Wyniki wyszukiwania dla: glos spiewaczy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: glos spiewaczy

Wyniki wyszukiwania dla: glos spiewaczy

 • Automatic singing voice recognition employing neural networks and rough sets

  Publikacja

  Celem prac opisanych w referacie jest automatyczne rozpoznawanie głosów śpiewaczych. Do tego celu utworzona została baza nagrań próbek śpiewu profesjonalnego i amatorskiego. Próbki poddane zostały parametryzacji parametrami zaproponowanymi przez autorów ściśle do tego celu. Sposób wyznaczenia parametrów i ich interpretacja fizyczna przedstawione są w referacie. Parametry wprowadzane są do systemów decyzyjnych, klasyfikatorów opartych...

 • System for automatic singing voice recognition

  W artykule przedstawiono system automatycznego rozpoznawania jakości i typu głosu śpiewaczego. Przedstawiono bazę danych oraz zaimplementowane parametry. Algorytmem decyzyjnym jest algorytm sztucznych sieci neuronowych. Wytrenowany system decyzyjny osiąga skuteczność ok. 90% w obydwu kategoriach rozpoznawania. Dodatkowo wykazano przy pomocy metod statystycznych, że wyniki działania systemu automatycznej oceny jakości technicznej...

 • Automatic singing quality recognition employing artificial neural networks

  Publikacja

  Celem artykułu jest udowodnienie możliwości automatycznej oceny jakości technicznej głosów śpiewaczych. Pokrótce zaprezentowano w nim stworzoną bazę danych głosów śpiewaczych oraz zaimplementowane parametry. Przy pomocy sztucznych sieci neuronowych zaprojektowano system decyzyjny, który oceniono w pięciostopniowej skali jakość techniczną głosu. Przy pomocy metod statystycznych udowodniono, że wyniki generowane przez ten system...

  Pełny tekst do pobrania w portalu