Wyniki wyszukiwania dla: metoda relaksacyjna - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: metoda relaksacyjna

Wyniki wyszukiwania dla: metoda relaksacyjna

  • Modyfikacje algorytmu metody relaksacyjnej w optymalizacji schematów próbkowania

    Publikacja

    - Rok 2005

    W pracy przedstawiono metodę relaksacyjną stosowaną z powodzeniem przy wyznaczaniu optymalnych schematów próbkowania. Zaproponowano modyfikacje tej metody polegające na lokalnym ograniczaniu przedziału przeszukiwania optimum w kierunku oraz na wprowadzeniu kroku o zmiennej długości. Porównano skuteczność nowych algorytmów dla dwóch modeli kompartmentowych. Jako podstawę do oceny wybrano szybkość działania i odporność na zatrzymanie...