Wyniki wyszukiwania dla: kombinacyjne uklady cyfrowe - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: kombinacyjne uklady cyfrowe

Wyniki wyszukiwania dla: kombinacyjne uklady cyfrowe

 • Układy Cyfrowe

  Kursy Online
  • J. Glinko

  Kurs Układy Cyfrowe dla 2. semestru roku akademickiego 2020/2021 Informatyki WETI. Projekt i laboratorium.

 • Układy Cyfrowe - projekt

  Kursy Online
  • K. Cisowski

  Zajęcia o charakterze ćwiczeniowym związane projektowania układów cyfrowych. Metody projektowania i syntezy układów cyfrowych kombinacyjnych i sekwencyjnych synchronicznych z wykorzystaniem elementów elektronicznych o małej i średniej skali integracji.    

 • Programowalne Układy Cyfrowe

  Kursy Online
  • P. Kurgan

  Przedmiot omawia wybrane zagadnienia z zastosowania języka VHDL w projektowaniu cyfrowych układów programowalnych FPGA.

 • Cyfrowe układy wbudowane i programowalne, AiR

  Kursy Online
  • D. Kondratenko
  • A. Lewicki
  • J. Guziński

  Cyfrowe układy wbudowane i programowalne, AiR, 

 • Cyfrowe układy wbudowane i programowalne, AiR

  Kursy Online
  • A. Lewicki

  Cyfrowe układy wbudowane i programowalne, AiR

 • Układy Cyfrowe - wykład, projekt i laboratorium

  Kursy Online
  • J. Kozłowski

  Wykład, projekt i laboratorium z Układów Cyfrowych dla studentów 1 st. (sem. 2) na kierunku Informatyka wydziale ETI.

 • Biblioteki cyfrowe jako złożone przedsięwzięcie informatyczne

  Publikacja

  - Rok 2008

  Biblioteki cyfrowe (BC) zwane 'repozytoriami wiedzy' to złożone systemy informatyczne tworzone przy współpracy informatyków z bibliotekarzami. Dzięki nowoczesnym technologiom służą do przechowywania zarówno zdigitalizowanych, jak i elektronicznych obiektów w dowolnym formacie. Artykuł ten jest częścią badań projektu realizowanego w Bibliotece Muzycznej Dokumentów Muzycznych dotyczącego jakości bibliotek cyfrowych. Model jakości...

 • Dokumenty Cyfrowe Przyszłosci

  Publikacja

  - Rok 2013

  W referacie przedstawiono nowe modele architektur dokumentów elektronicznych, które pozwolą zracjonalizować wewnętrzny obieg informacji w organizacjach opartych na wiedzy i zredukować koszty ich funkcjonowania.

 • Szybkie przetwarzanie częstotliwościowo-cyfrowe.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono metodę szybkiego przetwarzania częstotliowściowo-cyfrowego opartą na beżpośrednim porównaniu równoległym. Omówiono realizację praktyczną przetwornika z wykorzystaniem układu programowalnego typu ACEX1K firmy ALTERA. Propnowana metoda może być wykorzystana do pomiaru prędkości kątowej silników elektrycznych, jak również do realizacji szybkich przetworników częstotliwości na napięcie.

 • Cyfrowe pomiary prędkości maszyn

  Publikacja

  Artykuł dotyczy wykorzystania cyfrowych pomiarów prędkości dla celów utrzymania ruchu parku maszynowego w zakładach produkcyjnych. Porównano właściwości trzech sposobów pomiaru realizowanego za pomocą enkoderów i systemów komputerowej akwizycji danych DAQ, w tym: poprzez zliczanie częstotliwości impulsów z enkodera, poprzez zliczanie okresu impulsów z enkodera, poprzez rewersyjne zliczanie zmian położenia z bieżącym, numerycznym...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Sterowanie cyfrowe - Nowy

  Kursy Online
  • R. Hein

  Kurs z przedmiotu Sterowanie cyfrowe realizowanego na Wydziale Mechanicznym PG na kierunku Mechatronika sem. 6. Prowadzący: dr hab. inż. Rafał Hein

 • Dwupoziomowe cyfrowe znakowanie obrazów nieruchomych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono metodę cyfrowego znakowania obrazów nieruchomych na dwóch poziomach. Cyfrowy znak wodny wprowadzony na pierwszym poziomie jest znakiem wrażliwym, pozwalającym na szybkie wykrycie manipulacji na obrazie. Znakowanie na drugim poziomie jest znakowaniem silnym (odpornym) w tym sensie, że jego usunięcie związane jest z tak dużym zniekształceniem obrazu, że staje się on bezużytecznym. Znakowanie to jest zabezpieczone kodem...

