Wyniki wyszukiwania dla: marketing - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: marketing

Wyniki wyszukiwania dla: marketing

 • MARKETING I RYNEK

  Czasopisma

  ISSN: 1231-7853

 • MARKETING STRATEGY - SPACE AS A PRODUCT.ARCHITECTURE AS A MARKETING DEVICE.

  Publikacja

  - Rok 2012

  Space has its measurable financial value. From the economic point of view place can be treated as a product that fights for appearing in tourists' and investors' consciousnesses. Space - treated as the object of demand and supply - becomes an element in a marketing game. To reach its maximal value the given space should be competitive to other spaces, from which it wants to stand out. However, in the field of architecture - and...

 • Marketing i Zarządzanie

  Czasopisma

  ISSN: 2450-775X , eISSN: 2543-5574

 • Inbound marketing a skuteczna komunikacja marketingowa

  Publikacja

  Celem artykułu jest ukazanie koncepcji inbound marketing jako przykładu nowego podejścia do planowania i realizacji polityki komunikacji marketingowej w Internecie. Współcześnie klienci nie chcą być atakowani nachalną reklamą lub zanudzani przez nieatrakcyjne treści. Odwracają się od marek, które prowadzą z nimi komunikację jedynie przy użyciu tradycyjnych działań komunikacji marketingowej. Znane organizacje wykorzystują do promowania...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Marketing relacji : zastosowanie marketingu relacji

  Publikacja

  - Rok 2005

  W podrozdziale opisano warunki implementacji marketingu relacji w przedsiębiorstwie. Zwrócono między innymi uwagę na strukturę organizacyjną, system dostarczania klientom wartości oraz branżę, w której działa firma. Wskazano również na korzyści wynikające z zastosowania działań marketingu relacji w firmie.

 • Services Marketing Influence On Marketing Theory Evolution,

  Publikacja

  - Handel Wewnętrzny - Rok 2017

  The discovery of differences between tangible goods and services in the 1970s was one of the most landmark moments in the history of marketing with an emphasis being shifted to the need for using different/diversified marketing activities while dealing with various industries and types of products. The objective of this article is to briefly characterise the evolution of the marketing thought and to present the crucial influence...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Marketing w wybranych obszarach działalności : Marketing przemysłowy

  Publikacja

  - Rok 2005

  Omówiono pojęcie marketingu przemysłowego i najważniejsze różnice między marketingiem wyrobów i usług konsumpcyjnych a marketingiem dóbr przemysłowych. Scharakteryzowano odbiorców na rynku dóbr przemysłowych. Przedstawiono proces zakupu dóbr przemysłowych. Zdefiniowano relacje dostawcy-nabywcy dóbr przemysłowych.

 • Marketing miedzynarodowy

  Publikacja

  - Rok 2005

  4.2. Cena - w podrozdziale przedstawiono podstawowe definicje, strategie cenowe, proces ustalania ceny i metody jej wyznaczania, określono ponadto taktyczną rolę ceny4.3. Dystrybucja - podrozdział obejmuje podstawowe pojęcia w zakresie dystrybucji, kryteria klasyfikacji oraz typy kanałów dystrybucji. W tej części pracy scharakteryzowano ponadto sprzedaż hurtową oraz detaliczną, rodzaje pośredników, formy i strategie dystrybucji,...

 • Etyka marketingu - czy marketing jest etyczny?

  Publikacja

  Od jakiegoś czasu pojawiają się krytyczne głosy wobec marketingu, jako działań nieetycznych, wycelowanych przeciwko klientom i społeczeństwu jako całości. Można stwierdzić, że wizerunek marketingu jest w tym kontekście negatywny. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie czy marketing jest etyczny. Stwierdzono, że istotą marketingu jest dbanie o dobro interesariuszy przedsiębiorstw oraz łączenie interesu firmy, klientów...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Marketing a klimatyzacja

  Przedstawiono wyniki obliczeń projektowych oraz rozwiązanie konstrukcyjne klimatyzacji Klubu Muzycznego znajdującego się na terenie Gdańska. Oceniono koszty inwestycyjne rozwiązania. Przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczących zarówno zapotrzebowania ze strony decydentów lokali gastronomicznych na urządzenia klimatyzacyjne jak i akceptowanych przez nich kosztów.

