Wyniki wyszukiwania dla: konkursy jakosci - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: konkursy jakosci

Wyniki wyszukiwania dla: konkursy jakosci

 • System polskich regionalnych nagród jakości opartych na modelach doskonałości. Diagnoza i ocena porównawcza

  Publikacja

  - Rok 2017

  Celem autorów tego artykułu jest porównanie wybranych uwarunkowań towarzyszących procesom organizacji polskich konkursów o regionalne nagrody jakości oparte na modelach doskonałości. W rezultacie określone zostaną wnioski, które wskażą na ważne problemy oraz powinny pomóc usprawnić te przedsięwzięcia, tak by podnieść stopień zainteresowania się nimi oraz tym samym zwiększyć ich rangę w promowaniu podejścia projakościowego.

 • Zastosowanie Modelu Pomorskiej Nagrody Jakości w organizacjach produkcyjnych na przykładzie Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości

  Publikacja

  - Rok 2020

  Współczesne organizacje, konkurując na rynkach globalnych, muszą uwzględniać coraz większą liczbę czynników determinujących ich pozycję i szanse rozwoju. Do czynników tych należą m.in.: nasycenie rynku, rosnące wyzwania ze strony otoczenia społeczno-ekonomicznego związane ze specyfiką Przemysłu 4.0, skracające się cykle życia produktów, czy też konieczność uwzględnienia wielu ograniczeń wynikających z przyjęcia ogólnoświatowych...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Proces ciągłego doskonalenia wśród laureatów XXIII edycji Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości

  Publikacja

  - Rok 2021

  Model doskonałości można zdefiniować jako zbiór zasad kompleksowej oceny organizacji, który często wykorzystywany jest jako podstawa konkursów jakości. Europejski Model Doskonałości EFQM pozwala na doskonalenie organizacji m.in. poprzez kompleksowe podejście, identyfikację mocnych i słabych stron organizacji czy zwiększenie zaangażowania pracowników w doskonalenie. Celem niniejszego referatu jest analiza działań doskonalących...

 • Konkurs o Pomorską Nagrodę Jakości w czasach Gospodarki Opartej na Wiedzy

  Publikacja

  - Rok 2020

  Celem autorki jest analiza wpływu aspektu zarządzania wiedzą u uczestników XXII edycji Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości na wynik oraz uzyskanie wyróżnienia. Konkurs składa się z kilku etapów, m.in. samooceny oraz weryfikacji w siedzibie uczestnika przeprowadzonej przez ekspertów Polskiego Rejestru Statków. Po udziale w konkursie organizacja biorąca w nim udział, poza aspektami marketingowymi uzyskuje informacje zwrotną w postaci...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Metodyka systematycznego przeglądu literatury w zakresie konkursów o nagrody jakości opartych na modelach doskonałości

  Publikacja

  - Rok 2020

  Model doskonałości można zdefiniować jako zbiór zasad kompleksowej oceny organizacji , który często wykorzystywany jest jako podstawa konkursów jakości. Celem niniejszego referatu jest systematyczny przegląd literatury o tematyce konkursów jakości opartych na modelach doskonałości, szczególnie związanych z modelem EFQM – modelem europejskim. Podczas badań wykorzystano trzy bazy literaturowe dostępne na Politechnice Gdańskiej –...