Wyniki wyszukiwania dla: moment obrotowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: moment obrotowy

Wyniki wyszukiwania dla: moment obrotowy

 • SAMOCHÓD SPORTOWY DUOMOTO NAPĘDZANY DWOMA SILNIKAMI SPALINOWYMI

  Przedstawiono zaprojektowany i zbudowany przez zespół czterech dyplomantów Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej samochód sportowy napędzany dwoma silnikami. Jeden z nich umieszczono z przodu pojazdu. Przekazuje on moment obrotowy na koła osi przedniej poprzez zespolony układ napędowy. Drugi silnik, usytuowany ztyłu pojazdu, w identyczny sposób przekazuje moment napędowy na koła osi tylnej....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Dewulkanizacja ciągła rozdrobnionych odpadów gumowych

  Publikacja

  - Przemysł Chemiczny - Rok 2011

  Przedstawiono przegląd literaturowy postępu naukowego i technologicznego w zakresie dewulkanizacji ciągłej odpadów gumowych, która umożliwia redukcję kosztów produkcji oraz ułatwia wytwarzanie regeneratów gumowych w skali przemysłowej. Ponadto zaprezentowane zostały wstępne wyniki badania parametrów dewulkanizacji termomechanicznej rozdrobnionych odpadów gumowych prowadzonej przy użyciu wytłaczarki dwuślimakowej...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Stateczność samopodnoszących pełnomorskich platform wiertniczych w fazie eksploatacji

  Współczynnik bezpieczeństwa platformy Petrobaltic na moment obrotowy (stateczność ogólna) oszacowany przy założeniu, że konstrukcja jest traktowana jako układ słupów połączonych sztywnym pokładem, z korekcją efektów drugiego rzędu. Przemieszczenie poziome pokładu platformy wyznaczone, stosując odpowiedni model MES. Siła krytyczna nogi obliczona przy założeniu jej utwierdzenia w dnie morza. Wpływ odchyłki od idealnej geometrii rur...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • SAMOCHODY Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

  W ostatnich latach można zaobserwować gwałtowny wzrost popularności samochodów z napędem elektrycznym. Jest to niewątpliwie spowodowane licznymi zaletami tych pojazdów takimi jak stosunkowo niski koszt eksploatacji w porównaniu z samochodami napędzanymi paliwami płynnymi, niska emisja hałasu oraz zanieczyszczeń, wysoki moment obrotowy w całym zakresie obrotów silnika. Co więcej znaczący wpływ ma także wsparcie rządowe w poszczególnych...

 • Zastosowanie metod doświadczalnych w charakterystyce właściwości przetwórczych regeneratów gumowych otrzymywanych w współbieżnej wytłaczarce dwuślimakowej

  Publikacja

  - Polimery - Rok 2015

  Termomechaniczną regenerację miału gumowego (GTR) prowadzono przy użyciu współbieżnej wytłaczarki dwuślimakowej. Zastosowanie metody powierzchni odpowiedzi RSM (ang.: Response Surface Methodology) pozwoliło na scharakteryzowanie wpływu warunków termomechanicznej regeneracji odpadów gumowych (temperatury cylindra wytłaczarki, prędkości obrotowej ślimaków oraz wydajności wytłaczania) na przebieg procesu regeneracji (moment obrotowy)...

 • Analysis of the torque response of a car engine to the step change of the control signal

  W pracy zamieszczono wyniki badań silnika samochodu osobowego w warunkach nieustalonych. Stan obciążenia silnika wynikał z realizowanego cyklu jezdnego w warunkach drogowych oraz sposobu sterowania układem napędowym. Parametry trakcyjne pojazdu mierzone były za pomocą systemu GPS z fenomenologiczną korektą sygnału wysokości, na której się on znajdował. Wybrane parametry pracy silnika mierzone były za pomocą sytemu komunikującego...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Sztywne elementy skończone w modelowaniu drgań wirującej belki napędzanej silnikiem prądu stałego zasilanym z prostownika tyrystorowego

