Wyniki wyszukiwania dla: geodezja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: geodezja

Wyniki wyszukiwania dla: geodezja

 • GEODEZJA

  Czasopisma

  ISSN: 1234-6608

 • Geodezja Inżynieryjna. Obsługa geodezyjna i pomiary przemieszczeń

  Publikacja

  - Rok 2015

  Przedstawiono zastosowanie geodezyjnych pomiarów inżynieryjnych w energetyce, w czasie obsługi obiektów kubaturowych, wymagania dokładnościowe i wyniki testów dokładności tachimetru.

 • Zarys teoretyczny i praktyczny geometrii wykreślnej na kierunku Geodezja i Kartografia

  Publikacja

  W artykule przedstawiono program nauczania przedmiotu geometria wykreślna oraz środki jego realizacji dla studentów Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej na kierunku Geodezja i Kartografia.

 • PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, SERIA: GEODEZJA

  Czasopisma

  ISSN: 0137-2327

 • Obsługa geodezyjna na budowie budynku XVII Konferencja Katedr i Zakładów Geodezji na Wydziałach Niegeodezyjnych.Cz. 1 Geodezja w budowlanym procesie inwestycyjnym.

  Od 2002/2003 roku akademickiego studenci Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej rozpoczną naukę w nowym, przestronnym budynku zlokalizowanym przy ulicy Traugutta 79 w Gdańsku-Wrzeszczu. Budynek, którego inwestorem była Politechnika Gdańska został zaprojektowany przez pracowników Wydziału Architektury PG dr inż. arch. Andrzeja Prusiewicza i dr inż. arch.Elżbietę Ratajczyk-Piątkowską, a zbudowany przez Mostostal...

 • Nowa Geodezja w Praktyce

  Czasopisma

  ISSN: 2299-1727

 • Zastosowanie numerycznego modelu obiektu do oceny zgodności realizacji pro-jektu budowli gabionowej. W: Współczesna geodezja w rozwoju nauk techni- cznych, przyrodnicznych i ekonomicznych. Warszawa::SGGH**2003 s. 315-321, 3 rys. bibliogr. 6 poz.

  Publikacja

  - Rok 2003

  W pracy przedstawiono sposoby badania oceny zgodności realizacji projektu budowli gabionowej. Zastosowano numeryczny model obiektu (NMO) i wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (GIP) budowli gabionowej. Opracowano etapy badania oceny zgodności realizacji projektu. Opisano wewnętrzne i zewnętrzne błędy realizacji projektu. Na przykładzie muru oporowego wykonanego z gabionów dokonano wizualizacji wykrytych błędów realizacji...

 • Geodezja wyższa

  Kursy Online
  • J. Pyrchla

  Celem nauczania jest: zapoznanie z teorią pola siły ciężkości związaną z obecnym kształtem Ziemi; podejście kolokacyjne do parametrów pola siły ciężkości, umiejętność uwzględnienia wpływu pola siły ciężkości na opracowanie obserwacji geodezyjnych - redukcje elementów geodezyjnych na elipsoidę odniesienia.

 • Geodezja II

  Kursy Online
  • W. Kamiński

  W ramach prowadzonych zajęć studenci realizują między innymi następujące tematy: transformacja metodami: Hausbrandta i Helmetra, wyznaczanie błędu średniego ostatniego punktu w ciągu wiszącym, podstawy teoretyczne i zasady wykonywania pomiarów dalmierzami elektronicznymi, zasady redukcji obserwacji geodezyjnych z fizycznej powierzchni Ziemi na płaszczyznę państwowego układu współrzędnych, niwelacja trygonometryczna z uwzględnieniem...

 • Geodezja II - ćwiczenia

  Kursy Online
  • Z. Bałdysz

  Ćwiczenia z przedmiotu Geodezja II dla studentów geodezji i kartografii, studia I stopnia.

 • Geodezja BUD NST

  Kursy Online
  • T. Widerski
  • J. Orzechowski

 • GEODEZJA WYŻSZA 2021

  Kursy Online
  • J. Pyrchla

  Nabycie wiedzy i umiejętności rozwiązywania zagadnień geodezyjnych na kuli, elipsoidzie lub układach przestrzennych przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii i systemów pomiarowych. Zapoznanie z zasadami wyznaczania figury Ziemi metodami grawimetrycznymi, wpływem pola siły ciężkości na wyniki pomiarów geodezyjnych, systemami wysokości oraz systemami odniesień przestrzennych. Umieć korzystać i interpretować...

