Wyniki wyszukiwania dla: lekkie konstrukcje metalowe - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: lekkie konstrukcje metalowe

Wyniki wyszukiwania dla: lekkie konstrukcje metalowe

 • Lekkie Konstrukcje Metalowe mgr 2022/23 zima

  Kursy Online
  • A. Perliński
  • E. Urbańska-Galewska
  • N. Korcz-Konkol
  • P. Deniziak

  Zajęcia obejmują zakres projektowania konstrukcji z elementów wykonanych z kształtowników giętych na zimno. Studenci poznają specyfikę projektowania zimno-giętych elementów na podstawie procedur zawartych w normie PN-EN 1993-1-3.

 • Konstrukcje Metalowe II - Wykład

  Kursy Online
  • W. Knabe
  • A. Perliński
  • E. Urbańska-Galewska
  • P. Deniziak

 • KONSTRUKCJE METALOWE - BO/ITiK

  Kursy Online
  • D. Kowalski
  • N. Korcz-Konkol

  Kurs przeznaczony dla studentów studiów niestacjonarnych II stopnia kierunku Budownictwo - grupy BO i ITiK w roku akademickim 2023/2024

 • Konstrukcje Metalowe I (2022/23)

  Kursy Online
  • W. Knabe
  • M. Gordziej-Zagórowska
  • N. Lasowicz
  • T. Falborski
  • P. Pieczka
  • A. Perliński
  • E. Urbańska-Galewska
  • N. Korcz-Konkol
  • A. Jenta
  • W. Migda
  • P. Deniziak

 • Złożone Konstrukcje Metalowe 2021/22

  Kursy Online
  • W. Knabe
  • M. Gordziej-Zagórowska
  • D. Kowalski
  • N. Lasowicz
  • T. Falborski
  • R. Jankowski
  • A. Perliński
  • E. Urbańska-Galewska
  • W. Migda
  • P. Deniziak

  Przedmiot na 1. semestrze stacjonarnych studiów magisterskich składający się z 30 godz wykładów, 15 godz. ćw. i 15 godzin projektowania, za 4 pkt ECTS Rozszerzenia podstawowego zakresu wiedzy nt konstrukcji stalowych dla absolwentów II stopnia budownictwa.  

 • Złożone Konstrukcje Metalowe 2022/23

  Kursy Online
  • W. Knabe
  • M. Gordziej-Zagórowska
  • D. Kowalski
  • N. Lasowicz
  • T. Falborski
  • R. Jankowski
  • A. Perliński
  • E. Urbańska-Galewska
  • W. Migda
  • P. Deniziak

  Przedmiot na 1. semestrze stacjonarnych studiów magisterskich składający się z 30 godz wykładów, 15 godz. ćw. i 15 godzin projektowania, za 4 pkt ECTS Rozszerzenia podstawowego zakresu wiedzy nt konstrukcji stalowych dla absolwentów II stopnia budownictwa.  

 • KONSTRUKCJE METALOWE II STUDIA ZAOCZNE

  Kursy Online
  • A. Perliński
  • T. Heizig

 • Konstrukcje Metalowe I (2023/24)

  Kursy Online
  • W. Knabe
  • P. Pieczka
  • A. Perliński
  • N. Korcz-Konkol
  • A. Jenta
  • T. Heizig

 • Konstrukcje Metalowe, MGR, niest. 2022/2023

  Kursy Online
  • M. Gordziej-Zagórowska
  • D. Kowalski
  • P. Deniziak

  Konstrukcje Metalowe, MGR, niest. 2022/2023

 • Konstrukcje metalowe I (niestacjonarne) 2021/22

  Kursy Online
  • P. Pieczka
  • W. Migda

  Konstrukcje Metalowe I Niniejszy kurs jest wprowadzeniem do konstrukcji metalowych.

 • Konstrukcje metalowe, mgr 2022/23 zima

  Kursy Online
  • W. Knabe
  • E. Urbańska-Galewska
  • P. Iwicki

  W ramach kursu "Konstrukcje metalowe" na 2 sem. studiów magisterskich na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska będą prowadzone  wykłady i projektowanie  dla studentów KBI, którzy jako specjalizację wybrali konstrukcje metalowe. Kurs składa się z 3 godzin wykładu i 2 godzin projektowania tygodniowo.