 • Ekspertyza dotycząca odpowiedzi na pytanie: "czy cyfrowe aparaty fotograficzne są urządzeniami reprograficznymi?"

  Publikacja

  Ekspertyza ma na celu rozstrzygnięcie kwestii, czy cyfrowe aparaty fotograficzne są urządzeniami reprograficznymi oraz czy można je zakwalifikować do grupy urządzeń o których mowa w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami (w szczególności art. 20 ust. 1 pkt.2).

 • Rozwiązania cyfrowe służące eliminacji nieprawidłowości w przedsiębiorstwie świadczącym usługi komunalne - ocena przypadku

  Publikacja

  W rozdziale niniejszym poruszono zagadnienie występowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa komunalnego i możliwości ich eliminacji poprzez udoskonalenie istniejących w przedsiębiorstwie rozwiązań opartych na wykorzystaniu technologii cyfrowych. Celem badań była analiza nieprawidłowości wykazanych po okresowych audytach i kontrolach w wybranych obszarach krytycznych i określenie możliwości zabezpieczenia interesów...

 • Filtry cyfrowe ułamkowoopóźniające - projektowanie metodą okien

  Publikacja

  - Rok 2015

  Monografia jest poświęcona projektowaniu cyfrowych filtrów ułamkowoopóźniających typu FIR metodą okien. Wyróżniono tu dwie modyfikacje klasycznej metody okien: metodę okien symetrycznych z dodatkową korekcją wzmocnienia filtru oraz metodę okien przesuwanych, w której okno używane w projektowaniu jest próbkowane z przesunięciem równym opóźnieniu efektywnemu projektowanego filtru. Wspólną cechą obydwu podejść jest wykorzystanie symetrycznego...

 • Cyfrowe przetworniki napięcie - częstotliwość i częstotliwość - napięcie

  Publikacja

  - Wiadomości Elektrotechniczne - Rok 2016

  Przedstawiono metody i układy realizowane w technice mikroprocesorowej do przetwarzania napięcie – częstotliwość i częstotliwość – napięcie oraz analizę dokładności, która umożliwia dopasowanie charakterystyk przetworników do parametrów przetwarzanego sygnału i ograniczenie poziomu błędów.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Fast RNS combinational multipliers for small moduli

  Publikacja

  - Rok 2006

  zaprezentowano nowe struktury mnożników modulo m oraz mnożników modulom przez stałą dla modułów 5-bitowych. w zaproponowanym algorytmie projektowania zastosowano kolejno redukcję modulo m potęg liczby 2, sumowanie binarne otrzymanych reszt, redukcję modulo do zakresu 2m oraz dwuoperandowe dodawanie modulo m. mnożnik resztowy w proponowanej strukturze posiada mniejsze opóźnienie niż inne znane mnożniki modulo i porównywalny iloczyn...

 • Technologie cyfrowe w HR

  Kursy Online
  • M. T. Tomczak

  Szanowni Państwo! Witam na stronie kursu "Technologie cyfrowe w HR" w ramach studiów podyplomowych Menadżer HR.  Poniżej znajdą Państwo materiały z poprzednich zajęć (prezentacje oraz karty pracy).  Do zobaczenia 29 maja 2020! pozdrawiam, Michał Tomczak

 • Biblioteki cyfrowe budowane w oparciu o oprogramowanie JeromeDL

  Publikacja

  Omówiono podstawowe możliwości JeromeDL, oprogramowania do budowy bibliotek cyfrowych, stosującego rozwiązania sieci semantycznych (RDF, DublinCore) oraz standardy biblioteczne (MARC21, BibTeX). Przedstawiono mpraktyczne zastosowaniaoprogramowania JeromeDL do tworzenia bibliotek cyfrowych w Bibliotece Głównej Politechniki Gdańskiej (WBSS PG) i Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej.