 • Geodezja III (2022/2023)

  Kursy Online
  • K. Daliga
  • T. Widerski
  • K. Makowska-Jarosik
  • W. Kamiński

  Stopień studiów: I Kierunek: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja inżynieryjna Semestr: 3

 • Geodezja I (2022/2023)

  Kursy Online
  • D. Filipiak-Kowszyk
  • T. Widerski
  • K. Makowska-Jarosik

  Stopień studiów: I Kierunek: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja inżynieryjna Semestr: 1

 • Geodezja Kolejowa 2022/2023

  Kursy Online
  • P. Omieczyński
  • J. Szmagliński

 • GEODEZJA WYŻSZA - ĆWICZENIA 2021

  Kursy Online
  • J. Pyrchla

  Obliczenia z zakresu trygonometrii sferycznej:twierdzenie sinusów, cosinusów dla boków, cosinusów dla kątów oraz tangensów. wzory Borda, analogie Nepera. Nadmiar sferyczny. Pole powierzchni trójkąta sferycznego. Zadania z zakresu podstawowych obliczeń na elipsoidzie, linia geodezyjna na powierzchni elipsoidy obrotowej. Przenoszenie współrzędnych na elipsoidzie, zadanie wprost i odwrotne

 • Geodezja wyższa i astronomia geodezyjna_2022

  Kursy Online
  • J. Pyrchla

  Trygonometria sferyczna: linia trygonometryczna, własności trójkąta sferycznego; twierdzenie sinusów, cosinusów dla boków, cosinusów dla kątów oraz tangensów. Wzory Borda, analogie Nepera. Nadmiar sferyczny. Pole powierzchni trójkąta sferycznego. Wprowadzenie do geodezji wyższej: podział geodezji, kształt Ziemi, powierzchnie odniesienia, sieci geodezyjne. Elipsoida obrotowa spłaszczona jako powierzchnia odniesienia: elementarne...

 • Geodezja (kierunek Budownictwo) 2021/2022

  Kursy Online
  • K. Daliga
  • D. Filipiak-Kowszyk
  • T. Widerski
  • K. Makowska-Jarosik
  • B. Szostak

 • Geodezja i Kartografia - 2021-2022lato

  Kursy Online
  • A. Sobieraj-Żłobińska

  Kurs dla studentów semestru 4 na kierunku Gospodarka Przestrzenna

 • Seminarium dyplomowe Geodezja II stopień

  Kursy Online
  • M. Figurski

  Seminarium dyplomowe ma na celu wykształcenie umiejętności systematycznej pracy nad zadanym projektem, publicznego prezentowania jego założeń, postępów w jego realizacji i otrzymywanych rezultatów, aktywnego uczestnictwa w spotkaniach grup roboczych, a także umożliwienie bieżącego nadzoru nad realizacją prac dyplomowych.

 • FIZYKA I - GEODEZJA I KARTOGRAFIA_22/23

  Kursy Online
  • W. P. Korzeniewski
  • A. Rybicka

  Wykład dla kierunku Geodezja i Kartografia WILiŚ, sem.I, studia inżynierskie, 2022/2023

 • Geodezja i Kartografia, sem. 4, inż.

  Kursy Online
  • Z. Kurałowicz

  Geodezja i   Kartografia, sem. 4, inż. WA, kier. Gospodarka Przestrzenna      15 godz. wykł.  15 godz. ćw. Odpowiedzialny i prowadzący całość zajęć dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz, prof. Uczelni (ten przedmiot jest częścią bloku zajęć)

 • Geodezja wyższa i astronomia geodezyjna - Ćwiczenia_2022

  Kursy Online
  • J. Pyrchla

  Trygonometria sferyczna: linia trygonometryczna, własności trójkąta sferycznego; twierdzenie sinusów, cosinusów dla boków, cosinusów dla kątów oraz tangensów. Wzory Borda, analogie Nepera. Nadmiar sferyczny. Pole powierzchni trójkąta sferycznego. Wprowadzenie do geodezji wyższej: podział geodezji, kształt Ziemi, powierzchnie odniesienia, sieci geodezyjne. Elipsoida obrotowa spłaszczona jako powierzchnia odniesienia: elementarne...

