Wyniki wyszukiwania dla: mikroturbiny - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: mikroturbiny

Wyniki wyszukiwania dla: mikroturbiny

 • Porównanie właściwości dynamicznych wirnika mikroturbiny łożyskowanego ślizgowo i tocznie

  Publikacja

  - Mechanik - Rok 2011

  W artykule omówiono wyniki badań symulacyjnych małogabarytowegowirnika mikroturbiny osiowej łożyskowanego ślizgowo oraz tocznie.Obiektem badań był układ wirujący mikroturbiny zaprojektowanej dlapowstającej w IMP PAN w Gdańsku mikrosiłowni kogeneracyjnej małejmocy, pracującej w obiegu ORC. Prezentowane badania zostały wykonaneprzy wykorzystaniu własnych programów serii MESWIR oraz programówkomercyjnych: MADYN 2000 i ABAQUS. W artykule...

 • Porównanie właściwości dynamicznych wirnika mikroturbiny łożyskowanego ślizgowo i tocznie

  Publikacja

  - Rok 2011

  W artykule omówiono wyniki badań symulacyjnych małogabarytowegowirnika mikroturbiny osiowej łożyskowanego ślizgowo oraz tocznie.Obiektem badań był układ wirujący mikroturbiny zaprojektowanej dlapowstającej w IMP PAN w Gdańsku mikrosiłowni kogeneracyjnej małejmocy, pracującej w obiegu ORC. Prezentowane badania zostały wykonaneprzy wykorzystaniu własnych programów serii MESWIR oraz programówkomercyjnych: MADYN 2000 i ABAQUS. W artykule...

 • Performance Characteristics of a Micro-turbine, International

  . In the paper a design of a multi-stage micro-turbine with partial admission of all the stages is described in detail and the results of particular experimental investigations and numerical calculations are shown, followed by conclusions. The co-generative micro-power plant with the HFE7100 as a working medium was designed and built for experimental investigations. The values of the main cycle parameters were as follows:- heat...

 • Analiza poprawy sprawności części przepływowej mikroturbiny osiowej z niepełnym zasilaniem

  Publikacja

  - Rok 2012

 • Design and investigations of a micro-turbine flow part

  -generative micro-power plant with the HFE7100 as a working medium was designed and built for experimental investigations. The heat output of the plant was assumed equal to 20 kW, while the electric output amounted to about 3kW.In the paper a multi-stage micro-turbine with partial admission of all the stages is described in detail and the results of the particular experimental investigations and numerical calculations are shown,...

 • Dobór czynnika roboczego oraz korzystnych wartości podstawowych parametrów projektowych mikroturbiny do przetwarzania energii ze źródeł niskotemperaturowych

  Publikacja

  - Rok 2013

  Praca poświęcona jest analizom termodynamicznym obiegów mikrosiłowni turbinowych, dla których, ze względu na bardzo małe wartości natężenia przepływu, szczególnie ważnym zadaniem jest dobór głównych parametrów obiegu cieplnego. Zastosowana metoda określania optymalnych parametrów obiegu łącznie z uwzględnieniem ich wpływu na geometrię mikroturbiny daje możliwość przeprowadzenia optymalizacji uwzględniającej jednocześnie rodzaj...

 • Badania eksperymentalne mikroturbozespołów

  Publikacja

  - Rok 2016

  W pracy zaprezentowano rezultaty badań eksperymentalnych mikroturbozespołów parowych pracujących w zmiennych warunkach ruchu. Opisywane testy dotyczyły właściwości kompletnego urządzenia jakim jest mikroturbozespół, a nie wyłącznie jego podzespołów: mikroturbiny lub generatora elektrycznego. Badania przeprowadzono na pięciu różnych mikroturbozespołach różniących się typem generatora elektrycznego oraz typem konstrukcyjnym turbiny....

