Wyniki wyszukiwania dla: metaboliczna redukcja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: metaboliczna redukcja

Wyniki wyszukiwania dla: metaboliczna redukcja

  • Reduktaza NADPH:cytochrom P450 - nie tylko partner cytochromu P450.

    Publikacja

    - Postępy Biochemii - Rok 2009

    Reduktaza NADPH:cytochrom P450 (CPR) zlokalizowana w siateczce śródplazmatycznej większości komórek eukariotycznych jest przedstawicielem rodziny reduktaz diflawinowych. Białko CPR składa się z trzech domen. Jedna z nich, na C-końcu, wiąże cząsteczkę FAD i NADPH, druga, na N-końcu, cząsteczkę FMN, trzecia jest domeną regulacyjną. Enzym ten posiada zdolność jednoczesnego przyjmowania dwóch równoważników jonu hydroniowego z NADPH...