Wyniki wyszukiwania dla: globalne lancuchy wartości (gvc - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: globalne lancuchy wartości (gvc

Wyniki wyszukiwania dla: globalne lancuchy wartości (gvc

 • Aleksandra Parteka dr hab. inż.

  Doktor habilitowana nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Absolwentka Sussex University (Brighton, Wielka Brytania; 2006), Universita’ Politecnica delle Marche (Ankona, Włochy; 2005) oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG (2003). W 2008 r. uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych w Universita’ Politecnica delle Marche (Ankona, Włochy). Od 2008 r. zatrudniona na Politechnice Gdańskiej - obecnie jako profesor uczelni oraz...

 • Polska gospodarka na tle trendów w globalnych łańcuchach wartości

  Publikacja

  - Rok 2022

  Celem artykułu jest ocena stopnia i charakteru zaangażowania Polski w globalne łańcuchy wartości na tle ogólnoświatowych trendów. Analiza przeprowadzona jest na poziomie całej gospodarki oraz na poziomie jej sekcji i działów. Badanie z użyciem tablic przepływów międzygałęziowych dla lat 2000-2014 wykorzystuje dekompozycję produkcji finalnej i wartości dodanej zaproponowaną przez Wanga i in (2017). Wyniki analizy pokazują, iż...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Region Morza Bałtyckiego wobec wyzwań integracji europejskiej

  Publikacja

  - Rok 2011

  Współcześnie w Regionie Morza Bałtyckiego obserwuje się tendencje związane ze wzamacnianiem wartości politycznych, gospodarczych i społecznych, a w tym relacji międzynarodowych. Państwa Regionu odpowiadają na współczesne wyzwania integracji europejskiej, dostarczając licznych przykładów wielostronnej instytucjonalnej współpracy. Rozwój spraw międzynarodowych ujawnia konieczność wspólnego rozwiązywania problemów cywilizacyjnych...

 • Metody sprzęgania modeli dynamiki rurociągów przemysłowych

  Artykuł opisuje dwie metody sprzęgania modeli dynamiki rurociągów przesyłowych. Stanowią one niezbędny element przy budowie efektywnych systemów symulacji rozległych i złożonych instalacji rurociągów stosowanych w przemyśle. Pierwsza z proponowanych metod (globalna metoda sprzęgania - GMS) wykorzystuje 'globalne' (w skali modelu) zależności (oraz fizyczne przybliżone zależności) pomiędzy ciśnieniem i przepływem masowym medium w...

 • Tworzenie wartości wspólnej w uniwersytecie. Perspektywa trójkąta wiedzy

  Publikacja

  - Rok 2022

  Społeczną odpowiedzialność uniwersytetu definiuje się jako dobrowolne działania uczelni, wykraczające poza obowiązek kształcenia i prowadzenia badań, których celem jest poprawa jakości życia ogółu. Mimo że trójczłonowość misji uniwersytetu może sugerować, że jest on społecznie odpowiedzialny „z natury”, wyniki badań pokazują, że społeczna odpowiedzialność nie jest fundamentem, z którego wynikają działania uniwersytetu, lecz raczej...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym