Wyniki wyszukiwania dla: kryptandy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: kryptandy

Wyniki wyszukiwania dla: kryptandy

  • Azo macrocyclic compounds.

    Publikacja

    Artykuł przeglądowy omawiający głównie syntezę i właściwości związków makrocyklicznych takich jak: etery koronowe, kryptandy, kaliksareny i inne, które połączono z fragmentem zawierającym resztę azobenzenową lub jej analogi. Artykuł napisany został w oparciu o prace własne autorów z lat 1992-2001 oraz na podstawie literatury obcej zebranej na podstawie Chemical Abstracts z lat 1990-2001.

  • Janusz Rachoń prof. dr hab. inż.

    Sprawował urząd rektora w latach 2002-2008 Urodził się 11 sierpnia 1946 r. w Nowym Sączu. Studia wyższe ukończył w 1969 r. na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera chemika. W 1969 r. rozpoczął pracę na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, na którym uzyskał w 1975 r. doktorat, a w 1985 r. habilitację. Na stanowisko docenta został powołany w 1989 r., na stanowisko profesora nadzwyczajnego...