 • Miernictwo cyfrowe

  Kursy Online
  • A. Zieliński

  Kierunek: Korozja stopień: II semestr: I

 • Miernictwo cyfrowe

  Kursy Online
  • J. Majcherczak
  • M. Mielniczek
  • A. Zieliński
  • M. Cieślik

  Stopień I Semestr V

 • Układ elektroniczny stopnia mocy i cyfrowe sterowanie przenośnika wibracyjnego

  Publikacja

  Przedstawiono zagadnienie transportu wibracyjnego surowca spożywczego w postaci granulatu w warunkach aseptycznych. Zastosowano analizę modalną i modyfikację parametryczną w celu uzyskania założonych własności dynamicznych panelu transportowego. W rozwiązaniu tym zastosowano układy mechaniczne sterowane mikroprocesorowo umożliwiające utrzymanie właściwych parametrów procesu w układzie sterowania w pętli sprzężenia zwrotnego.

 • Pomorska Biblioteka Cyfrowa jako cyfrowe repozytorium dorobku cywilizacyjnego regionu

  W pracy przedstawiono główne założenia i cele projektu Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej(PBC), partnerów biorących udział w jego realizacji, a także spodziewany wpływ na szeroko rozumiany rozwój społeczeństwa regionu i Polski. Celem opisywanego projektu jest stworzenie ogólnodostępnej biblioteki cyfrowej, która umożliwi zachowanie i prezentację w Internecie szerokiemu gronu odbiorców zabytków piśmienniczych i niepiśmienniczych znajdujących...

 • Układy cyfrowe : podstawy projektowania i opis w języku VHDL

  Publikacja

  - Rok 2007

  Przedstawiono podstawowe wiadomosci dotyczące zasad budowy, działania, analizy i syntezy układów cyfrowych kombinacyjnych, sekwencyjnych i modułowych oraz opisu układów w języku VHDL.

 • Digital measurements in monitoring of position and velocity of machine subassambly

  Publikacja

  - Rok 2006

  Referat dotyczy zastosowania enkoderów z sygnałem wyjściowym kwadraturowym współdziałających z odpowiednim systemem DAQ do monitorowania przebiegu ruchu podzespołów maszyn technologicznych. Przedyskutowano podstawowe zasady konstrukcji układów do cyfrowych pomiarów prędkości i przemieszczeń.Porównano wady, zalety i ograniczenia rozdzielczości pomiaru prędkości dwoma znanymi sposobami. Omówiono własne rozwiązania zastosowane w układach...

 • Jacek Stefański prof. dr hab. inż.

  Jacek Stefański ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej (PG) w 1993 r. W 2000 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie telekomunikacja, w 2012 r. stopień doktora habilitowanego, natomiast w 2020 r. tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych. Obecnie pracuje na stanowisku profesora w Katedrze Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych (KSiSR) PG. W latach 2005-2009 był zatrudniony w Instytucie...

 • Miernictwo cyfrowe II

  Kursy Online
  • J. Majcherczak
  • M. Mielniczek
  • A. Zieliński
  • M. Cieślik

  Stopień II Semestr II

 • Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów

  Kursy Online
  • T. Stefański

  Celem kursu jest opanowanie przez studentów zasad projektowania podstawowych algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów - filtrów cyfrowych FIR i IIR, i estymacji widma za pomocą FFT. Opróćz tego, student powinien opisywać architektury i ścieżki danych procesorów stało-przecinkowych i zmienno-przecinkowych. Po kursie, student rozumie podstawy arytmetyki procesorów i podaje przykłady zastosowań.

 • Dokumenty Cyfrowe - projekt

  Kursy Online
  • J. Magiera
  • M. Godlewska
  • B. Wiszniewski

  Kurs przeznaczony dla studentów: - kierunku Informatyka, profil Inteligentne Systemy Interaktywne, sem. 7 (I st.) - kierunku Inżynieria Biomedyczna, specjalność Informatyka w Medycynie, sem. 3 (II st.)

