Wyniki wyszukiwania dla: historia średniowiecza - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: historia średniowiecza

Wyniki wyszukiwania dla: historia średniowiecza

 • Piotr Samól dr inż. arch.

  Piotr Samól jest adiunktem w Katedrze Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Ukończył architekturę i historię. Jego badania skupiają się na zagadnieniach historii architektury oraz urbanistyki Gdańska i regionu nadbałtyckiego. Rozprawę doktorską (nauki techniczne, architektura i urbanistyka) o architekturze kościołów dominikańskich w dawnym państwie zakonu krzyżackiego...

 • Historia Architektury Powszechnej I 2021/2022

  Kursy Online
  • M. Sołtysik
  • A. Orchowska-Smolińska
  • B. Macikowski

  Kurs Historii Architektury Powszechnej  I (HAPow I)  jest kursem obowiązkowym na 1 semestrze Wydziału Architektury PG studiów I stopnia (inżynierskim). Trwa 15 tygodni i zakończony jest kolokwium zaliczającym. Składa się z cotygodniowych dwugodzinnych wykładów oraz cotygodniowych dwugodzinnych ćwiczeń. Tematyka kursu obejmuje historię architektury świata zachodniego, począwszy od czasów najdawniejszych (prehistoria), poprzez starożytność...

 • Anna Głusiuk

  Osoby