Wyniki wyszukiwania dla: hipertekst - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: hipertekst

Wyniki wyszukiwania dla: hipertekst

 • Hipertekst i hipermedia

  Kursy Online
  • M. Wróbel
  • M. Kosowska
  • A. Czapiewska
  • R. Bogdanowicz
  • M. Gnyba
  • M. Godlewska
  • A. Kołakowska
  • W. Szwoch
  • M. Sobaszek
  • K. Karpienko

  I stopień: ACiR, EiT, Informatyka, IB,

 • Hipertekst i hipermedia 2021/22

  Kursy Online
  • M. Wróbel
  • M. Kosowska
  • I. Kaczmarzyk
  • A. Czapiewska
  • R. Bogdanowicz
  • J. Dembski
  • M. Gnyba
  • M. Godlewska
  • A. Kołakowska
  • W. Szwoch... i 2 innych

  I stopień: ACiR, EiT, Informatyka, IB,

 • Zmiany w uczelni - ku organizacji hipertekstowej

  Publikacja

  - Rok 2006

  W opracowaniu pokrótce przedstawiono wyzwania stające wobec współczesnych uczelni - organizacji aktywnie współtworzących społeczeństwo wiedzy. Uznano, że obecne struktury organizacyjne uczelni nie sprzyjają efektywnemu przepływowi wiedzy. Zaproponowano zorganizowanie uczelni wykorzystując model organizacji hipertekstowej autorstwa Nonaki i Takeuchiego. W konkluzji uznano, że poszukiwanie nowych rozwiązań organizacyjnych w uczelniach...

 • Kontrolki ActiveX - Projektowanie kontrolek ActiveX wykorzystujących klasy MFC

  Publikacja

  Przedstawiono środowisko edycyjne MFC ActiveX ControlWizard do projektowania komponentów ActiveX. Opisano zasady wizualizacji kontrolek, metody przekazywania właściwości do kontrolek oraz podano instruktaż pisania własnych funkcji i procedur obsługi zdarzeń w ramach komponentu ActiveX. Wszystkie etapy projektowania zilustrowano przykładami.

 • Kontrolki ActiveX - Osadzanie kontrolek ActiveX w dokumentach WWW

  Publikacja

  W artykule opisano cechy i zasady funkcjonowania kontrolek ActiveX. Przedstawiono rozwój technologii Active na przestrzeni ostatnich lat. Na zasadzie lekcji omówiono metody edycji dokumentów WWW wykorzystujących technologię Active i sposób konfigurowania kontrolek w języku HTML.

 • ActiveX dla serwera ASP

  Publikacja

  Przedstawiono instruktaż projektowania komponentu ActiveX, rozszerzającego funkcjonalność serwera WWW o usługę chat-room. Opisano zasady osadzania komponentu w środowisku Active Server Pages i metody wymiany informacji pomiędzy komponentem a dokumentem hipertekstowym.

 • Projektowanie kontrolek ActiveX za pomocą ATL

  Publikacja

  W artykule przedstawiono zasady projektowania komponentów ActiveX z wykorzystaniem szablonów Active Template Library. Opisano narzędzie wspomagające edycję kodu: kreator ATL COM AppWizard oraz kreator ATL Object Wizard. Porównano zalety i wady podejścia bazującego na szablonach ATL względem podejścia wykorzystującego klasy MFC.