Wyniki wyszukiwania dla: inżynieria mechaniczna - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: inżynieria mechaniczna

Wyniki wyszukiwania dla: inżynieria mechaniczna

 • Adam Dąbrowski dr inż.

  Osoby

  Adam Dąbrowski uzyskał stopień doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna na Politechnice Gdańskiej oraz ukończył studia II stopnia na kierunku mechatronika na Technische Universität Hamburg. Posiada doświadczenie przemysłowe (Instytut Lotnictwa w Warszawie, SICK AG w Hamburgu, Blue Dot Solutions w Gdańsku). Jako asystent na Politechnice Gdańskiej, prowadził zajęcia z mechaniki, mechanizmów kosmicznych...

 • Michał Mazur dr inż.

  Aktualne zainteresowania  inżynieria mechaniczna, robotyka, drgania mechaniczne, analiza modalna, sterowanie, systemy czasu rzeczywistego Wybrane publikacje  Kaliński K., Galewski M., Mazur M., Chodnicki M, 2017, Modelling and Simulation Of A New Variable Stiffness Holder for Milling Of Flexible Details, Polish Maritime Research, vol 24, ss. 115-124 Kaliński K. J., Mazur M.: Optimal control at energy performance index of the mobile...

 • [IMe] Modern optimisation methods

  Kursy Online
  • K. Tesch

  {mlang pl} Dyscyplina:  Inżynieria Mechaniczna Zajęcia obowiązkowe dla doktorantów I roku Prowadzący:   prof. dr hab. inż. K. Tesch Liczba godzin: 20h Forma zajęć: wykład {mlang} {mlang en} Discipline: Mechanical Engineering Obligatory course for 1st year PhD students Academic teacher:  prof. dr hab. inż. K. Tesch Total hours of training: 20 teaching hours Course type: lecture {mlang}

 • [IMe] Modern optimisation methods

  Kursy Online
  • K. Tesch

  {mlang pl} Dyscyplina:  Inżynieria Mechaniczna Zajęcia obowiązkowe dla doktorantów I roku Prowadzący:   dr hab. inż. K. Tesch Liczba godzin: 20h Forma zajęć: wykład {mlang} {mlang en} Discipline: Mechanical Engineering Obligatory course for 1st year PhD students Academic teacher:  dr hab. inż. K. Tesch Total hours of training: 20 teaching hours Course type: lecture {mlang}

 • Zespół Obrabiarek, Narzędzi i Obróbki Skrawaniem

  Mechaniczna technologia drewna

 • [IMe] Selected problems of heat and mass transfer

  Kursy Online
  • D. Mikielewicz

  {mlang pl} Dyscyplina:  Inżynieria mechaniczna (PG + IMP PAN) Zajęcia obowiązkowe Prowadzący:  prof. dr. hab. inż. Dariusz Mikielewicz Liczba godzin: 20 h Forma zajęć: wykład {mlang} {mlang en} Discipline: mechanical engineering (GUT + IFFM PAS) Obligatory course Academic teacher: prof. dr. hab. inż. Dariusz Mikielewicz Total hours of training: 20 teaching hours Course type: lecture {mlang}

 • 2022_[IMe]_SELECTED_PROBLEMS_of_MACHINE_DYNAMICS

  Kursy Online
  • K. J. Kaliński
  • M. K. Gerigk

  {mlang pl} Dyscyplina:  Inżynieria mechaniczna (PG + IMP PAN) Zajęcia obowiązkowe  Prowadzący:  prof. dr. hab. inż. Krzysztof Kaliński Liczba godzin: 20 h Forma zajęć: wykład + ćwiczenia {mlang} {mlang en} Discipline: mechanical engineering (GUT + IFFM PAS) Obligatory course Academic teacher: dr. hab. inż. Mirosław Gerigk Total hours of training: 20 teaching hours Course type: lecture + exercises {mlang}

 • [IMe] Modern optimisation methods

  Kursy Online
  • K. Tesch

  {mlang pl} Dyscyplina:  Inżynieria mechaniczna (PG+IMP PAN) Zajęcia obowiązkowe Prowadzący: dr hab. inż. Krzysztof Tesch, prof. uczelni Liczba godzin: 20 h Forma zajęć: wykład {mlang} {mlang en} Discipline: mechanical engineering (GUT + IFFM PAS) Obligatory course Academic teacher: dr hab. inż. Krzysztof Tesch, prof. uczelni Total hours of training: 20 teaching hours Course type: lecture {mlang}

