Wyniki wyszukiwania dla: male i srednie przedsiebiorstwa (msp) - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: male i srednie przedsiebiorstwa (msp)

Wyniki wyszukiwania dla: male i srednie przedsiebiorstwa (msp)

  • Bariery rozwoju MSP w świetle badań

    Artytykuł przedstawia fragment badań prowadzonych w ramach Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego II i dotyczy barier rozwoju MSP. Badanie było prowadzone jako kontunuacja badania zapoczątkowanego w 2006 roku (POG I). Badanie przeprowadzono na próbie 772 firm. Warto podkreślić, iż badanie na tak dużej próbie nie byłon wcześniej prowadzone w Polsce.

  • The dynamic Polish suburban landscape created by SME sector

    Publikacja

    - Rok 2012

    Współcześnie zaobserwować można dynamiczne przeobrażenia przestrzeni wokół miast polegające na przemieszczaniu się ludności i podmiotów gospodarczych z miasta centralnego do strefy podmiejskiej. Wydaje się, że charakterystycznym elementem krajobrazu polskich obszarów podmiejskich jest duża ilość działających w nich przedsiębiorstw sektora MSP.