 • WILiŚ Geodezja sem.3 - Matematyka (J. Wesołowska)

  Kursy Online
  • J. Wesołowska

  WILiŚ Geodezja sem.3 - Matematyka

 • Geodezja dla IŚ, 1 sem. - 2022/2023

  Kursy Online
  • K. Daliga
  • T. Widerski

  "Geodezja" dla Inżynierii Środowiska, sem. 1, studia stacjonarne

 • Geodezja satelitarna z elementami astronomii (2022/2023)

  Kursy Online
  • G. Nykiel
  • M. Figurski

  Przedmiot Geodezja Satelitarna z elementami Astronomii daje praktyczną wiedzę na temat obecnych i przyszłych możliwości nawigacyjnych systemów satelitarnych (GNSS) oraz podstaw astronomii. W ramach przedmiotu zostanie omówione szereg zagadnień związanych z podstawami astronomii i astrometrii, które stanowią podstawę zrozumienia ruchów satelitarnych i pozwalają zrozumieć istotę pozycjonowania. Rozwinięcie zagadnień związanych z...

 • Geodezja dla IŚ, 3 sem. - 2022/2023

  Kursy Online
  • K. Daliga

  Kurs dla studentów kierunku Inżynieria Środowiska, 3 sem. studiów niestacjonarnych.

 • Placement Geodezja i Kartografia III sem (WILiŚ)

  Kursy Online
  • M. Gackowska-Janeczko
  • U. Kamińska
  • I. Mokwa-Tarnowska
  • E. Wawoczna
  • M. Strach-Drabina

 • DRONY - Nowy sposób na rejestrację danych fotogrametrycznych

  Publikacja

  - Nowa Geodezja w Praktyce - Rok 2015

  Drony wyposażone w lekkie aparaty fotograficzne lub kamery umożliwiają skanowanie, pomiary i generowanie modeli 3D danego obszaru na podstawie zdjęć rejestrowanych z powietrza. Zapewniają przy tym większą elastyczność oraz niższe koszty eksploatacji i obciążane są mniejszym ryzykiem niż pilotowe samoloty i helikoptery. Artykuł przedstawia możliwości wykorzystania dronów pracach związanych z rejestracją danych fotogrametrycznych.

 • Geodezja i nawigacja satelitarna w transporcie 2022/2023

  Kursy Online
  • G. Nykiel
  • T. Widerski

 • WILiŚ Geodezja sem.1 i 2 - Matematyka (J. Wesołowska)

  Kursy Online
  • J. Wesołowska

  WILiŚ Geodezja sem.1 i 2 - Matematyka

 • WILiŚ - Geodezja i Kartografia VI sem.). – Wybór poziomu (sesja letnia)

  Kursy Online
  • M. Gackowska-Janeczko
  • U. Kamińska
  • I. Mokwa-Tarnowska

 • Geodezja i Kartografia VI sem. - Egzamin z języka angielskiego B2 – 20.06.2022

  Kursy Online
  • M. Gackowska-Janeczko
  • W. Zbirohowski-Kościa
  • U. Kamińska
  • I. Mokwa-Tarnowska
  • J. Wielgus
  • E. Wawoczna
  • A. Mieszkowska

 • Oksana Bielikowa Geodezja i Kartografia III semestr B1/B2 22/23

  Kursy Online
  • O. Bielikowa
  • U. Kamińska
  • I. Mokwa-Tarnowska
  • J. Wielgus
  • E. Wawoczna

 • Geodezja i Kartografia VI sem. - Egzamin z języka angielskiego C1 – 20.06.2022

  Kursy Online
  • M. Gackowska-Janeczko
  • U. Kamińska
  • I. Mokwa-Tarnowska
  • J. Wielgus
  • E. Wawoczna

 • Język obcy angielski, Małgorzata Hincke-Uszacka, WWiLiŚ, geodezja i kartografia, I st, 5 sem, 20/21 z

  Kursy Online
  • U. Kamińska
  • I. Mokwa-Tarnowska
  • J. Wielgus
  • E. Wawoczna
  • D. Horowska
  • M. Hincke-Uszacka

 • Zespół Katedry Zarządzania w Budownictwie i Inżynierii Sejsmicznej

  Zespoły Badawcze

  Katedra Zarządzania w Budownictwie i Inżynierii Sejsmicznej jest kontynuatorem tradycji Katedry Ekonomiki Budownictwa, powołanej na Politechnice Gdańskiej w 1965 r. W 1974 r. powstała pierwsza w Polsce specjalność Organizacja i Zarządzanie w Budownictwie, która nieprzerwanie od tego czasu prowadzona jest przez pracowników katedry. W swojej długiej historii, katedra podlegała licznym przekształceniom organizacyjnym, kilkakrotnie...

