna Semestr: 3

 • Geodezja III (2023/2024)

  Kursy Online
  • K. Daliga
  • T. Widerski
  • K. Makowska-Jarosik

  Stopień studiów: I Kierunek: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja inżynieryjna Semestr: 3

 • Geodezja I (2022/2023)

  Kursy Online
  • D. Filipiak-Kowszyk
  • T. Widerski
  • K. Makowska-Jarosik

  Stopień studiów: I Kierunek: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja inżynieryjna Semestr: 1

 • Geodezja I (2023/2024)

  Kursy Online
  • D. Filipiak-Kowszyk
  • T. Widerski
  • K. Makowska-Jarosik

  Stopień studiów: I Kierunek: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja inżynieryjna Semestr: 1

 • Geodezja II - 2022/2023

  Kursy Online
  • D. Filipiak-Kowszyk
  • W. Kamiński

  Na kursie realizowane będą wykłady, ćwiczenia i laboratoria z przedmiotu Geodezja II w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023

 • Geodezja II 2023-2024

  Kursy Online
  • D. Filipiak-Kowszyk
  • W. Kamiński
  • K. Łapiński

  Na kursie realizowane będą wykłady, ćwiczenia i laboratoria z przedmiotu Geodezja II w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024

 • Geodezja Kolejowa 2022/2023

  Kursy Online
  • P. Omieczyński
  • J. Szmagliński

 • GEODEZJA WYŻSZA - ĆWICZENIA 2021

  Kursy Online
  • J. Pyrchla

  Obliczenia z zakresu trygonometrii sferycznej:twierdzenie sinusów, cosinusów dla boków, cosinusów dla kątów oraz tangensów. wzory Borda, analogie Nepera. Nadmiar sferyczny. Pole powierzchni trójkąta sferycznego. Zadania z zakresu podstawowych obliczeń na elipsoidzie, linia geodezyjna na powierzchni elipsoidy obrotowej. Przenoszenie współrzędnych na elipsoidzie, zadanie wprost i odwrotne

 • Geodezja Kolejowa 23/24

  Kursy Online
  • J. Szmagliński

 • Geodezja inżynieryjna I - 2022/2023

  Kursy Online
  • K. Daliga
  • K. Makowska-Jarosik
  • W. Kamiński

  Kurs dla studentów kierunku Geodezja i Kartografia (WILiŚ),  sem. 4 studiów stacjonarnych

 • Geodezja inżynieryjna I - 2023/2024

  Kursy Online
  • K. Daliga
  • K. Makowska-Jarosik
  • W. Kamiński

  Kurs dla studentów kierunku Geodezja i Kartografia (WILiŚ),  sem. 4 studiów stacjonarnych

 • Geodezja Satelitarna z elementami Astronomii

  Kursy Online
  • M. Figurski

  Przedmiot Geodezja Satelitarna z elementami Astronomii daje praktyczną wiedzę na temat obecnych i przyszłych możliwości nawigacyjnych systemów satelitarnych (GNSS) oraz podstaw astronomii. W ramach przedmiotu zostanie omówione szereg zagadnień związanych z podstawami astronomii i astrometrii, które stanowią podstawę zrozumienia ruchów satelitarnych i pozwalają zrozumieć istotę pozycjonowania. Rozwinięcie zagadnień związanych z...

 • Geodezja wyższa i astronomia geodezyjna_2022

  Kursy Online
  • J. Pyrchla

  Trygonometria sferyczna: linia trygonometryczna, własności trójkąta sferycznego; twierdzenie sinusów, cosinusów dla boków, cosinusów dla kątów oraz tangensów. Wzory Borda, analogie Nepera. Nadmiar sferyczny. Pole powierzchni trójkąta sferycznego. Wprowadzenie do geodezji wyższej: podział geodezji, kształt Ziemi, powierzchnie odniesienia, sieci geodezyjne. Elipsoida obrotowa spłaszczona jako powierzchnia odniesienia: elementarne...

 • Geodezja (kierunek Budownictwo) 2021/2022

  Kursy Online
  • K. Daliga
  • D. Filipiak-Kowszyk
  • T. Widerski
  • K. Makowska-Jarosik
  • B. Szostak

 • Geodezja i Kartografia - 2021-2022lato

  Kursy Online
  • A. Sobieraj-Żłobińska

  Kurs dla studentów semestru 4 na kierunku Gospodarka Przestrzenna

 • Seminarium dyplomowe Geodezja II stopień

  Kursy Online
  • M. Figurski

  Seminarium dyplomowe ma na celu wykształcenie umiejętności systematycznej pracy nad zadanym projektem, publicznego prezentowania jego założeń, postępów w jego realizacji i otrzymywanych rezultatów, aktywnego uczestnictwa w spotkaniach grup roboczych, a także umożliwienie bieżącego nadzoru nad realizacją prac dyplomowych.

 • Geodezja (kierunek Budownictwo) 2022/2023

  Kursy Online
  • K. Daliga
  • D. Filipiak-Kowszyk
  • T. Widerski
  • K. Makowska-Jarosik

 • Geodezja (kierunek Budownictwo) 2023/2024

  Kursy Online
  • K. Daliga
  • D. Filipiak-Kowszyk
  • T. Widerski
  • K. Makowska-Jarosik

 • Geodezja wyższa i astronomia geodezyjna

  Kursy Online
  • J. Pyrchla

 • FIZYKA I - GEODEZJA I KARTOGRAFIA_22/23

  Kursy Online
  • W. P. Korzeniewski
  • A. Rybicka

  Wykład dla kierunku Geodezja i Kartografia WILiŚ, sem.I, studia inżynierskie, 2022/2023

 • Geodezja i Kartografia, sem. 4, inż.

