Wyniki wyszukiwania dla: grunty slabonosne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: grunty slabonosne

Wyniki wyszukiwania dla: grunty slabonosne

 • Some developments in constitutive modelling of soft clays, Keynote lecture

  Publikacja
  • S. Wheeler
  • M. Cudny
  • H. Neher
  • C. Wiltafsky

  - Rok 2003

  Przedstawiono przegląd najczęściej stosowanych modeli konstytutywnych dla naturalnych gruntów słabonośnych, takich jak: gliny, namuły lub torfy. Skupiono się przede wszystkim na takich elementach charakterystyki mechanicznej gruntów słabonośnych jak: anizotropia, zjawisko pełzania i relaksacji oraz destrukturyzacja. Artykuł jest podsumowaniem 4-letniego projektu badawczego finansowanego w ramach 5 ramowego projektu Unii Europejskiej:...

 • Numerical analysis of a test embankment on soft ground using an anisotropic model with destructuration

  Publikacja

  - Rok 2003

  Przeprowadzono analizę numeryczną konsolidacji podłoża słabonośnego pod obciążeniem próbnego nasypu drogowego metodą elementów skończonych. Zachowanie się gruntu słabonośnego zamodelowano przy użyciu nowego modelu konstytutywnego typu multi-laminate uwzględniającego anizotropię wytrzymałości oraz zjawisko destrukturyzacji. Wyniki obliczeń porównano z pomiarami polowymi.

 • Dodatkowe oddziaływania boczne na pale od gruntu o małej nośności.

  Publikacja

  Posadowienie obiektu mostowego jest zwykle analizowane z punktu widzenia przekazania obciążeń poprzez pale na głębsze nośne warstwy gruntu. Oddziaływania uwzględniane przez projektantów to: obciążenia pionowe, boczne od parcia gruntu, siły hamowania i tarcie w łożyskach.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Two approaches to model the behaviour of soft natural clays under principal stress axes rotation.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono porównanie dwóch podstawowych metod modelowania konstytutywnego pozwalających na symulację odkształcenia przy obrocie składowych głównych naprężenia. Dotyczy to zastosowania wzmocnienia kinematycznego oraz modelu wielopłaszczyznowego (multi-laminate). Wyniki symulacji porównano z wynikami badań laboratoryjnym w cylindrycznym aparacie skrętnym na próbkach w kształcie wydrążonego walca.