 • Marketing terytorialny

  Publikacja

  - Rok 2008

  W rozdziale przedstawiono postać i zastosowanie marketingu w sferze odnoszącej się do działalności publicznej na zdelimitowanym obszarze. Na wstępie scharakteryzowano przesłanki wpływające na powstanie oraz przyczyny wydzielenia marketingu terytorialnego zarówno na gruncie polskim, jak i europejskim. Następnie odniesiono się do kwestii nazewnictwa w obszarze związanym z marketingowym zarządzaniem przestrzenią. Zidentyfikowano podobieństwa...

 • Marketing wewnętrzny

  Publikacja

  - Rok 2008

  Omówiono pojęcie marketingu wewnętrznego i zasady na których się opiera. Scharakteryzowano grupy instrumentów wykorzystywanych w marketingu wewnętrznym, takie jak badania wewnętrzne, komunikację wewnętrzną masową i osobistą, spotkania integracyjne, szkolenia i edukację wewnętrzną, motywacje materialne i pozamaterialne oraz czynniki integracji. Przedstawiono najważniejsze fazy i zadania procesu formułowania marketingu wewnętrznego...

 • Marketing terytorialny

  Publikacja

  - Rok 2005

  W podrozdziale przedstawiono postać i zastosowanie marketingu w sferze odnoszącej się do działalności publicznej na zdelimitowanym obszarze. Opisano charakterystykę, przesłanki wpływające na powstanie oraz przyczyny wydzielenia marketingu terytorialnego. Zaprezentowano różne ujęcia definicyjne z analizą elementów, które w każdej definicji są akcentowane. Omówiono cele marketingu miejsc. Zidentyfikowano podobieństwa i różnice między...

 • Marketing wewnętrzny

  Publikacja

  - Rok 2005

  Omówiono istotę marketingu wewnętrznego i pojęcie klienta wewnętrznego. Przedstawiono kluczowe fazy i zadania procesu kształtowania marketingu wewnętrznego. Scharakteryzowano najważniejsze formy marketingu wewnętrznego. Omówiono uwarunkowania marketingu wewnętrznego oraz korzyści ze stosowania.

 • Marketing relacji : Specyficzne cechy marketingu relacji

  Publikacja

  Rozdział piąty opracowania dotyczy marketingu relacji. W drugim podrozdziale prezentowane są specyficzne cechy marketingu relacji. Ukazywane są one poprzez porównanie marketingu relacji z marketingiem transakcji. Wykazywana jest także specyfika wymiany między klientem a przedsiębiorcą w ramach omawianej koncepcji marketingu.

 • Marketing relacji : Geneza relationship marketing i jego cele

  Publikacja

  Rozdział piąty opracowania dotyczy marketingu relacji. W pierwszym podrozdziale tego rozdziału prezentowana jest geneza relationship marketing. Interpretowane jest, w oparciu o definicje L. Berry'ego, A. Payne'a oraz M. Rydla i S. Ronkowskiego, pojęcie marketingu relacji. Dokonywana jest także prezentacja celów jakie stawiane są przed omawianą koncepcją. Cele te są charakteryzowane w oparciu o model sześciu rynków, model Gummessona,...

 • Marketing terytorialny a social media marketing na serwisie Twitter

  Publikacja

  Obszary terytorialne, podobnie jak inne podmioty gospodarcze, walczą o miejsce na rynku. Poprzez promocję dążą do osiągnięcie uprzywilejowanych miejsc w świadomości interesariuszy, będących dla danego regionu inwestorami, bądź turystami, którzy chcą miło spędzić czas na wakacjach. Miasta kreują swój wizerunek i dbają o niego, budując więzi emocjonalne i lojalność wobec swoich klientów. W tym celu wykorzystane są różne rodzaje instrumentów...

 • Marketing zewnętrzny : produkt

  Publikacja

  - Rok 2005

  W podrozdziale 4.1 podręcznika scharakteryzowano produkt jako element marketingu zewnętrznego. Między innymi omówiono: pojęcie i charakterystykę produktu, klasyfikacje produktów, pojęcie linii i asortymentu produktów, markę i opakowanie produktu, cykl życia produktu oraz proces wdrażania nowych produktów.