 • Konstrukcje Metalowe, niest. mgr 2021/2022

  Kursy Online
  • M. Gordziej-Zagórowska
  • D. Kowalski
  • P. Deniziak

 • Konstrukcje Metalowe II - Wykład (2022/23)

  Kursy Online
  • W. Knabe
  • D. Kowalski
  • A. Perliński
  • E. Urbańska-Galewska

 • Konstrukcje Metalowe II, INŻ, niest. 2022/2023

  Kursy Online
  • W. Migda
  • P. Deniziak

  Konstrukcje Metalowe II, INŻ, niest. 2022/2023

 • Konstrukcje Metalowe I - studia niestacjonarne (2022/23)

  Kursy Online
  • W. Knabe
  • D. Kowalski
  • N. Lasowicz
  • T. Falborski
  • A. Perliński
  • T. Heizig
  • P. Iwicki

  Konstrukcje metalowe I - kurs zdalny dla studentów studiów niestacjonarnych I stopnia kierunku Budownictwo.

 • Seminarium dyplomowe, profil dyplomowania: Konstrukcje metalowe (2022/23)

  Kursy Online
  • A. Perliński

  Kurs jest przeznaczony dla studentów-dyplomantów studiów stacjonarnych, I-stopnia kierunku Budownictwo, profil dyplomowania Konstrukcje metalowe

 • Seminarium dyplomowe, profil dyplomowania: Konstrukcje metalowe (2023/24)

  Kursy Online
  • A. Perliński

  Kurs jest przeznaczony dla studentów-dyplomantów studiów stacjonarnych, I-stopnia kierunku Budownictwo, profil dyplomowania Konstrukcje metalowe

 • Konstrukcje Metalowe, IŚ, mgr sem II, 2021/2022

  Kursy Online
  • M. Gordziej-Zagórowska
  • P. Deniziak

 • Konstrukcje Metalowe IŚ, sem II, mgr IW + TIS, 2022/2023

  Kursy Online
  • M. Gordziej-Zagórowska
  • P. Deniziak

  Konstrukcje Metalowe IŚ, sem II, mgr IW + TIS, 2022/2023

 • Badania nośności na zginanie innowacyjnego kształtownika giętego na zimno typu GEB

  Lekkie konstrukcje metalowe wytwarzane z kształtowników giętych na zimno to jedna z najszybciej rozwijających się dyscyplin w zakresie budownictwa. Do niedawna profile gięte na zimno stosowano wyłącznie jako elementy drugorzędne, czyli płatwie oraz rygle. Nowo opatentowany przekrój typu GEB ma być wykorzystywany jako element nośny konstrukcji ramowych. Jednak jego zaistnienie na rynku budowlanych konstrukcji metalowych jest uwarunkowane...

 • A time-frequency method for detection of electromagnetic field interference on metal constructions.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono metodę detekcji oddziaływania pola elektromagnetycznego na metalowe konstrukcje podziemne. Polega ona na czasowo-częstotliwościowej analizie rejestrów zmian potencjału źródła pola (np. prądów błądzących) oraz potencjału konstrukcji podziemnej, z wykorzystaniem krótkoczasowej transformaty Fouriera STFT. Wnioski o oddziaływaniu pola na konstrukcję metalową wyciąga się na podstawie analizy uzyskanych widm.

 • Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania

  Czasopisma

  ISSN: 0033-2089 , eISSN: 2449-9528

 • Evaluation of electric fields influence on hydrotechnical constructions using STFT

  Publikacja

  Zaprezentowano metodę detekcji pola elektrycznego z wykorzystaniem krótkoczasowej transformacji Fouriera (STFT). Ten rodzaj analizy umożliwia wyznaczenie zmian spektralnej gęstości mocy sygnału (np. potencjału konstrukcji) w funkcji czasu. Uzyskiwane spektrogramy są kompozycją prążków, określonych w dziedzinie czasu i częstotliwości. Dobra korelacja lokalizacji prążków na spektrogramie odpowiadającym generatorowi prądów błądzących...

