Wyniki wyszukiwania dla: historia osadnictwa - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: historia osadnictwa

Wyniki wyszukiwania dla: historia osadnictwa

 • Tajemnica postaci krajobrazu Delty Wisły

  Publikacja

  - 2010

  Tekst, na podstawie kalendarium wydarzeń historycznych, prezentuje kolejne fazy kształtowania krajobrazu Delty Wisły czyli Żuław Wiślanych. Opisano unikatowe cechy i właściwości ekspozycyjne i percepcyjne dzisiejszego krajobrazu Żuław. Omówiono przyczyny pozornej monotonności krajobrazu żuławskiego spowodowane niedostateczną popularnoością tego regionu i brakiem szczegółowego rozpoznania dla funkcji krajoznawczej.

 • Historyczne formy wsi w Delcie Wisły

  Publikacja

  - 2009

  Tekst zawiera szczegółowy opis historycznych planów wsi żuławskich. Podano rodzaje, typy i odmiany występujące w kolejnych okresach historycznych kształtowania się osadnictwa na Żuławach Wiślanych. Skomentowano i opisano wpływ kształtów wsi na kompozycję krajobrazu Żuław.