 • Marketing zewnętrzny : Dystrybucja

  Publikacja

  - Rok 2005

  Dystrybucja - podrozdział obejmuje podstawowe pojęcia w zakresie dystrybucji, kryteria klasyfikacji oraz typy kanałów dystrybucji. W tej części pracy scharakteryzowano ponadto sprzedaż hurtową oraz detaliczną, rodzaje pośredników, formy i strategie dystrybucji, a także logistykę dystrybucji

 • Marketing zewnętrzny : Cena

  Publikacja

  - Rok 2005

  W podrozdziale przedstawiono podstawowe definicje, strategie cenowe, proces ustalania ceny i metody jej wyznaczania, określono ponadto taktyczną rolę ceny

 • Marketing zewnętrzny : promocja

  Publikacja

  - Rok 2005

  W opracowaniu omówiono pojęcie promocji, a także miejsce, jakie zajmuje ona w marketingu-mix. Szczególną uwagę poświęcono rozróżnieniu pomiędzy promocją a często utożsamianą z nią komunikacją marketingową. W dalszej części scharakteryzowano instrumenty promotion-mix: reklamę, public relations, promocję sprzedaży, marketing bezpośredni, sprzedaż osobistą i sponsoring.

 • Marketing w Internecie

  Publikacja

  - Rok 2005

  Opracowanie poświęcono marketingowi w Internecie. Struktura treści obejmuje genezę powstania Internetu, jego rozwój na świecie i w Polsce oraz omówienie najpopularniejszych usług internetowych wykorzystywanych w marketingu - poczta elektroniczna, grupy dyskusyjne oraz World Wide Web. Szczególną uwagę zwrócono także na problem sukcesu firmowej witryny internetowej, mierzony przez pryzmat satysfakcji jej użytkownika - klienta.

 • Search engine marketing jako istotne narzędzie komunikacji marketingowej

  Komunikacja marketingowa firmy w Internecie musi uwzględniać tzw. marketing w wyszukiwarkach internetowych (SEM). O efektywnej obecności przedsiębiorstwa w Sieci można mówić, gdy łatwo znaleźć serwis internetowy uwzględniając organiczne wyniki wyszukiwania wyszukiwarek, reklamy typu pay-per-click, optymalizację kluczowych fraz, istotność linków przychodzących (zewnętrznych) oraz wartość zamieszczonych treści. Każdy element projektu...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Challenges of branding and marketing of clusters

  Clusters have proved to be powerful engine s of economic development in the European Union. Clusters and their stakehol ders can derive many benefits fr om a strong cluster brand. However, they face numerous branding and marketing challenges. Specifics of clusters, such as multiple stakeholders, make it difficult to forge a strong brand identity. This paper addresses the need to develop a cluster specific approach to branding and...

 • A new concept of contemporary marketing

  Publikacja

  - Rok 2021

  Purpose: This conceptual paper aims to propose a new concept of marketing that responds well to the needs of a changing world, taking into account the continuous development of the service economy and the revolution in the development of the Internet and related tools. Methodology/Approach: The proposed concept is based on well-researched theories: service marketing, experience marketing, relationship marketing and digital marketing...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Marketing terytorialny - podstawowe założenia

  Publikacja

  - Rok 2004

  Artykuł podejmuje próbę przełożenia pojęcia marketingu na sferę odnoszącą się do działalności publicznej na zdelimitowanym obszarze. Przedstawia charakterystykę, przesłanki wpływające na powstanie oraz przyczyny wydzielenia marketingu terytorialnego. Prezentuje różne ujęcia definicyjne oraz cechy charakterystyczne jednostek przestrzennych modyfikujące jego interpretację. Pokrótce charakteryzuje terytorialny marketing-mix.

 • Marketing w organizacjach niedochodowych

  Publikacja

  - Rok 2005

  Autor w tynm rozdziale podręcznika prezentuje rolę organizacji niedochodowych (publicznych i pozarządowych) omawiając klasyfikacje i źródła finansowania tych organizacji, ich otoczenie, determinaty marketingu oraz elementy marketingu relacji. Przedstawia też wolontariuszy jako szczególny zasób organizacji niedochodowych oraz przyszłość tych organizacji.

 • Marketing usług w języku cybernetyki.