 • A new time-frequency detection method of stray current field interferenceon metal structures.

  Publikacja

  A new detection method has been presented of stray current field interference on underground metal structures. The method employs short time Fourier transformation (STFT). This method of analysis allows determination of signal spectral power density changes (e.g., structure potential) in the function of time. In the paper results have been presented of total time–frequency analysis of a pipeline potential in a stray current field...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wytwarzanie i Montaż Konstrukcji Metalowych

  Kursy Online
  • D. Kowalski

  Kurs przeznaczony dla studentów 7 semestru studiów inżynierskich na specjalności profilowej - Konstrukcje Metalowe  w roku akademickim 2023/2024, semestr zimowy

 • Stalowe panele sandwicz w konstrukcjach okrętowych

  Publikacja

  - Rok 2018

  Dążenie do tego, aby nowe konstrukcje pojazdów takich jak statki czy pociągi były coraz szybsze, lżejsze i większe wywołuje konieczność poszukiwania innowacyjnych rozwiązań strukturalnych. Ujmując rzecz ogólnie, w celu realizacji tego postulatu, można iść w jednym z dwóch kierunków: poszukiwać nowych rozwiązań konstrukcyjnych czy też technologicznych, albo stosować nowe materiały. Oba podejścia są zazwyczaj wzajemnie ze sobą powiązane:...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Problemy drgań trybun stalowych poddanych oddziaływaniom dynamicznym = Vibration problems of steel grandstands under dynamic loads

  Publikacja

  W niniejszym artykule przedstawione zostały wyniki badań eksperymentalnych i analiz numerycznych dotyczące zachowania się trybun stalowych poddanych oddziaływaniom dynamicznym. Z uwagi na coraz bardziej powszechne stosowanie tych konstrukcji jako wyposażenia np. stadionów sportowych oraz na ich obciążenie tłumem ludzi trybuny stalowe są konstrukcjami stale narażonymi na oddziaływania dynamiczne. Lekkie i smukłe elementy z jakich...

 • Ochrona Antykorozyjna Konstrukcji Metalowych - 2022/2023

  Kursy Online
  • D. Kowalski

  Przedmiot: Ochrona antykorozyjna Konstrukcji Metalowych Przedmiot dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Budownictwo w roku akademickim 2022/23. Specjalność dyplomowania: Konstrukcje Metalowe Prowadzący / autor kursu: dr inż. Dariusz Kowalski

 • Ochrona Antykorozyjna Konstrukcji Metalowych

  Kursy Online
  • D. Kowalski

  Przedmiot: Ochrona antykorozyjna Konstrukcji Metalowych Przedmiot dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Budownictwo w roku akademickim 2021/22. Specjalność dyplomowania: Konstrukcje Metalowe Prowadzący / autor kursu: dr inż. Dariusz Kowalski

 • Ocena komfortu pieszego na kładkach. Case study

  Publikacja

  - Builder - Rok 2020

  Trend w projektowaniu nowych kładek dla pieszych wymaga, aby były one coraz bardziej „wyszukane” i lekkie. Bardzo często jednak z tego powodu obiekty te mają pierwszą częstotliwość giętną pomostu zbliżoną do wymuszenia chodem pieszego. W niniejszej pracy przedstawiono trzy konstrukcje kładek dla pieszych. Każda z nich znalazła się w innej grupie narażenia na wystąpienie drgań rezonansowych, z uwagi na pierwszą częstotliwość drgań...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Seminarium z konstrukcji metalowych - Nowy

  Kursy Online
  • P. Iwicki

  Seminarium z konstrukcji metalowych  przeznaczone jest dla studentów II stopnia kierunku BUDOWNICTWO specjalności KBI KONSTRUKCJE METALOWE Na seminarium studenci analizowane są aktualne problemy badawcze dotyczące konstrukcji metalowych. Omawiane są zagadnienia związane z pracami dyplomowymi, doktorskimi lub ciekawymi zagadnieniami konstrukcyjnymi. Omawiane są programy do wymiarowania i analiz konstrukcji.

