Wyniki wyszukiwania dla: ludzie nauki - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ludzie nauki

Wyniki wyszukiwania dla: ludzie nauki

 • Moje pół wieku na Wydziale. Część 1

  Publikacja

  - Rok 2006

  Autor przedstawił lata swoich studiów, pracę, współpracowników a także działalność profesora Kazimierza Kopeckiego. Opisał osiągnięcia naukowo-badawcze i dydaktyczne prof. K. Kopeckiego oraz przedstawił Jego zasługi dla rozwoju Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej.

 • Moje pół wieku na Wydziale. Część 2

  Publikacja

  - Rok 2006

  Autor przedstawił swoich nauczycieli i kolegów w Katedrze (Instytucie) Elektroenergetyki. Zawarł ogólne przesłanie w zakresie przyśpieszenia rozwoju cywilizacyjnego i poprawy życia w najbliższych latach.

 • Profesor Jacek Namieśnik laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów

  Przedstawiona została sylwetka profesora dr hab. inż. Jacka Namieśnika, laureata nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo-techniczną i artystyczną w roku 2006. Profesor Jacek Namieśnik jest dziekanem Wydziału Chemicznego i kierownikiem Katedry Chemii Analitycznej Politechniki Gdańskiej. Nagroda Prezesa Rady Ministrów została mu przyznana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie inżynierii i ochrony środowiska.