Wyniki wyszukiwania dla: musical information retrieval - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: musical information retrieval

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: musical information retrieval

 • "Computing with words" concept applied to musical information retrieval

  W artykule zaproponowano wykorzystanie koncepcji "przetwarzania słów języka naturalnego" do znalezienia związku pomiędzy wybranymi parametrami dźwięków muzycznych a subiektywnie postrzeganą barwą. W pierwszej kolejności przedstawiono klasyczne metody mapowania parametrów mierzalnych i ich subiektywnych odpowiedników, następnie zbudowano bazę wiedzy w oparciu o wyniki testów subiektywnych. W procesie obróbki wykorzystano metodę...

 • "Computing with word" concept applied to musical information retrieval

  Publikacja

  - Rok 2003

  W artykule zaproponowano wykorzystanie koncepcji "przetwarzania słów języka naturalnego" do znalezienia związku pomiędzy wybranymi parametrami dźwięków muzycznych a subiektywnie postrzeganą barwą. W pierwszej kolejności przedstawiono klasyczne metody mapowania parametrów mierzalnych i ich subiektywnych odpowiedników, następnie zbudowano bazę wiedzy w oparciu o wyniki testów subiektywnych. W procesie obróbki wykorzystano metodę...

 • Musical Instrument Classification and Duet Analysis Employing Music Information Retrieval Techniques.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Artykuł przedstawia w sposób przeglądowy prace Katedry Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej związane z wyszukiwaniem informacji muzycznej, a w szczególności z klasyfikacją dźwięków instrumentów muzycznych. W opisywanych eksperymentach wykorzystano sztuczne sieci neuronowe.

 • Intelligent methods for musical rhythm retrieval.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W pracy przedstawiono postać funkcji rankingujacej poszczególnych dźwięków frazy muzycznej. Opracowano metodę tworzenia wszystkich możliwych hierarchicznych struktur rytmicznych, zwanych hipotezami rytmicznymi. Otrzymane hipotezy są następnie porządkowane w kolejności malejącej wartości funkcji rankingującej, aby ustalić, która ze znalezionych hipotez będzie uznana za właściwą strukturę rytmiczną utworu muzycznego. Postać funkcji...

 • Automatic retrieval of musical rhythmic patterns.

  Publikacja

  - Rok 2005

  Obecnie stosowane technologie pozwalają na wyszukiwanie muzyki w zasobach Internetowych w oparciu o reprezentację melodyczną. W referacie przedstawiono problemy związane z wyszukiwaniem cech rytmicznych utworów muzycznych i pokazano stosowane metody umożliwiające automatyczne określanie rytmu.

 • Automatic Rhythm Retrieval from Musical Files

  Publikacja

  - Rok 2008

  This paper presents a comparison of the effectiveness of two computational intelligence approaches applied to the task of retrieving rhythmic structure from musical files. The method proposed by the authors of this paper generates rhythmic levels first, and then uses these levels to compose rhythmic hypotheses. Three phases: creating periods, creating simplified hypotheses and creating full hypotheses are examined within this study....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • INFORMATION RETRIEVAL

  Czasopisma

  ISSN: 1386-4564 , eISSN: 1573-7659

 • Music Information Retrieval in Music Repositories

  Publikacja

  - Rok 2013

  This chapter reviews the key concepts associated with automated Music Information Retrieval (MIR). First, current research trends and system solutions in terms of music retrieval and music recommendation are discussed. Next, experiments performed on a constructed music database are presented. A proposal for music retrieval and annotation aided by gaze tracking is also discussed.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Information Retrieval in Wikipedia with Conceptual Directions

  Publikacja

  - Rok 2015

  The paper describes our algorithm used for retrieval of textual information from Wikipedia. The experiments show that the algorithm allows to improve typical evaluation measures of retrieval quality. The improvement of the retrieval results was achieved by two phase usage approach. In first the algorithm extends the set of content that has been indexed by the specified keywords and thus increases the Recall value. Then, using the...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Music information analysis and retrieval techniques

  Publikacja
  • B. Kostek
  • Ł. Kania

  - Archives of Acoustics - Rok 2008

  Celem artykułu jest przedstawienie kluczowych zagadnień gwałtownie rozwijającej się gałęzi multimediów, reprezentowanej przez systemy automatycznego wyszukiwania informacji muzycznej MIR - Music Information Retrieval, która urasta do samodzielnej dziedziny zastosowań w obrębie informatyki muzycznej. W artykule przedstawiono wybrane systemy wyszukiwania informacji muzycznej oraz przedstawiono przykład takiego systemu, zrealizowanego...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Information retrieval with semantic memory model