 • [IMe] Advanced numerical methods in mechanics

  Kursy Online
  • K. Tesch
  • R. Jankowski
  • A. Żak

  {mlang pl} Dyscyplina: inżynieria mechaniczna Zajęcia obowiązkowe dla doktorantów I i II roku Prowadzący:  dr hab. inż. Krzysztof Tesch, prof. PG, dr hab. inż. Arkadiusz Żak, prof. PG Liczba godzin: 45 Forma zajęć: wykład {mlang} {mlang en} Discipline: mechanical engineering Obligatory course for 1st and 2nd-year PhD students Academic teachers: dr hab. inż. Krzysztof Tesch, prof. PG, dr hab. inż. Arkadiusz Żak, prof....

 • Wiktoria Wojnicz dr hab. inż.

  DSc in Mechanics (in the field of Biomechanics)  - Lodz Univeristy of Technology, 2019  PhD in Mechanics (in the field of Biomechanics)  - Lodz Univeristy of Technology, 2009 (with distinction)   Lista publikacji (2009 - ) Publikacje z listy MNiSW: Wojnicz W., Wittbrodt E., Analysis of muscles' behaviour. Part I. The computational model of muscle. Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 11, No.4, 2009, p. 15-21 Wojnicz...

 • Janusz Cieśliński prof. dr hab. inż.

  Urodził się 15 kwietnia 1954 r. w Słupsku. Jest absolwentem Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej (1978), z którą związał całe swoje życie zawodowe. W 1986 r. obronił doktorat, w 1997 r. – habilitację, w 2006 r. – uzyskał tytuł profesora. Pełnił funkcje prodziekana ds. nauki Wydziału Mechanicznego przez dwie kadencje (2002–2008) oraz kierownika: Katedry Maszyn Przemysłu Spożywczego (2002–2006), Katedry Ekoinżynierii i...

 • Krzysztof Jan Kaliński prof. dr hab. inż.

  Ukończył studia magisterskie na Wydziale Mechanicznym Technologicznym (MT) PG (1980, dyplom z wyróżnieniem). Stopień doktora otrzymał na Wydziale Budowy Maszyn PG (1988, praca wyróżniona), stopień doktora habilitowanego na Wydziale Mechanicznym (WM) PG (2002, praca wyróżniona), a tytuł profesora nauk technicznych – w 2013 r. Od 2015 r. jest profesorem zwyczajnym, a od 2019 r. - profesorem. Obszar jego badań naukowych obejmuje:...

 • Marek Galewski dr hab. inż.

  Mgr inż. - 2002r.  - Politechnika Gdańska; Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki; Automatyka i RobotykaDr inż. - 2007r. - Politechnika Gdańska; Wydział Mechaniczny; Budowa i eksploatacja maszynDr hab. inż. - 2016r. - Politechnika Gdańska; Wydział Mechaniczny; Budowa i eksploatacja maszyn Dotychczasowe i planowane obszary badań: Redukcja drgań podczas obróbki frezowaniem i toczeniem Zastosowanie zmiennej prędkości obrotowej...

 • Analiza ilościowa technologiczności konstrukcji oprzyrządowania obróbkowego - studium przypadku

  Publikacja

  - Rok 2020

  Omówiono ilościową metodę oceny technologiczności konstrukcji oprzyrządowania obróbkowego. Przedstawiono przykład oceny technologiczności zaprojektowanych trzech wersji uchwytów wiertarskich w procesie technologicznym części klasy dźwignia

 • Tests for lapping of flat surfaces of ceramic elements with forced dosing of abrasive slurry

  Publikacja

  - Mechanik - Rok 2019

  Przedstawiono zagadnienia dotyczące systemu wymuszonego dawkowania zawiesiny ściernej w docieraniu jednotarczowym powierzchni płaskich. Opisano zalety takiego systemu dozowania płynnej zawiesiny ściernej. Omówiono wybrane wyniki badań docierania elementów z ceramiki technicznej. Analizowano wpływ podstawowych warunków dawkowania zawiesiny na ubytek liniowy próbek.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Zastosowanie metody sztucznych baz w analizie docierania powierzchni płaskich

  Publikacja

  Przedstawiono wyniki badań zużycia pierścieni prowadzących w układzie kinematycznym standardowej docierarki jednotarczowej. Do analiz wykorzystano metodę sztucznych baz Vickersa.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Parametry kinematyczne docierarek tarczowych

