Wyniki wyszukiwania dla: grafika komputerowa - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: grafika komputerowa

Wyniki wyszukiwania dla: grafika komputerowa

 • Grafika komputerowa

  Kursy Online
  • J. Dembski
  • J. Lebiedź
  • A. Kołakowska
  • M. Smiatacz

  Grafika komputerowa (GRK, I stopień - Informatyka, cały III semestr studiów)

 • Grafika komputerowa dla studiów niestacjonarnych

  Kursy Online
  • J. Lebiedź
  • J. Redlarski
  • M. Smiatacz

  Grafika komputerowa dla studiów niestacjonarnych (GRK_N, I stopień - Informatyka, cały III semestr studiów),

 • Programowanie obiektowe i grafika komputerowa 2021

  Kursy Online
  • M. Pazio
  • M. Domżalski
  • K. Szymański

 • Programowanie obiektowe i grafika komputerowa 2022

  Kursy Online
  • M. Pazio
  • M. Domżalski
  • K. Szymański

 • Akademia ETI dla I ALO - grafika komputerowa

  Kursy Online
  • J. Lebiedź
  • J. Redlarski

  Zajęcia prowadzone przez nauczycieli akademickich WETI dla I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni - modelowanie i animacja w programie Blender

 • Zespół Katedry Analizy Nieliniowej i Statystyki

  W Katedrze prowadzone są badania w trzech wiodących kierunkach. Pierwszy dotyczy zastosowania metod topologicznych i wariacyjnych w układach dynamicznych, w teorii równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych oraz w teorii bifurkacji. Drugim kierunkiem badań Katedry jest zastosowanie rachunku prawdopodobieństwa i teorii aproksymacji. Ostatnią specjalizacją jest Geometria i Grafika Komputerowa, która istnieje od 2014 roku. Wybór...

 • Równania całkowe (Integral equations) 2022/2023

  Kursy Online
  • A. Bartłomiejczyk
  • M. Riaz

  WFTIMS, studia II stopnia, kierunek: Matematyka, specjalność: Geometria i grafika komputerowa, sem. 3

 • Równania różniczkowe II 2021/2022

  Kursy Online
  • A. Bartłomiejczyk

  WFTIMS, studia II stopnia, kierunek: Matematyka, specjalność: Geometria i grafika komputerowa, sem. 2

 • Widzenie komputerowe

  Kursy Online
  • P. Syty

  Kurs skierowany dla studentów II stopnia kierunku Matematyka, specjalność Geometria i Grafika Komputerowa. Jego zakres obejmuje metody akwizycji, filtrowania, analizy i rozpoznawania obrazów.

 • Jakub Jabłoński inż.

  Wykształcenie Jakub Jabłoński w roku 2016 ukończył XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku (klasa o profilu matematyczno-fizyczno-informatycznym). Od 2017 rozpoczął studia I stopnia na kierunku Geodezja i Kartografia na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, które w 2021 roku zakończył otrzymując tytuł inżyniera. W trakcie studiów brał czynny udział w Kole Naukowym Hevelius. Zatrudnienie Około...

 • Przedmiot Wyrównawczy (GiGK i MF) 2022/2023

  Kursy Online
  • M. Chmara

  Kurs wyrównawczy dla specjalności Matematyka Finansowa oraz Geometria i Grafika Komputerowa. Kurs wyrównawczy dla specjalności Analityk Danych znajduje się tutaj: https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=25761

 • GDI+. Nowe możliwości podsystemu graficznego Microsoft Windows

  Publikacja

  - Rok 2008

  W pracy przedstawiono krótką charakterystykę GDI+, podsystemu graficznego dostępnego w nowych wersjach Microsoft Windows. Omówiono najważniejsze ulepszenia wprowadzone w stosunku do oryginalnego GDI oraz problemy techniczne związane ze stosowaniem GDI+, podano również wyniki własnych testów wydajnościowych nowej technologii.

 • Kopalnia pomysłów - wzorce dla projektowania gier komputerowych

  Publikacja
  • P. Rudnicki
  • R. Rudnicki

  - Rok 2009

  Referat omawia ideę wzorców dla projektowania gier komputerowych. Przedstawiona jest w nim geneza ich powstania, omówienie ich typowych elementów i konkretny przykład takiego wzorca. Podane są sposoby na tworzenie nowych wzorców, wdrażanie ich na etapie projektowania i zarządzanie nimi, a także plusy i minusy stosowania takiego podejścia do tworzenia gier komputerowych.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Rendering planet w czasie rzeczywistym

  Publikacja

  - Rok 2009

  Artykuł ten ma za cel przedstawić techniki dynamicznego tworzenia i renderowania planet. Opisuje on sposoby, dzięki którym można z dowolnym stopniem dokładności przedstawiać powierzchnię planety w czasie rzeczywistym, używając do tego celu takich technik, jak megateksturing, dynamiczny poziom dokładności i inne.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wykorzystanie nowych metod wnioskowania w grafice i animacji komputerowej

  Publikacja

  - Rok 2006

  Referat opisuje realizowane zadania badawcze, dotyczące wykorzystana nowych metod wnioskowania (tzw. soft-computingu) w przetwarzaniu grafiki i animacji komputerowej. W pierwszym z zadań, opracowaniu metody poprawy jakości fotografii tekstu przeznaczonych do rozpoznawania znaków, wykorzystano algorytmy przetwarzania obrazów i ich modyfikacje do usuwania ze zdjęcia tła oraz gradientu jasności, następnie nowa metoda filtracji nieliniowej...

