Wyniki wyszukiwania dla: koleje duzych predkosci - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: koleje duzych predkosci

Wyniki wyszukiwania dla: koleje duzych predkosci

 • Opinia do koncepcji architektonicznej pn. „Przebudowa dworca kolejowego Gdańsk Główny” (Departament Inwestycji Zespół ds. projektowania w Gdańsku Polskie Koleje Państwowe S.A., lipiec 2014)

  Publikacja

  - Rok 2014

  Ocena funkcjonalno-przestrzenna koncepcji architektonicznej pn. „Przebudowa dworca kolejowego Gdańsk Główny” wykonanej przez Departament Inwestycji Zespół ds. projektowania w Gdańsku Polskie Koleje Państwowe S.A., lipiec 2014

 • Konsultacje społeczne jako element duzych projektów infrastrukturalnych - studia przypadków

  Publikacja

  - Rok 2013

  W opracowaniu przedstawiono aspekt przeprowadzania konsultacji społecznych w realizacji projektów infrastrukturalnych. Podjęto próbę odpowiedzi na pytania: czy faktycznie istnieje potrzeba, czy też konieczność prowadzenia konsultacji społecznych w realizacji projektów infrastrukturalnych, jak szeroko prowadzić konsultacje, czy jest wskazane i efektywne ponoszenie nakładów finansowych na konsultacje w szerokim gronie interesariuszy...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Rozjazdy do dużych prędkości o zmiennej krzywiźnie toru zwrotnego

  Publikacja

  Na PKP rozjazdy o najnowocześniejszych konstrukcjach stosowane są na liniach przeznaczonych do prędkości 200 km/h. Umożliwiają one przejazd po torze zwrotnym z prędkością do 100 km/h. Koleje dużych prędkości stawiają przed konstruktorami rozjazdów jeszcze większe wymagania. Nie są im w stanie sprostać rozjazdy, w których tor zwrotny ma kształt łuku o stałej wartości promienia. W artykule przedstawiono wybrane typy rozjazdów, charakteryzujących...

 • Karol Grębowski dr inż.

  Karol Grębowski (dr inż.) pracuje jako asystent w Katedrze Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Jego badania naukowe dotyczą zjawisk szybkozmiennych zachodzących podczas drgań konstrukcji budowlanych, obiektów mostowych (trzęsienia ziemi) oraz badania w zakresie metodologii projektowania budynków stanowiących system ochrony pasywnej (SOP) odpornych na uderzenia pojazdów...

 • Tadeusz Sendzimir (1894-1989). Życie i twórczość wybitnego wynalazcy

  Przedstawioną sylwetkę i dorobek zawodowy wybitnego polskiego metalurga Tadeusza Sendzimira. Omówiono koleje życia i dokonania autora 73. patentów, ze szczególnym uwzględnieniem wytwarzania wysokiej jakości blach ze stali nierdzewnej.

 • 25 lat kolei dużych prędkości we Francji

  Publikacja

  Artykuł przedstawia proces powstawania sieci kolei dużych prędkości we Francji. Omówiono poszczególne linie dużych prędkości: Paryż - Południowy Wschód, Atlantycką, Północno-Europejską, Łącznicową, Rodan-Alpy i Śródziemnomorską. Scharakteryzowano ofertę przewozową opartą na pociągach TGV. Porównano prędkości handlowe w wybranych relacjach.

 • Renesans dworców a odnowa miast

  Publikacja

  - Rok 2007

  Wysoki komfort jazdy pociągami, graniczący w najnowszych pociągach z luksusem, przyciąga coraz liczniejszą grupę bogatych klientów. Dla nich realizowane są dworcowe lounge na wzór klubów, znajdujących się na lotniskach (Niemcy, Francja). Dla nich też zmienia się oblicze całych dworców. W zależności od tego, czy mamy do czynienia z nowymi liniami dużych prędkości, realizowanymi jako zupełnie niezależne trasy, czy też ze zmodernizowanymi...

 • Strategie rozwoju kolei a rewitalizacja struktur miejskich

  Publikacja

  Podobnie jak w przypadku programu budowy autostrad i dróg ekspresowych, decyzja o ujęciu lub odrzuceniu danego regionu w programie kolei dużych prędkości wpływa na wieloletnie przyśpieszenie lub zahamowanie jego rozwoju przestrzennego, gospodarczego i społecznego. Lokalizacja węzłów przesiadkowych i przystanków w ramach sieci winna stanowić wyraz aktywnej strategii danego regionu w zakresie świadomego wzmacniania zapóźnionych obszarów....

 • Strategie rozwoju kolei a rewitalizacja struktur miejskich

  Publikacja

  - Rok 2007

  Planując nowe linie kolejowe dużych prędkości należy pamiętać o trzech zasadach makroekonomicznych w zakresie polityki regionalnej, sformułowanych w roku 2000 przez Roberta Gild'a: (1) Aby infrastruktura komunikacyjna miała pozytywny wpływ na regionalną gospodarkę, ta musi posiadać wystarczający potencjał by odnieść korzyść z nowego połączenia. W przeciwnym razie nowa infrastruktura wywoła efekt drenu, pogłębiającego recesję regionu....

 • Pozamiejskie dworce kolejowe na europejskich liniach kolei dużych prędkości

  Publikacja

  - Rok 2010

  Prezentacja nowego typu dworców kolejowych na liniach dużych prędkości w Europie Zachodniej. Wytyczne lokalizacji nowych dworców.

 • Ferrovie ad alta velocita in Polonia

  Publikacja

  - Rok 2005

  Tranzytowe położenie Polski jest jej atutem. Do roku 2013 ma powstać sieć zmodernizowanych linii kolejowych przystosowanych do dużych prędkości. Połączą one kraj z silnymi ekonomicznie regionami starej Unii Europejskiej oraz z wielkimi rynkami zbytu w krajach byłego Związku Radzieckiego. Przy okazji przebudowy samych tras zamierza się przebudować ważniejsze dworce strategiczne: Gdynię Główną Osobową, Warszawę Centralną, Warszawę...

 • Miasto bez samochodu utopią zrównoważonego rozwoju.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Od początku lat dziewięćdziesiątych w Europie Zachodniej trwają prace planistyczne i wdrożeniowe nad ograniczeniem rozwoju komunikacji indywidualnej. Realizowana jest polityka zdecentralizowanej koncentracji struktur miejskich, oparta w głównej mierze na rozbudowie dróg w zakresie przebudowy i usprawniania istniejącego systemu, budowy obejść osiedli, realizacji brakujących obwodnic, wprowadzaniu stref uspokojonego ruchu, likwidacji...

 • Inżynieria dużych zbiorów danych

  Kursy Online