  Publikacja

  Psycholinguistic theories of semantic memory form the basis of understanding of natural language concepts. These theories are used here as an inspiration for implementing a computational model of semantic memory in the form of semantic network. Combining this network with a vector-based object-relation-feature value representation of concepts that includes also weights for confidence and support, allows for recognition of concepts...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Music information analysis and retrieval - a review

  Publikacja

  - Rok 2008

  W referacie przedstawiono wybrane zagadnienia związane z analizą i wyszukiwaniem informacji muzycznej. Przegląd ten został oparty na literaturze związanej z dziedziną informatyki muzycznej i koncentruje się wokół problemu parametryzacji dźwięków muzycznych i sygnałów fonicznych oraz analizie przydatności wybranych metod tzw. sztucznej inteligencji (ang. computational intelligence) do akwizycji i rozpoznawania obiektów muzycznych...

 • Words context analysis for improvement of information retrieval

  Publikacja

  - Rok 2012

  In the article we present an approach to improvement of retrieval informationfrom large text collections using words context vectors. The vectorshave been created analyzing English Wikipedia with Hyperspace Analogue to Language model of words similarity. For test phrases we evaluate retrieval with direct user queries as well as retrieval with context vectors of these queries. The results indicate that the proposed method can not...

 • Interactive Information Retrieval Algorithm for Wikipedia Articels

  Publikacja

  - Rok 2012

  The article presents an algorithm for retrieving textual information in documents collection. The algorithm employs a category system that organizers the repository and using interaction with user improves search precision. The algorithm was implemented for simple English Wikipedia and the first evaluation results indicates the proposed method can help to retrieve information from large document repositories.

 • Information Retrieval Series

  Czasopisma

  ISSN: 1871-7500

 • Musical Metadata Retrieval with Flow Graphs, in Rough Sets and Current Trends in Computing.

  Publikacja

  W pracy opisano metody wyszukiwania muzyki w Internecie w oparciu o opis semantyczny. W eksperymentach wykorzystano opis muzyczny stosowany w bazie CDDB. Zaprezentowano metodę grafów przepływowych zaproponowaną przez Pawlaka.

 • Information Retrieval with the Use of Music Clustering by Directions Algorithm

  Publikacja

  - Rok 2013

  This paper introduces the Music Clustering by Directions (MCBD) algorithm. The algorithm is designed to support users of query by humming systems in formulating queries. This kind of systems makes it possible to retrieve songs and tunes on the basis of a melody recorded by the user. The Music Clustering by Directions algorithm is a kind of an interactive query expansion method. On the basis of query, the algorithm provides suggestions...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Report of the ISMIS 2011 Contest : Music Information Retrieval

  Publikacja

  - Rok 2011

  This report presents an overview of the data mining contestorganized in conjunction with the 19th International Symposiumon Methodologies for Intelligent Systems (ISMIS 2011), in days betweenJan 10 and Mar 21, 2011, on TunedIT competition platform. The contestconsisted of two independent tasks, both related to music information retrieval:recognition of music genres and recognition of instruments, for agiven music sample represented...

 • SUBJECTIVE PERCEPTION OF MUSIC GENRES IN THE FIELD OF MUSIC INFORMATION RETRIEVAL SYSTEMS

  Publikacja

  - Rok 2014

  The aim of this paper is to evaluate the relationship between perception of music genres and subjective features of music that can be assigned to them. For this purpose a group of subjective features such as loudness, melody, rhythm, volume, instrumentation was chosen to describe music genres. A group of 30 listeners with normal hearing, ranging from 20 to 40, was created. Each sub-ject participating in listening tests was asked...

 • SUBJECTIVE PERCEPTION OF MUSIC GENRES IN THE FIELD OF MUSIC INFORMATION RETRIEVAL SYSTEMS

  Publikacja

  - Rok 2014

  The aim of this paper is to evaluate the relationship between perception of music genres and subjective features of music that can be assigned to them. For this purpose a group of subjective features such as loudness, melody, rhythm, volume, instrumentation was chosen to describe music genres. A group of 30 listeners with normal hearing, ranging from 20 to 40, was created. Each sub-ject participating in listening tests was asked...

 • Music information retrieval—The impact of technology, crowdsourcing, big data, and the cloud in art.

