Wyniki wyszukiwania dla: grunty slabe - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: grunty slabe

Wyniki wyszukiwania dla: grunty slabe

 • Use of CPTU and DMT in rehabilitation of flood embankments

  Zastosowanie badań CPTU i DMT do oceny stanu wałów przeciwpowodziowych Żuław Wiślanych oraz do koncepcji projektowania ich wzmocnienia i uszczelnienia. Wyznaczenie wytrzymałości gruntów słabych pod wałem z oszacowaniem wskaźnika prekonsolidacji. Uwzględnienie kształtu krzywej dyssypacji nadwyżki ciśnienia wody w porach gruntu generowanej podczas wciskania końcówki CPTU do oceny współczynnika filtracji oraz historii naprężenia w...

 • Projektowanie konstrukcji tymczasowych służących wsparciu ciężkiego sprzętu do modyfikacji podłoża gruntowego

  Publikacja

  - Rok 2012

  Tymczasowe konstrukcje wzmacniające, tzw. platformy robocze, umożliwiają bezpieczne poru-szanie się oraz operowanie sprzętem do modyfikacji słabonośnego podłoża gruntowego. W Polsce nie istnieją żadne poradniki ani zbiory zaleceń dotyczące wykonawstwa platform roboczych. Natomiast projektów nie wykonuje się w ogóle. Obecnie dostępne są dwie metody projektowe - jedna oparta na kącie strefy oddziaływania obciążeń oraz druga, bazująca...

 • Rzeczywista nośność pali w gruntach ilastych z zastosowaniem zaleceń PN-EN 1997-1:2004

  Publikacja

  - Rok 2011

  Obecnie co raz więcej obiektów posadawianych jest w gruntach słabych bądź o specyficznych parametrach, do takich gruntów zalicza się iły. Jedną z podstawowych możliwości posadowienia w gruntach ilastych jest posadowienie na palach. Projektowanie fundamentów na palach dla takich warunków wymaga specjalnego i indywidualnego podejścia. W pracy przedstawiono przegląd metod i uwag w oparciu o PN-EN 1997-1:2004, którymi należy kierować...

 • Klasyfikacja platform roboczych

  Publikacja

  - Rok 2012

  W artykule przedstawiono problem konstrukcji tymczasowych, tzw. platform roboczych, oraz ich klasyfikacji. Na wstępie zaprezentowano ogólne podejście do projektowania, wykonawstwa i utrzymania platform roboczych. W części głównej omówiono w sposób szczegółowy proponowany przez autorkę podział, ze zwróceniem uwagi na czynniki oddziałujące na poszczególny przypadek platformy roboczej.

 • Korzyści płynące z zastosowania platformy roboczej pod nasyp gruntowy

  Publikacja

  - Rok 2012

  Przedmiotem artykułu są nasypy gruntowe posadawiane na słabym podłożu gruntowym z wzmocnieniem przy użyciu platformy roboczej w podstawie. Platformy robocze są to konstrukcje, których głównym zastosowaniem jest tymczasowe, powierzchniowe wzmocnienie słabego podłoża gruntowego. W artykule przedstawiono inną możliwość ich wykorzystania, tj. jako elementu wpływającego na poprawę przebiegu modyfikacji podłoża gruntowego oraz części...

 • Soft soil overconsolidation and CPTU dissipation test

  Określenie stanu naprężeń oraz historii naprężeń w słabym podłożu pod wałem przeciwpowodziowym na podstawie badań CPTU i DMT. Przeprowadzono badania dysypacji nadwyżki ciśnienia wody w porach w podłożu pod wałem oraz po stronie odpowietrznej i odwodnej. Kształt krzywej dysypacji zależy od prekonsolidacji gruntu słabego. Przedstawiono sposoby określania współczynnika konsolidacji oraz współczynnika filtracji w gruntach słabych w...

  Pełny tekst do pobrania w portalu