  Publikacja

  W artykule zaproponowano koncepcję systemu marketingu usług na przykładzie firmy usługowej składającej się z kierownika i personelu świadczącego usługi. W zakresie tego systemu wyróżniono marketing wewnętrzny (mix I), marketing zewnętrzny (mix II) oraz marketing interakcyjny (mix III).

 • The role of ergonomics in architectonic and marketing operations

  Publikacja

  - Rok 2014

  The 20th century, along with the development of mass culture, brought a rapid increase of marketing communications significance. At first, this branch of art had an informational function associated with advertising operations. Nowadays, an increase of marketing specialists’ interest in influencing a human being by the space they stay in may be observed. Ergonomics plays an important role in such operations. The aim of this article...

 • Promotion and its tools in territorial marketing

  Celem artykułu jest przedstawienie instrumentów promocji, które jednostki samorządu terytorialnego mogą wykorzystywać w kształtowaniu i przy realizacji strategii marketingowej. W artykule przeanalizowano zestaw pięciu podstawowych narzędzi promocji, do których zalicza się reklamę, public relations i publicity, promocję sprzedaży oraz sprzedaż osobistą. Wymienioną grupe rozszerzono o marketing bezpośredni, który przedstawiono z...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Marketing doświadczeń w przedsiębiorstwach usługowych

  Publikacja

  W artykule scharakteryzowana została koncepcja marketingu doświadczeń jako idea stanowiąca nowe podejście do wyróżniania się organizacji na konkurencyjnym rynku, a także swoiste uzupełnienie marketingu relacji w przedsiębiorstwach usługowych. Przedstawione zostały najważniejsze elementy wpływające na budowanie doświadczenia klientów. Szczególną uwagę zwrócono na emocje i ich rodzaje, a także na proces doskonalenia doświadczeń i...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Marketing relacji we współczesnym świecie

  Publikacja

  - Rok 2020

  Teoria i praktyka marketingu ulegają ciągłej ewolucji, podążając za zmianami gospodarczymi, społecznymi oraz technologicznymi i dostosowując się do nich. Obecne trendy, które napędzają zmiany w globalnym świecie biznesu powodują, że silne relacje z klientami są bardziej niż kiedykolwiek, niezbędne dla strategii firm, które chcą osiągać przewagę konkurencyjną. Nowe warunki działania przedsiębiorstw to również świat, w którym miesza...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • City brand equity, a marketing perspective

  Publikacja

  - CITIES - Rok 2022

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Marketing relacji w nowoczesnym przedsiębiorstwie.

  Publikacja

  Prezentowana jest koncepcja marketingu relacji i sposób jej implikacji w polskiej firmie usługowej PBP ''Orbis''. W pierwszej części przedstawiana jest istota marketingu relacji (sposób definiowania tego pojęcia, specyfika koncepcji, proces kształtowania lojalnego klienta). W drugiej części ukazano tworzenie relacji z klientem instytucjonalnym w PBP ''Orbis''. Trzecia część dotyczy kształtowania wcześniej nawiązanych relacji z...

 • Marketing a społeczna odpowiedzialność biznesu – sprzeczne idee?

  Publikacja

  Negatywny wizerunek marketingu postrzeganego jako koncepcja kreująca nowe potrzeby i nakłaniająca klientów do zwiększania konsumpcji spowodował, że marketing wydaje się być sprzeczny z ideą rozwoju zrównoważonego i społecznej odpowiedzialności biznesu. W artykule przedstawiono rozważania czy rzeczywiście tak jest i czy stosowanie działań marketingowych jest rozbieżne z celami rozwoju zrównoważonego . Stwierdzono, że realizowanie...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Greenwashing sins - the indicators of ecological marketing immaturity

  Publikacja

  - Rok 2013

  The paper presents the main features of so called "green washing". Unethical aspects of that new phenomena are presented and some corrective actions are proposed by the authors.

 • Marketing i inżynieria w projektach rynkowych

  Publikacja

  - Rok 2013

  Omówiono rolę marketingu w projektach rynkowych i jego związki z inżynierią w procesie tworzenia wartości dla klientów. Scharakteryzowano istotę biznesu, wykazując rosnące skomplikowanie oraz współzależność działań na współczesnym rynku. Omówiono pojęcie marketingu oraz funkcje inżynierii w procesie oferowania wartości klientom. Wskazano podstawowe obszary, w których występują powiązania inżynierii z rynkiem i marketingiem. Określono...

