Wyniki wyszukiwania dla: klasyfikator sekwencyjny - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: klasyfikator sekwencyjny

Wyniki wyszukiwania dla: klasyfikator sekwencyjny

  • Weighted sequential classifier

    Publikacja

    Zaproponowano wieloklasowe ważone kryterium Fishera i uzasadniono potrzebę jego wprowadzenia. Na bazie tego kryterium skonstruowano sekwencyjny algorytm uczenia klasyfikatora. Przedstawiono wyniki eksperymentów.

  • Sequential classification.

    Publikacja

    Opisano uogólniony algorytm konstrukcji klasyfikatora sekwencyjnego. Uogólnienie polega na tym, że zbiór klas dzielimy na dwie grupy zamiast oddzielania po jednej klasie w każdym kroku uczenia klasyfikatora. Eksperymenty potwierdzały lepsze własności klasyfikatora.