Wyniki wyszukiwania dla: ksztalcenie doroslych - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ksztalcenie doroslych

Wyniki wyszukiwania dla: ksztalcenie doroslych

 • MATURE - Kształcenie osób dorosłych w sposób użyteczny, ciekawy oraz odpowiadający potrzebom

  Kursy Online

  Głównymi grupami docelowymi kursu MATURE są nauczyciele, menedżerowie i planiści pracujący na rzecz edukacji dorosłych, osoby starsze, które chcą się uczyć, wolontariusze i organizacje zaangażowane w kształcenie ustawiczne i edukację osób starszych, badacze tej dziedziny, politycy i decydenci. Link do projektu MATURE

 • Kształcenie ustawiczne w województwie mazowieckim - wyniki badań i rekomendacje

  Publikacja

  - 2011

  Niniejsza publikacja zawiera opracowanie wyników badań zrealizowanych w ramach projektu "Badanie potrzeb edukacyjnych - monitoring kształcenia ustawicznego w województwie mazowieckim". Opracowanie składa się z 9 głównych rozdziałów: w pierwszych ośmiu przedstawiono wyniki badań jakościowych i ilościowych, natomiast ostatni zawiera rekomendacje przygotowane na podstawie badań pierwotnych i wtórnych.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Kształcenie ustawiczne pracowników i kadr menedżerskich przemysłu stoczniowego - doświadczenia z projektu Mayday

  Publikacja

  - 2008

  Celem opracowania jest analiza postaw pracodawców i pracowników wobec konieczności dostosowywania się do potrzeb rynku pracy. Analiza jest wynikiem badań realizowanych w ramach projektu mayday, dotyczących problematyki zatrudnienia w przedsiębiorstwach przemysłu stoczniowego. Wyniki wskazują jednoznacznie na niską aktywność badanych podmiotów w zakresie kształcenia ustawicznego, stąd wskazania na poziomie polityki sektorowej i...

 • Procesy innowacyjne : badania świadomości 50+

  Publikacja

  Opracowanie wyników badań dotyczących kształcenia ustawicznego oraz innowacyjności w przedsiębiorstwach przemysłu stoczniowego. Wyniki są efektem prac w ramach projektu Mayday, współfinansowanego ze środków EFS w ramach inicjatywy wspólnotowej EQUAL.

 • Przykładowe wyniki badań

  Publikacja

  - 2007

  Rozdział zawiera analizę wyników przeprowadzonych w projekcie badań związanych z budowaniem systemu kształcenia ustawicznego. Przedstawiono wnioski z badań, które wykorzystane zostały do budowania systemu. Analiza wyników badań pozwoliła na określenie struktury merytorycznej i organizacyjnej budowanego rozwiązania.

 • Model systemu kształcenia

  Publikacja

  Rozdział zawiera opis modelusystemu kształcenia ustawicznego, który jest trwałym rezultatem projektu Mayday.

 • Założenia do systemu kształcenia ustawicznego

  Publikacja

  Rozdział bazuje na analizachprzeprowadzonych w poprzednich rozdziałach. Sprecyzowano wymagania,zarówno do merytorycznej jak i organizacyjnej struktury budowanego systemu kształcenia.Przedstawiono też przykład sformułowania założeń do systemu identyfikacji potrzeb szkoleniowych.

 • Postawy pracodawców i pracowników wobec konieczności dostosowań do potrzeb rynku pracy (na podstawie badań przemysłu stoczniowego)

  Publikacja

  - 2007

  Celem opracowania jest prezentacja postaw pracodawców i pracowników wobec konieczności dostosowania się do potrzeb rynku pracy. Zmiany strukturalne w gospodarce polskiej powodują konsekwencje w postaci niedopasowania kwalifikacji pracowników do potrzeb pracodawców. Analiza jest wynikiem badań zrealizowanych w roku 2006 w ramach projektu Mayday , dotyczących problematyki zatrudnienia w przedsiębiorstwach przemysłu stoczniowego.