  Publikacja

  Praca opisuje zagadninia modelowania odkształcalnego elementu mechanicznego będącego częścią układu elektromechanicznego. Analizowanym układem mechanicznym jest płaski pręt odkształcalny. Układem napędzającym jest silnik prądu stałego zasilany z prostownika tyrystorowego. Analizowany element mechaniczny zamodelowano korzystając z metody sztywnych elementów skończonych. Równania dynamiki modelu wyznaczono korzystając z zasad opracowanych...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Stanowisko do badania łożysk ślizgowych smarowanych wodą

  Aparatura Badawcza

  Stanowisko umożliwia prowadzenie badań łożysk ślizgowych smarowanych głównie cieczami o niskiej lepkości o średnicy czopa do 120 mm. Rejestrować można: opory ruchu, trajektorie osi czopa, rozkład ciśnienia w filmie smarnym.

 • Zdolni z Pomorza 2019/20 - Nie daj się wkręcić!

  Kursy Online
  • B. Mielewska
  • B. Wikieł
  • M. Franz

  Cel kursu: Celem kursu jest zapoznanie uczniów z pojęciami opisującymi ruch obrotowy, analizą tego ruchu oraz jego przyczyn i skutków, w tym także wpływu na organizm człowieka. Uczniowie poznają zasady zachowania momentu pędu oraz energii w ruchu obrotowym, umożliwiające lepsze zrozumienie zastosowań ruchu wirowego w życiu codziennym, nauce i przemyśle.   Opis kursu: Zagadnienia związane z ruchem obrotowym odgrywają w naszym życiu...

 • Mechanika Wykład PG_00055738 IMM sem. letni 2022/23

  Kursy Online
  • M. Krawczuk

  Modelowanie w mechanice: układ rzeczywisty, model fizyczny, model matematyczny, algorytm, a także: ciało idealnie sztywne, punkt materialny, siła skupiona. Prawa Newtona. Pojęcia pierwotne i aksjomaty. Równoważne układy sił. Wypadkowa zbieżnego układu sił. Moment siły względem punktu i względem osi. Wypadkowa dwóch sił równoległych. Para sił i jej moment. Moment wypadkowej zbieżnego i równoległego układu sił. Siła główna i moment...

 • Mechanika Wykład PG_00055374 MiBM sem.letni 2022/23

  Kursy Online
  • M. Krawczuk

  Modelowanie w mechanice: układ rzeczywisty, model fizyczny, model matematyczny, algorytm, a także: ciało idealnie sztywne, punkt materialny, siła skupiona. Prawa Newtona. Pojęcia pierwotne i aksjomaty. Równoważne układy sił. Wypadkowa zbieżnego układu sił. Moment siły względem punktu i względem osi. Wypadkowa dwóch sił równoległych. Para sił i jej moment. Moment wypadkowej zbieżnego i równoległego układu sił. Siła główna i moment...

 • Mechanika Wykład PG_00055738 M sem.letni 2022/23

  Kursy Online
  • M. Krawczuk

  Modelowanie w mechanice: układ rzeczywisty, model fizyczny, model matematyczny, algorytm, a także: ciało idealnie sztywne, punkt materialny, siła skupiona. Prawa Newtona. Pojęcia pierwotne i aksjomaty. Równoważne układy sił. Wypadkowa zbieżnego układu sił. Moment siły względem punktu i względem osi. Wypadkowa dwóch sił równoległych. Para sił i jej moment. Moment wypadkowej zbieżnego i równoległego układu sił. Siła główna i moment...

 • Kurs przygotowawczy do matury

  Kursy Online
  • L. Wicikowski
  • I. Datta
  • B. Mielewska
  • I. Linert

  Program kursu z fizyki: Wielkości fizyczne, wektory i skalary, pomiary wielkości fizycznych, metodologia sporządzania tabel i wykresów, niepewności pomiarowe, planowanie prostych eksperymentów. Podstawowe pojęcia kinematyki punktu materialnego, układ odniesienia, wektor wodzący, tor ruchu, równanie ruchu, ruch prostoliniowy, ruch krzywoliniowy, droga, przemieszczenie, prędkość średnia, prędkość chwilowa, szybkość, przyspieszenie...

 • Hamownia elektromechaniczna

  Hamownia elektromechaniczna