 • Zastosowanie przetwarzania rozmytego w animacji komputerowej

  Publikacja

  - Rok 2006

  Referat przedstawia projekt systemu ekspertowego do tworzenia animacji komputerowych. Założono, iż wykorzystanie reguł animacji tradycyjnej i przetwarzania rozmytego może przyspieszyć proces tworzenia animacji komputerowych i pozwoli uzyskiwać animacje o wysokiej jakości wizualnej, nie ustępujące anima-cjom przygotowanym w całości przez animatora. Wejściem do systemu jest prosta animacja oraz opis ruchu pożądanego przez użytkownika....

 • Generowanie nieregularnej siatki terenu przy uwzględnieniu procesów hydrologicznych

  Fraktalne metody generowania terenu należą do jednych z najbardziej podstawowych, jednak często są stosowane do struktur regularnych. Proponowany algorytm, w oparciu o własności triangulacji Delaunay oraz diagramu Voronoi, znajduje zastosowanie przy dynamicznym generowaniu nieregularnej siatki trójkątów. Pozwala to na wizualizację realistycznego terenu z uwzględnieniem procesów hydrologicznych w jego ukształtowaniu.

 • Przechowywanie złożonych funkcji oświetlenia w postaci mapy normalnych

  Mapy normalnych są jedną z najszerzej stosowanych technik w grafice komputerowej, gdyż pozwalają na stosunkowo mało kosztowne odzwierciedlenie detali obiektów i ich interakcji z oświetleniem. Standardowe mapy normalnych przechowują jednak informacje jedynie o orientacji fragmentów powierzchni i nie oddają efektu rzucania cieni w ramach jednej powierzchni. Prezentowany w artykule algorytm pozwala na zakodowanie w standardowej mapie...

 • Cienie i cieniowanie w grafice komputerowej

  W artykule poruszono kwestie dotyczące tworzenia cieni i światłocieni w gra-fice komputerowej. Przywołano popularne algorytmy do generowania cieni orazich relacje z metodami wykreślnymi. Ponadto omówiono specyfikę i niektóremożliwości przykładowego programu (3DStudio Viz 3) w tym zakresie.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zastosowania trójkątnych płytek w grafice komputerowej

  Praca opisuje metody pokrywania trójkątnymi płytkami dowolnych powierzchni trójwymiarowych reprezentowanych przez siatki trójkątne. Omówione są znane metody konstruowania i układania trójkątnych płytek oraz ich optymalizacja algorytmami kolorowania grafów. Zaproponowana jest ulepszona hybrydowa metoda, umożliwiająca pokrycie dowolnej powierzchni wzorem, który wymaga kierunkowego uporządkowania.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wizualizacja i analiza wyników pomiarów sekcji kadłuba statku.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono zastosowania biblioteki OpenGL do wizualizacji wyników pomiarów sekcji i bloków kadłuba statku na etapie ich prefabrykacji. Omówiono najważniejsze aktualnie stosowane narzędzia i metody pomiarowe. Zaprezentowano również przykład użycia programu do wizualizacji wyników pomiarów wykonanych w Stoczni Gdynia S.A. i pokazano możliwości przenoszenia danych, zarówno pomiarowych jak i pochodzących z innych programów CAD.

 • Computer graphics toos application for visualsation of measurements results of ship hull sections and blocks.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Opisano zakres minimalnych wymagań dla programu komputerowego, służącego do wizualizacji wyników pomiarów sekcji i bloków kadłuba okrętowego. Przedstawiono sposób przenoszenia danych z urządzenia pomiarowego do programu i pokazano przykłady pomiarów wykonanych na sekcjach zbudowanych w Stoczni Gdynia S.A.

 • Porównanie tradycyjnych i komputerowych metod animacji 2D i 3D.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Artykuł opisuje najważniejsze zagadnienia związane z animacją tworzoną zarówno w sposób tradycyjny, jak i z zastosowaniem technik komputerowych oraz związki między tymi sposobami generowania ruchu.

 • Reguły animacji tradycyjnej w komputerowych systemach animacji 2D i 3D

  Publikacja

  - Rok 2004

  Wykorzystywane obecnie reguły animacji sformułowane zostały ponad 70 lat temu. Artykuł zawiera ich opis i klasyfikację oraz sposoby zastosowania w technice komputerowej. Zaproponowano zestaw testów subiektywnych dotyczących oceny realizmu animacji stworzonych z wykorzystaniem reguł.

 • Analysis and generation of emotionally-charged animated gesticulation

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przygotowano animacje komputerowe, przedstawiające gestykulację nacechowaną emocjonalnie. Wykorzystano metodę animacji z klatkami kluczowymi. Zaproponowano zestaw parametrów opisujących ruch, które sprawdzono pod kątem przydatności w klasyfikacji treści emocjonalnych w animacji. Wykorzystano metody analizy zbiorów przybliżonych. Przedstawiono możliwość wykorzystania wyników w generowaniu animacji o pożądanych cechach emocjonalnych....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Impossible objects in geometry and graphic education

  Publikacja

  W artykule przedstawiono propozycję wprowadzenia do programu nauczania z geometrii przestrzennej i grafiki inżynierskiej obiektów niemożliwych (tworzonych między innymi przez M.C. Eschera). Celem analizy fenomenu obiektów niemożliwych w kontekście odwzorowań płaskich obiektów przestrzennych, a także percepcji przestrzeni jest wzbogacenie wyobrażni przestrzennej i kreatywności studentów.