  Publikacja

  - Rok 2019

  Omówiono analizę kinematyki docierania powierzchni płaskich w układach jedno- i dwutarczowych. Przedstawiono opracowane modele standardowych układów kinematycznych. Wyznaczono zakresy zmienności prędkości docierania i wartości przyspieszeń w analizowanych układach kinematycznych

 • Kinematyka docierarek tarczowych

  Publikacja

  Przeanalizowano kinematykę docierania powierzchni płaskich w układach jedno- i dwutarczowych. Przedstawiono opracowane modele standardowych układów kinematycznych. Wyznaczono zakresy zmienności prędkości docierania i wartości przyspieszeń w analizowanych układach wykonawczych docierarek.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Analysis of the construction, assembly and usage of specialized fixtures illustrated with an example of machining a lever

  The paper presents a method of quantitative assessment of manufacturability of the construction of specialized fixtures used in machining. The assumed, simplified assessment criteria include both the complexity of the construction with respect to time-consumption of manufacturing the components and their assembly, as well as the features of the usage of fixtures. The paper contains a study case connected with variably designed...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wpływ rozmieszczenia elementów w separatorach na warunki kinematyczne docierania jednotarczowego

  Publikacja

  - Rok 2020

  Przedstawiono wyniki analiz kinematyki docierania elementów płaskich na docierarkach jednotarczowych o standardowym układzie wykonawczym. Określono wpływ rozmieszczenia elementów obrabianych w separatorach na zmienność prędkości docierania.

 • Wpływ rozmieszczenia elementów w separatorach na warunki kinematyczne docierania jednotarczowego

  Publikacja

  - Rok 2020

  W rozdziale monografii naukowej przedstawiono wyniki analiz kinematyki docierania elementów płaskich na docierarkach jednotarczowych o standardowym układzie wykonawczym. Określono wpływ rozmieszczenia elementów obrabianych w separatorach na zmienność prędkości docierania. W przeprowadzonej symulacji wykorzystano wybrane modele docierarek firmy Kemet, analizując obróbkę dwóch elementów o zróżnicowanych wymiarach gabarytowych i zarysie...

 • Problems associated with the up of actuating system of a single-disc lapping machine for flat surfaces

  Przedstawiono wyniki badań nagrzewania się podstawowych elementów układu wykonawczego docierarki jednotarczowej o standardowej kinematyce do obróbki powierzchni płaskich. Analizowano przyrost temperatury zespołu napędowego, rolek i pierścieni prowadzących separatory oraz tarczy docierającej i obrabianych elementów. Badano nagrzewanie się układu obróbkowego podczas wyrównywania żeliwnego narzędzia i docierania powierzchni płaskich....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Bartosz Dawidowicz dr inż.

  Absolwent Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej Mgr inż. - Wydział Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej: specjalizacja: Maszyny i Urządzenia Przemysłu Spożywczego (2000)Dr - Wydział Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej, dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn, specjalność: wymiana ciepła (2008) Zainteresowania naukowe dotyczą m.in. technik wodorowych – ogniwa paliwowe, wykorzystanie wodoru na cele energetyczne, odnawialnych...

 • Natalia Stawicka-Morawska dr inż.

  Mgr inż. Natalia Stawicka-Morawska pracuje na Politechnice Gdańskiej od października 2017 r. na stanowisku Asystenta, na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (poprzednio: Wydziale Mechanicznym), w Instytucie Mechaniki i Konstrukcji Maszyn (poprzednio: Katedrze Mechaniki i Mechatroniki).Prowadzona przez nią działalność naukowa dotyczy dziedziny nauk technicznych w dyscyplinie naukowej budowa i eksploatacja maszyn. Główną...

 • Ewa Kozłowska

  Osoby

  Ewa Kozłowska is a PhD student at Gdansk University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Materials Engineering and Bonding. She has graduated Mechanical-Medical Engineering, interacademic field of study run cooperatively by Gdańsk University of Technology and Medical University of Gdańsk, Poland. She has started her adventure with e-learning in May 2015 by volunteering in SP4CE ERASMUS+ project and taking...

 • Wojciech Wysocki

  Osoby

 • Małgorzata Hordyńska Dr

  Osoby

 • Piotr Ostrowski mgr inż

  Osoby

 • Konrad Pawłusik

  Osoby

 • Emilia Osmólska mgr inż.

  Osoby

 • Katarzyna Suwińska mgr inż.

  Osoby