  The exponential growth of computer processing power, cloud data storage, and crowdsourcing model of gathering data bring new possibilities to music information retrieval (mir) field. Mir is no longer music content retrieval only; the area also comprises the discovery of expressing feelings and emotions contained in music, incorporating other than hearing modalities for helping this issue, users’ profiling, merging music with social...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Foundations and Trends in Information Retrieval

  Czasopisma

  ISSN: 1554-0669 , eISSN: 1554-0677

 • Quality evaluation of computer aided information retrieval from machine typed paper documents

  Publikacja

  Celem międzynarodowego projektu memorial jest wspomagane komputerowo rozpoznawanie maszynopisów. Referat prezentuje zagadnienie pomiaru jakości takiego procesu. Wskazano w nim potencjalne miejsca pojawiania się błędów oraz przedstawiono i sklasyfikowano odpowiednie miary.

 • Perception-based data processing in acoustics. Applications to music information retrieval and psychophysiology of hearing.

  Publikacja

  - Rok 2005

  Tematyka książki obejmuje w pierwszej kolejności opis mechanizmów kognitywnych leżących u podstaw percepcji muzyki. Przedstawione zostały również zagadnienia automatycznego rozpoznawania dźwięków instrumentów muzycznych i muzyki, zastosowanie nowych metod z dziedziny sztucznej inteligencji w szeroko rozumianej inżynierii dźwięku oraz komputerowych metod badania słuchu.

 • International Journal of Information Retrieval Research

  Czasopisma

  ISSN: 2155-6377 , eISSN: 2155-6385

 • International Journal of Multimedia Information Retrieval

  Czasopisma

  ISSN: 2192-6611 , eISSN: 2192-662X

 • Information and Communication Technology in Musical Field

  Czasopisma

  ISSN: 2067-9408 , eISSN: 2069-654X

 • Music Information Retrieval – Soft Computing versus Statistics . Wyszukiwanie informacji muzycznej - algorytmy uczące versus metody statystyczne

  Publikacja

  - Rok 2015

  Music Information Retrieval (MIR) is an interdisciplinary research area that covers automated extraction of information from audio signals, music databases and services enabling the indexed information searching. In the early stages the primary focus of MIR was on music information through Query-by-Humming (QBH) applications, i.e. on identifying a piece of music by singing (singing/whistling), while more advanced implementations...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Information Retrieval Facility Conference

  Konferencje

 • Asia Information Retrieval Symposium

  Konferencje

 • European Conference on Information Retrieval

  Konferencje

 • ACM SIGIR Workshop on XML and Information Retrieval

  Konferencje

 • International Symposium on String Processing and Information Retrieval

  Konferencje

 • The 3rd ACM International Conference on the Theory of Information Retrieval

  Konferencje

 • ACM International Conference on Research and Development in Information Retrieval

  Konferencje

 • Musical Instrument Separation Applied to Music Genre Classification . Separacja instrumentów muzycznych w zastosowaniu do rozpoznawania gatunków muzycznych

  Publikacja

  - Rok 2015

  This paper outlines first issues related to music genre classification and a short description of algorithms used for musical instrument separation. Also, the paper presents proposed optimization of the feature vectors used for music genre recognition. Then, the ability of decision algorithms to properly recognize music genres is discussed based on two databases. In addition, results are cited for another database with regard to...

 • Low-Level Music Feature Vectors Embedded as Watermarks

  In this paper a method consisting in embedding low-level music feature vectors as watermarks into a musical signal is proposed. First, a review of some recent watermarking techniques and the main goals of development of digital watermarking research are provided. Then, a short overview of parameterization employed in the area of Music Information Retrieval is given. A methodology of non-blind watermarking applied to music-content...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Listening to Live Music: Life beyond Music Recommendation Systems

  Publikacja

  - Rok 2018

  This paper presents first a short review on music recommendation systems based on social collaborative filtering. A dictionary of terms related to music recommendation systems, such as music information retrieval (MIR), Query-by-Example (QBE), Query-by-Category (QBC), music content, music annotating, music tagging, bridging the semantic gap in music domain, etc. is introduced. Bases of music recommender systems are shortly presented,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Discovering Rule-Based Learning Systems for the Purpose of Music Analysis

  Publikacja

  Music analysis and processing aims at understanding information retrieved from music (Music Information Retrieval). For the purpose of music data mining, machine learning (ML) methods or statistical approach are employed. Their primary task is recognition of musical instrument sounds, music genre or emotion contained in music, identification of audio, assessment of audio content, etc. In terms of computational approach, music databases...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Piotr Krajewski dr

  Piotr Krajewski pracuje jako starszy bibliotekarz w Bibliotece Politechniki Gdańskiej. Jako pracownik Sekcji Informacji Naukowo-Technicznej skupia się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z ruchem Open Access oraz rolą repozytoriów instytucjonalnych w jego rozwoju. Jest także autorem artykułów poruszających kwestie standaryzacji statystyk wykorzystania zasobów elektronicznych jak również problematykę „drapieżnych wydawców”....

