Wyniki wyszukiwania dla: historia nauki - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: historia nauki

Wyniki wyszukiwania dla: historia nauki

 • Technologia uzdatniania wody jako autonomiczna dyscyplina nauki - historia, współczesność, prognozy rozwoju

  Publikacja

  - Technologia Wody - Rok 2009

  Praca dotyczy technologii uzdatniania wody. Omówiono w niej podstawowe definicje i kryteria oceny oraz genezę powstania tej dyscypliny. Szczególną uwagę zwrócono na charakterystykę etapów rozwoju w aspekcie historycznym oraz przedstawiono współczesne ograniczenia i uwarunkowania jej rozwoju uwzględniające zapotrzebowanie i zasoby wody, sytuację ekonomiczną oraz rozwój nauki i inżynierii.

 • Starodruki oraz historia polskiej nauki w międzywojennym i powojennym Gdańsku – dwa projekty Biblioteki PG finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  Publikacja

  ...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wystąpienie z okazji otrzymania tytułu doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej

  Publikacja

  - Rok 2008

  Zdefiniowano określenie geotechnika i jej nauki wyjściowe, historia rozwoju geotechniki, przedstawienie własnych badań naukowych i nowoczesnej tematyki badawczej w geotechnice. Podano autorską działalność wydawniczą w Polsce i zagranicą.

 • Open Access w naukach biomedycznych

  Publikacja

  Open Access (OA) Movement to nazwa ruchu społecznego, którego celem jest zminimalizowanie przeszkód w upowszechnianiu wyników badań naukowych, a także bardziej efektywne wykorzystywanie nakładów na naukę. Jego historia sięga lat sześćdziesiątych XX wieku, kiedy pojawiły się pierwsze formy sieci rozległych, ale zasadniczy rozwój nastąpił w latach dziewięćdziesiątych wraz z nadejściem tzw. ery cyfrowej. Pojawiła się wówczas koncepcja...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Janusz Smulko prof. dr hab. inż.

  Urodził się 25 kwietnia 1964 r. w Kolnie. Ukończył w 1989 r. z wyróżnieniem Wydział Elektroniki Politechniki Gdańskiej, specjalność aparatura pomiarowa. Zajął II miejsce w konkursie Czerwonej Róży na najlepszego studenta Wybrzeża w 1989 r. Od początku kariery związany z Politechniką Gdańską: asystent (1989–1996), adiunkt (1996–2012), profesor nadzwyczajny PG (od 2012). Odbył staże naukowe w Texas A&M University (2003, NATO...

 • Piotr Samól dr inż. arch.

  Piotr Samól jest adiunktem w Katedrze Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Ukończył architekturę i historię. Jego badania skupiają się na zagadnieniach historii architektury oraz urbanistyki Gdańska i regionu nadbałtyckiego. Rozprawę doktorską (nauki techniczne, architektura i urbanistyka) o architekturze kościołów dominikańskich w dawnym państwie zakonu krzyżackiego...

 • Akustyka podwodna historia i współczesność

  Publikacja

  Jubileusz pięćdziesięciolecia Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk, przypomnienie drogi która przeszła polska akustyka w tym długim, półwiecznym okresie. Na tym tle, w sposób bardziej widoczny jawi się jej stan aktualny, obecne osiągnięcia, a w tym temat akustyki podwodnej. Nazwa „hydroakustyka” lub „akustyka podwodna” określa się obszar nauki i techniki zajmującą się pozyskiwaniem i przekazywaniem informacji w środowisku wodnym...

 • Między XIX a XXI wiekiem. Obecny stan filozofii i jego nieco zapomniane źródła

  Publikacja

  - Rok 2016

  W XiX wieku rozpoczął się kryzys filozofii. Przestała ona odgrywać wiodącą rolę na uniwersytecie i impulsy płynące z jej strony nie odgrywały już większej roli. Wskutek ogromnego rozwoju nauk przyrodniczych praktyka naukowa staje się afilozoficzna i do samej filozofii zaczęła odnosić się wrogo. Filozofia swój zasadniczy przedmiot zainteresowań – byt, obszar tradycyjnej metafizyki, musiała oddać szybko rozwijającym się naukom szczegółowym...

 • Historia i perspektywy zastosowań metod elementów skończonych w badaniach nieniszczących materiałów

  Praca zawiera niedokonywany do tej pory przegląd zastosowań Metod Elementów Skończonych w interdyscyp-linarnym i rozwijającym się stale obszarze nauki i inżynierii jakim są Badania Nieniszczące Materiałów (NDT). W pierwszej kolejności przypomniane są krótko założenia i klasyfikacja rodziny Metod Elementów Skończonych, wraz z obszarami typowych zastosowań i listą inherentnych ograniczeń i trudności.Główna część pracy opisuje rolę...

 • XXXIV Wieczór z Ekonomią

  Wydarzenia

  28-01-2021 18:00 - 28-01-2021 20:00

  WZiE zaprasza na spotkanie online w ramach Wieczoru z Ekonomią. Gościem będzie dr hab. Adam Leszczyński, prof. Uniwersytetu SWPS, autor książki „Ludowa historia Polski” (VI miejsce w rankingu magazynu „Książki”).

 • #CiekawiNauki – Fascynujące życie zabytków

  Wydarzenia

  19-03-2020 18:00 - 19-03-2020 20:00

  Politechnika Otwarta zaprasza na 8. spotkanie z cyklu #CiekawiNauki. Tematem będą gdańskie zabytki.

 • Europejska Noc Muzeów na Politechnice Gdańskiej

  Wydarzenia

  19-05-2018 19:00 - 20-05-2018 01:00

  Europejska Noc Muzeów na Politechnice Gdańskiej. Program w Aktualnościach na stronie pg.edu.pl/otwarta.

 • Od Pitota do Reynoldsa. Dziewięć historii o tych, którzy tworzyli hydraulikę.

  Publikacja

  Książka przedstawia dziewięć postaci związanych z hydrauliką, które w sposób znaczący wpłynęły na losy tej dyscypliny. Nie jest to jednak typowe zestawienie dziewięciu biografii w encyklopedycznym wydaniu, lecz próba zasygnalizowania historii dziewięciu osób, których nazwiska często padają w trakcie wykładów i ćwiczeń z hydrauliki, ale praktycznie zawsze w kontekście czysto naukowym - wzorów, praw, definicji, urządzeń, doświadczeń...

 • Od Pitota do Reynoldsa : 9 historii o tych, którzy tworzyli hydraulikę

  Publikacja

  Książka przedstawia dziewięć postaci związanych z hydrauliką, które w sposób znaczący wpłynęły na losy tej dyscypliny. Nie jest to jednak typowe zestawienie dziewięciu biografii w encyklopedycznym wydaniu, lecz próba zasygnalizowania historii dziewięciu osób, których nazwiska często padają w trakcie wykładów i ćwiczeń z hydrauliki, ale praktycznie zawsze w kontekście czysto naukowym - wzorów, praw, definicji, urządzeń, doświadczeń...

 • Jacek Pokrzywnicki doktor

  Z wykształcenia jestem filologiem klasycznym. Dyplom magistra i doktora uzyskałem na Uniwersytecie Gdańskim. Z uczelnią tą jestem związany również zawodowo jako adiunkt w Zakładzie Filologii Klasycznej Instytutu Studiów Klasycznych i Slawistyki na Wydziale Filologicznym. Na co dzień obcuję z łacińskojęzycznymi starymi drukami i rękopisami. Zajmuję się recepcją kultury antycznej w dawnym Gdańsku, na obszarze dawnych Prus Królewskich...