Wyniki wyszukiwania dla: krotki wspornik zelbetowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: krotki wspornik zelbetowy

Wyniki wyszukiwania dla: krotki wspornik zelbetowy

 • ŻELBETOWY WSPORNIK WĘZŁA TARCZOWEGO OBCIĄŻONY WZDŁUŻ KRAWĘDZI PIONOWEJ

  W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wsporników tarczowych zbrojonych ortogonalnie i z dodatkowym zbrojeniem prętami ukośnymi. Wsporniki były elementami prze-strzennego układu tarczowego. Zarysowanie, odkształcenia stali i betonu jak również sposób zniszczenia były analizowane pod kątem wpływu na nośność wsporników.

 • Krótkie wsporniki.

  Publikacja

  W pracy przedstawiono problem zarysowania, wytężenia i nośności granicznej krótkich wsporników na tle badań eksperymentalnych i modeli teoretycznych, stanowiących naukowy komentarz i uzasadnienie wprowadzonych nowych zasad wymiarowania krótkich wsporników w normie PN-B-03264:2002.

 • Wsporniki belek obciążone siłą ukośną.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Artykuł dotyczy badań eksperymentalnych wsporników belek w skali naturalnej, obciążonych siłą ukośną. Przedstawiono specjalnie zaprojektowane stanowisko badawcze do tego rodzaju obciążenia umożliwiające uzyskiwanie dowolnego stosunku siły poziomej do pionowej. Efekt tego typu obciążenia na nośność i morfologię rys został przedstawiony na 4 wspornikach belek zbrojonych ortogonalnie.

 • Krótkie wsporniki.

  Publikacja

  W pracy przedstawiono problem zarysowania, wytężenia i nośności granicznej krótkich wsporników na tle wyników badań eksperymentalnych i wyników teoretycznych, obliczonych na podstawie modeli teoretycznych. Praca zawiera komentarz i uzasadnienie wprowadzonych nowych (w porównaniu do poprzednich wytycznych normowych) zasad wymiarowania krótkich wsporników w normie PN-B-03264:2002

 • Wpływ długości kotwienia zbrojenia głównego wsporników belek na ich nośność i zarysowanie

  Publikacja

  Praca przedstawia wpływ długości kotwienia zbrojenia głównego wsporników belek na nośność i zarysowanie w oparciu o ekperymentalne badania w skali naturalnej, które zostały przeprowadzone na Politechnice Gdańskiej. Omawiane są również wsporniki obciążone dodatkowo siłą poziomą.

 • Truss models of RC corbels verified by experimental tests

  Publikacja

  W pracy przedstawiono wybrane modele kartownicowe krótkich wsporników żelbetowych oraz obliczone na podstawie tych modeli nośności graniczne wsporników na tle wyników uzyskanych w badaniach eksperymentalnych. Przedstawiono także weryfikację metody ścinania-tarcia wg wytycznych normy amerykańskiej. Dokonano obliczeń częściowych współczynników bezpieczeństwa, uwzględniających niepewność rozważanych modeli. Stwierdzono, ze modele...

 • Krótkie wsporniki

  Publikacja

  W pracy przedstawiono problemy związane z zarysowaniem, stanem naprężenia i nośnością graniczną krótkich wsporników na tle wyników badań eksperymentalnych i wyników teoretycznych, obliczonych na podstawie modeli teoretycznych. Praca zawiera komentarz i uzasadnienie wprowadzonych, nowych (w porównaniu do poprzednich wytycznych normowych) zasad wymiarowania krótkich wsporników w normie PN-B-03264:2002.

 • Metody pomiaru wsporników belek żelbetowych obciążonych siłą ukośną

  Artykuł przedstawia technikę i sposób pomiaru poszukiwanych wielkości podczas badań w skali naturalnej żelbetowych wsporników belek. Badania mają na celu określenie wpływu dodatkowej siły poziomej, działającej poza obciążeniem pionowym, na nośność, wytężenie i morfologię zarysowania.

 • Wpływ ukształtowania zbrojenia i sposobu obciążenia na wsporniki belek w świetle badań eksperymentalnych

  Publikacja

  Praca przedstawia wyniki przeprowadzonych przez autorów badań eksperymentalnych żelbetowych wsporników belek obciążonych reakcją ukośną. Wyniki dotyczą wpływu ukształtowania zbrojenia i sposobu obciążenia. Badania przeprowadzono na elementach w skali naturalnej.

 • Karol Grębowski dr inż.

  Karol Grębowski (dr inż.) pracuje jako asystent w Katedrze Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Jego badania naukowe dotyczą zjawisk szybkozmiennych zachodzących podczas drgań konstrukcji budowlanych, obiektów mostowych (trzęsienia ziemi) oraz badania w zakresie metodologii projektowania budynków stanowiących system ochrony pasywnej (SOP) odpornych na uderzenia pojazdów...