 • Modelowanie i analiza hydrodynamicznych łożysk foliowych

  Publikacja

  - Mechanik - Rok 2012

  streszczenie: w artykule omówiono zagadnienia związane z modelowaniem i analizą symulacyjną łożysk foliowych. badane łożyska zostały zaprojektowane do pracy w mikroturbinach energetycznych będących kluczowym elementem mikrosiłowni kogeneracyjnych orc. w kolejnych częściach pracy omówiono warunki pracy łożysk foliowych, opracowanie modelu numerycznego oraz analizę łożysk w zakresie obciążeń statycznych i dynamicznych. przedstawiono...

 • Modelowanie i analiza hydrodynamicznych łożysk foliowych

  Publikacja

  - Rok 2012

  streszczenie: w artykule omówiono zagadnienia związane z modelowaniem i analizą symulacyjną łożysk foliowych. badane łożyska zostały zaprojektowane do pracy w mikroturbinach energetycznych będących kluczowym elementem mikrosiłowni kogeneracyjnych orc. w kolejnych częściach pracy omówiono warunki pracy łożysk foliowych, opracowanie modelu numerycznego oraz analizę łożysk w zakresie obciążeń statycznych i dynamicznych. przedstawiono...

 • Analiza projektowa hybrydowej siłowni kogeneracyjnej wykorzystującej biogaz

  Publikacja

  - MOTROL Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa - Rok 2012

  W niniejszej pracy zawarto podstawowe wiadomości związane z biogazem, jego źródłami pozyskiwania i możliwościami wykorzystywania. Przeprowadzono analizę projektową układu hybrydowego pod kątem korzyści energetycznych wynikających z wykorzystania tego rodzaju instalacji do utylizacji biogazu rolniczego pozyskiwanego z przykładowego gospodarstwa rolniczego oraz wstępnie zaprojektowano układ przepływowy mikroturbiny gazowej. Celem...

 • Experimental Investigation of the ORC System Elements of a Home Cogenerative Micro Power Plant

  Publikacja

  - Rok 2012

  W pracy przedstawiono wyniki badań obiegu ORC z prototypową pompą czerpakową czynnika roboczego HFE 7100 i elektrycznym przepływowym podgrzewaczem oleju termalnego w układzie ORC bez regeneracji. Z analizy wyników badań wynika, że w obiegu ORC bez regeneracji z zaworem rozprężnym (symulującym pracę mikroturbiny) osiągnięto przegrzanie par czynnika niskowrzącego HFE 7100. Uzyskano powtarzalność wyników badań wykonanych serii pomiarowych...

 • Analiza doboru korzystnego czynnika niskowrzącego do mikrosiłowni kogeneracyjnej

  Publikacja

  Artykuł prezentuje wyniki obliczeń oraz wnioski płynące z analiz obiegów ORC pracujących z wykorzystaniem najczęściej spotykanych w siłowniach kogeneracyjnych czynników niskowrzących. W trakcie obliczeń pod uwagę brano obieg z regeneracją ciepła dla czynników suchych: fc72, hfe7100, R227ea, R245fa, R423a, R600a, R600, RC138, R141b oraz obieg bez regeneracji ciepła dla czynników mokrych: R11, R12, R134a, R718, 507a, R290, R717....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Gazowy kocioł kogeneracyjny – badania prototypu

  Publikacja

  W artykule zaprezentowano wyniki badań prototypowej parowej mikrosiłowni ORC zintegrowanej z kotłem gazowym. Jest to pierwsze w Polsce tego typu urządzenie w skali „domowej”, uhonorowane złotym medalem na targach Technicon Innowacje 2014. Pozwala realizować kogeneracyjną produkcję ciepła i energii elektrycznej w aspekcie pokrycia potrzeb indywidualnego gospodarstwa domowego. Domowy kocioł gazowy doposażony w układ realizujący obieg...

 • Analysing selection of low-temperature medium for cogeneration micro power plant

  The article analyses the ORC system working with dry and wet low-boiling media which are most frequently used in installations of this type. Two types of cycles were examined, which were the cycle with heat regeneration for dry media: fc72, hfe7100, R227ea, R245fa, R423a and R600a, and the cycle without heat regeneration for wet media: R11, R12, R134a, R718 and 507a. The calculations were performed for the assumed required thermal...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Systems Engineering Requirements for Rotating Machines (PG-00060237)

  Kursy Online
  • J. Szwedowicz

  Turbiny wiatrowe, gazowe, mikroturbiny, silniki lotnicze, turbosprężarki i inne systemy mechaniczne to przykłady maszyn wirujących, które wymagają wysoko wykwalifikowanych inżynierów. Powinni oni zrozumieć złożoność procesów projektowania i produkcji, w tym wytwarzania przyrostowego, oraz konserwacji prognostycznej opartej na inżynierii cyfrowej dla bezawaryjnej pracy silnika. Wind, gas, micro turbines, aircraft engines, turbochargers,...

 • Wymagania inżynierii systemów dla maszyn wirujących (PG-00060237)

  Kursy Online
  • J. Szwedowicz

  Turbiny wiatrowe, gazowe, mikroturbiny, silniki lotnicze, turbosprężarki i inne systemy mechaniczne to przykłady maszyn wirujących, które wymagają wysoko wykwalifikowanych inżynierów. Powinni oni zrozumieć złożoność procesów projektowania i produkcji, w tym wytwarzania przyrostowego, oraz konserwacji prognostycznej opartej na inżynierii cyfrowej dla bezawaryjnej pracy silnika. Kurs zapewnia fundamentalną wiedzę wymaganą w przemyśle...

 • Analiza obiegów kogeneracyjnych z silnikami tłokowymi i mikroturbi-nami

  Przeprowadzono analizę dla układów kogeneracyjnych z mikroturbinami wykorzystującymi ciepło odpadowe z silników tłokowych. Rozważono cztery główne źródła ciepła odpadowego z silników tłokowych: spaliny wylotowe, woda chłodząca silnik, olej smarny i ciepło z systemu turbodaładowania. Obliczenia przeprowadzono dla silników General Electric Jerbacher typów: J320 GS-C25 i J416 GS-B05. Uwzględniono różne czynniki robocze siłowni (zarówno...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Specyfika regulacji automatycznej mikroturbin parowych w rozproszonym wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła

  Publikacja

  - Rok 2010

  Zmierzając do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energij elektrycznej i ciepła, oczekuje się w Polsce rozwoju m.in. mikro elektrociepłowni zasilanych biomasą. biogazem, gazem ze źródeł lokalnych, wodą ze źródeł geotermalnych. W rozproszonym wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła występują specyficzne problemy regulacji automatycznej, związane z wymaganą pewnością zasilania oraz jakością dostarczanej...

 • A multistage turbine for a micro power plant

  This paper presents results of a design analysis of a multi-stage turbine for the cogeneration micro-power plant working in accordance with Organic Rankine Cycle (ORC). The heat power of the plant is assumed equal to 20 kW and the corresponding available electric output is estimated to be of about 3 kW. Different variants of the radial and axial-flow turbines have been considered, while the detailed results of the calculations...

 • Design analysis of turbines for co-generating micro-power plant working in accordance with organic Rankine's cycle

  Publikacja

  - Polish Maritime Research - Rok 2009

  Przedstawiono wyniki analizy projektowej turbin dla mikrosiłowni kogeneracyjnej pracującej według organicznego obiegu Rankine'a z wykorzystaniem biopaliwa. Rozważono zakres mocy cieplnej od 25kW do 100kW, któremu odpowiadała możliwa do uzyskania moc elektryczna od 2kW do 12kW. Przeanalizowano projekty turbin osiowych (jedno- i wielostopniowych, także z częściowym zasilaniem), turbin promieniowych i promieniowo-osiowych. Porównano...

  Pełny tekst do pobrania w portalu