 • Nieniszczące Metody Badań Konstrukcji Metalowych 2022/23

  Kursy Online
  • D. Kowalski

  Nieniszczące Metody Badań Konstrukcji Metalowych  w roku akademickim 2021/22  Kurs obowiązkowy na II stopniu magisterskich studiów stacjonarnych  kierunek budownictwo - specjalizacja dyplomowa - Konstrukcje Metalowe Prowadzący: dr inż. Dariusz Kowalski

 • Interakcja momentu zginającego i siły osiowej w analizie nośności wybranych, cienkościennych przekrojów

  Obecnie w budownictwie coraz częściej wykorzystuje się lekkie konstrukcje stalowe, które posiadają korzystny stosunek ceny do nośności. Elementy takie uzyskuje się poprzez gięcie na zimno stosunkowo cienkich arkuszy blach i formowanie przekrojów w taki sposób, aby uzyskać oczekiwane wartości nośności. Za pomocą giętarki rolkowej bądź krawędziowej profiluje się ostateczny kształt przekroju, który dzięki dodatkowym usztywnieniom...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • KONSTRUKCJE STALOWE

  Czasopisma

  ISSN: 1232-8960

 • Lekkie pokrycia z płyt warstwowych

  Dokonano przeglądu właściwości dostępnych na naszym rynku pływ warstwowych stosowanych na obudowy ścienne i dachowe w obiektach o konstrukcji stalowej

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Metalowe przegrody i obudowy ścian oraz dachów. Cz.1

  Publikacja

  - Builder - Rok 2017

  Materiały metalowe znajdują zastosowanie w konstrukcjach lekkich przegród budowlanych prawie we wszystkich rodzajach przegród i z uwagi na swoje właściwości spełniają różne funkcje, nawet w tak zaskakującym dla nich parametrze, jakim jest przezierność...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Metalowe przegrody i obudowy ścian oraz dachów. Cz. 2. Wyroby stalowe

  Publikacja

  - Builder - Rok 2017

  W artykule przedstawiono możliwości kształtowania przegród ściennych, dachowych i osłonowych wykorzystujących technologię lekkiej obudowy, w której głównym elementem są materiały metalowe i kształtowane z nich wyroby.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • MATERIAŁY I ELEMENTY STOSOWANE DO WYKONANIA LEKKIEJ OBUDOWY cz. 1. Materiały metalowe

  Publikacja

  - Izolacje - Rok 2016

  W artykule przedstawiono stosowane w lekkich obudowach materiały metalowe i kształtowane z nich wyroby. Omówiono charakterystyczne parametry i różnice technologiczne występujące w produkcji wyrobów. Przedstawiono ocenę odporności korozyjnej materiałów.

 • KONSTRUKCJE HYDRODYNAMICZNYCH ŁOŻYSK POPRZECZNYCH SMAROWANYCH WODĄ

  Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych konstrukcji hydrodynamicznych łożysk ślizgowych smarowanych wodą wraz z określeniem ich podziału ze względu na cechy konstrukcyjne oraz funkcjonalne. Scharakteryzowano wady i zalety najczęściej spotykanych rozwiązań oraz przedstawiono własne, oryginalne konstrukcje łożysk zaprojektowane w Katedrze Konstrukcji Maszyn i Pojazdów Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej.

 • Metalowe przegrody i obudowy ścian i dachów. Cz. 3. Wyroby z metali nieżelaznych

  Publikacja

  - Builder - Rok 2017

  Wyroby okładzinowe wykonane z materiałów metalowych stanowią istotny asortyment możliwości stosowanych zewnętrznych okładzin ściennych jak i dachowych. W wielu przypadkach zapewniają funkcje nośne dla fasad ściennych, w tym szklano-metalowych, jak i przekryć dachowych. W budownictwie stosujemy nie tylko materiały metalowe oparte na stali, lecz równie powszechnie wykorzystujemy materiały nieżelazne w postaci miedzi, aluminium,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Modułowe konstrukcje narzędzi tarczowych do szlifowania na docierarkach

  Przedstawiono nowe konstrukcje tarczowych narzędzi jednolitych i składanych do obróbki powierzchni płaskich na docierarkach jedno- i dwutarczowych. Szlifowanie z kinematyką docierania to jedna z obecnych tendencji rozwoju bardzo dokładnej obróbki powierzchni płaskich i płasko-równoległych.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Nowe konstrukcje narzędzi ściernych do obróbki na docierarkach tarczowych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono nowe konstrukcje tarczowych narzędzi jednolitych i składanych do obróbki powierzchni płaskich na docierarkach jedno- i dwutarczowych. Podano przykłady regulacji wkładek ściernych w narzędziach modułowych oraz porównano proces docierania standardowego z mikroszlifowaniem. Szlifowanie z kinematyką docierania to jedna z tendencji rozwoju obróbki bardzo dokładnej powierzchni płaskich i płasko-równoległych.