 • Modulacje cyfrowe - wykład

  Kursy Online
  • W. Siwicki
  • J. Stefański

  Na wykładzie będą poruszane m.in. następujące zagadnienia: 1. Rola modulacji i kodowania w systemach radiokomunikacyjnych. 2. Modulacje wielowartościowe z kluczowaniem fazy QPSK, OQPSK, Pi/4 DQPSK. 3. Systemy z kluczowaniem fazy i amplitudy 5. Modulacja z minimalnym kluczowaniem częstotliwości MSK i GMSK. 6. Modulacje kodowane TCM i BCM. 7. Ortogonalne zwielokrotnienie częstotliwościowe (OFDM). 8. Przykłady wykorzystania techniki...

 • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów

  Kursy Online
  • T. Stefański

 • Modulacje cyfrowe - wykład

  Kursy Online
  • J. Stefański

  Na wykładzie będą poruszane m.in. następujące zagadnienia: 1. Rola modulacji i kodowania w systemach radiokomunikacyjnych. 2. Modulacje wielowartościowe z kluczowaniem fazy QPSK, OQPSK, Pi/4 DQPSK. 3. Systemy z kluczowaniem fazy i amplitudy 5. Modulacja z minimalnym kluczowaniem częstotliwości MSK i GMSK. 6. Modulacje kodowane TCM i BCM. 7. Ortogonalne zwielokrotnienie częstotliwościowe (OFDM). 8. Przykłady wykorzystania techniki...

 • Dokumenty Cyfrowe - projekt

  Kursy Online
  • J. Magiera

  Kurs przeznaczony dla studentów: - kierunku Informatyka, profil Inteligentne Systemy Interaktywne, sem. 7 (I st.) - kierunku Inźynieria Biomedyczna, specjalność Informatyka w Medycynie, sem. 3 (II st.)

 • Identyfikacja i przetwarzanie cyfrowe sygnałów szumów RTS występujących w przyrządach półprzewodnikowych.

  Publikacja

  Przedstawiono metody identyfikacji szumów RTS. Zaproponowano graficzną metodę identyfikacji tych szumów oraz sposób wyznaczania średnich czasów trwania inpulsów. Metodę oraz sposób wyznaczania średnich czasów trwania impulsów opisano na przykładzie oceny szumów własnych przyrządów półprzewodnikowych z zakresu małych częstotliwości.

 • Dlaczego w miarę upływu czasu wydruki cyfrowe tracą jakość. Część II

  Publikacja

  - Rok 2009

  W artykule omówiono podstawy teoretyczne zabezpieczenia wydruków atramentowych przed szkodliwym wpływem promieniowania UV i czynników atmosferycznych.

 • Dlaczego w miarę upływu czasu wydruki cyfrowe tracą jakość. Część I

  Publikacja

  - Rok 2009

  W artykule omówiono podstawy teoretyczne zabezpieczenia wydruków atramentowych przed szkodliwym wpływem promieniowania UV i czynników atmosferycznych.

 • Dlaczego w miarę upływu czasu wydruki cyfrowe traca jakość. Część III

  Publikacja

  - Rok 2009

  W artykule omówiono podstawy teoretyczne zabezpieczenia wydruków atramentowych przed szkodliwym wpływem promieniowania UV i czynników atmosferycznych.

 • Układy cyfrowe zbudowane w oparciu o bramki prądowe: stan obecny i zastosowania.

  Publikacja
  • M. Białko
  • O. Maslennikow
  • N. Maslennikowa
  • P. Pawłowski

  - Rok 2004

  W pracy omówiono stan obecny oraz perspektywy rozwoju i zastosowania bramek cyfrowych pracujących w trybie prądowym, a także różnego rodzaju układów cyfrowych zbudowanych z bramek prądowych. Praca podsumowuje kilkuletnie badania autorów nad koncepcją bramki prądowej i jej realizacją, podstawami algebry bramek prądowych oraz sposobów projektowania i weryfikacji cyfrowych układów prądowych działających w standardowej logice binarnej...