 • Jakub Szulwic dr inż.

  Jakub Szulwic (ur. 23 grudnia 1974 w Bydgoszczy) – geodeta uprawniony, specjalizujący się w zakresie pomiarów i oceny geometrii obiektów inżynierskich szczególnie z wykorzystaniem metod fotogrametrii inżynieryjnej i skaningu laserowego; zajmuje się geomatyką i geoinformtyką. Autor ponad 100 publikacji naukowych, w tym 49 indeksowanych w Web of Science (h-index =15). W 1993 roku ukończył klasę o profilu mat-fiz i zdał maturę w Liceum...

 • Cezary Specht prof. dr hab. inż.

  Osoby

 • Teledetekcja

  Publikacja

  - Rok 2006

  Opracowanie daje podstawy teoretyczne teledetekcji z uwzględnieniem przetwarzania obrazów cyfrowych i zasady praktycznego użytkowania dla oprogramowania TELEDETEKCJA v. 5.4.3.2 stworzonego przez autorów na potrzeby procesu dydaktycznego na kierunku geodezja i kartografia w ramach przedmiotu fotogrametria i teledetekcja.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Descriptive geometry tasks with computer aided design for geodesy and cartography

  Zasady rzutowania topograficznego i środkowego stanowią teoretyczną podstawę dla kluczowych przedmiotów zawodowych na kierunku Geodezja i Kartografia, dlatego dobór zarówno treści nauczania jak i konkretnych zadań ćwiczeniowo-projektowych w ramach geometrii wykreślnej jest szczególnie istotny. W artykule na przykładzie tematów zadań rysunkowych omówiono zakres tematyczny z perspektywy dla danego kierunku studiów oraz sposoby jego...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Paweł Tysiąc dr inż.

  dr inż. Paweł Tysiąc   Urodził się 25 marca 1992 w Gdańsku. Po ukończeniu Gimnazjum nr 32 uczęszczał do VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Gdańsku, klasy o profilu matematyczno-geograficznym, uzyskując w 2011 roku świadectwo dojrzałości. Następnie w latach 2011-2016 kontynuował naukę na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Ukończył studia I stopnia w specjalności Geodezja...

 • Kataster nieruchomości 2021

  Kursy Online
  • P. Wysocki

  Stopień studiów: I Kierunek: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja Inżynieryjna Semestr: 3

 • Kataster nieruchomości

  Kursy Online
  • P. Wysocki

  Stopień studiów: I Kierunek: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja Inżynieryjna Semestr: 3

 • Kataster nieruchomości 2022

  Kursy Online
  • P. Wysocki

  Stopień studiów: I Kierunek: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja Inżynieryjna Semestr: 3

 • Daria Filipiak-Kowszyk dr inż.

  Daria Filipiak-Kowszyk ukończyła IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu w 2008 roku. Naukę kontynuowała na kierunku Geodezja i Kartografia na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej w Olsztynie (studia I i II stopnia) uzyskując tytuł magistra inżyniera w 2013 roku. W 2013 roku, po studiach podjęła pracę w Katedrze Geodezji na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej na stanowisku...

 • Rachunek Wyrównawczy (2022/2023)

  Kursy Online
  • D. Filipiak-Kowszyk

  Stopień studiów: I Kierunek: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja inżynieryjna Semestr: 3

 • Informatyka w geodezji

  Kursy Online
  • G. Nykiel
  • T. Widerski
  • A. Sobieraj-Żłobińska
  • N. Lasowicz
  • P. Wysocki
  • Z. Bałdysz
  • D. Burkacki
  • W. Artichowicz
  • K. Michałowska

  Stopień studiów: I Kierunek: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja inżynieryjna Semestr: 1

 • Karolina Makowska-Jarosik mgr inż.

  Karolina Makowska-Jarosik w roku 2009 ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze Gdańskim. Następnie kontynuowała naukę na kierunku Geodezja i Kartografia na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej (studia I stopnia) oraz na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (studia II stopnia). W 2015 zdobyła tytuł magistra inżyniera na...

 • Prawo geodezyjne i budowlane

  Kursy Online
  • K. Daliga
  • Z. Kurałowicz

  Kurs dla stud. sem. 7 Geodezja i Kartografia studia stacjonarne