 • The Crisis of Marketing Communication in the Era of Social Media

  The articles examines the widely discussed in literature the problem of marketing communication crisis resulting from the changes of the environment. These changes generate both new problems and also new solutions, e.g. social media. The practicioners are pursuing both effective and efficient solutions, in relation to the difficulties encountered while achieving market objectives via traditional methods and channels. In accordance...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wpływ komunikacji marketingowej na kształtowanie miast = The Impact of Marketing Communication on Shaping the Urban Environment

  Publikacja

  W artykule przestawiono wpływ komunikacji marketingowej na kształtowanie obiektów architektonicznych oraz podano przykłady realizacji o wysokich walorach estetycznych i artystycznych, które powstały w wyniku działań marketingowych.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Possibilities of applying standard tools of promotion in place marketing

  The purpose of this article is to present the tools of promotion that can be used by local government units in the developing and implementing of marketing strategies. The article evaluates a set of four basic tools of promotion comprising advertising, public relations and publicity, sales promotion and personal selling. This group was supplemented by direct marketing, presented from the point of view of communication via the Internet.

 • Driving the Image of an Electricity Supplier through Marketing Activities

  Publikacja

  - Forum Scientiae Oeconomia - Rok 2023

  The aim of this study is to determine how marketing actions undertaken within the marketing mix by electricity providers influence their image. Referring to the Stimulus-Organism-Response (SOR) theory, research hypotheses were formulated, and a regression model was constructed, assuming positive impacts of selected marketing actions of electricity providers on their image. A quantitative approach was employed to test the research...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Experience marketing in the service of the “secular religion” of big tech

  Publikacja

  - Rok 2021

  The article proposes an interpretation of the meaning of experience marketing as a tool in the process of sacralisation of products, and in a broader context – the so-called secular religion accompanying some contemporary big tech organizations. The article is of theoretical nature and the authors have intended to explain how big tech corporations, in line with the concept of experience marketing (digital platforms, in particular),...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Hidden Markov Models for Visual Processing of Marketing Leaflets

  Publikacja

  - Rok 2021

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Marketing szkół wyższych - model budowania relacji ze studentami

  Publikacja

  Wiedza na temat marketingu w szkołach wyższych wciąż znajduje się we wstępnej fazie, jest niepełna i niespójna. Brakuje zwłaszcza modeli teoretycznych uwzględniających naturę usług edukacyjnych szkolnictwa wyższego. Dla tego sektora powinna być wypracowana specjalna koncepcja marketingowa, wypływająca ze skomplikowanej natury edukacji wyższej. W literaturze dotyczącej marketingu szkolnictwa wyższego najczęściej można spotkać odwołania...

 • Marketing relacji - istota i czynniki wpływające na sukces

  Publikacja

  Marketing relacji (relationship marketing) jest przedmiotem zainteresowania badaczy od lat 80-tych. Początkowo był wiązany z sektorem usług, a także działalnością marketingową na rynkach B-2-B. Jednak z czasem stwierdzono, że ma zastosowanie we wszystkich typach organizacji. Obecnie budowanie relacji stało się jednym z ważniejszych sposobów konkurowania na rynku. W artykule przedstawiono istotę marketingu relacji, jego wpływ na...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Concept for Perfecting the Marketing of New Technologies at Gdańsk University of Technology

  The chapter discusses the problem of improving the use of modern marketing achievements in the development and offering of new technologies, based on the experience of the Gdansk University of Technology (PG). Were discussed the concept, features, benefits and conditions of modern marketing, as well as the essence of the new technologies and ways of transferring them from scientific research units to the economy. Presented past...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Digital Fashion: A systematic literature review. A perspective on marketing and communication

  Publikacja
  • A. Noris
  • T. Nobile
  • N. Kalbaska
  • L. Cantoni

  - Journal of Global Fashion Marketing - Rok 2021

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • A review of digital fashion research: before and beyond communication and marketing

  Publikacja
  • T. Nobile
  • A. Noris
  • N. Kalbaska
  • L. Cantoni

  - International Journal of Fashion Design, Technology and Education - Rok 2021

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Marketing Research

  Czasopisma

  ISSN: 1040-8460

 • Innovative Marketing

  Czasopisma

  ISSN: 1814-2427