 • Miernictwo cyfrowe 2021/2022

  Kursy Online
  • E. Janicka
  • M. Mielniczek
  • A. Zieliński
  • M. Cieślik

  Stopień I Semestr V

 • Miernictwo cyfrowe 2020/2021

  Kursy Online
  • M. Mielniczek
  • A. Zieliński
  • P. Ślepski

 • Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów [2020/21]

  Kursy Online
  • D. Świsulski
  • A. Dzwonkowski

  I semestr, 2 stopień, stacjonarne. Rodzaje sygnałów. Przetwarzanie A/C i C/A, układy próbkująco-pamiętające S&H. Zjawisko aliasingu. Ciągła i dyskretna transformata Fouriera. Korelacja i autokorelacja sygnałów. Filtracja sygnałów. Filtry o skończonej i nieskończonej odpowiedzi impulsowej - zasada działania, porównanie, projektowanie. Transformata Hilberta. Analiza STFT i falkowa, podstawy i zastosowania.

 • Miernictwo cyfrowe II 2021/22

  Kursy Online
  • M. Mielniczek
  • A. Zieliński

  Stopień II Semestr II

 • Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów [2021/22]

  Kursy Online
  • A. Dzwonkowski

  I semestr, 2 stopień, stacjonarne. Rodzaje sygnałów. Przetwarzanie A/C i C/A, układy próbkująco-pamiętające S&H. Zjawisko aliasingu. Ciągła i dyskretna transformata Fouriera. Korelacja i autokorelacja sygnałów. Filtracja sygnałów. Filtry o skończonej i nieskończonej odpowiedzi impulsowej - zasada działania, porównanie, projektowanie. Transformata Hilberta. Analiza STFT i falkowa, podstawy i zastosowania.

 • Technologie cyfrowe w rozwoju współpracy biznes-uczelnie na przykładzie sektora bio-farmaceutycznego w świecie vuca

  Publikacja

  - Rok 2021

  .

 • Technologia pomiarów fotogrametrycznych wykorzystująca niemetryczne zdjęcia cyfrowe wykonywane z bezzałogowych, zdalnie sterowanych aparatów latających / B. Szczechowski.

  Publikacja

  - Rok 2009

  Monografia przedstawia opis technologii wykonywania zdjęć z bezzałogowych aparatów latających wraz z przedstawieniem zasad wykonywania zdjęć aparatami cyfrowymi podwieszonymi pod śmigłowcem bezzałogowym. W kontekście monografii przedstawiono wymagania technologiczne oraz cykl pracy umożliwiający pozyskanie materiały fotograficznego na potrzeby prac fotograficznych. Praca obejmuje zwarty opis problemu i wyjaśnia go na tle współczesnej...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Usługi i Platformy Cyfrowe 2021/2022

  Kursy Online
  • A. M. Trzaskowska
  • M. Sikorski

 • CYFROWE PROTOKOŁY WYMIANY INFORMACJI [2020/21]

  Kursy Online
  • M. Ziółko

 • CYFROWE PROTOKOŁY WYMIANY INFORMACJI [2021/22]

  Kursy Online
  • M. Ziółko

 • Technologie cyfrowe w HR - III Edycja

  Kursy Online
  • M. T. Tomczak

 • Technika Cyfrowa wykład - Nowy

  Kursy Online
  • M. Gruba
  • P. Raczyński
  • K. Stawiarski
  • M. Niedźwiecki

  Wykład z przedmiotu Technika Cyfrowa 1. Pojęcia podstawowe, układy kombinacyjne, układy sekwencyjne 2. Aparat matematyczny stosowany do opisu układów kombinacyjnych i sekwencyjnych – tablice funkcji, funkcje logiczne, automaty, graf tablice przejść/wyjść – przykłady 3. Wprowadzenie do systemu binarnego, arytmetyka binarna 4. Kody przedstawiania liczb BIN, HEX, BCD, U1, U2, liczby zmienno pozycyjne, arytmetyka na liczbach ze...