Wyniki wyszukiwania dla: kaszuby - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: kaszuby

Wyniki wyszukiwania dla: kaszuby

 • Architekci malują Kaszuby

  Publikacja

  - 2019

  W lipcu Towarzystwo Przyjaciół Sopotu zaprasza na wystawę prezentującą pejzaże kaszubskie. Będzie to kolejna odsłona projektu ARCHITEKCI MALUJĄ zapoczątkowanego w 2016 roku. Obrazy i rysunki eksponowane w dworkowej Galerii powstały w ramach Arch Art 2019 podczas pleneru w urokliwej wsi Krzeszna w gminie Stężyca. Czerwcowe krajobrazy okazały się wyjątkowo sprzyjające wielu ciekawym artystycznym obserwacjom. Autorami prezentowanych...

 • Grass a Kaszuby/i

  Publikacja

 • Contemporary rural house for Kaszuby Region

  Publikacja

  - 2005

  Wiejski dom jako mieszkanie rolnika był i jest najważniejszym składnikiem krajobrazu wsi Kaszubskiej.Rozpoznanie typologii tradycyjnego domu, synteza tradycyjnych elementów architektury kaszubskiej w powiązaniu z inspiracją lokalną tradycją daje podstawy do wykorzystania w kształtowaniu współczesnej zabudowy mieszkaniowej.

 • Efficiency of Wastewater Treatment in Single-Family Constructed Wetlands in Kaszuby Lake District

  In the paper results of investigation upon three different configurations of single family treatment wetlands were presented. It was indicated that the application of treatment wetlands for single family effluent is a effective and sustainable solution for wastewater treatment in the rural areas. In spite of the receiving higher concentration of pollutants in comparison to the TWs operated in Europe and USA analysed TWs ensure...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Single-Family Treatment Wetlands Progress in Poland

  Long distances from one farm to another as well as unfavourable terrain configuration in rural areas in Poland result in high investment and operation costs of sewerage systems. Treatment wetlands (TWs) can be an alternative solution to sewage treatment in rural communities, schools, at campsites and for single houses. In this paper the results of 4 years monitoring of single-family treatment plants (SFTWs) in Kaszuby Lake...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Pomorskie drogi ku Niepodległej

  Wydarzenia

  05-03-2019 17:00 - 05-03-2019 19:00 https://pg.edu.pl/otwarta/ Politechnika Otwarta

  Politechnika Otwarta zaprasza na premierowy pokaz filmu Jana Butowskiego pt. „Pomorskie drogi ku Niepodległej”. Poznamy sylwetki bohaterów, miejsca i wydarzenia, które odegrały znaczącą rolę na drodze ku niepodległości.

 • Miejsce tradycji architektonicznej regionu we współczesnym planowaniu wsi i praktyce budowlanej

  Poruszono zagadnienia kształtowania krajobrazu w kontekście powstających najnowszych form architektury i budownictwa na terenach wiejskich o silnej tożsamości regionalnej. Wskazano rodzaj istniejących zagrożeń ze strony nowego zainwestowania (zabudowy i zagospodarowania) dla istniejącej harmonii krajobrazowej oraz odrębności regionalnej Kaszub. Podano zestaw działań z zakresu analizy istniejących uwarunkowań do zastosowania w...

 • Budownictwo drewniane w gospodarce przestrzennej europejskiego dziedzictwa.

  Publikacja

  - 2004

  Tradycyjne środowisko kulturowe wsi wymaga kompleksowego ujmowania problemów, które są określone przez tradycję miejsca. Ochrona krajobrazu kulturowego oraz specyficznych struktur przestrzennych zabudowy wsi kaszubskiej wymaga, aby w procesie inwestycyjnym przestrzegać obowiązujących zasad kształtowania formy zabudowy i układów przestrzennych wsi, w nawiązaniu do miejscowych tradycji.

 • Regionalizm we współczesnej architekturze Kaszub

  Publikacja

  - 2006

  Współczesne procesy społeczno-gospodarcze przeobrażeń polskiej wsi doprowadziły do zmian w sferze kulturowej, których wyrazem stały się m.in.: zanik tradycyjnych cech przestrzennych krajobrazu kulturowego wsi i upowszechnienie zrywających z tą tradycją zuniformizowanych wzorców zabudowy i układów przestrzennych osiedli wiejskich. Celowość nawiązania we współczesnej architekturze Kaszub do ich tradycji budownictwa ludowego ma więc...

 • Program angielskiego parku romantycznego w krajobrazie północnych Kaszub

  Publikacja

  - 2009

  Tekst zawiera analizę porównawczą zastosowania i realizacji romantycznego programu w parku przy zamku w Krokowej koło Pucka z obowiązującym w XVIII wieku w Europie programem powstałym na bazie nowego kanonu w sztuce ogrodowej. Wymieniono i zparezentowano odnalezione w trakcie badań konserwaotrskich zabytkowe elementy terenowe, świadczące o zastosowaniu tej idei w parku w Krokowej i ich znaczenia w krajobrazie północnych Kaszub.