  Kursy Online
  • Z. Kurałowicz

  Geodezja i   Kartografia, sem. 4, inż. WA, kier. Gospodarka Przestrzenna      15 godz. wykł.  15 godz. ćw. Odpowiedzialny i prowadzący całość zajęć dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz, prof. Uczelni (ten przedmiot jest częścią bloku zajęć)

 • Geodezja morska z nawigacją - 2022/2023

  Kursy Online
  • K. Daliga
  • J. Pyrchla
  • K. Łapiński

  Zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z wykorzystaniem geodezyjnych technik pomiarowych w gospodarce morskiej w tym technik satelitarnych w badaniach mórz i oceanów, podstawami nawigacji oraz hydrografii morskiej.

 • Seminarium dyplomowe Geodezja II stopień - Nowy

  Kursy Online
  • M. Figurski

  Seminarium dyplomowe ma na celu wykształcenie umiejętności systematycznej pracy nad zadanym projektem, publicznego prezentowania jego założeń, postępów w jego realizacji i otrzymywanych rezultatów, aktywnego uczestnictwa w spotkaniach grup roboczych, a także umożliwienie bieżącego nadzoru nad realizacją prac dyplomowych.

 • Geodezja wyższa i astronomia geodezyjna - Ćwiczenia_2022

  Kursy Online
  • J. Pyrchla

  Trygonometria sferyczna: linia trygonometryczna, własności trójkąta sferycznego; twierdzenie sinusów, cosinusów dla boków, cosinusów dla kątów oraz tangensów. Wzory Borda, analogie Nepera. Nadmiar sferyczny. Pole powierzchni trójkąta sferycznego. Wprowadzenie do geodezji wyższej: podział geodezji, kształt Ziemi, powierzchnie odniesienia, sieci geodezyjne. Elipsoida obrotowa spłaszczona jako powierzchnia odniesienia: elementarne...

 • Ćwiczenia - Geodezja wyższa i astronomia geodezyjna

  Kursy Online
  • J. Pyrchla

  Nabycie wiedzy i umiejętności prowadzenia obliczeń geodezyjnych na kuli i elipsoidzie.

 • Geodezja morska z nawigacją - 2023/2024

  Kursy Online
  • K. Daliga
  • J. Pyrchla
  • K. Łapiński

  Zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z wykorzystaniem geodezyjnych technik pomiarowych w gospodarce morskiej w tym technik satelitarnych w badaniach mórz i oceanów, podstawami nawigacji oraz hydrografii morskiej.

 • WILiŚ Geodezja sem.3 - Matematyka (J. Wesołowska)

  Kursy Online
  • J. Wesołowska

  WILiŚ Geodezja sem.3 - Matematyka

 • Geodezja dla IŚ, 1 sem. - 2022/2023

  Kursy Online
  • K. Daliga
  • T. Widerski

  "Geodezja" dla Inżynierii Środowiska, sem. 1, studia stacjonarne

 • Geodezja dla IŚ, 1 sem. - 2024/2025

  Kursy Online
  • K. Daliga
  • T. Widerski

  "Geodezja" dla Inżynierii Środowiska, sem. 1, studia stacjonarne

 • Geodezja dla IŚ, 1 sem. - 2023/2024

  Kursy Online
  • K. Daliga
  • T. Widerski

  "Geodezja" dla Inżynierii Środowiska, sem. 1, studia stacjonarne

 • FIZYKA I - GEODEZJA i KARTOGRAFIA _23/24

  Kursy Online
  • A. Rybicka
  • H. Świątek

  Wykład dla kierunku Geodezja i Kartografia  WILiŚ, sem.I, studia inżynierskie, 2023/2024

 • Geodezja satelitarna z elementami astronomii (2022/2023)

  Kursy Online
  • G. Nykiel
  • M. Figurski

  Przedmiot Geodezja Satelitarna z elementami Astronomii daje praktyczną wiedzę na temat obecnych i przyszłych możliwości nawigacyjnych systemów satelitarnych (GNSS) oraz podstaw astronomii. W ramach przedmiotu zostanie omówione szereg zagadnień związanych z podstawami astronomii i astrometrii, które stanowią podstawę zrozumienia ruchów satelitarnych i pozwalają zrozumieć istotę pozycjonowania. Rozwinięcie zagadnień związanych z...

 • Geodezja dla IŚ, 3 sem. - 2022/2023

  Kursy Online
  • K. Daliga

  Kurs dla studentów kierunku Inżynieria Środowiska, 3 sem. studiów niestacjonarnych.

 • Geodezja Satelitarna z elementami Astronomii 2023/2024

  Kursy Online
  • M. Figurski
  • P. S. Dąbrowski

 • Geodezja dla IŚ, 3 sem. - 2023/2024

  Kursy Online
  • K. Daliga

  Kurs dla studentów kierunku Inżynieria Środowiska, 3 sem. studiów niestacjonarnych.

 • Geodezja dla IŚ, 3 sem. - 2024/2025

  Kursy Online
  • K. Daliga

  Kurs dla studentów kierunku Inżynieria Środowiska, 3 sem. studiów niestacjonarnych.

 • DRONY - Nowy sposób na rejestrację danych fotogrametrycznych

  Publikacja

  - Nowa Geodezja w Praktyce - Rok 2015

  Drony wyposażone w lekkie aparaty fotograficzne lub kamery umożliwiają skanowanie, pomiary i generowanie modeli 3D danego obszaru na podstawie zdjęć rejestrowanych z powietrza. Zapewniają przy tym większą elastyczność oraz niższe koszty eksploatacji i obciążane są mniejszym ryzykiem niż pilotowe samoloty i helikoptery. Artykuł przedstawia możliwości wykorzystania dronów pracach związanych z rejestracją danych fotogrametrycznych.