 • SYNAT_MUSIC_GENRE_FV_173

  Dane Badawcze

  This is the original dataset containing 51582 music tracks (22 music genres) and 173 element-feature vector [1-6,9]. A collection of more than 50000 music excerpts described with a set of descriptors obtained through the analysis of 30-second mp3 recordings was gathered in a database called SYNAT. The SYNAT database was realized by the Gdansk University...

 • SYNAT Music Genre Parameters PCA 19

  Dane Badawcze

  The dataset contains feature vector after  Principal Component Analysis (PCA) performing, so there are 11 music genres and 19-element vector derived from music excerpts. Originally, a feature vector containing 173 elements was conceived in earlier research studies carried out by the team of authors [1-6]. A collection of 52532 music excerpts described...

 • SYNAT_PCA_48

  Dane Badawcze

  There is a series of datasets containing feature vectors derived from music tracks. The dataset contains 51582 music tracks (22 music genres) and feature vector after  Principal Component Analysis (PCA) performing, so there are 48-element vectors derived from music excerpts. Originally, a feature vector containing 173 elements was conceived in earlier...

 • SYNAT_PCA_11

  Dane Badawcze

  The dataset contains 51582 music tracks (22 music genres) and feature vector after  Principal Component Analysis (PCA) performing, so there are 11-element vectors derived from music excerpts. Originally, a feature vector containing 173 elements was conceived in earlier research studies carried out by the team of authors [1-6]. A collection of more than...

 • Musical Instrument Identification Using Deep Learning Approach

  Publikacja

  The work aims to propose a novel approach for automatically identifying all instruments present in an audio excerpt using sets of individual convolutional neural networks (CNNs) per tested instrument. The paper starts with a review of tasks related to musical instrument identification. It focuses on tasks performed, input type, algorithms employed, and metrics used. The paper starts with the background presentation, i.e., metadata...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Retrieval of Heterogeneus Sevices in C2NIWA Repository

  Publikacja

  The paper reviews the methods used for retrieval of information and services. The selected approaches presented in the review inspired us to build retrieval mechanisms in a system for searching the resources stored in the C2NIWA repository. We describe the architecture of the system, its functions and the surrounding subsystems to which it is related. For retrieval of C2NIWA sevices we propos three approaches based on: keyword...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Guido: a musical score recognition system

  Publikacja

  - Rok 2007

  This paper presents an optical music recognition system Guido that can automatically recognize the main musical symbols of music scores that were scanned or taken by a digital camera. The application is based on object model of musical notation and uses linguistic approach for symbol interpretation and error correction. The system offers musical editor with a partially automatic error correction.

 • Retrieval with Semantic Sieve

  Publikacja

  The article presents an algorithm we called Semantic Sieve applied for refining search results in text documents repository. The algorithm calculates socalled conceptual directions that enables interaction with the user and allows to narrow the set of results to the most relevant ones. We present the system where the algorithm has been implemented. The system also offers in the presentation layer clustering of the results into...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Context-Aware Indexing and Retrieval for Cognitive Systems Using SOEKS and DDNA

  Publikacja

  - Advances in Intelligent Systems and Computing - Rok 2019

  Visual content searching, browsing and retrieval tools have been a focus area of interest as they are required by systems from many different domains. Context-based, Content-Based, and Semantic-based are different approaches utilized for indexing/retrieving, but have their drawbacks when applied to systems that aim to mimic the human capabilities. Such systems, also known as Cognitive Systems, are still limited in terms of processing...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Information Logistics as a Paradigm

  This paper presents a paradigm-based approach to information logistics. The approach deals with extracting concepts specific to information logistics in categories typical to paradigms. The resulting description should be easily connected to complementary components which are based on other paradigms, e.g. business process management and information systems development. Empirical part aims at checking and enhancing features typical...

  Pełny tekst do pobrania w portalu