Wyniki wyszukiwania dla: kruszywa drogowe - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: kruszywa drogowe

Wyniki wyszukiwania dla: kruszywa drogowe

 • Marek Pszczoła dr hab. inż.

  I am a Faculty member (Department of Highway and Transportation Engineering) at the Faculty of Civil and Environmental Engineering, Gdansk University of Technology, Poland). My main research interests include: low-temperature properties of asphalt mixtures, low temperature cracking assessment of pavement structures, road materials properties, thermal stress analysis, design of pavement structures, airfield design and analysis....

 • Infrastruktura Transportu Drogowego lato 2020/2021

  Kursy Online
  • M. Budzyński
  • B. Dołżycki

  Wykłady dotyczą planowania, projektowania i budowy infrastruktury drogowej. Ogólne uwarunkowania rozwoju sieci drogowej. Proces planistyczno-projektowy i inwestycyjny w drogownictwie. Klasyfikacje dróg i węzłów drogowych, kryteria wyboru rozwiązań. Zasady wymiarowania elementów drogi – przekrój drogi, plan sytuacyjny, profil podłużny. Zasady projektowania skrzyżowań i węzłów drogowych. Zasady projektowania urządzeń dla pieszych,...

 • Pawel Polaczyk dr inż.

  Osoby

  Dr. Pawel Polaczyk is a scholar in civil engineering and a civil engineering practitioner in pavement engineering. Dr. Polaczyk is originally from Warsaw, Poland, where he received his B.Sc. degree in Civil Engineering with a concentration in Transportation from Warsaw University of Technology. His Master`s and Doctorate degrees in Civil Engineering with a concentration in Geotechnology and Materials Engineering are from the University...

 • Green Geotechnics in practice and theory

  Publikacja

  - Rok 2012

  W artykule przedstawiono analizę wykorzystania materiałów antropogenicznych (głównie ubocznych produktów spalania) w drogownictwie na przykładzie Polski. Główny nacisk położono na analizę technologii w aspekcie emisyjności CO2. Zdaniem autorów technologie niskoemisyjne powinny mieć priorytet ''stosowalności'' - zwłaszcza w świetle ustaleń tzw. Protokołu z Kioto 2005. Geotechnika przyjazna środowisku, czyli tzw. Zielona Geotechnika,...