 • Tramwaje niskopodłogowe. Geneza, konstrukcje

  Publikacja

  W artykule opisano zmiany jakie zachodziły w budowie tramwajów na przestrzeni ponad stu lat. Skupiono się na najważniejszych schematach budowy wagonów. Opisano rozwój konstrukcji wózków tramwajowych. Krótko scharakteryzowano wady i zalety pojazdów.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zapomniane konstrukcje młodej Gdyni

  W artykule przedstawiono mało znane przypadki rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych budynkow mieszklanych zlokalizowanych na terenie Gdyni, pochodzących z lat 1950-.

 • Konstrukcje drewniane szkieletowe - Eksperymentalne badania dynamiczne modelu drewnianego budynku szkieletowego na stole wstrząsowym

  Konstrukcje drewniane szkieletowe - Eksperymentalne badania dynamiczne modelu drewnianego budynku szkieletowego na stole wstrząsowym

 • Stalowe zbiorniki i konstrukcje powłokowe

  Publikacja

  Referat zawiera opis aktualnych problemów dotyczących projektowania zbiorników na paliwa płynne. W artykule przedstawione zostały aktualne wytyczne normowe dotyczące projektowania i wykonania zbiorników: normę „PN-EN 1993-1-6. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-6: Wytrzymałość i stateczność konstrukcji powłokowych”, normę „PN-EN 1993-4-2. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 4-2: Zbiorniki” i normę „PN-EN 14015....

 • Konstrukcje Drewniane

  Kursy Online
  • M. Sondej

  Konstrukcje Drewniane Semestr. 6, niestacjonarne 1-stopnia, Budownictwo, specjalność BUDOWNICTWO OGÓLNE

 • Stefan Niewitecki dr inż. arch.

  W dniu 29.07.1977 r. ukończenie Studium Podyplomowego Kształcenia Pedagogicznego Nauczycieli Akademickich (świadectwo Nr 301, wynik dobry). Dnia 29.04.1982 r. nagroda III stopnia Rektora Politechniki  Gdańskiej, zespołowa za ''Studium wpływu ujęcia wody Gdańsk-Lipce na stateczność obiektów budowlanych w rejonie leja depresyjnego.'' W 1986 r. nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej za ''Orzeczenie i projekt techniczny wzmocnienia...

 • Konstrukcje powierzchniowe

  Kursy Online
  • P. Kłosowski

  Konstrukcje tarczowe i płytowe – teoria, zastosowania w MES. Zginanekonstrukcje powłokowe – teorie liniowe i nieliniowe, zastosowania MES, Błonowe konstrukcjepowłokowe – teoria, modelowanie w MES, problemy obliczeń liniowych i nieliniowych, problemywykonawcze. Dźwigary siatkowe – teoria i właściwe modelowanie w MES, problemy wstępnego napięcia.Przykłady realizacji zaawansowanych konstrukcji powierzchniowych

 • Poliuretanowo-stalowe konstrukcje sandwiczowe typu SIP

  Publikacja

  - Przemysł Chemiczny - Rok 2008

  Opisano sposób otrzymywania elementów warstwowych stalowo-poliuretanowych typu SIP (Structural insulated panels). Rdzenie wykonano z mikroporowatych poliuretanów o różnej budowie chemicznej. Okładziny natomiast zastosowano ze stali weglowej. Dla wzmocnienia adhezji pomiędzy stalą a poliuretanem zastosowano klej. Na podstawie pomiarów mechanicznych stwierdzono, że moduł ścinania konstrukcji SIP i rdzenia z pianki PUR wynosił od...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym