Wyniki wyszukiwania dla: model bezpieczenstwa - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: model bezpieczenstwa

Wyniki wyszukiwania dla: model bezpieczenstwa

 • Rola its w poprawie bezpieczenstwa transportu

  Publikacja

  Inteligentne systemy transportowe znajdują zastosowanie we wszystkich środkach transportu jednak największy udział mają w poprawie bezpieczeństwa transportu drogowego. Około 95% śmiertelnych ofiar w transporcie powodują wypadki na drodze. Na podstawie danych o wpywie urządzeń ITS na spadek ryzyka w ruchu drogowym możemy stwierdzić że zastosowanie ITS może w dużym stopniu poprawić bezpieczeństwo całego systemu transportu.

 • A model for performance assessment of damaged ships when using the risk-based method

  Publikacja

  - Rok 2012

  W pracy omówiono metody oceny bezpieczeństwa statków w stanie uszkodzonym w warunkach operacyjnych. Przedstawiono metodę oceny bezpieczeństwa statków w stanie uszkodzonym opartą na analizie ryzyka. Przedstawiono model oceny zachowania się statku w stanie uszkodzonym, który jest oparty na tak zwanym quasi-dynamicznym modelu zatapiania statku. Omówiono elementy związane z analizą ryzyka i ocena bezpieczenstwa statków.

 • The GAMBIT programme - experience and outlooks.

  Publikacja

  Referat jest podsumowaniem dziesięciu lat prac wdrożeniowych Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT. Zawiera opis przedsięwzięć z zakresu poprawy bezpieczenstwa na drogach, począwszy od zmian legislacyjnych, po działania inżynierskie.

 • Safety enhancement using 3D multibeam sonar imaging in shallow waters areas

  Publikacja

  Sonary wielowiazkowe wykorzystanee byc moga do poprawy bezpieczenstwa zeglugi na obszarach wod plytkich. Dzieki istotnej poprawie rozdzielczosci horyzontalnej i wertykalnej pomiarow zastosowane byc moga do obrazowania wod plytkich szczegolnie niebezpiecznych pod wzgledem nawigacyjnym.

 • Integracja Niskopoziomowego Podsystemu Bezpieczeństwa dla Systemu IIP

  Publikacja
  • J. Konorski
  • P. Pacyna
  • J. Kasperek
  • W. Romaszkan
  • Z. Kotulski
  • K. Cabaj
  • G. Kołaczek

  - Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne - Rok 2013

  Artykuł omawia prace nad prototypowaniem i integracja podsystemu bezpieczenstwa Systemu IIP na poziomie wirtualizacji zasobów sieciowych. Przedstawiono jego zakres funkcjonalny, sposób funkcjonowania w sieci badawczej PL-LAB oraz realizacje scenariusza ochrony danych przesyłanych w Równoległym Internecie CAN.

 • A multi-level risk-based method for safety assessment of ships in critical conditions.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W pracy przedstawiono podstawowe informacje na temat badań dla bezpieczeństwa statków w warunkach krytycznych. Opisano nowoczesne podejście do oceny bezpieczeństwa statków. Przedstawiono podstawowe elementy metody oceny bezpieczenstwa statków w warunkach krytycznych oraz elementy modelu obliczeniowego. Przedstawiono także elementy metody bezpośredniej oceny stateczności i stateczności awaryjnej statków. Podano kilka przykładów...

 • System instytucjonalno-prawny

  Publikacja

  - Rok 2009

  Wraz ze wzrostem zapotrzebowania społeczeństwa na mobilność oraz oczekiwan wobec standardów przewozu osób i towarów przepisy prawne dotyczące transportu stają się coraz bardziej obszerną dziedziną prawa administracyjnego. Szacuje się że regulacje związane z samym tylko transportem drogowym stanowią nawet co piąty dokument wszystkich przepisów wspolnotowych. W rozdziale przedstawiono zakres kompetencji organów władzy państwowej...

 • Modele bezpieczeństwa aplikacji rozproszonych

  Przedstawiono charakterystykę aplikacji rozproszonych, typowych zagrożeń oraz mechanizmów zabezpieczających. Wskazano zasady bezpieczeństwa wykorzystywane w systemach wielowarstwowych. Wprowadzono nowe modele bezpieczeństwa i pokazano kierunki ich integracji.

 • Model bezpieczeństwa statku morskiego.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Bezpieczeństwo statku zależy istotnie od jego procesu eksploatacji. Proces ten zamodelowano jako semi-Markowowski. Fazostany procesu eksploatacji wywołują zapotrzebowanie na użytkowanie określonych systemów statku. Podczas realizacji procesów użytkowania tych systemów mogą powstawać zdarzenia niezdatności elementów technicznych i antropijnych, co może powodować wypadki morskie, czyli niespodziewane zdarzenia, których...

 • Distributed Trust Management Model for Wireless Sensor Networks

  Publikacja

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Pakiet oceny bezpieczeństwa systemów informacyjnych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Opracowano koncepcję oceny bezpieczeństwa w skali 6-cio poziomowej, umożliwiającej lokalizację mechanizmów zabezpieczeń w różnych warstwach architektury systemu, a także różnych procedur reagowania w przypadku naruszenia bezpieczeństwa. Przedstawiono założenia logiki rozmytej oraz diagram przejść stanów, przydatne do badania reakcji systemu na tzw. testy penetracyjne. Podano architekturę symulatora środowiskowego do oceny różnych...